Авариен план


V.Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обектастраница6/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
V.Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта.
(Посочват се какви мерки ще се предприемат за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта с цел недопускане на човешки жертви и замърсяване на околната среда, както и отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки)
Забележка: Ако във връзка с мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария има разработени процедури или инструкции във вашия обект може да ги цитирате и приложите към плана Приложение №……
1.Незабавно провеждане на спасителни и неотложни аварийно
възстановителни работи
- Ограничаване достъпа до аварията;
- Определяне характера и размерите на аварията;
-Ограничаване изтичането на опасни вещества и тяхното разпространение в околната среда;
- Събиране или преливане на веществото/вата в други съдове;
- Пожарогасене;
- Вентилиране на помещения;
- Деконтаминация;
- Други мерки, които са адекватни спрямо аварийната ситуация
2.Незабавно информиране за аварията на дежурния в Оперативния център на РДПБЗН-Габрово и кмета на непосредствено застрашената община.
3.Предоставяне информация на екипите от единната спасителна система за наличие на взривни вещества, опасни химични вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората.
4.Взаимодействие с екипите от единната спасителна система при отстраняване на аварията.
5.Осигуряване на безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране.
Например: При авария с изтичане на опасни химични вещества ще се извърши следното:
При изтичане на........ – описва се вида на опасността и действията, които ще се предприемат, като:

  • кой? незабавно уведомява дежурния в Оперативния център на РД ПБЗН- Габрово и кмета на общината или подава сигнал на ЕЕНСП 112;

- кой организира извършването на евакуация;
- кой? проверява изведените служители по списък и прави оглед на помещенията за наличие на пострадали, които не могат да излязат сами;
- кой ? изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
-кой? посреща специализираните аварийни екипи от единната спасителна система;
-по какъв начин ще се неутрализират изпуснатите вещества при аварията;
-какъв е реда за унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница