Авариен планстраница5/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
3. Наводнение
Обектът /не/ попада в заливната зона на река/язовир ...............
В резултат на обилни валежи или интензивно снеготопене са възможни локални наводнявания в района на ………….... посочват се участъците, които ще бъдат наводнени…………..
Това ще доведе до..............
4.Ураганен вятър,снегонавяване и заледяване
При зимни условия е възможно натрупване на дебела снежна покривка
или образуване на поледици, което ще ??????? затрудни или няма да затрудни транспорта на ......................Кои участъци ще създадат проблеми ………………
Снегопочистването до ............ (обекта)........ се осъществява ?.......... съгласно Плана за снегопочистване на община ..................., а вътрешния район на .................(обекта)....... – ? със собствена (или друга, коя?) техника /средства/ – да се посочи каква............... ?Има готовност за опесъчаване на транспортните и пешеходните алеи със собствени средства.
Няма/има (кои са) открити съоръжения, застрашени от повреди вследствие обледяване.
5.Земетресение
Според сеизмичното райониране на страната, област Габрово попада в Горнооряховската сеизмична зона. Очакваните въздействия върху земната повърхност за гр.................... и в частност за района на ………………. са с интензивност IV- VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхойер- Карник.
Тази сеизмична обстановка в ………………обекта………….. ще доведе до следните повреди………описва се до каква обстановка и какви повреди ще доведе земетресението……………………
За свеждане до минимум на условията за възникване и намаляване на последиците от бедствия и аварии ще се извърши:

  • изпълнение на превантивни мерки за недопускане на аварии в обекта – провеждане на обучение на работещите за защита при бедствия, провеждане на тренировки по изпълнение на аварийния план, инструктажи, планови ремонти…….други мерки????.........Приложение №10 и Приложение №11

  • сформиране на Обектов щаб за изпълнение на аварийния план и обучение на членовете на щаба за ръководство на дейностите по защита на работещите в обекта (Заповед за сформиране на Обектов щаб …Приложение №1, Списък на членовете на щаба…Приложение №3)

  • създаване, обучение и поддържане в готовност за използване сили за провеждане на дейности по защита на работещите в обекта – аварийно-спасителна група (Заповед за създаване на аварийна група… Приложение №2, Списък на членовете на групата…Приложение №4 );

  • създаване на организация за своевременно информиране на работещите и посетителите в обекта при възникване на кризисна ситуация и евакуирането им от застрашената зона.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница