Авариен план


Анализ и оценка на риска от възникване на авария в обектастраница4/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
1.Анализ и оценка на риска от възникване на авария в обекта
Според последните промени в Закона за защита при бедствия от 5.12.2018г. е необходимо за всеки обект да бъде изготвена оценка на риска, чиято цел е да оцени максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда вследствие на авария в обекта.
Методики за оценка на риска можете да изтеглите на посочения интернет адрес.
http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
След като направите оценката по избрана от вас Методика е необходимо да посочите в едно заключително изречение какви обекти ще бъдат засегнати от аварията, дали тя ще обхване само вашия обект или ще засегне и съседни обекти.
В случай, че бъдат засегнати съседни обекти, посочете начини на взаимодействие между всички, за да се намалят последствията от аварията и да бъде опазен човешкия живот.
Дейността и техническото оборудване на…… обекта…. /не или да / предполага възникване на аварии при неспазване на изискванията за безопасност в ...........
( Описват се какви ще бъдат последствията за персонала, населението и околната среда от авария в отделните цехове/участъци и/или при транспорт)........ Описва се по какъв начин и кои участъци от съоръженията могат да бъдат засегнати от аварията в обекта и/или в съседни обекти, улици , квартали, населено място.
Възможни са локални инциденти с /описват се съоръженията с повишена опасност – съдове под налягане, резервоари, съоръжения и др. /.
Замърсяване с опасни химични вещества - кои от тях и в какви количества могат да доведат до обгазяване на персонала, населението …и/или замърсяване на околната среда…………..
2.Пожар
(Информацията се попълва от плана за действие при пожар.)
Пожар в района на ………………………. може да възникне при:
-неспазване мерките за пожарна безопасност в обекта;
- неправилно боравене с електроуредите;
-ползване на открит огън;
-работа с опасни химични вещества, смеси и т.н.;
-при заваръчни дейности;
- други……………………………………………………………………………………
При възникване на пожар:
-съобщава се на ЕЕНСП –тел.112 и на ......кого???, ръководител на обекта например;
- в зависимост от обстановката се известяват други ведомства- електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.;
-организира се евакуация на работниците, клиентите (посетителите) от зоната на пожара на безопасно разстояние;
-изключва се електрическото захранване на етажа (сградата) в която е възникнал пожара;
-започва гасене на огнището на пожара с наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари;
-оказва се първа помощ на пострадалите;
-ръководителят на обекта подпомага с информация органите на ПБЗН след тяхното пристигане;
-осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РСПБЗН-………………..;
В съседство няма/ има (ако има се посочва точно и с какво увеличава риска) обект, съоръжение или участък, който да носи допълнителен риск от пожар. Пожар може да възникне в резултат на пожар в съседен обект, ако същият не бъде овладян и потушен - съществува ли опасност евентуалното му прехвърляне на територията на …………………….…………………….. с произтичащите от това последици?.
Възможно е пожарът да е съпроводен с изгаряне на материали (ако има такива посочете какви са те), чието горене е съпроводено с отделяне на токсични газове. В този случай ще възникне опасност от обгазяване на вашия обект-какви действия ще предприемете за защита на персонала?


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница