Авариен план


X. Ред за информиране на органите на изпълнителната властстраница9/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en
X. Ред за информиране на органите на изпълнителната власт.
( При възникване на голяма авария в обекта, която ще засегне населението наоколо или ще замърси околната среда ще се въведе в действие Общинския план за защита при бедствия, затова е необходимо да се посочи каква организация е създадена за информиране на кмета на общината ; кой от дружеството има задължения да предоставя тази информация)
XI.Заключителни разпоредби
1.Персоналът на обекта задължително се запознава със съдържанието на аварийния план срещу подпис. Приложение №5
2. Веднъж годишно се провежда обучение на работещите за защита при бедствия. Приложение №11
3. Веднъж годишно се провежда тренировка с личния състав на обекта за усвояване на Аварийния план. Приложение №10
4. Планът се актуализра при промяна на вида и количествата на опасните вещества, промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта, при кадрови промени и при промени в наименования и телефонни номера на структурите по взаимодействие.
5.Аварийният план е изготвен в два екземпляра - един за фирмата и един за досието на обекта в РДПБЗН-Габрово.
Изготвил (фамилия и длъжност):

/........................../ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Заповед за създаване на Обектов щаб за изпълнение на аварийния план (актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата) Приложение №1
2. Заповед за създаване на аварийно-спасителна група за действия при бедствие, авария или извънредна ситуация (актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата) Приложение №2
3. Списък на членовете на Обектовия щаб за изпълнение на аварийния план с адреси и телефонни номера. Приложение №3
4.Списък на членовете на аварийно-спасителната група с адреси и телефонни номера. Приложение №4
5. Списък на служителите работещи в ........................................., запознати с Аварийния план. Приложение №5
6.Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица. Приложение №6
7.Списък на видовете имущество. Приложение №7
8.Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №8
9.Схема за оповестяване. Приложение №9
10. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Аварийния план. Приложение №10
11. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №11
12.Картотека на използваните химични вещества в обекта. Приложение №12

Приложение №1
..........................................” ЕООД – гр. ..............................


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница