Авариен план


VI. Мерки за защита на персоналастраница7/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
VI. Мерки за защита на персонала (по какъв начин ще бъдат защитени работещите в обекта при авария или бедствие, каква е осигуреността им с индивидуални средства за защита съответстващи на рисковете, определени в аварийния план)
1. Оповестяване за възникнала авария на територията на обекта се извършва чрез- сирена, камбана, алармена система, звънец, радиоуредба, по телефон.
2. Извеждане и евакуация- съгласно Плана за евакуация.
3.Използване на индивидуални средства за защита-осигурените ИСЗ са
описани в Приложение №7
4.Оказване на първа помощ- извършва се от обучен персонал в обекта- ако има такъв или ще се разчита на екипи от Спешна медицинска помощ.
5.Издирване и спасяване- извършва се от аварийната група в обекта или се разчита на действията на екипите от единната спасителна система за издирване и спасяване.
6.Транспортиране до болнични заведения- предвидено ли е транспортиране на пострадалите с транспорт на фирмата или това ще се извърши с транспортни средства на Спешна медицинска помощ
VII. Разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки
Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в …………обекта……………...... при бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидените лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи чрез сформирания Щаб за изпълнение на аварийния план на ……………дружеството……….., под ръководството на ……………управителя/директора…или друг служител…(председателя/секретаря) на Обектовия щаб за изпълнение на плана определено със Заповед (Приложение №1).
При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява ( схема за оповестяване Приложение №9)Председателя (зам.председателя) на Обектовия щаб за изпълнение на плана (или управителя) и по негово разпореждане – членовете на аварийно-спасителната група.
По нареждане на управителя (председателя на щаба), дежурният на смяна/дежурният охранител.... или кой?? оповестява за опасността работещите и посетителите в обекта чрез:………………(монтираната локална сирена, по телефона, устно и т.н., с каквото разполага обекта).
Кой???... има задължението незабавно да съобщи за аварията в Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Габрово на тел. 066 800 160 (съответната РС ПБЗН на телефон…………..) и на кмета на непосредствено застрашената община или подава сигнал на ЕЕНСП 112.
(да се посочат какви са задълженията на членовете на Обектовия щаб, на членовете на аварийно-спасителната група и на всички лица включени в аварийния план имащи задължения за действия при авария)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница