Автобиография професор Атанас ДерменджиевДата22.07.2016
Размер181.63 Kb.
#398
АВТОБИОГРАФИЯ
Професор Атанас Дерменджиев
Атанас Харалампиев Дерменджиев

Адрес: България, гр. Велико Търново, ул. “Димитър Благоев”, № 6, вх. Г, ап. 14.

сл. тел. 618237;

E-mail: adermendjiev1960@abv.bgНаучна биография:

2010 г.: редовен професор по икономическа и социална география (ш. 01. 08 .02)

2009 г.: действителен член (академик) на Международната академия по национална и екологична безопасност, Санкт Петербург – Ню Йорк

2006 г.: член на Научната комисия по геологически и географски науки при ВАК към Министерския съвет на Република България

1997 г.: редовен доцент по икономическа и социална география (ш. 01.08.02)., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

1994 г.: доктор по география

1993 г.: главен асистент, Великотърновски университет, катедра “География”

1989 г.: старши асистент, Великотърновски университет, катедра “География”

1986 г.: асистент, Великотърновски университет, катедра “География”

1985 г.:магистър по регионална и политическа география (Софийски университет “Св. Климент Охридски”).Административна биография:

От 2007 г.: ръководител на катедра “География”, Историко-юридически факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

От 2003 г.: ръководител на магистърски програми по “Геополитика”, “Регионална и политическа география” и “Обществена география”

1999–2007 г.: зам.-ректор по научно-изследователската и издателската дейност на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, (два мандата)

1999–2007 г.: директор на Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, (два мандата).

От 1999 г.: председател на Управителния съвет на в. “Университет”

1999-2007 г.: член на Академичния съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

1995–1997 г.: ръководител на катедра “География”, Исторически факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

от 1989 г.: член на Факултетния съвет на Исторически факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”


Преподавателска дейност:
Наименование на курса: Къде:

История на географията и географските открития – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Социално-икономическа география на страните – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, РУ “Ангел Кънчев”

География на страните – Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Политическа география – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Геополитика – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Социална география – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Териториално и селищно устройство – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Социално-икономически и туристически региони на континентите – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Политическа география на Балканите – университетите в Гранада, Испания; Янина, Гърция; Клагенфурт, Австрия; Бреда, Холандия; Прага, Чехия.


Специализации:


1990 г.: Университет “Иван Франко”, гр. Лвов, Украйна

2000 г.: Университета в гр. Елбасан, Албания

2000 г.: Университета в гр. Битоля, Македония

2002 г.: гр. Варшава, гр. Краков, Полша (Книгоиздателска политика на Полша, Полски културен институт в България)

2003 г.: Университета в гр. Гранада, Испания

2003 г.: Университет „Кирил и Методий”, гр. Скопие, Македония

2004 г.: Университета в гр. Янина, Гърция

2005 г.: Университета в гр. Прага, Чехия

2005 г.: Одески държавен университет, гр. Одеса, Украйна

2005 г.: Мински държавен педагогически университет „Максим Танк”, Минск, Беларус

2005 г.: Университета в гр. Клагенфурт, Австрия

2006 г.: Университета в гр. Тараклия, Молдова

2006 г. :Университета в гр. Бреда, Холандия

2006 г.: Харковски държавен университет „В. Каразин”, гр. Харков, Украйна

2006 г.: Славянски държавен университет, гр. Киев, Украйна

2007 г.: Арменски държавен университет „Абовян”, гр. Ереван, Армения

2007 г.: Букурещки държавен университет, гр. Букурещ, Румъния

2007 г.: Нишки държавен университет, гр. Ниш, Сърбия

2007 г.: Университета в гр. Враня, Сърбия

2008 г.: Държавен университет в гр. Уфа, Башкортостан, Русия

2008 г.: Молдовски държавен университет, гр. Кишинев, Молдова

2008 г.: Московски педагогически държавен университет, Русия

2008 г.: Университета в гр. Питещ, Румъния

2008 г.: Тверски държавен университет, гр. Твер, Русия

2008 г.: Университета в гр. Тетово, Македония

2008 г.: Държавен университет, гр. Сараево, Босна и Херцеговина

2008 г.: Държавен университет, гр. Мостар, Босна и Херцеговина

2009 г.: Университета в гр. Коимбра, Португалия

2009 г.: Университета в гр. Порто, Португалия

2010 г.: Университета в гр. Крайова, Румъния

2011 г.: Университета в гр. Букурещ, Румъния
Членство в научни организации:

1986 г.: Българско географско дружество

2000 г.: Съюз на учените в България, клон Велико Търново

2000 г.: Българска асоциация по четене

2002 г.: Българско геополитическо дружество
Членство в други организации:

1994 г.: Академичен клуб “Проф. Йордан Иванов” – председател (1995-1997 г.)

1999 г.: Областен съвет по опазване на околната среда – Велико Търново

2004 г.: Лайънс клуб – Велико Търново

2006 г.: Областен консултативен съвет по туризъм – Велико Търново
Награди и отличия:

2003 г.: Почетна диплома на университета в гр. Питещ, Румъния

2005 г.: Георгиевска диплома на Международния академичен рейтинг за популярност “Златна фортуна” на Украинската академия на науките

2006 г.: Почетна грамота на Тверския държавен университет (Русия)


Публикации:
Монографии:

1994

 1. Дерменджиев, А. Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. С., 1994, 40 с.

1996

 1. Дерменджиев, А. География на енергетиката в Румъния. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 270 с.

1997

 1. Дерменджиев, А. География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. /Съавтор/. В. Търново, Faber, 1997, 184 с.

2004

 1. Дерменджиев, А. Географски анализи. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 120 с.

2007

 1. Дерменджиев, А. Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. /Съавтор/, В. Търново, Фабер, 2007, 135 с.

2010

 1. Дерменджиев, А. Теоретико-методологични аспекти на обществената география. Велико Търново, 2010, 287 с.

2011

 1. Дерменджиев, А. Националните туристически обекти на България. /Съавтор/. С., Световна библиотека, 2011, 255 с.

2012

 1. Дерменджиев, А. Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. В. Търново, 2012, /под печат/.


Учебници:

1991

 1. Дерменджиев, А. Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). /Съавтор/. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1991, 251 с.

1992

 1. Дерменджиев, А. Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). /Съавтор/. Второ допълнено издание. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1992, 267 с.

1993

 1. Дерменджиев, А. Икономическа география на страните по континенти. /Съавтор/. В. Търново, Аста, 1993, 247 с.

1995

 1. Дерменджиев, А. Европа. Стопанска география. /Съавтор/. Русе, Парнас, 1995, 288 с.

1999

 1. Дерменджиев, А. Икономическа география на континентите. /Съавтор/. Русе, Парнас, 1999, 254 с.

2000

 1. Дерменджиев, А. Европа. Стопанска география. /Съавтор/. Второ преработено и допълнено издание. Русе, Парнас, 2000, 320 с.


2008

 1. Дерменджиев, А. Икономическа география на Европа. /Съавтор/. Силистра, Изд. Ковачев, 2008, 309 с.

 2. Дерменджиев, А. Икономическа география на страните от континентите. /Съавтор/. Силистра, Изд. Ковачев, 2008, 236 с.

 3. Дерменджиев, А. География на световната култура и цивилизации. В. Търново, ВТУ, 2008, 270 с. (електронен учебник)

 4. Дерменджиев, А. Социално-икономически и туристически региони на Балканите, В. Търново, ВТУ, 2008, 357 с. (електронен учебник).


Учебни пособия за висшите и средните училища:

1992

 1. Дерменджиев, А. Христоматия по икономическа география на света. /Съавтор/. В. Търново, Слово, 1992, 195 с.

2003

 1. Дерменджиев, А. География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. /Съавтор/. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 148 с.

2004

 1. Дерменджиев, А. География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. /Съавтор/. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, второ допълнено издание, 180 с.

2006

 1. Дерменджиев, А. Тестове по география на България /Съавтор/. С., Сиела, 2006, 237 с.

 2. Дерменджиев, А. Тестове по география на България /Съавтор/. С., Сиела, 2006, второ допълнено издание, 267 с.

2007

 1. Дерменджиев, А. Градски екскурзовод./Съавтор/. В. Търново, Фабер, 2007, 132 с.2008

 1. Дерменджиев, А. Тестове по география на България. /Съавтор/. С., Сиела, 2008, трето допълнено издание, 287 с.

2009

 1. Дерменджиев, А. Тестове по география на България./Съавтор/. С., Сиела; четвърто допълнено издание, 2009, 343 с.

2010

 1. Дерменджиев, А. Тестове по география на България./Съавтор/. С., Сиела; пето допълнено издание, 2010, 370 с.

2011

 1. Дерменджиев, А. География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика/ Атанас Дерменджиев, Стела Дерменджиева, Боянка Димитрова, Димитър Симеонов, Петя Събева/ С., Сиела, 2011, 266 с.

 2. Дерменджиев, А. Тестове по география на България./Съавтор/. С., Сиела; шесто допълнено издание, 2010, 410 с.


Книги:

1993

 1. Дерменджиев, А. Белгия, Нидерландия, Люксембург.От холандските полдери до Ардените. /Съавтор/. В. Търново, Слово, 1993, 128 с.

 2. Дерменджиев, А. Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. /Съавтор/. В. Търново, Слово, 1993, 128 с.

1996

 1. Дерменджиев, А. Германия. В центъра на Европа. /Съавтор/. Русе, Парнас, 1996, 128 с.

 2. Дерменджиев, А. Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. /Съавтор/. Русе, Парнас, 1996, 112 с.

2000

 1. Дерменджиев, А. Португалия. Дъхът на Лузитания. /Съавтор/. В. Търново, Faber, 2000, 95 с.


2007

 1. Дерменджиев, А. Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. /Съавтор/. В. Търново, Бойка, 2007, 83 с.

2008

 1. Дерменджиев, А. 100 неща, които трябва да знаем за социално-икономическата география на България. Население, селища, стопанство. С., Световна блиблиотека, 2008, 80 с.

2009

 1. Дерменджиев, А. 100 национални туристически обекта. От Видин до Варна. С., Световна библиотека, 2009, 80 с.

 2. Дерменджиев, А. 100 национални туристически обекта. От Несебър до Батак. С., 2009, 80 с.


Студии, статии:

1988

 1. Дерменджиев, А. По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. -В: 25 години ВТУ, т. 3, В. Търново, 1988, с. 5-6.

1989

 1. Дерменджиев, А. Промишленото развитие на СР Румъния. -В: География. №3, 1989, с. 5-9.

 2. Дерменджиев, А. Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. -В: Изв. на БГД, XXVII, 1989, с. 173-187.

 3. Дерменджиев, А. Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 1989, с. 74-75.

 4. Дерменджиев, А. Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 1989, с. 110.

 5. Дерменджиев, А. Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 1989, с. 183-184.


1990

 1. Dermendjiev, A. And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/. , -: Stable development and ecology – XXI century, Sofia, 1990, р. 80-81.

 2. Дерменджиев, А. Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/. - В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Русе, 1990, с. 32-33.

 3. Дерменджиев, А. Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/. -В: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България, С., БАН, 1990, с. 125-134.

 4. Дерменджиев, А. Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 4, 1990, с. 40-45.

1991

 1. Дерменджиев, А. Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. -В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Ш., 1991, с. 66-71.

1992

 1. Дерменджиев, А. Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 3, 1992, с.11-18.

 2. Дерменджиев, А. Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 1992, с. 85-112.

 3. Дерменджиев, А. Икономогеографското странознание - реалност и надежди. -В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, 1992, с. 61-66.

 4. Дерменджиев, А. Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география", -В: Обучението по география, № 3, 1992, с. 41-45.

 5. Dermendjiev, A. L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. -: La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, Strasbourg, 1992 (17).

 6. Дерменджиев, А. Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. /Съавтор/. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда . Русе, 1992, с. 101.

 7. Дерменджиев, А. Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда, Русе, 1992, с. 102.

 8. Дерменджиев, А. Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. -В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес, Благоевград, 1992, с. 44-45.

 9. Дерменджиев, А. Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, 1992, с. 153-154.

 10. Дерменджиев, А. Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, 1992, с. 153.

1993

 1. Дерменджиев, А. Принос в изучаване географията на световното стопанство. -В: Обучението по география, № 3, 1993, с. 45-47.

1994

 1. Дерменджиев, А. История и култура на Карнобатския край. -В: Архив за поселищни проучвания, № 1, 1994, с. 101-107.

 2. Дерменджиев, А. Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. -В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 3, В. Търново, 1994, с. 267-272.

 3. Дерменджиев, А. Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. -В: Теоретични проблеми на географското познание, В. Търново, 1994, с. 253-266.

 4. Дерменджиев, А. Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. -В: Добро утро, № 40, 1994.

1995

 1. Дерменджиев, А. Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди. -В: Времена, № 230, 1995.

1996

 1. Дерменджиев, А. Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 1996, с. 205-212.

 2. Дерменджиев, А. Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 1996, с. 226-230.

 3. Дерменджиев, А. Регионална промишлена структура на Румъния. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 1996, 213-225.

 4. Дерменджиев, А. Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. -В: Архив за поселищни проучвания, № 3-4, 1996, с. 3-11.

1998

 1. Дерменджиев, А. Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. /Съавтор/. -В: Китай, № 1, 1998, с. 39.

 2. Дерменджиев, А. Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 1998, с. 151-184.

 3. Дерменджиев, А. Румъния на Балканите. Геополитически бележки. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 1998, 119-130.

1999

 1. Дерменджиев, А. По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 7, 1999, с. 70-74.

 2. Дерменджиев, А. Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 6, 1999, с. 98-101.


2000

 1. Дерменджиев, А. Живот за другите. -В: Марин Деведжиев. Библиография, В. Търново, 2000, с. 7-15.

 2. Дерменджиев, А. Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. -В: 50 години Географски институт при БАН, С., 2000, с. 395-402.

 3. Дерменджиев, А. Радетел на транспортната проблема. -В: Железопътен транспорт, № 5, 2000, с. 8-9.

2001

 1. Дерменджиев, А. В памет на проф. Русин Русинов. -В: Езиковедски изследвания, В. Търново, Faber, 2001, с. 15-17.

2002

 1. Дерменджиев, А. Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. –В: Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия, С. Българско геополитическо дружество, 2002, с. 8-14.

 2. Дерменджиев, А. Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, 2002, с. 364-374.

 3. Дерменджиев, А. Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. – В: НИЕ, бр. 3, 2002, с. 21-23.

 4. Дерменджиев, А. Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. -В: Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8, С., Бълг. Геополит. Д-во, 2002, с. 12-17.

 5. Дерменджиев, А. Проблеми на транспортната интеграция на България в контекста на балканското регионално сътрудничество. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 6, 2002, с. 75-82.

2003

 1. Дерменджиев, А. Река Дунав и териториално-административното устройство на България. /Съавтор/ –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 6, 2003, с. 91-99.

 2. Дерменджиев, А. Професор Марин Деведжиев. –В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003, В. Търново, 2003, с. 136-139.

 3. Дерменджиев, А. Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. -В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, 2003, с. 170-176.

 4. Дерменджиев, А. Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. /Съавтор/ . –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, 2003, с. 24-27.

2004

 1. Дерменджиев, А. България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения. –В: Старопланинско пресичане на коридор №9 – социално-икономически и геополитически аспекти. В. Търново, 2004.

 2. Дерменджиев, А. Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. –В: Геополитика, геостратегия, №1, 2004, с. 8-14.

 3. Дерменджиев, А. България в транспортните схеми на Балканите. –В: Геополитика, геостратегия, №. 2, 2004, с. 24-27.

 4. Дерменджиев, А. География и общество – проблеми и решения. –В: Географията. Вчера, днес, утре., С., 2004, с. 193-203.

 5. Дерменджиев, А. За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. –В: Социална и културна география. В. Търново, 2004, с. 89-103.

 6. Дерменджиев, А. България в транспортните схеми на Балканите. –В: Български транспортен вестник. С., Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6.

 7. Dermendjiev, A. Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. /съавтор/. Guimaraes, Universidade do Minho, 2004.

 8. Дерменджиев, А. След прочита на “С кръст и меч”. –В: “Света гора”, В. Търново, 2004. с. 324-328.

2005

 1. Дерменджиев, А. България в транспортната политика на Балканите. –В: Железопътен транспорт, №5, 2005.

 2. Дерменджиев А. Село Атолово (историко-географско описание). –В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново, 2005, с. 182-191.

2006

 1. Дерменджиев, А. За България и българите (геополитически “размисли и страсти”). –В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. IX, Изд. “Друк”, Одеса, Украйна, 2006, с.137-145.

 2. Дерменджиев А. Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. –В: Геополитиката и устойчивото развитие на България. В. Търново, 2006.

2007

 1. Дерменджиев, А. Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202.

 2. Дерменджиев, А. България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198.

2008

 1. Дерменджиев, А. Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. –В: Дриновский збIрник, ХаркIв, 2008, с. 262-265.

 2. Дерменджиев, А. Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 2, 2008, с. 348-356.

 3. Дерменджиев, А. България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

 4. Дерменджиев, А. Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. /Съавтор/. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, с.316-3212009

 1. Дерменджиев, А. Войни, граници, територии – политикогеографски аспекти. –В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България. В. Търново, “Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2009., с.273-280.

 2. Дерменджиев, А. География на националните малцинства на Китай. – В: География, 21, С., бр. 5-6, 2009, с. 55-58.

 3. Дерменджиев, А. Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 3, Велико Търново, 2009, с. 522-536.

 4. Дерменджиев, А. Географски прочит на балканските тегоби. –В: Проблеми на националната сигурност, В. Търново, ИВИС, 2009, 146-154.

 5. Дерменджиев, А. От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

 6. Дерменджиев А. От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

 7. Дерменджиев, А. Съвременни аспекти на обществената география. –В: География, 21, С., бр. 2, 2009, с. 9-13.

 8. Дерменджиев, А. В памет на проф. Дончо Дончев. –В: География 21, С., бр. 3, 2009.

 9. Дерменджиев, А. Географски етюди. –В: География 21, бр. 5-6, 2009, с.61-62.

 10. Дерменджиев, А. Социокултурен облик на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество /Съавтор/. –В: Научна конференция на Стопански факултет, В. Търново, 2009.

 11. Дерменджиев, А. Проблемы общественой географии в Болгарии. /Съавтор/. –В: XV Кирилло-Мефодиевские чтения, Смоленск, Изд. “Универсум” 2009, с.73-78.2010

 1. Дерменджиев, А. География и психология. В: География 21, С., бр. 1, 2010, с. 36-43.

 2. Дерменджиев, А. Живот отдаден на географията. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2011, с. 7-11. -В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2010, с. 7-11.

 3. Дерменджиев, А. Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2010, с. 27-49.

 4. Dermendzhiev, A. Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development, As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010.

 5. Dermendjiev, A. Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. - Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46

2011

 1. Дерменджиев, А. Географията в информационния свят. - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 631-650.

 2. Дерменджиев, А. Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. /Съавтор/. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, 2009, с. 650-657.

 3. Дерменджиев, А. Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. /Съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2011.

 4. Дерменджиев, А. Географията в балканската политика на Румъния. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, 2011, с. 260-278.

 5. Дерменджиев, А. Южните европейски полуострови – социо-културни и политико-географски паралели. /съавтор/. В: Балканите-език, история, култура. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011.

 6. Дерменджиев, А. Регионите на реките Янтра и Дору: сходства и различия. /съавтор/. -В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011.

 7. Дерменджиев, А. Думи за Учителя. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2011.

 8. Дерменджиев, А. Географски аспекти на международния участък на река Дору: рамка за трансгранично сътрудничество. /съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2011.

 9. Дерменджиев, А. Географски анализ на румънското политическо пространство. –В: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, Ш., 2011.

 10. Дерменджиев, А. Геоекологичното образование – обществена потребност? /Съавтор/. –В: „ECOLOGY PROBLEMS IN MINERAL RAW-MATERIAL BRANCH“, Варна, 2011, с. 569-576.

 11. Dermendzhiev, A. Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, 2011.

 12. Dermendzhiev, A. Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. International Conference EnvironmentLandscapeEuropean Identity; Bucharest, November 4-6, 2011

 13. Dermendzhiev, A. About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6, 2011.

 14. Dermendzhiev, A. National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6, 2011

Участие в научно-изследователски проекти:


  1. “Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра”, Комитет по опазване на природната среда, С., 1988, участник.

  2. “Разработване на модел за обучение на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” чрез изграждане на учебно-методически център по география” – спечелен конкурс на Фондация “Отворено общество”, 1999 –2001 г., участник.

  3. “Конструиране на модел за дигитализация на учебно-помощна и научно-изследователска литература за нуждите на обучението по българска история и география за специалностите в Историко-юридическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2001-2004 г. – спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания”, участник.

  4. “Дигитализация и дългосрочно съхраняване на картна информация и географски данни в Лаборатория “Географски информационни системи”, 2001-2004 г. – спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания”, участник.

  5. RWCT (“Reading and Writing for Critical Thinking) – Развитие на критическото мислене чрез четене и писане – международен проект на Фондация “Отворено общество” – Ню Йорк, университета Айова – САЩ и Международната асоциация по четене, 2002-2005 г., участник.

  6. “Създаване на университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата” – спечелен конкурс на МОН, център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”, 2002-2004 г., координатор.

  7. “Конструиране на модел за оптимизиране на образователната и научно-изследователската дейност по обществена география”, спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания”, 2003-2005, ръководител.

  8. “Политическа география на българската държава през средните векове и новото време”, спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания, 2003-2005 г., участник.

  9. “История, език и култура на българите в Молдова и Украйна”, координатор за България, спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания”, 2002-2004 г., участник.

  10. “Етнокултурни пространства и взаимодействия на Балканите”, спечелен конкурс по Фонд “Научни изследвания”, 2002-2004 г., участник.

  11. “Българските исторически и културни паметници на Балканите. Териториално-времева характеристика”, спечелен конкурс по Фонд “Научни иследвания”, 2008 г., координатор.

  12. “Научно-изследователски и образователни приложения на ГИС - нови технологии за визуализация и анализ на географската информация.спечелен конкурс по Фонд „Научни изследвания“, 2009, участник.

  13. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, спечелен конкурс по Фонд Научни изследвания, ВТУ, 2010-2012 г., участник.


Интервюта в националния печат:

Дерменджиев, А. България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, А. От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24 юни 2009, с. 24.

Дерменджиев А. От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2 юли, 2009, с. 15.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница