Авариен план


VIII. Средства и ресурси, необходими за защита на работещите и пребиваващите на територията настраница8/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
VIII. Средства и ресурси, необходими за защита на работещите и пребиваващите на територията на …………дружеството………………..
1.Финансово осигуряване
В изпълнение на чл. 61 т.3 от Закона за защита при бедствия мероприятията по реализацията и усвояването на аварийния план се осигуряват от бюджета на търговските дружества и едноличните търговци за обектите им чрез предварително планиране на непредвидени разходи.( посочва се какви средства са планирани за непредвидени разходи; за закупуване на индивидуални средства за защита, за оборудване на аварийно-спасителната група; за изпълнение на превантивни мероприятия)
2.Комуникационно осигуряване
Комуникационното осигуряване се осъществява на базата на: /радиостанции, радиоуредба, мобилни телефони и т.н. да се посочат кои и какви/
3.Материално-техническо осигуряване
Тук трябва да отразите това, с което разполагате- техника, инструменти, индивидуални средства за защита, материали (инертни, адсорбенти, неутрализиращи вещества и др.), както и средствата за оказване на първа помощ. В Приложение №7 , в таблица ги описвате като посочите съответните количества.
Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни работи се намира до ……………………….. Ключ от помещението се намира при денонощната охрана и/или ръководителя на Обектовия щаб. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е .................................
.................(фирмата, обекта)....... е ????? обезпечен с необходимите средства за първоначално пожарогасене /да се посочат какви са по вид и в какво количество /.
Аварийно-спасителната група е оборудвана със средствата посочени в Приложение №7
IX. Време за готовност за реагиране на Обектовия щаб и на аварийно-спасителната група.
Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение №9.
Щабът се оповестява:
- при опасност, породена от авария, бедствие /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по Плана на Щаба ;
- при проверка на готовността на Щаба;
Времето за явяване на определеното работно място……….къде????????.... на членовете на щаба след оповестяване е както следва:

  • -в извънработно време до 60 минути?????????.

При силно земетресение за начало на оповестяване на членовете на щаба се счита затихването на последния силен трус.
Оповестяване на аварийно-спасителната група се извършва съгласно Приложение №9
Времето за явяване на определеното работно място ………къде?????....на членовете на аварийно-спасителната група след оповестяване е както следва:

  • за дежурната смяна - незабавно;

  • за всички останали – до 60 мин????????;

Аварийната група се оповестява от ….кой??....Аварийната група се събира на .............къде????конкретизирайте, определете място и започва незабавно провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи под ръководството на ………кой??????????.....
Ръководството на действията при бедствия или авария се извършва от …………………………….............................………………………………………...,
/трите имена на председателя на Обектовия щаб/
а при отсъствие или невъзможност от ……………………………………………………….....................................................
/трите имена на зам.председателя на Обектовия щаб /
В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високи етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от ...………………………………….......................................................................
/трите имена на председателя (зам.председателя) на Обектовия щаб /
до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница