Автобиография Лична информациястраница4/5
Дата25.07.2016
Размер411.96 Kb.
#6374
1   2   3   4   5Социални умения и компетенции
Умение за работа в екип и комуникативни умения.

Компютърни умения и компетенции
Word, Excel, Power Point, InternetДопълнителна информация
73 публикации в България и чужбина (на български, английски и френски език), включително монографии, учебници и учебни помагала
Приложение 1

Участие в проекти, програми, журита и специализации


Приложение 2

Списък с публикациите (към септември 2015 г.)

Приложение 1


Участие в проекти, програми, журита и специализации

Проекти и програмимарт 2013


ТАЙЕКС експертна мисия в Борда за капиталови пазари на Турция
Участие като ТАЙЕКС експерт в мисия относно хармонизирането на практиките по отношение на инвестиционните услуги и правилата за поведение в тази сфера
юни 2012


ТАЙЕКС експертна мисия в парламента на Азербайджан
Целта на експертната мисия на ТАЙЕКС бе да се представят добрите практики на държавите членки на ЕС и да се направи сравнителен анализ на транспонирането и прилагането на Директивата на ЕС за електронната търговия.2011

Участник в програмата „Млад реформатор в Черноморския регион“ през 2011 г. Програмата бе организирана от Института за регионални и международни изследвания, Centre for Applied Policy Research-Munich, Black Sea Trust и Robert Bosch Stiftung. Програмата „Млад реформатор в Черноморския регион“ е програма, която цели да подкрепя реформаторското мислене и реформаторски дейности в рамките на Черноморския регион.юли 2008 – юли 2009

Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и включва следните основни дейности:

 • Усъвършенстване на информационната система EUnet чрез която постъпват документите от Секретариата на Съвета на ЕС в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС;

 • Подобряване на координацията в досъдебната фаза на процедурата за нарушение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС (т.н. инфринджмънт процедура). Създаване на нова информационна система за инфринджмънт процедурите, провеждане на обучения, публикуване на материали и други;

 • Намаляване на условията за започване на процедури за нарушение чрез оптимизиране на работата на българския СОЛВИТ център.
Ръководител на проекта
септември-октомври 2007

Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси”
Участие в програмата за изследвания (Visiting Fellowship Programme) на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси” с предмет на изследване “Устойчивостта на текущите сметки на платежния баланс и избора на валутнокурсов режим по пътя към членство в ИПС”
май-ноември 2005

Проект „Подкрепа за насърчаване на взаимното разбиране на отношенията между ЕС и Западните Балкани”. Проектът е финансиран от Европейската комисия.
Участие в изследователския компонент във връзка с вътрешния пазар на ЕС.
2004 - досега

Комуникационна стратегия на Република България във връзка с членството в ЕС
Участие в проекти по Комуникационната стратегия като консултант, анализатор и лектор в сферата на европейските въпроси
Участие в обучения и други събития с международно участиеноември 2013 и октомври 2012


Българска дилърска асоциация
Осъществяване на лекции в рамките на X Годишна конференция на Българската макроикономическа асоциация относно “Създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници – кризисен PR или ефективна рамка за управление на бъдещи кризи” и в XI Годишна конференция на асоциацията на тема: “Нови моменти в регулирането на пазарите на финансови услуги в ЕС”
юли 2013


Институт за икономическа политика, България и Фондация „Ханс Зайдел“
Първа младежка международна академия. Представена лекция и организиране на интерактивно упражнение на тема: „Ползи и разходи от членството в ЕС“.
октомври 2012


Дипломатически институт на Министерство на външните работи на България с подкрепата на Централноевропейската инициатива, Фондация „Ханс Зайдел“ и Австрийския фонд за развитие
Скопие, Македония. Участие в Семинара „Западните Балкани: Приближаване към ЕС. Укрепване на капацитета на държавните институции за да се справят с настоящите предизвикателства на европейската интеграция.“ Представяне на следната тема и организиране на интерактивно упражнение: „Ползи и разходи от членството в ЕС“. Организиране на интерактивно упражнение по отношение на придобиването на правото на собственост върху земя.
септември 2012


Министерство на финансите на България и Централната банка на Сърбия
Лектор по време на посещение на Централната банка на Сърбия на следните теми: „Процесът на присъединяване към ЕС в областта на финансовите услуги“, „Работни групи в рамките на Министерство на финансите“, „Координационен механизъм по европейски въпроси“. Посещението на Централната банка на Сърбия бе в рамките на проект № 08SER01/01/11.
май 2012


Дипломатически институт на Министерство на външните работи на България с подкрепата на Централноевропейската инициатива, Фондация „Ханс Зайдел“ и Австрийския фонд за развитие
Подгорица, Черна гора. Участие в Семинара „Западните Балкани: Приближаване към ЕС. Укрепване на капацитета на държавните институции за да се справят с настоящите предизвикателства на европейската интеграция.“ Представяне на следната тема: „Присъединяването към ЕС като инструмент за осъществяване на промяна“ и организиране на интерактивно упражнение: „Ползи и разходи от членството в ЕС“.
юни 2010, 2011, 2012 и 2013

Институт за икономическа политика, България и Фондация „Ханс Зайдел“
Провеждане на лекции по време на Лятното училище за млади държавни служители от Югоизточна Европа на различни теми
май 2011


Европейски институт по публична администрация (EIPA)
Презентации в Прищина, Косово като лектор на EIPA на следните теми: „Координационен механизъм по европейските въпроси“, „Отговаряне на предизвикателствата, идентифицирани в Редовните доклади на Европейската комисия“, „Стратегическо и годишно планиране във връзка с процеса на присъединяване към ЕС“, „Финансови последици от процеса на присъединяване към ЕС“.
март 2011


Европейски институт, София и Институт за международни политики и икономика, Белград, Сърбия
Лектор в Нови Сад, Сърбия на теми в областта на свободното движение на капитали и преходните периоди по отношение на придобиването на собственост върху земя, в рамките на следния финансиран от бюджета на ЕС проект: „Дебатиране на европейското бъдеще в Сърбия: гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения“.
октомври 2010


Македония, Konrad-Adenauer-Stiftung,
Лектор в Скопие в рамките на следната тема: „Реформи преди и след членството в ЕС: случаят на България“
август 2010

Американски университет в Косово
Лектор в рамките на лятното училище на Американския университет в Косово на следната тема: „Българският опит в подготовката за членство в ЕС: какво може да бъде научено?“
юни 2010

Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия
Лектор на ТАЙЕКС семинар „Институционална и правна рамка на ЕС“ в Баня Лука, Босна и Херцеговина на тема „Сближаване на националното законодателство към стандартите на ЕС: успехи, трудности и проблеми (сътрудничество с парламента)“.
март 2010

и октомври 2010
Фондация за гражданското общество в Косово, Прищина
Лектор в Косовското училище за европейска интеграция на следните теми: „Въведение в правото на Европейската общност“ и „Правни актове на европейските институции“март 2010


Програма за развитие на лидерството, Косово
Участие като лектор в Конференцията „Как ЕС може да се справи по-добре на Балканите“, организирана от Колежа на Европа и Европейския фонд за Балканите като част от Програмата за развитие на лидерството.
януари 2010


Universum институт за икономически и социални науки, Косово
Публична лекция на тема „Икономиката на Косово и ЕС: колко отдалечена е тя от него“, като част от публичните лекции на „Европа във въпроси“.май 2009

Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия

Изучаване на законодателството на ЕС, Семинар в Киев, Украйна


Провеждане на обучение на следната тема: “Сближаване на националното законодателство със стандартите на ЕС: успехи, трудности и грешки”.
февруари 2009

Служба за техническа помощ и информационен обмен (ТАЙЕКС), Европейска комисия

Методи и средства за хармонизиране на европейското законодателство, Семинар в Баня Лука, Босна и Херцеговина


Провеждане на обучение на следните теми: “Методи и средства в процеса на хармонизиране на европейското законодателство в България” и “Предизвикателства, трудности и препоръки в процеса на хармонизация”.
януари 2008

Секретариат по европейски въпроси, Скопие и Европейски институт, София,

Проект „Изграждане на административния капацитет за интеграция в ЕС”


Провеждане на обучението в частта „Свободно движение на капитали”
ноември 2007 и юни 2008

Европейски институт по публична администрация (ЕИПА) и Правителството на Черна Гора, проект „Техническа помощ от Люксембург за Черна Гора”
Провеждане на обучение в семинарите „Присъединителния процес към ЕС и приемането на европейското право” и „Процес на хармонизиране на правото на ЕС – правни и институционални въпроси”.Участия като редактор, рецензент или член на жури • Сборник от доклади от студентска научна конференция на випуск „Виктор Юго“, специалност „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европа за гражданите и гражданите за Европа“, издателство Минерва, стр. 1-223, участие в научната редакция на сборника, съвместно с проф. д-р Ингрид Шикова и Кирил Стойчев.

 • Ингрид Шикова (2012), „Ротационното председателство в Европейския съюз“, Дипломатически институт, Министерство на външните работи на Република България, стр. 1-325, рецензент на монографията.

 • Мирела Велева – Ефтимова (2012), „История на ХХ век. Въведение“, библиотека „Европейски изследвания“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 1-453, рецензент на монографията.

 • Член на научния комитет на студентската конференция за Югоизточна Европа, организирана от Universum Instititute for Economic and Social Studies в сътрудничество с Friedrich Ebert Stiftung, 28-29 май 2010.

 • Участие в журито на конкурса „Робер Шуман” през 2007 г. за най-добър журналистически материал на тема, свързана с Европейския съюз, в категория радио. Конкурсът се организира от Представителството на Европейската комисия в България.

 • Моите нови права след 1 януари 2007 г., редактор на информационна брошура на Министерството на държавната администрация и административната реформа, гр. София, 2007

 • Бюлетин „Европа” – Член на редакционната колегия за периода 2002-2004.Избрани специализации
март 2013

Участие в курс на Международния валутен фонд и Joint Vienna Institute на тема: “Финансова стабилност, системен риск и макропруденциална политика“, 11-20 март 2013, Виена, Австрия
септември 2012

Участие в курс на Международния валутен фонд и Joint Vienna Institute на тема: „Най-важните елементи на банковия надзор“, 3-7 септември 2012 г., Виена, Австрия
март 2008

Участие в обучение на Европейския институт по публична администрация (EIPA), на тема: „Съдебни процедури пред Съда на ЕС“май 2005

Участие в обучение на обучители на тема „Техники на преговаряне в ЕС”, организиран от RAMBOLL Management и Института по публична администрация и европейска интеграция
юни 2004

Участие в обучение на тема „Подобряване прилагането в областта на вътрешния пазар чрез въвеждането на оценка на въздействието”, организирано от Американския университет в България
май 2004

Участие в обучение на тема „Комитети и комитология в политическия процес на Европейската общност”, организиран от Европейския институт по публична администрация (EIPA)
януари 2004

Участие в обучение за обучители „Основи на европейската интеграция“, организирано от RAMBOLL Management и Института по публична администрация и европейска интеграция, Българияянуари 2003

Участие в обучение на тема „Европейският съюз: ефективност и влияние на националните правни системи”, организирано от Венецианската комисия на Съвета на Европа

1998

Комисия по ценните книжа и фондовите борси, София (България), успешно издържан изпит за Сертификат за правоспособност като „Брокер на ценни книжа“


Приложение 2


Списък с публикациите (актуален към септември 2015 г.)

Учебници и монографии

 1. Симеонов, К. (2015), „Създаване на банков съюз в ЕС“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2015, стр. 1-620.

 2. Симеонов, К. (2014), „Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014, стр. 1-780.

 3. Георгиева, Е. И К. Симеонов (2014), „Европейска интеграция“, Учебник за дистанционно обучение, автор на Глава VI „Вътрешен пазар на Европейския съюз“, Глава VII - §1 „Обща конкурентна политика“ и §3 „Обща търговска политика“, Глава VIII - §4 „Поетапно интегриране на новите държави-членки на Европейския съюз в Икономическия и валутен съюз“ и Глава IX „България и Европейския съюз“, Университет за национално и световно стопанство, Център за дистанционно обучение, стр. 1-175.

 4. Симеонов, K. (2012), “Косово – поглед към бъдещето”, издателство Минерва, София, януари 2012, стр. 1-640.

 5. Георгиева, Е. и К. Симеонов (2008), учебник по “Европейска интеграция”, второ преработено и допълнено издание, автор на Глава V „Право на Европейския съюз”, Глава VІ „Вътрешният пазар на Европейския съюз”; Глава VІІ § 1 “Обща конкурентна политика”, § 4 “Обща търговска политика”, и § 8 “Обща политика в областта на Информационното общество”; Глава VІІІ „Политика за сближаване и структурни фондове на Европейския съюз”, Глава ІХ, § 4 “Предимства и предизвикателства от изграждането на икономическия и валутен съюз”, § 5 “Поетапно интегриране на държавите-кандидатки в Икономическия и валутен съюз”, и § 6 “Перспективите пред България за членство в Икономическия и валутен съюз”; Глава Х “Подготовка на България за членство в Европейския съюз” и Глава ХІ „България в условията на членство в Европейския съюз”,издателска къща „Минерва”, гр. София, 2008 г., стр. 1-363.

 6. Симеонов, К. (2007), „Пътят към еврозоната – да плаваш или да не плаваш”, монография, издателска къща „Минерва”, гр. София, май 2007 г., стр. 1-231.

 7. Симеонов, К. (2005), “Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз”, монография, издадена от Института по публична администрация и европейска интеграция, гр. София, стр. 1-175.

 8. Георгиева, Е. и К. Симеонов (2005), учебник по “Европейска интеграция”, Издателство “Византия”, гр. София, стр. 1-259.

- - -


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница