Автобиография Лична информацияДата26.08.2016
Размер59.45 Kb.
#7325

автобиография

Лична информация
Име
Вишня Стойчева Стоянова

Служебен Адрес
Драган Цанков № 8, София-1164, Българиякаб. № 216, 217 приемно време:

Служебен Телефон

Факс

02 8167 337

02

E-mail
vishnya_stoyanova@abv.bg
Трудов стаж

От 28.04.07 до 10.01.08г като специалист – биолог в катедра Биохимия

• Име и адрес на работодателя
Софийски Университет «Св. Климент Охридски», бул. Цар Освободител № 15,

София-1000, БЪЛГАРИЯ• Вид на дейността или сферата на работа
Редовен докторант по Молекулярна биология към катедра Биохимия

Заемана длъжност• Основни дейности и отговорности

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1996-2001 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Радомир
2001-2005 Бакалавър по Молекулярна биология

2005-2007 Магистратура по Биохимия
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
  • Изолиране и характеризиране на плазмидна и геномна ДНК. Бактериална трансформация

  • Пречистване на белтъци чрез афинитетна хроматография, FPLC and HPLC. SDS-PAGE; Имунопреципитация, ELISA анализ; Western blot анализ; Изоелектрично фокусиране.

  • Изолиране, пречистване и характеризиране на ензими; Ензимни кинетики

  • Обработка на кръвни проби

  • Анализ и скриниране на автоантитела от серуми на болни с лупусен нефрит

  • Компютърни умения – работа с Word, Power point, Adobe Photoshop, Excel• Наименование на придобитата квалификация
Молекулярен биолог – Магистър по Биохимия

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Майчин език
Български езикДруги езици

Английски език [Език]

• Четене
[Определете нива: отлично]

• Писане
[Определете нива: добро]

Разговор
[Определете нива: добро]Немски език [Език]
• Четене
[Определете нива: добро]

• Писане
[Определете нива: добро]

• Разговор
[Определете нива: добро]
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютри на програмите Word, Power point, Adobe Photoshop, Excel – придобити в БФ
Работа с ELISA reader, спектрофотометър Beckman – БФ
Работа с автоклав - БФ1. Научни публикации

2. Участия в национални и международни научни проекти

3. Участия в конгреси, конференции и др.

Приложение 1

  1. Научни публикации

1. Deliyska B., Tsacheva I., Radanova M., Stoianova V., Tchorbadjieva M., Petrova S., and Dobreva N. (2007). Lupus Nephritis Sera contain Autoantibodies that Recognize Epitopes within the Globular Fragment of C1q”. Med. Review, S2

  1. Deliyska B., Dobreva N., Tsacheva I., Radanova M., Stoianova V., Tchorbadjieva M., Petrova S.Lupus Nephritis (LN) sera contain antiantibodies that recognize epitopes within the globular head fragment of C1q molecule”. (2006). 1st Congress of the Nephrology Association of Serbia and Montenegro, Novi Sad; Abstr. Book, p.23

  2. Radanova M., Stoianova V., Tsacheva I., Petrova S., Tchorbadjieva M., Ivanov I., Georgiev G. “Improvement of the C1q isolation method”. (2006) Vth National Conference on Chemistry for the Students and PhD students. 17-19 May, Faculty of Chemistry,SU, Abstr. Book, p. 82

  3. Radanova M., Stoianova V., Tsacheva I., Petrova S., Tchorbadjieva M., Ivanov I., Georgiev G. “Effect of synthetic zwitter ions on the antigenic characteristics of C1q and its recombinant globular fragments”. (2006) Vth National Conference on Chemistry for the Students and PhD students. 17-19 May, Faculty of Chemistry,SU, Abstr. Book, p. 84

2. Участие в договор № 61 от 2008г. за научни изследвания към СУ на тема “Влияние на синтетични нискомолекулни и полимерни цвитерйони върху IgG-свързващата способност на разпознаващата молекула на класическия път на комплемента C1q с ръководител д-р Иванка Георгиева Цачева.

3. 1 Участие в международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство” 5 - 6.06.2008г – гр. Стара Загора с постер и статия на тема “Анализ на титрите на анти-C1q автоантитела при здрави бременни жени, представляващи рискова група по отношение на хормоналния статус за отключване на SLE (системен лупус еритематозус), Вишня Стоянова1, Иванка Цачева1, Светла Петрова1, Магдалена Чорбаджиева1, Катедра Биохимия, Биологически факултет СУ “Св. Климент Охридски

3.2 Участие в VII Национална конференция с международно участие “Природни науки” – 2008г. в гр. Варна със статия на тема “Analysis of the zwitterionic effect on the interaction between human C1q and IgG”, Vishnya Stoyanovaa, Ivanka Tsachevaa, , Miroslav Nikolova, Magdalena I. Tchorbadjievaa, Svetla Petrovaa, Ivo Ivanovb, Latchezar Christovb, Ventsislava Georgievab, George Georgievb,a Department of Biochemistry, Faculty of Biology, Sofia University, 8 Dragan Tsankov St., 1164 Sofia, Bulgaria

.b Sofia University, Faculty of Chemistry, 1 James Bouchier Aven., 1164- Sofia, Bulgaria
,
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница