Автобиография проф д-р Нели Владова ГеоргиеваДата17.10.2018
Размер48.02 Kb.
#90525
АВТОБИОГРАФИЯ

Проф. д-р Нели Владова Георгиева

ел.поща: nelly.georgieva@yahoo.com

Катедра „Биотехнология”

Заместник-Декан Факултет Химично и системно инженерство


Научни степени

Магистър по биология, СУ „Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, 1987г.

Магистър по аграрни науки, Мартин-Лутер Университет, Халле-Витенберг, Германия, 1999г.

Доктор, шифър 01.06.12. Микробиология, Институт по Микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, 1997 г. Дисертация на тема: „Селекция на аналог-резистентни мутанти на Trichosporon cutaneum с повишено съдържание на метионин”.Научни звания

2000-2010 г. Главен Асистент, ХТМУ

2010-2018 г. Доцент, ХТМУ

2018 г. –понастоящем – Професор, ХТМУОбласт на научна квалификация

- Антибактериални хибридни материали с включени сребърни, цинкови или медни наночастици;

- Биосъвместимост на хибридни материали;

- Микробиално пречистване на отпадъчни води;

- Използване на микроорганизмите в хранителната индустрия;

- Изследване пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии;

- Приложение на микроорганизми като белтъчни добавки към комбинирани фуражи; Микробиологичен статус на фуражи;

- Ензимно третиране и избелване на тъкани и текстилни материали;Научни специализации

1997 г. – 6 мес. Стипендиант на DAAD за Научно обучение в Германия - Немски езиков курс в Хердер-Институт към Университета в Лайпциг и призната правоспособност за преподаване на немски език;

1997- 1999 г. Стипендиант на DAAD за Научно обучение в Германия – Мартин Лутер Университет, Халле – Витенберг,

2003-2017 г. посещения всяка година в Технически Университет Хамбург-Харбург, Институт Техническа Биокатализа;

2008 г. - 1 мес. в Мартин-Лутер Университет Халле-Витенберг, Институт по Химично Инженерство;

Научно – изследователски проекти

Участие в международни изследователски проекти - 2

Участие в проекти към Национален фонд „Научни изследвания” – МОН


 • Ръководител на проекти - 1

 • Участие в проекти – 3

Участие в проекти към НИС при ХТМУ

 • Ръководител на проекти – 13

 • Участие в проекти - 3

Научни публикации

Общ брой: 87Цитирания в международната литература

Общ брой: 186Участия на научни форуми (конгреси и симпозиуми) у нас и в чужбина

Общ брой - 105Ръководител на дипломанти – 88 дипломанта

Защитили докторанти3 докторанта

Учебници

 • Н. Георгиева, С. Данова- „Пробиотици”, София, 2013 г.

Учебни помагала

 • Н. Георгиева, Хр. Чомаков- „Ръководство за упражнения по Микробиология” ХТМУ, 2004г. София

 • Н. Георгиева - „Mikrobiologische Übungen“ (Ръководство по Микробиология) – на немски език ХТМУ, 2009г. София

 • Н. Георгиева, Ц. Ангелова- „Микробиология” – Електронен учебник, 2014 г.

Списък на разработените учебни програми и преподавани дисциплини

ОКС Бакалавър

 1. „Микробиология“ І-ва част за студенти III-ти курс сп. Биотехнологии и Биомедицинско инженерство – 45 часа.

 2. „Микробиология“ ІІ-ра част за студенти III-ти курс сп. Биотехнологии и Биомедицинско инженерство – 30 часа.

 3. „Индустриални биотехнологии“ за студенти IV-ти курс сп. Биотехнологии – 30 часа.

 4. „Технология на микробните белтъчни продукти” за студенти IV-ти курс сп. Биотехнологии – 30 часа.

 5. „Биохимия и биологични основи” за студенти II-ти курс сп. “Химично инженерство” с преподаване на немски език - 30 часа..

 6. „Техническа микробиология” за студенти III-ти курс сп. “Химично инженерство” с преподаване на немски език - 30 часа.

 7. „Биохимични производства” за студенти IV-ти курс сп. “Химично инженерство” с преподаване на немски език – 15 часа.

ОКС Магистър

 1. „Пробиотици” за студенти сп. Биотехнологии – 20 часа.

ОКС Доктор

 1. „Индустриална микробиология” – специализираща дисциплина.

Авторски свидетелства и патенти - 2

Езикови познания

Немски език, Английски език, Руски език – писмено и говоримоЧленство в научни организации

Член на Съюза на Химиците в България

Член на EFMO – European Feed Microbiology Organisation

Член на съюза на учените в България, Секция Микробиология

Експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация

Зам-Председател на Временната Научно-Експертна Комисия по Технически науки към Фонд за научни изследвания.По-важни публикации от последните години:

 1. Ts. Angelova, N. Rangelova, R. Yuryev, N. Georgieva, R. Müller. Antibacterial activity of SiO2/hydroxypropyl cellulose hybrid materials containing silver nano particles. Materials Science & Engineering C, 32, 5, 1241-1246, 2012. IF 3.420

 2. N. Georgieva, R. Bryaskova, R. Tzoneva. New polyvinyl alcohol-based materials for biomedical application. Materials Letters, 88, 12, 19-22, 2012. IF 2.437

 3. R. Bryaskova, N. Georgieva, T. Andreeva, R. Tzoneva. Cell adhesive behavior of PVA-based hybrid materials with silver nanoparticles. Surface & Coatings Technology, 235, 186-191, 2013. IF 2.199

 4. N. Rangelova, L. Alexandrov, Ts. Angelova, N. Georgieva, R. Müller. Preparation and characterization of SiO2/CMC/Ag hybrids with antibacterial properties. Carbohydrate Polymers, 101, 1166-1175, 2014. IF 4.568

 5. R. Bryaskova, N. Georgieva, D. Pencheva, Z. Todorova N. Lazarova T. Kantardjiev. Synthesis and characterization of hybrid materials with embedded silver nanoparticles and their application as antimicrobial matrices for waste water purification. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects., 444, 114-119, 2014. IF 2.832

 6. Ts. Angelova, N. Rangelova, H. Dineva, N. Georgieva, R. Müller. Synthesis, characterization and antibacterial assessment of SiO2-hydroxypropylmethyl cellulose hybrid materials with embedded silver nanoparticles. J. Biotechnol and Biotechnol. Equipment, 28, 4, 747-752, 2014. IF 0.622

 7. N. Lazarova, E. Krumova, Ts. Stefanova, N. Georgieva, M. Angelova. The oxidative stress response of the filamentous yeast Trichosporon cutaneum R 57 to copper, cadmium and chromium exposure. J. Biotechnol and Biotechnol. Equipment, 28, 5, 855-862, 2014. IF 0.622

 8. N. Georgieva, Ts. Angelova, A. G. Valladares Juarez, R. Müller. Antifungal activity of SiO2/cellulose hybrid materials doped with silver nanoparticles against Candida albicans 74. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 68, 10, 1259-1264, 2015. IF 0.284

 9. Ts. Angelova, N. Rangelova, V. Usunova, N. Georgieva, T. Andreeva, A. Momchilova, R. Tzoneva, R. Müller. Cytotoxicity and anti-biofilm activity of SiO2 /cellulose derivative hybrid materials containing silver nanoparticles. Turkish J of Biology, 40, 1278-1288, 2016, DOI: 10.3906/biy-1601-68.IF 1.343

 10. N. Rangelova, S. Nenkova, N. Lazarova, N. Georgieva. Preparation and antibacterial behavior of lignin-copper composite materials. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 69, 12, 125-130, 2016. IF 0.284

 11. V. Nemska, N. Georgieva, S. Danova. Molecular identification of Lactobacillus spp., isolated from traditional Bulgarian dairy products. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences. 4, 5, 467-473, 2017. IF 4.382
Каталог: depts
depts -> Химикотехнологичен и металургичен
depts -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
depts -> Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
depts -> Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
depts -> Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
depts -> Конспект по "Основи на генното инженерство"
depts -> Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница