Автоматизация на проектирането и конструирането на електронна апаратураДата14.02.2017
Размер21.27 Kb.
#14940
К О Н С П Е К Т

по дисциплината “Автоматизация на проектирането и конструирането на електронна апаратура”
 1. Общи сведения за автоматичното проектиране на технически обекти. Видове проектиране. Процедури за синтез и анализ.

 2. Параметри на проектираните обекти. Състав и структура на САПР. Подсистеми. Видове осигуряване. Йерархичност.

 3. Математическо осигуряване на САПР. Математически модели, изисквания, класификации. Видове оптимизационни задачи.

 4. Параметрична оптимизация. Структурен синтез. Методи за нелинейна оптимизация. Класификация. Методи за едномерна оптимизация.

 5. Методи за многомерна оптимизация от нулев ред.

 6. Методи за многомерна оптимизация от първи и втори ред. Условна оптимизация.

 7. Програмно осигуряване на САПР. Структура, изисквания, организация, състав, функции.

 8. Системно програмно осигуряване на САПР. Операционни системи.

 9. Мобилност. Графични стандарти. Програмно осигуряване за машинна графика. Компресиране на данни - стандарти.

 10. Информационно осигуряване на САПР. Организация на информацията. Структура на данните.

 11. Бази данни. Структури. Системи за управление на бази данни. Промишлени бази знания. Експертни системи.

 12. Управление на бази от данни. Информационно-търсещи и информационно-справочни системи. Текстообработващи системи.

 13. Фунционално-логическо проектиране. Поднива. Методи и алгоритми за анализ на аналогови и цифрови функционални схеми.

 14. Синтез на функционално-логически схеми. Модели на синтезираните схеми. Процедури на синтеза.

 15. Алгоритми за синтез на комбинационни схеми.

 16. Алгоритми за синтез на последователни схеми.

 17. Програмируеми логически устройства.Основни особености. Разновидности. Възможности.

 18. Сложни програмируеми логически устройства и FPGA. Основни особености, разновидности и възможности.

 19. Конструкторско проектиране. Задачи на конструкторското проектиране.

 20. Алгоритми за разполагане на елементите. Класификация.

 21. Алгоритми за опроводяване. Класификация.

 22. 32-разрядни автоматизирани работни станции. Апаратно осигуряване и архитектура.

 23. Примери за САПР в електрониката - Synopsys, Cadence.

Литература: 1. Системы автоматизированного проектирования в радиоелектронике - справочник. Под ред. Норенкова, Москва, Радио и связь, 1986

 2. Норенков, Маничев - Основы тeории проектирования САПР - Москва, Вьсшая школа, 1990

 3. Озкарахан - Машины баз данньх и управление базами данньх - Москва, Мир, 1989

 4. Сгурев Б., и др. - 32-битови МРС - София, Техника, 1989

 5. Е.Клингман - Проектирование специализированных микропроцессорных систем - Москва, Мир, 1985

 6. Боянов Й. И др. - Автоматизация на проектирането и конструирането в електрониката - София, Техника, 1991

 7. Дж. Фергусон и др. - Обслуживание микропроцессорных систем - Москва, Мир, 1989

 8. Ковачев, Великов - Ръководство за ЛУ по АПКЕА - ТУ-Варна, 1993

 9. Ковачев - Проектиране с използване на FPGA - устройства, ТУ-Варна, 1997Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница