Авариен план


В обекта се съхраняват и използват следните опасни химични вещества, суровини и крайни продукти



страница3/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
2. В обекта се съхраняват и използват следните опасни химични вещества, суровини и крайни продукти.
Забележка: Включва се информация ( от информационните листи за безопасност) за всички вещества/смеси, които се съхраняват или се изпозлват в производството /работата/ на обекта и представляват опасност за персонала, населението и околната среда Приложение №12
2.1 Наименование на химичното вещество/смес
2.2 Физични и химични свойства
2.3 Употреба на хим.вещество/смес /описва се за какво се употребява в конкретното производство на обекта/
2.4 Количество /л, т, м3/- вид и обем на съда, в който се съхранява и при какво налягане.
2.5 Описание на опасностите- физични опасности, опасности за здравето, опасности за околната среда -запалимо, експлозивно, оксидиращо, газ под налягане, опасно за околната среда, корозивно, токсично.
2.6 Мерки при аварийно изпускане и използване на лични предпазни средства-описват се какви защитни средства на кожата и/или на дихателните органи се използват при работа и какви са действията при авария
2.7 Мерки за оказване на първа помощ- описва се въздействието на веществото при поглъщане, вдишване, попадане върху кожата и реда за оказване на първа помощ
2.8 Екологична информация- какво е въздействието върху околната среда- въздух, почва, вода.
2.9 Наличие на площадки за съхранение на опасни отпадъци (описват се видовете отпадъци и начина им на съхранение)
3.Фирмата /дружеството/ има следния личен състав:
Общ брой: ………………
От тях:
- първа смяна: ……………..
- втора смяна: ……………...
-дневна смяна………………
-нощна смяна……………….
-през почивните дни…………..
III. Максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в …………………., определени въз основа на оценка на риска.


Основната дейност на ………………….. е ……..описва се подробно всеки един етап от производствения процес, описват се оборудването и съоръженията, технологичните процеси и дейностите, при които е възможно възникване на авария вследствие природно бедствие или човешка грешка..................................


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница