Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единицаДата10.02.2018
Размер284.65 Kb.
#57184

ФОНД 22, ОПИС 2А
архивна единица

Съдържание, анотация на архивната единица

Период

1

Окръжни и стенограма от оперативка на ръководството на МВР, състояла се на 28.12.1984 г. за работата по разкриване извършителите на взривовете в Пловдив и Варна

16.09.1984 г.

29.12.1984 г.2

Материали от Сбора по проблемите на борбата на органите на МВР срещу тероризма (14-15.11.1984 г.)

30.12.1984 г.Планове, докладни записки, сводки и др. на управление 06 ДС за работата по издирвателните мероприятия във връзка с терористичните взривове

02.09.1984 г.

12.12.1984 г.3

Информации и информационни съобщения от ПГУ за лица и поведението на вражеската емиграция по време на бомбените атентати в НРБ

07.12.1984 г.

24.12.1984 г.4

Докладни записки от ВГУ и управление 06 ДС за обмяната на опит между тях и делегациите на КГБ и МДС на ГДР по линия на международния тероризъм

22.04.1983 г.

13.08.1984 г.5

Докладни записки от ВГУ за вноса на бездимен барут и други взривни вещества в НРБ през 1983/ 84 г. по линия на външнотърговски организации и за извършена проверка на производството, съхраняването и реализацията на взривни материали и боеприпаси в МК "Фр. Енгелс"-Казанлък

26.11.1984 г.

20.12.1984 г.6

Писма и списъци от ВГУ на лица, пътували със самолети по БГА "Балкан"

10.10.1984 г.

01.11.1984 г.7

План, рапорт и справка от управление 03 ДС за работата по ЦДОИ "Терористи"

17.09.1984 г.

19.10.1984 г.8

Основни задачи на ръководния състав от ДНМ, на оперативния състав от НМ, на състава от ТМ и на състава на НМ по охрана на обществения ред в борбата срещу тероризма

01.11.1984 г.

9

Бюлетини на ДНМ за получената информация във връзка с резултатите от издирвателната работа по установяване купувачите на часовници модели М-25 и V-2

10.10.1984 г.

11.12.1984 г.10

Предложения на окръжните управления на МВР за откриване дубликати на ДОИ "Терористи", планове и справки по работата

03.09.1984 г.

19.12.1984 г.11

Планове, справки, агентурни сведения от управление 06 ДС и окръжните управления на МВР за лица и за проверки във връзка с терористичните актове

24.09.1984 г.

29.12.1984 г.12

Бюлетини на окръжно управление Пловдив за придобита по-характерна информация във връзка с взривовете

15.09.1984 г.

18.12.1984 г.13

Планове и справки на окръжно управление Пловдив за агентурно-оперативни и технически мероприятия, които ще бъдат проведени за разкриване на извършителите на терористичния акт в Пловдив

05.09.1984 г.

19.12.1984 г.14

Бюлетини на окръжно управление Пловдив за придобита по-характерна информация във връзка с извършения терористичен акт на централна гара-Пловдив

17.07.1984 г.

24.12.1984 г.15

Телеграми от управление 06 ДС и поделенията във връзка с издирването на веществените доказателства

30.08.1984 г.

19.12.1984 г.16

Информация от МВР за осуетен опит за отвличане на самолет от БГА "Балкан"

08.03.1983 г.

17

Окръжно от ръководството на МВР и щаба по ЦДОИ "Терористи" за насоките на издирвателната работа на извършителите на терористични актове

01.07.1985 г.

29.11.1985 г.18

Заповеди на МВР за организиране дежурството в щаба по ЦДОИ "Терористи" и създаване оперативен резерв за спешно провеждане оперативно-технически мероприятия на обекти, говорещи турски

12.08.1985 г.

06.09.1985 г.19

Окръжни от щаба по ЦДОИ "Терористи" за активизиране работата по издирване извършителите на терористичните актове

18.11.1985 г.

20

Оценка, информации и преценка на щаба по ЦДОИ "Терористи" за работата по разкриване извършителите на терористичните актове и недопускане на нови, изнесени на оперативки при министъра и съвещания по линия на борбата с тероризма

09.10.1985 г.

06.11.1985 г.21

Окръжно на управление 06 ДС за изпращане на всички информации, сведения, справки и др. от всички поделения в отдел 08 на управление 06 ДС във връзка с взривовете

17.03.1985 г.

22

Бележки на управление 06 ДС по проекта за мероприятията на МВР за изпълнение решението на ПБ на ЦК от 18.04.1985 г. и задачите по охрана и защита на икономиката

12.06.1985 г.

23

Стенограма от национално съвещание, проведено на 4 и 5.01.1985 г. за оценка на работата на органите по разкриване на взривовете в Пловдив и Варна

21.01.1985 г.

24

Стенограми и протокол от оперативки на ръководството на МВР, проведени на 04.03, 12.03, 04.05 и 24.06.1985 г. за обсъждане изпълнението на мероприятията по борбата срещу тероризма

11.03.1985 г.

08.07.1985 г.25

Стенограма от оперативката на ръководната група, проведена на 22.04.1985 г.

10.05.1985 г.

26

Стенограма от работната среща за отчитане работата по разкриване на взривовете, проведена на 03.04. съм зам. началниците на окръжно управление на МВР Пловдив, Бургас, СГУ, Сливен, Плевен, Стара Загора, Кюстендил

07.05.1985 г.

27

Стенограма от заседание на щаба по ЦДОИ "Терористи", състояло се на 05.08.1985 г.

05.08.1985 г.

28

Стенограма от заседание на щаба по ЦДОИ "Терористи" за обсъждане работата на Трета целева група по версията "Български граждани с екстремистки наклонности", проведено на 28.08.1985 г.

19.09.1985 г.

29

Стенограма от оперативка на ръководството на МВР по изясняване на I версия на ЦДОИ "Терористи", състояло се на 28.08.1985 г.

19.09.1985 г.

30

Стенограма от оперативката за обсъждане версията, че извършител на терористичните актове са лица от вражеската емиграция, проведена на 29.08.1985 г.

13.09.1985 г.

31

Стенограма от оперативката за обсъждане версията, че извършителите на взривовете са лица от политизирания криминален контингент, 24.09.1985 г.

30.09.1985 г.

32

Стенограма от проведена среща-разговор на щаба по тероризма при МВР с оперативната група от КГБ-СССР на 25.06.1985 г.

08.07.1985 г.

33

План на управление 06 ДС за обезпечаване на ред, сигурност и недопускане на терористично-диверсионни действия по време на съвещанието на Политическия консултативен комитет на държавите-участнички във Варшавския договор и посещението на М. Горбачов в София

17.10.1985 г.

34

Справки, докладни записки и протокол за сътрудничество между управление 06 ДС, управление 02 ДС и ГСУ на КГБ, МДС-ГДР и СРР

17.04.1985 г.

27.12.1985 г.35

Планове и мероприятия на МВР, щаба по ЦДОИ "Терористи", целевите групи към него и ГСУ за работата на органите в борбата срещу терористично-диверсионната дейност

27.03.1985 г.

10.08.1985 г.36

Месечни планове за работата по ЦДОИ "Терористи", решения, задачи и оценки за работата от заседания и съвещания в центъра и окръжните управления на МВР

10.01.1985 г.

27.12.1985 г.37

Справки и докладна записка от управление 06 ДС е ВГУ за работата по делата на оперативен отчет и сигналите по терора, взети на контрол в щаба по ЦДОИ "Терористи"

25.06.1985 г.

26.11.1985 г.38

Справки за оперативната обстановка в НРБ и в обектите за принудително настаняване

11.06.1985 г.

29.09.1985 г.39

Справки, мероприятия и др. на ВГУ и управление 06 ДС за съвместната работа с ОТУ в борбата с тероризма

17.09.1985 г.

23.11.1985 г.40

Предложения от целевите групи по ЦДОИ "Терористи" за организацията на работата по разкриване авторите на извършителите на терористичните актове, за създаване на оперативни картотеки и системата за регистриране, контролиране и приключване на сигналите, оперативните и следствени дела по линия "Терор"

08.05.1985 г.

26.09.1985 г.41

Ориентировка на МВР по ЦДОИ "Терористи" за разкриване авторите на извършените терористично-диверсионни актове в страната и планове за действие

22.05.1985 г.

30.12.1985 г.42

Анализ на данните за териториално разпределение на веществените доказателства по извършените взривове, списък на оперативно-следствените групи и докладни записки за резултатите от извършените оперативни проверки във връзка с веществените доказателства

26.03.1985 г.

14.10.1985 г.43

Планове, отчет, справки и други за работата на оперативната група към щаба по ЦДОИ "Терористи" за издирване извършителите на терористични актове сред лицата с възстановени имена (първа версия), т. 1

04.08.1985 г.

25.12.1985 г.44

Докладни записки за оказана помощ и извършени проверки в окръжните управления на МВР по работата за издирване извършителите на терористичните актове срещу лицата с възстановени имена, т. 2

12.09.1985 г.

06.12.1985 г.45

Планове, справки, докладни записки и др. от управление 06 ДС, ПГУ, ВГУ и СГУ за работата на оперативната група за разкриване на извършителите на терористичните актове от средите на външния противник (втора версия)

06.06.1985 г.

20.12.1985 г.46

План за работата на оперативната група по издирване извършителите на терористични актове в средите на враждебно настроени лица с екстремистки наклонности (трета версия) на ЦДОИ "Терористи", справки и докладни записки за извършената работа и оказаната помощ в окръжните управления на МВР, т. 1

07.08.1985 г.

10.12.1985 г.47

Справки и докладни записки за работата на оперативна група по издирване извършителите на терористичните актове в средите на враждебно настроените лица с екстремистки наклонности и оказаната помощ на окръжните управления на МВР (трета версия)

07.09.1985 г.

30.12.1985 г.48

План, справки и докладни записки за работата на четвърта оперативна група за издирване на извършителите на терористичните актове в средите на престъпния контингент, политизирания криминален контингент и психично болните с агресивно поведение (четвърта версия)

11.09.1985 г.

20.12.1985 г.49

План, справка и списък за работата на оперативна група за издирване извършителите на терористичните актове сред "обидени" служители на МНО, МВР, СВ, ТВ и близки на лица, осъдени на смърт (пета версия)

05.08.1985 г.

10.10.1985 г.50

Докладна записка от член на щаба по ЦДОИ "Терористи" за проведени комплексни агентурно-оперативни и др. мероприятия в окръжно управление Бургас за разкриване извършителите на терористичните актове

26.11.1985 г.

51

Справки и информация от групата за контрол при щаба по ЦДОИ "Терористи" (към отдел "Инспекторат") за изпълнение на задачите, произтичащи от решенията на ръководството на МВР и плановете и решенията на щаба по ЦДОИ "Терористи"

03.01.1985 г.

25.12.1985 г.52

Планове на отделите при управление 06 ДС за вземане допълнителни мерки по засилване борбата срещу терористично-диверсионната дейност и списък на агентурата на отдел 09

11.01.1985 г.

11.11.1985 г.53

Бележки на управление 06 ДС и отдел 07 (работещ по линия на терора) по доклад пред министъра и за пред съвещания

13.05.1985 г.

23.05.1985 г.54

Планове, справки и информации на управление 06 ДС, ВГУ, управление 03 ДС, СГУ и ДНМ за работата по мероприятие "Паспортизация"

11.06.1985 г.

30.09.1985 г.55

Докладни записки от управление 06 ДС за извършени проверки в окръжните управления на МВР за работата по линия на тероризма във връзка с различни оперативни дела

30.05.1985 г.

28.08.1985 г.56

Агентурни сведения, рапорти и др. за проведени срещи и мероприятия във връзка с установяване извършителите на терористичните актове и справки за лица

05.01.1985 г.

23.11.1985 г.57

Статистическа справка за получени и изяснени сигнали по линия на управление 06 ДС – м. април 1985 г.. Спец. съобщение за опит за нелегално влизане в НРБ

07.05.1985 г.

23.08.1985 г.58

Докладна записка на управление 06 ДС за битовите условия на работа на част от членовете на щаба на оперативно-следствените групи по ЦДОИ "Терористи"

28.11.1985 г.

59

Планове, справки и докладни записки на ВГУ за подобряване организацията и ръководството на работата по разкриване извършителите на терористичните актове и за резултатите от проведените мероприятия

09.01.1985 г.

18.12.1985 г.60

Предложения, аналитични справки, рапорти и агентурни сведения на ВГУ за откриване на оперативни дела, проведени срещи с агенти, за лица и др.

26.03.1985 г.

18.09.1985 г.61

План, предложение и др. на управление 03 ДС във връзка с разкриване извършителите на терористичните актове

20.03.1985 г.

27.11.1985 г.62

Информация и справка на ГСУ за работата по линия "Терор"

01.03.1985 г.

09.10.1985 г.63

План, докладни записки и справки от ДНМ, СГУ и окръжните управления на МВР за работата по издирване на веществените доказателства за терористичните актове

13.03.1985 г.

24.10.1985 г.64

Изходящи секретни телеграми на управление 06 ДС по работата за разкриване извършителите на терористичните актове

13.03.1985 г.

12.08.1985 г.65

Регистрационни бланки за категоризация на лица по линия "Терор", изпратени от окръжните управления на МВР

27.09.1985 г.

02.10.1985 г.66

Съобщения на временния щаб по ЦДОИ "Терористи" от № 2 до № 66 за извършената работа от органите на МВР и получената по-важна информация по тероризма

07.05.1985 г.

30.08.1985 г.67

Съобщения на щаба по ЦДОИ "Терористи" за извършената от органите на МВР работа и получената по-важна информация по линия на терора от № 67 до № 103, т. 2

02.09.1985 г.

20.12.1985 г.68

Сведения на управление 06 ДС за проведените мероприятия и получените резултати в работата по ЦДОИ "Терористи"

13.04.1985 г.

30.04.1985 г.69

Информация на управлението от № 1/ 18.06.1985 г. до № 126/ 29.08.1985 г. за новополучени данни и сигнали, резултати от работата и проведени мероприятия по ЦДОИ "Терористи", т. 1

14.03.1985 г.

29.08.1985 г.70

Информация на управление 06 ДС за новополучени данни и сигнали, резултати от работата и проведени мероприятия по ЦДОИ "Терористи" № 128/ 03.09.1985 г. до № 186/ 31.12.1985 г.

31.08.1985 г.

31.12.1985 г.71

Бюлетини на управление 06 ДС от № 3 до № 25 и от № 85 да № 124 за новополучени данни и проведени мероприятия в управление 06 ДС и окръжните управления на МВР по ЦДОИ "Терористи" – линии "Терор" и "Протурски национализъм"

17.03.1985 г.

25.12.1985 г.72

Информации и информационни съобщения от ПГУ, свързани с терористични заплахи

18.04.1985 г.

18.08.1985 г.73

Информации на ВГУ за проведените мероприятия за установяване извършителите на терористичните актове от № 123 до № 281, т. 1

20.03.1985 г.

25.05.1985 г.74

Информации на ВГУ за проведените мероприятия за установяване извършителите на диверсионно-терористичните актове от № 304 да № 548, т. 2

30.05.1985 г.

22.11.1985 г.75

Информация на управление 03 ДС за получените данни във връзка с терористичните актове, т. 1

24.03.1985 г.

28.05.1985 г.76

Информации на управление 03 ДС за получените данни във връзка с ЦДОИ "Терористи", т. 2

01.06.1985 г.

26.12.1985 г.77

Бюлетини на СГУ за по-характерни сигнали и данни за подривната дейност на противника и провежданите мероприятия от управление 06 ДС по линиите

16.06.1985 г.

18.06.1985 г.78

Информации на СГУ за сигнали за остра вражеска дейност, получени от 23.07.1985 г. до 17.12.1985 г.

25.07.1985 г.

19.12.1985 г.79

Информации и справки на СГУ за мероприятията, проведени по линия на борбата с международния и вътрешен тероризъм от 01.06. до 30.06.1985 г.

07.03.1985 г.

02.09.1985 г.80

Информации на ДНМ за получените сигнали по линия на НМ във връзка с терористични актове и действия

08.01.1985 г.

14.10.1985 г.81

Информации на ДНМ за получените сигнали по линия на НМ във връзка с терористичните актове и действия, т. 2

25.04.1985 г.

19.12.1985 г.82

Информации, справки и др. на ГВ – разузнавателен отдел за работата по разкриване извършителите на терористичните актове

16.05.1985 г.

17.09.1985 г.83

Планове на СГУ

18.07.1985 г.

07.09.1985 г.84

Планове на окръжните управления на МВР по работата за издирване извършителите на терористичните актове (Б-М)

04.05.1985 г.

26.11.1985 г.85

Планове, мероприятия на окръжните управления на МВР по работата за издирване извършителите на терористичните актове (П-Х)

29.03.1985 г.

23.11.1985 г.86

Справки, оценки и др. от окръжните управления на МВР за работата по издирване на извършителите на терористичните актове (Б-Р)

10.04.1985 г.

09.12.1985 г.87

Справки, оценки и др. от окръжните управления на МВР за работата по издирване на извършителите на терористичните актове (С-Я)

21.03.1985 г.

06.12.1985 г.88

Справки, доклади и др. от окръжните управления на МВР за извършени проверки на работата по издирване на извършителите на терористичните актове

08.04.1985 г.

11.09.1985 г.89

Месечни таблици от окръжните управления на МВР за броя и разпределението на делата по оперативния отчет и сигналите по линия на борбата с тероризма за м. август, септември и ноември 1985 г.

05.09.1985 г.

10.11.1985 г.90

Планове, информации и др. от окръжните управления на МВР за провеждане на мероприятие "Паспортизация"

05.06.1985 г.

04.10.1985 г.91

Справки, рапорти, агентурни сведения и др. от окръжните управления на МВР за лица за откриване и приключване на сигнални преписки, оперативни дела и др.

06.02.1985 г.

23.12.1985 г.92

Справки, рапорти, агентурни сведения и др. от окръжните управления на МВР за лица, за откриване и приключване на сигнални преписки, оперативни дела и др.

03.02.1985 г.

05.12.1985 г.93

Телеграми за оперативната обстановка и работата по издирване извършителите на терористичните актове от ръководството до окръжното управление на МВР Бургас

01.03.1985 г.

30.12.1985 г.94

Телеграми за оперативната обстановка и работата по издирване извършителите на терористичните актове от ръководството до окръжните управления на МВР (В-К)

19.03.1985 г.

20.12.1985 г.95

Телеграми за оперативната обстановка и работата по издирване извършителите на терористичните актове от ръководството до окръжните управления на МВР (Л-Р)

11.03.1985 г.

18.12.1985 г.96

Телеграми за оперативната обстановка и работата по издирване извършителите на терористичните актове от ръководството до окръжните управления на МВР (С)

11.03.1985 г.

21.10.1985 г.97

Телеграми за оперативната обстановка и работата по издирване извършителите на терористичните актове от ръководството до окръжните управления на МВР (С-Я)

15.03.1985 г.

05.10.1985 г.98

Инструкция-проект за работата на дежурната оперативна част на направление "Т" и заповед за допълнително възнаграждение на служители от поделение 72620 (Батальона)

08.07.1986 г.

05.09.1986 г.99

Проектоплан за работата на ЦДОИ "Терористи" и мерки за подобряване дейността на поделенията на МВР в борбата срещу тероризма

19.08.1986 г.

100

Информация на щаба по ЦДОИ "Терористи" и оценка за извършената работа в окръжните управления на МВР по М "Проверка" към 12 декември 1986 г., изнесена на съвещание

12.03.1986 г.

17.12.1986 г.101

Информация на управление 06 ДС за материали и съобщения по линиите на управлението, използвани през II тримесечие на 1986 г. за информиране на висши партийни и държавни ръководители, ръководството на МВР и управлението

08.07.1986 г.

102

Окръжни и писма на направление "Т" до окръжните управления на МВР за проверка на лица, евентуални участници в терористичните актове

09.01.1986 г.

03.12.1986 г.103

Планове на ръководството на МВР, направление "Т" на щаба на ЦДОИ "Терористи" и на оперативните групи за работата по разкриване извършителите на терористичните взривове и заключително слово на министъра за работата по тази линия

06.01.1986 г.

30.12.1986 г.104

План, докладни записки и справки за извършени комплексни проверки от работни групи на централните поделения в окръжните управления на МВР за работата по ЦДОИ "Терористи"

06.01.1986 г.

30.12.1986 г.105

Справка и докладни записки за извършени проверки в СГУ и окръжните управления на МВР за издирване на авторите на терористичните актове сред лицата с възстановени имена (първа версия)

11.02.1986 г.

22.03.1986 г.106

Информация от Генералното консулство в Братислава и докладни записки за извършени комплексни проверки от СГУ и окръжните управления на МВР за работата по втора версия (за съпричастност на външния противник)

20.01.1986 г.

19.05.1986 г.107

Оценка на "Инспекторат" и докладни записки от III целева група за оказана помощ и извършени проверки в окръжните управления на МВР и СГУ

22.01.1986 г.

12.07.1986 г.108

Справки за работата на управление 06 ДС от комплексни проверки в окръжните управления на МВР за работата по четвърта основна версия на ЦДОИ "Терористи" (из средите на политизирания криминален контингент и психично болните с агресивно поведение)

20.01.1986 г.

04.10.1986 г.109

Доклади от ИИЦ при ЦИОУ за организацията и резултатите от извършеното комплексно информационно осигуряване по електродетонатора в СВУ, намерено в ТК "Дружба"-Варна и ориентировки № 1, 2, 3 по ЦДОИ "Скорпион"

11.08.1986 г.

09.10.1986 г.110

Планове, справки, докладна записка и др. за работата и получените резултати по веществените доказателства на ДОИ "Скорпион"

12.08.1986 г.

18.12.1986 г.111

Списъци, изпратени от направление "Т" до всички окръжни управления на МВР на лица, получили минно-взривна подготовка в ЦПАР-РУ-ГЩ

23.10.1986 г.

112

Информация на МВр-управление 06 ДС № 1 до № 55 за новополучените данни и сигнали, резултатите от работата и проведени мероприятия по ЦДОИ "Терористи" от 04.01. до 08.06.1986 г.

06.01.1986 г.

09.06.1986 г.113

Информационни съобщения № 7, 89 на Постоянния съвет за координация на борбата с тероризма, за получените по-важни данни и сигнали в Центъра и страната във връзка с опита за терористичен акт на ТК "Дружба" от 02 до 07.10.

03.10.1986 г.

07.10.1986 г.114

Бюлетин № 262-294 на управление 06 ДС за получените данни и сигнали за враждебна и нелоялна дейност по линия на протурския национализъм във връзка с възстановяване на българските имена

07.01.1986 г.

08.07.1986 г.115

Оперативна сводка на направление "Т" за получените по линия на терора по-важни сигнали и данни за постигнатите резултати

03.07.1986 г.

116

Съобщение на МВР-щаб по ЦДОИ "Терористи" № 104 до № 129 за извършената от органите на МВР работа по ЦДОИ "Терористи" и получената по-важна информация по линия на тероризма от 06.01. до 30.05.1986 г.

07.01.1986 г.

02.06.1986 г.117

Изходящи секретни телеграми на управление 06 ДС за работата по разкриване извършителите на терористичните актове

04.08.1986 г.

28.12.1986 г.118

Специални съобщения на управление 06 ДС за опита за терористичен акт на ТК "Дружба"

18.04.1986 г.

01.08.1986 г.119

Обзорно-оперативна сводка и информации от ЦИОУ за оперативната обстановка във връзка с възродителния процес

15.05.1986 г.

21.10.1986 г.120

Информационни съобщения и др. на ПГУ за терористични организации в капиталистическите страни и борбата срещу тероризма в света

12.01.1986 г.

13.10.1986 г.121

Оценки, справки и др. на ВГУ за резултатите от комплексните проверки в окръжните управления на МВР за работата по линия на тероризма

13.01.1986 г.

30.12.1986 г.122

Бюлетин № 7 на ВГУ за получените сигнали за подривната дейност на противника и информации за получените данни за терористична дейност

06.01.1986 г.

30.12.1986 г.123

Рапорти и докладни записки от ВГУ за обмяна на опит с КГБ по линия на тероризма

30.12.1986 г.

124

Информации № 1 до 79 (03.01.-25.08.1986 г.) за получените в управление 03 ДС ЦДОИ "Терористи"

03.01.1986 г.

30.12.1986 г.125

Докладна записка, информация и др. на управление 04 ДС за работата им срещу тероризма

04.08.1986 г.

23.10.1986 г.126

Информации и доклад на ГСУ за работата срещу тероризма

03.02.1986 г.

03.11.1986 г.127

Информации и справки на ДНМ за работата им срещу тероризма

23.01.1986 г.

30.12.1986 г.128

Доклад на ДНМ за обмяна на опит с ЧССР по линия охрана на обществения ред

30.12.1986 г.

129

Протоколи от заседания на щаба на СГУ по терора от 11.02. до 21.05.1986 г.

18.02.1986 г.

30.12.1986 г.130

План и справки на СГУ за работата по линия на терора

01.09.1986 г.

22.10.1986 г.131

Информации от СГУ за получените сигнали за остра вражеска дейност от № 1 до 26 (04.01.-30.05.1986 г.)

06.01.1986 г.

30.12.1986 г.132

Специални съобщения на СГУ за намерени взривни вещества

18.06.1986 г.

30.12.1986 г.133

Информации на ГВ за работата им срещу тероризма

21.01.1986 г.

30.12.1986 г.134

Планове на окръжните управления на МВР за работата по разкриване извършителите на терористичните актове

06.01.1986 г.

30.12.1986 г.135

Справки от окръжните управления на МВР за работата по издирване извършителите на терористичните актове (Б-М)

20.01.1986 г.

30.12.1986 г.136

Заповеди на началника и справки на окръжното управление на МВР Варна по работата за издирване извършителите на терористичните актове

04.01.1986 г.

09.12.1986 г.137

Справки от окръжните управления на МВР за работата по разкриване извършителите на терористичните актове (П-Я)

20.01.1986 г.

30.12.1986 г.138

Списъци на окръжните управления на МВР на лицата, които са били проверявани за съпричастност в терористичните актове

07.09.1986 г.

22.12.1986 г.139

Списъци на окръжни управления на МВР на лицата, които са били проверявани за съпричастност в терористичните актове

05.09.1986 г.

30.12.1986 г.140

Месечни таблици на окръжните управления на МВР за броя и разпределението на оперативния отчет и сигналите по линия на борбата с тероризма

06.01.1986 г.

11.03.1986 г.141

Агентурни сведения на ВГУи управление 06 ДС за лица, евентуално съпричастни към терористичните актове

22.01.1986 г.

30.12.1986 г.142

Агентурни сведения и рапорти от ЗП, ДНМ, СГУ и окръжните управления на МВР за лица, евентуално съпричастни към терористичните актове

24.01.1986 г.

30.12.1986 г.143

Рапорти, телеграми от окръжните управления на МВР за лица, за обекти на оперативни дела и др. във връзка с издирване извършителите на терористичните актове

13.01.1986 г.

30.12.1986 г.144

Проучвания, рапорти, справки и др. от СГУ и др. централни поделения за оперативно интересни лица във връзка с терористични актове

01.07.1986 г.

30.12.1986 г.145

Проучвания, рапорти, справки и др. от окръжните управления на МВР (В-К) за оперативно интересни лица във връзка с терористичните актове, т. 2

17.01.1986 г.

30.12.1986 г.146

Проучвания, рапорти, справки и др. от окръжните управления на МВР (П-С) за оперативно интересни лица във връзка с терористичните актове, т. 2

02.01.1986 г.

30.12.1986 г.147

Указания, насоки, проблеми и др. на управление 06 ДС за организация на работата във връзка с осъществяване изискванията за преустройство и качествено нов растеж

12.06.1987 г.

23.06.1987 г.148

Информация за изпълнение плановете за сътрудничество с органите за сигурност с БО през първото полугодие на 1987 г.

24.07.1987 г.

149

Оценка на управление 06 ДС за опазване на социалистическата законност в работата на служителите от управлението

28.07.1987 г.

150

Планове, докладни записки и допълнителни насоки на управление 06 ДС и направление "Т" за издирвателната работа по веществените доказателства във връзка с терористичните актове и състоянието на оперативната обстановка

03.01.1987 г.

24.07.1987 г.151

Планове, предложение и докладни записки от направление "Т" за подобряване работата по ЦДОИ "Терористи" и ЦДОИ "Скорпион"

04.01.1987 г.

16.10.1987 г.152

Агентурни сведения, рапорти, предложения и др. от управление 06 ДС и ВГУ за лица и по веществените доказателства във връзка с терористичните актове

05.01.1987 г.

19.11.1987 г.153

Изходящи секретни телеграми и писма до окръжните управления на МВР и установени данни във връзка с терористичните актове

19.01.1987 г.

09.07.1987 г.154

Информационни съобщения на управление 06 ДС от № 1/ 08.08.1986 г. до 52/ 15.12.1987 г. за получени по-важни данни и сигнали в центъра и страната във връзка с опита за терористичен акт на ТК "Дружба"

05.01.1987 г.

15.12.1987 г.155

Докладна записка от ВГУ за проведена среща с представители на УНР-МВР

01.07.1987 г.

156

Планове, справки и информационни съобщения от МВнР, ПГУ и ВГУ за разкриване дейността на чуждите специални служби във връзка с терористичната дейност срещу НРБ

30.01.1987 г.

16.12.1987 г.157

Постановления, експертни справки и протоколи от НИКК-ДНМ за извършване на комплексни експертизи по веществените доказателства и мнения от СУ "Кл. Охридски" по същия въпрос

26.01.1987 г.

01.07.1987 г.158

Справки на СГУ за извършени проверки по веществените доказателства във връзка с терористичните актове

11.06.1987 г.

31.07.1987 г.159

Справка за извършена комплексна проверка в окръжното управление Сливен по линия на борбата с терора

24.03.1987 г.

160

Планове на окръжните управления на МВР за работата им по установяване на веществените доказателства въ връзка с терористичните актове

03.01.1987 г.

10.06.1987 г.161

Справки, рапорти, отговори на писма от окръжните управления на МВР по работата им по веществените доказателства във връзка с терористичните взривове

04.01.1987 г.

27.08.1987 г.162

План и аналитичните справки от окръжните управления Варна, Пловдив, Бургас и Сливен за агентурно-оперативната и издирвателна работа във връзка с терористичните актове

16.03.1987 г.

17.08.1987 г.Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница