Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в есДата13.10.2018
Размер78 Kb.
#86043Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС
COR/10/37

Брюксел, 1 юли 2011 г.КР предлага смели стъпки за подобряване на устойчивото управление на водите

Европа трябва да прави повече, за да гарантира, че водите се използват устойчиво, иначе рискува да се провали в борбата срещу изменението на климата и нарастване на опасността от суши и наводнения. Такова послание отправи Комитетът на регионите в четвъртък с приемането на становището, изготвено от Ники Вендола (Италия/ПЕС), президент на регион Пулия. В становището още се призовава към управлението на речните басейни да се прилага многостепен и трансграничен подход и се предлага към Конвента на кметовете да се добави темата за устойчивото ползване на водите.

„Достъпът до вода следва да се разглежда като право на човека, а наш дълг е да гарантираме опазването на водите за настоящите и бъдещите поколения,“ заяви Вендола. „Това означава да се действа смело, като се определят, например, цели за ефективно използване на водите и като се възприеме истински многостепенен управленски подход с участието на европейските, националните, регионалните и местните власти в управлението на всеки воден басейн. В този контекст жизненоважна е ролята на добре функциониращите публични услуги, които осигуряват достъп до вода. Опазването на водите би трябвало да се разглежда като неразделна и съществена част от усилията на Европа за борба срещу въздействията от изменението на климата, но досега това не е било така.“Становището за ролята на местните и регионалните власти за устойчивото използване на водите беше изготвено по искане на унгарското председателство на ЕС и се приема в момента, когато Будапеща се готви да предаде ръководството на ЕС на Варшава. През последните години и Унгария, и Полша пострадаха от разрушителни наводнения. За превенцията на наводнения или суши в бъдеще, КР би желал подходът, при който водите се управляват на равнището на водния басейн, да бъде разширен, за да обхване органите на управление от всички ешелони през националните граници. Очаква се искането на Комитета да бъде възприето от Европейската комисия през 2012 г. в нейното предложение за примерен модел за опазване на водите на Европа.

Едно от многото предложения в становището е призивът за въвеждане на нови правни разпоредби на ЕС, с които да се изисква от всяка държава-членка да набележи цели за ефективност на равнището на хидрографския басейн за всеки сектор, зависещ от вода (граждански, промишлен, селскостопански, рибовъден, туристически, водноелектрически и др.). В становището също се предлага да се слеят целите на ЕС за енергийната и водната ефективност на сградите, както и да се съобразят целите за ефективност с нуждите на всеки район.

Като подчертава връзката между действия в полза на климата и устойчивото използване на водите, в становището си Комитетът предлага да се определят цели за периода до 2020 г., сходни с тези за енергийното потребление: увеличение с 20% на спестяването на питейна вода във всички сектори, увеличение с 20% на броя на водните потоци, върнати към естественото им русло, за да се намали рискът от наводнения, и увеличение с 20% на обема на повторно използваните и/или рециклираните води в селското стопанство и промишлеността. Както призовава г-н Вендола в становището си, в резултат от поставянето на такива цели за водите и добавянето им към енергийните цели може да се разшири обхватът на Конвента на кметовете, към който вече се присъединиха повече от 2500 местни и регионални власти, които обещават до 2020 г. да преизпълнят целите за енергийната ефективност.

Такова мнение изразява и Дайва Матониене (Литва/ЕА), член на КР като представител на градския съвет на Шяуляй, в своето становище за бъдещето на програмата LIFE, което предстои да бъде прието от пленарната сесия на 1 юли. Тя предлага в бъдеще средствата по програма LIFE, които обикновено се използват в подкрепа на програми за опазване на природата и околната среда, да могат да се използват и за финансиране на „разширяването на обхвата на Конвента на кметовете от енергийна ефективност към екологични градове, които използват ефективно ресурсите“.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация, моля свържете се с:Крис Джоунс

тел.: +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница