Автобиография на Владимир Димитров Лазаров лични данниДата19.10.2018
Размер48 Kb.
#90981
Автобиография

на Владимир Димитров Лазаров
ЛИЧНИ ДАННИ
Домашен адрес: ул. “Галичица” Nо 28, 1164 София, тел. +359 898 60 52 45
Бизнес Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 23, 2300 Перник, тел. +359 879 655 919
Е-мейл: vladimir.lazarov@epu.bg

ОБРАЗОВАНИЕ


1968 г.

Магистър ел.инженер

/Ел. изч. Машини/ТУ-София, Ф-т по Радиоелектроника

научни степени1974 г.

Докторска

ЛЭТИ, Санкт Петербург

Ф-т по Радиоелектроника

Професионална реализация и преподавателски опит1968-1991ЦИИТ /Централен институт за изчислителна техника/– София: инженер, н. сътр., р-л секция “Процесори”, р-л направление “Големи ЕИМ”, Директор “Големи изчислителни машини”, Зам. Гл. Директор, ст.н.с II ст.
ИПОИ /Институт за паралелна обработка на информацията/- БАН: Зам. Р-л лаборатория “Високопроизводителни системи и алгоритми за

паралена обработка”, р-л секция “Високопроизводителни компютърни

архитектури”, Зам. Директор, доцент
ЕПУ /Европейски Политехнически Университет/ - Р-л програма „Приложна информатика“, преподавател по дисциплините „Организация на компютъра”, „Изчислителни модели“, „Паралелна обработка“, Професор, Р-л катедра „Приложна информатика и комуникационни технологии“, Зам. ректор по научните изследвания и международното сътрудничество
ТУ – София, филиал Пловдив, катедра “Компютърни системи” извънреден професор – преподавател по дисциплините „Организация на компютрите”, „Архитектури на компютри и компютърни системи” , „Суперкомпютри”, , „Компютърно моделиране”, „Конвейерни и паралелни компютърни архитектури”, „Паралелно програмиране”
НБУ-София, преподавател по дисциплините „Въведение в компютърните системи” /на английски език/, Компютърни архитектури” /на английски език/, „Високопроизводителни компютърни архитектури”
УХТ /Университет за хранителни технологии/-Пловдив, преподавател по дисциплината „Високопроизводителни компютърни архитектури и паралелно програмиране”

член на Специализирания научен съвет към ВАК по “Електроника и компютърни системи”


член на Научната редколегия на сп.”Information Technology and Control” /предишно Автоматика и информатика/, издавано от САИ

1987-20102011-2016


1997-2011
2000-2016

2009-2011

1995– 1997

2004- 2011


1996-2013НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: компютърни системи, високопроизводителни компютърни архитектури, паралелна обработка, приложна информатика, компютърно моделиране, информационни технологии, информационни системи

владеене на езиЦИ: български (майчин език); руски, английски и френски (свободно писмено и говоримо)

СТИПЕНДИИ, награди и отличия (Орден Червено знаме, Първи награди от Пловдивския панаир, Златни медали от изложби на българската изчислителна техника в Москва

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ организации, ДРУЖЕСТВА:
Представител на България в TC10 ( Computer Architecture ) и член на работната група WG10.3 ( Concurrent Systems ) на IFIP; член на Националния комитет на Инициативата на IEEE Computer Society за Източна Европа; представител на България в комитета ICT на европейската програма COST; член на Научната редколегия на сп.”Information Technology and Control” /предишно Автоматика и информатика/, издавано от САИ; член на Управителния съвет на САИ.


лекции и Лекционни курсове по:


  • Организация на компютри

  • Компютърни архитектури

  • Високопроизводителни компютърни системи

  • Паралелни изчисления

  • Паралелно програмиране

  • Изчислителни модели

  • Компютърно моделиране


ръководство на аспиранти (докторанти):
Ръководител на 5 успешно защитили докторанти и 2 аспиранти, отчислени с право на защита
ПУБЛИКАЦИИ: 73 научни публикации и доклади в наши и чуждестранни научни списания и конференции, 7 научни книги и монографии, 7 авторски свидетелства и патенти

Изследователски проекти: участие в 37 национални и интернационални проекта в областта на компютрите и информационните технологии, от които 16 внедрени в производство; отговорен конструктор или ръководител на 18 от тях

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРАНЕ/КОНСТРУИРАНЕ: Отговорен конструктор на редица изделия от Единната Система ЕИМ – Централни и специализирани паралелни процесори, внедрени в производство

Експертизи (експертни становища): член на експертни комисии по търгове в областта на информационните технологии в Народното събрание на РБългария и ИПОИ-БАН

рецензии В последните 5 години: член на СНс по електронна и компютърна техника при вак в последните 6 години, рецензент на редица процедури по защита на научни степени и хабилитацииСписък на Публикациите в последните 5 години: списъкът е представен отделно
Каталог: bulgaria -> public -> uploads -> docs -> curricula
bulgaria -> Книга, която шокира всички китайци по света Книга, която води комунистическата партия към разпад
bulgaria -> Азия, австралия и океания
bulgaria -> Наредба №109 от 12 септември 2006 Г. За официалния контрол върху фуражите
bulgaria -> Житие и страдания грешнаго Софрония
bulgaria -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС
bulgaria -> Един различен фестивал През тази година Международната фондация за българско изкуство проф. П. Детев ни предложи един по-различен филмов фестивал с конференция на тема „Културното наследство и новите технологии”
bulgaria -> Уилиям макдоналд о м
bulgaria -> Уилиям Макдоналд Истинско следване на Христос
bulgaria -> Божествено откровение за Времето изтича! Мери К. Бакстър
curricula -> Гр. София, Ж. К. „Хаджи Димитър бл. 24, вх. А, ет. 6 ап


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница