A/res/64/134 Общо събраниеДата10.02.2018
Размер66.09 Kb.
#56893
ООН A/RES/64/134
Общо събрание 1-ви февруари 2010 г.


Шестдесет и четвърта сесия
Дневния ред 61 (б)
09-46987


Резолюцията приета от Общото събрание
[Относно доклада на Третия комитет (A/64/432)]
64/134. Обявяване на 2010 г. за Международна година на младежта:
Диалог и взаимно разбирателство


Общото събрание,


Като взе предвид Устава на Организацията на Обединените Нации и принципите, съдържащи се в тях,
Като взе предвид, че е необходимостта да се разпространяват идеалите на мира, зачитането на правата на човека и основните свободи, солидарността и отдадеността на целите на прогреса и развитието сред младите хора,
Припомняйки разпоредбите на Декларацията за насърчаването на идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателство между народите сред младите хора, провъзгласена от Общото събрание в Резолюция 2037 (XX) от 7 декември 1965 г.,
Припомняйки също резолюции 50/81 от 14 декември 1995 г. и 62/126 от 18 декември 2007 г., с която се прие на Световната програма за действия за младежта до 2000-та година и след това, и допълненията към тях,
Като взе предвид начините, чрез които са адресирани предизвикателствата и възможностите за младите хората ще окажат влияние върху актуалните социални и икономически условия, благосъстоянието и прехраната на бъдещите поколения,
Като взе предвид също, че през 2010 г. ще се отбележе двадесет и петата годишнина от Международната младежка година на: Участието, развитието и мир през 1985, подчерта значението на честването тази годишнина,
С Убеденост, че младите хора трябва да бъдат насърчавани да отделят енергия, ентусиазъм и творчество за икономическо, социално и културно развитие и насърчаване на взаимното разбирателство,

Приветствайки петия Световен Младежки Конгрес - Европейска столица на културата 2010 г., от 31 юли до 13 август 2010 г., който ще се проведе в Истанбул, Турция, и инициативата на правителството на Мексико да бъде домакин на Световната младежка конференция, в Мексико Сити от 24 до 27 август 2010 г., като и двете срещи ще се съсредоточат върху въпросите за младежта и развитието в контекста на целите на хилядолетието за развитие, както и учреждяването на Младежки олимпийски игри, които ще се проведат в Сингапур от 14 до 26-ти август 2010 год., чиято цел е да вдъхнови младите хора от цял свят да приемат, въплътят в себе си и да изразяват Олимпийските ценности на дойстойнство, приятелство и уважение,


  1. Реши да се обяви година, започваща на 12 август 2010 г. за Международна година на младежта: Диалог и взаимно разбирателство;

  2. Приканва всички държави-членки, специализираните агенции, фондове и програми от системата на ООН и младежките организации да се възползват от Международната година на младежта като изградят синергия между дейностите, които ще се извършват на национално, регионално и международно равнище и да насърчават действията на всички равнища насочени към разпространение на идеалите на мира, свобода, напредък, солидарност и отдаденост на целите и задачите на напредък и развитие, включително и целите на хилядолетието за развитие сред младите хора;

  3. Реши да организира под егидата на Организацията на Обединените Нации световна младежка конференция подчертавайки Международната година на младежта и приканва председателя на Общото събрание за провеждане на отворени неофициални консултации с държавите-членки с оглед определяне на реда и условията на конференцията, която трябва да бъде финансирана от доброволни вноски;

  4. Изисква от държавите-членки, международни и, когато е уместно, и регионалните организации и съответните заинтересовани страни, включително частния сектор и гражданското общество, да подкрепят всички дейности, свързани с Международната година на младежта чрез доброволни вноски;

  5. Изисква от генералния секретар да представи пред Общото събрание на своете шестдесет и шесто заседание доклад за изпълнението на настоящата резолюция.


65-то пленарно заседание
18-ти декември, 2009 г.
Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница