Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и)Дата11.01.2018
Размер66.55 Kb.
#43848


Автобиография


Собствено име(на) Фамилия(и)

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПУЛЕВ

Адрес(служебен)

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски”, Студентски град, София 1700
Катедра "Техническа механика”

Мобилен (незадължително)

0898614385
E-mail

st_pulev@yahoo.com

Дата на раждане, Място

03.08.1963, СофияДлъжност(и) (в момента)


Дати

От 2014→

Заемана длъжност или позиция

Доцент

Име и адрес на работодателя

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски”, Студентски град, София 1700Образование и обучение


Дати

1989 - 1993 г.

Придобитата квалификация

Докторантура, Научна степен Доктор

Образователна институция

Технически Университет – София, катедра “Механика”Дати

1983 - 1988г.

Придобитата квалификация

Магистър по специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи

машини”


Образователна институция

Технически Университет – СофияЧужд (и) език (езици)

Руски, Английски, Немски

Самооценка
Разбиране

Говорене

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
руски
C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

английски
B1

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеене

B1

Самостоятелно ниво на владеене

немски
C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеенеПрофесионална информация и приложения
Области на професионални и научни интереси

(ключови думи)


Динамика на сложни механични системи,

Трептения, Автомобил


Публикации

Приложение 1

Проекти

Приложение 2

Участие в научни сесии и конгреси

(за последните 5 години)


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ' 2012 на МГУ "Св. Иван Рилски", 2012, София

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ' 2013 на МГУ "Св. Иван Рилски", 2013, София

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ' 2014 на МГУ "Св. Иван Рилски", 2014, София
Приложение 1

Публикации

за периода 2009-2014

 1. Пулев Ст. Н. Динамично натоварване на трансмисията на автомобила при променливи ъгли на чупене в карданния съединител, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 52,Св. III, 2009, 69-71 стр.

 2. Пулев Ст. Н. Влияние на дължината на пътните неравности върху скоростта на рудничния самосвал. Машиностроене и електротехника, брой 4, 2012, 48-49 стр.

 3. Пулев Ст. Н. Влияние на напречните ъглови трептения върху преобръщането на рудничен самосвал при завой. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 55,Св. II, 2012, 193-195 стр.

 4. Пулев Ст. Н. Изследване на трептенията на рудничен самосвал, предизвикани от пътните неравности. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 55,Св. II, 2012, 196-199 стр.

 5. Пулев Ст. Н. Нов метод за ефективна виброизолация на вибрационните пресевни системи. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 55,Св. II, 2012, 200-203 стр.

 6. Пулев Ст. Н. Ограничаване на вибрациите при експлоатацията на рудничните самосвали. „Минно дело и геология“ брой1-2, 2013, 58-60 стр.

 7. Пулев Ст. Н. Влияние на превозвания товар върху трептенията на рудничния самосвал. „Механика, транспорт, комуникации” том 11, брой 1, 2013 г., статия №0763.

 8. Пулев Ст. Н. Устойчивост на рудничен самосвал при завой със страничен наклон. „Геология и минерални ресурси“ брой 3, 2013, 31-33 стр.

 9. Пулев Ст. Н. Влияние на трептенията върху надлъжната устойчивост на рудничен самосвал.. „Геология и минерални ресурси“ брой 4, 2013, 9-11 стр.

 10. Пулев Ст. Н. Регулиране на амплитудите на трептенията по дължината на вибрационните сита. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 56,Св. II, 2013, 155-158 стр.

 11. Пулев Ст. Н., Сезонов С. Определяне на центробежните сили при един екстремен режим на работа на центробежно-ролковите мелници. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски” Том 56,Св. II, 2013, 151-154 стр.

 12. Пулев Ст. Н. Трептения на рудничния самосвал. Издателска къща на МГУ„Св. Иван Рилски”, София 2012, 116 стр.

 13. Вълков М., Пулев Ст. Ръководството за решаване на задачи по теоретична механика. Част I. Статика, Издателска къща на МГУ„Св. Иван Рилски”, С. 2013г, 133 стр.Приложение 2

Проекти

за периода 2009-2014 1. Механо-математическо моделиране на сложни механични системи.. Договор ММ 32/91-4 към МОН.

 2. Моделиране на процесите от минно-добивната и минно-преработвателната промишленост, Тема към МТФ, 2012 г.

 3. Теоретични и моделни изследвания на процеси от минното дело и рудоподготовката, Тема към МТФ, 2013.

 4. Иновативни технологични решения за радиочестотна термоаблация. Договор към Европейския фонд за регионално развитие BG161PO 003-1.1.06-0004-C0001 от 2013 г. с фирма АМЕТ ООД.

 5. Разработка на механичното оборудване към високочестотен електрохирургически генератор „АМЕТОМ”820 за нуждите на фирма АМЕТ ООД през 2008-2010 г.

 6. Участие в проект „Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)”-2013.Страница / - Автобиография на

Фамилия, Име ПрезимеЗа повече информация http://europass.cedefop.europa.eu

© Европейски Общности, 2003 20060628Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница