Аз съм дошъл да сваля Любовта на земятаДата10.02.2018
Размер98.21 Kb.
#57101

БОЯН БОЕВ – СТАТИИ И СКАЗКИ

Упражнения с Любовта

(по Учителя1)

Учителя казва: ”Аз съм дошъл да сваля Любовта на земята.” Каква връзка има тази мисия на Учителя с днешната епоха? Така се подготвя новата култура, която ще бъде култура на Любовта.

Учителя казва още: ”Събрах ви да се образува от вас една среда, в която да има велика любов между учениците и тая любов да свали, привлече Любовта, която съществува в Божествения свят и от тук да се разлее по-цялата земя.” Някой може да каже: “Ами Мъдростта и Истината?” Те ще дойдат като резултат на Любовта. Който има Любов, нему ще се отворят вратите на храма на Мъдростта и той ще има силата да се изкачи на светлия връх на Истината.

Ето защо, тази задача на учениците да проявят Любовта, е важна задача на Школата на Бялото Братство. Само учениците ще помогнат да се изпълни мисията на Учителя.

Но как ще стане това? Като се приложат 22-та метода за развитието на Любовта, които е дал Учителя.

Настоящото изложение представлява допълнение към статията “Методи за развитието на Любовта.” Тук ще се изложат някои упражнения, които могат да се правят във връзка с тези 22 метода за развитието на Любовта.

Защо са нужни тия упражнения?

Защо ковача има яки гръдни мускули и яки мускули на ръцете? Защото постоянно ги упражнява при своята работа.

Защо къртицата има силно развити предни крака? Защото тя постоянно ги упражнява. Понеже тя като върви в подземните галерии, копае с предните си крака пръста и отваря път. И защо са атрофирани нейните очи? Защото, като живее повечето под земната повърхност, не ги упражнява.

От тези примери виждаме, че всеки орган, всяка дарба, която се упражнява се развива. Любовта като заложба живее във всеки човек. Опитите и упражненията, които ще се правят с любовта, ще помогнат за нейното развитие.

Защо любовта, като заложба, съществува в човека? Защо тя образува неговото вътрешно естество? Ето защо: Всеки живот е от Бога. Няма живот извън Бога. Следователно, живота на човека е живот на Бога. Значи, Бог живее в човека. И понеже Бог е Любов, затова тя образува истинското вътрешно естество на човека.

Че наистина е така, се вижда от фактите, които наблюдаваме в живота. У някой закоравял престъпник може да стане в някои случаи дълбок преврат и той да прояви доброто, любовта, благородството, да стане съвсем друг. Това показва, че Божествената искра живее в него, той не е изгубен, пропаднал човек.

И така, любовта която живее в глъбините на всеки човек, сега остава да се изяви.

Тези упражнения, за които се говори по-долу, имат за цел, именно, да се изяви любовта, която е вложена в човека.

Тук са споменати само няколко упражнения:

I. - Някой път си зле разположен, озлобен, разтревожен, разгневен. Защо да стоиш в това душевно състояние, което руши твоя организъм и което може да докара и някоя болест? За да трансформираш това състояние, може да направиш следното упражнение, следния опит: иди на планината и очисти един извор, като вложиш в това всичката си любов. И ще видиш, че чрез това ще ти мине неразположението.

II. - Ако не мине с това, направи друго упражнение: посади едно растение с любов и го отгледай с любов. И ще видиш, как ще трансформираш своето състояние и ще станеш радостен, весел. Ето един начин, по който любовта в теб може да расте, да се развива.

Човек може да влезе във вътрешна връзка с едно растение, стига да работи по метода на любовта. Ще дам един пример:

Един наш брат в провинцията взел къща под наем. Хазаинът имал две къщи в същия град. Идва с него и му предава къщата. Нашият брат като влиза в двора, вижда една асма. Хазаинът му казал:

-Тая асма от години не дава никакъв плод, макар и да полагам толкова грижи за нея.

-Но аз ще се заема с нея, ще се грижа за нея и да видим, дали ще даде плод.

-Аз съм уверен, че тя няма да даде плод, но понеже ти искаш да работиш върху нея, нека каквото тя роди, да бъде твое.

Нашия брат отивал често при асмата, торил я, поливал я, говорил и с любов да даде плод и той да зарадва децата си.

Асмата тази година дала изобилно плод. Идва хазаинът когато гроздето не било напълно узряло и казал:

-Аз ти казах, че всичкия плод ще бъде твой, понеже мислех, че няма да даде нищо, но понеже даде, половината плод ще бъде мой.

Нашия брат се съгласил с това. Той задоволил с плод, както децата си, така и себе си. Хазаинът закъснял с идването си и през това време осите изсмукали гроздето от неговата половина.

От този пример виждаме, че нашата любов, отправена към кое да е същество, намира отзвук, отглас.

I I I. - Може да се направи упражнение с някое животно. Ще се грижим за него, ще го храним, ще го поим с любов. И тая любов, която проявявам към животното, не само ще ни направи радостни, но ще помогне и за усилване на любовта в нас.

I V. - Упражнение с някой човек: Когато си неразположен иди при някой човек, който има нужда и му направи едно добро. И ще ти мине, ще станеш радостен. Защо? Защото Бог те е посетил и е направил добро чрез теб. А всяко посещение на Бога пълни човека с радост и вътрешна хармония, понеже състоянието на Бога се прелива в теб.

V. - При опасност от градушка, когато се зададе градоносен облак, вие ще направите опит, ще направите молитва да предотвратите тази градушка, като почувствате любов към трудещия се народ, който чака плода на своя труд. Това упражнение има резултат, само когато е придружено с любов. Правени са такива опити от някои братя. Има разумни сили, които ръководят атмосферните явления. Те се отзовават на нашата любов.

VI.- При суша ще се помолите за дъжд, като изпратите любов към работния народ, който е загрижен за реколтата. Любовта, с която ще се молите, ще има своя резултат: разумните сили, които ръководят атмосферните явления в природата, ще помогнат.

Ще дам един пример:

В един провинциален град народът бил много замислен при дългата суша. Този град е малък, предимно земеделски. Няколко месеца не била паднала нито капка дъжд. И ако продължило това още десетина дни, реколтата била застрашена.

Трима наши братя искат да помогнат. Двама от тях били обущари и тъкмо сега имало панаир в този град. Те зарязват панаира, макар и с това да претърпявали материални загуби. Третият брат бил чиновник. Той взема отпуск. Отиват на един съседен хълм и правят молитва за дъжд, преизпълнени с любов и милост към разтревожения народ. И когато слизали от върха, завалял дъжд и те се върнали измокрени в къщи.

VII. - Имате нива. Може да направите опит с нея. Един наш брат разказва една своя опитност, разказва упражнението, което е направил. Той казал на Учителя, че плодът от нивата не задоволява неговите нужди. Учителят му казал да отива при нивата през ден, през два, да я обикаля с любов и молитва. Реколтата е била толкова богата, че тя е могла да задоволи неговите нужди.

VIII.- Говориш на едно събрание. Държиш сказка. Почувствай любов към всички присъстващи, преди да започнеш да говориш. Твоята сказка ще ги вдъхнови, ще се събудят в тях възвишени подтици и стремежи. Защо? Защото слушателите заедно с идеята, която развиваш, ще приемат и твоята любов.

IX. - Или друг някой държи сказка и ти я посещаваш. Ще изпратиш своята любов към сказчика. Тази струя от любов, която ще му изпратиш, ще го вдъхнови и той ще говори с небивала пламенност, ще извират идеи в него.

Същото упражнение може да се направи, когато посетим един концерт и изпратим своята любов към този, който свири или пее. Ти ще забележиш, че той ще свири или пее с вдъхновение и неговата музика ще раздвижи дълбоките струни в душата на слушателите.

Х. - Една личност е враждебно настроена към теб. Ще му изпратиш своята любов, своите добри мисли и същевременно ще му направиш услуга, когато той е в нужда, и ще видиш, че той ще се преобрази, ще иска прошка от теб и ще ти стане приятел.

Учителят каза веднъж в частен разговор: “Христос даде най-силното оръжие, чрез което можеш да обезоръжиш своя враг: ”КАТО ГО ВЪЗЛЮБИШ.” И тогава той ще хвърли оръжието, ще те обикне, ще капитулира.”

XI. - Ако някой е болен, посещавай го с любов. Изпращай му своята любов, придружена с молитва. Разбира се подобри и външните условия на живота, помагай му и за външното негово лекуване. И ще видиш, че ще се подобри неговото положение.

XII. - Ако някой има неприятности в живота си, някой мъчнотии, дисхармония със семейството си и пр., изпращай му добри мисли и своята любов. Същевременно помогни му, ако можеш и външно за отстраняване на мъчнотиите му.

XIII. - Ти си учител. Някой ученик е немирен с другарите си и пр. Прояви любов и внимание към него, прояви към него доверие и ще видиш, че той ще се поправи.

Ще приведа за пример разказа “Димо” от книгата на Виолино Примо (Цонко Цолов): “В зората на освобождението”. Димо бил ученик на Виолино Примо в първоначалното училище. Бил много немирен, нарушавал дисциплината в цялото отделение. Не се учел. Учителят проявява към него доверие, почнал да му възлага длъжността да пази реда в класа. Натоварил го в междучасията да внимава да не се бият учениците в двора. Натоварил го той да пази тетрадките на учениците и пр. Димо се изменил съвършено, станал не само най-мирен ученик, но и почнал да се учи, станал пръв ученик по успех и поведение. Даже в междучасие той въдворявал дисциплина у учениците.

XIV. - Някой човек проявява пороци: пиянство, престъпност и пр. Прояви любов към него, изпращай му своята любов и добри мисли, можеш и да му говориш и наблюдавай резултатите.

XV. - Когато те посети някой, можеш да изпратиш към него своята любов, своите добри мисли и своята молитва мислено и тогава той ще си излезе от теб вдъхновен, радостен, с нови идеи и ще се уредят неговите работи.

Нещо подобно се забелязваше в живота на Учителя. Когато идваше при Него някой посетител, който е обезсърчен, отчаян, той излизаше от Него преобразен, с крила. Учителят е прилагал този метод. Освен, че му даваше ценни съвети, изливаше върху него и благословението на Своята Любов и призоваваше към него благословението на Бога.

Учителят даде и една формула по този случай. Когато те посети някой, ти изговори мислено следната формула:

ГОСПОДИ, БЛАГОДАРЯ ТИ, ЧЕ МЕ ПОСЕТИ ЧРЕЗ ТОЗИ ЧОВЕК.” Когато преживееш идеята на тази формула, ти ще имаш съвсем ново отношение към своя посетител, ще го възлюбиш и това ще улесни изпълнението на упражнението с любовта.

Понеже Учителят беше един мощен център на любовта, затова Изгревската аура съвсем се промени и хората, които идваха от града, ако са били съсипани от дневните грижи, когато наближаваха Изгрева към широката липова алея, минаваше им неразположението, ставаха радостни, ставаше им леко, изпълваха се с нови надежди.

Учителят каза веднъж: “Понеже ние посещаваме често Бивака (Ел- Шадай) на Витоша, то след 20 години, като отиде там някой обезсърчен ще се насърчи, ще добие вяра в живота и нови сили за работа. Защо? Защото братята и сестрите, като отиват там, отиват с любов към Бога и към човечеството, с любов към всички и там правят своите молитви. Всичко това оставя трайни следи в аурата на Бивака и всеки, който е по-чувствителен, като отиде там, чувства това. ”

Нещо повече, Учителят привежда следния пример: ако в една стая е живял с години един праведник, изпълнен с любов, с молитвен дух, с мир, чистота и добри дела, то когато той напусне тази стая, който влезе в нея, ще се изпълни веднага със светлина, лекота, радост. Обратно, ако е живял в една стая с години някой с лоши мисли, то след като напусне стаята, като влезе някой в нея, веднага ще почувства тежина, тъмнина, ще има мрачно настроение, ще почувства аурата, която е оставил този човек там.

XVI.- Ученикът може да търси случаи, когато ще може да извърши безплатно някаква работа някому, който се намира в нужда - без да чака възнаграждение за труда си. В такива случаи, единствената подбуда за неговата работа ще бъде любовта към Бога и към човека.

Ученикът в сегашния момент ще прави това при подходящи случаи. Това ще го подготви в бъдеще за оня момент в неговото развитие, когато целият му живот ще бъде безкористна работа за Бога и за другите. Така работи цялата ангелска йерархия. Така ще работи и човека на шестата раса. Чрез подобни упражнения ученикът ще се подготви за живота на шестата раса. И колкото повече случаи намира ученикът за такива упражнения, толкова повече духът на шестата раса ще го осенява.

Някои ученици са правили подобни упражнения: безплатно прекопавали и засявали градината на една вдовица или вземат безплатно участие при строежа на жилище на едно нуждаещо се лице и пр.* * *

Любовта сама по себе си е дейна. Когато изпратиш любов към някой човек, разбира се, и външно ще се опиташ да направиш нещо за него, да му помогнеш, да уредиш някоя негова работа. Значи, гдето е възможно, любовта се придружава и с външни дела. Но и самата любов има мощно действие, понеже носи живот. И ако изпратиш към някого своята любов, ти вливаш в него живот, който му носи благословение във всички области на живота, във всички полета.

Трябва да имаме предвид следния закон, за който говори Учителят:

МОЛИТВАТА, ЗА ДА ИМА РЕЗУЛТАТ, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНА С ЛЮБОВ. Молиш се за някого. За да има твоята молитва резултат, непременно трябва да му изпратиш същевременно и своята любов. Когато твоята молитва е придружена с любов, казва Учителя, ангелите вземат твоята молитва и я поднасят горе, във висшите светове.

Учителят каза: “Два са факторите, за да има една молитва резултат: вяра и любов.” Той в една лекция в общия окултен клас прави аналогия с една лодка, която има две лопати. Ако удряш водата само с лявата лопата, лодката ще се извие на дясно. Ако удряш водата само с дясната лопата, лодката ще се извие на ляво. Но ако удряш водата с двете лопати, лодката ще върви напред към целта. Учителят казва: “Едната лопата представлява вярата, а другата - любовта.”* * *

Тук са споменати малко упражнения, НО ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ХИЛЯДИ И ХИЛЯДИ, ВЗЕТИ ИЗ РАЗНИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА. Живота е тъй разнообразен, че той предлага на всеки човек постоянно случаи да прави упражнения с любовта. Така той ще види нейното чудно действие и в същото време това ще представлява благоприятни случаи за него да се упражнява в любовта.

Като прави човек такива упражнения, това ще съдейства за духовен напредък, понеже той ще дава все повече място на любовта да работи в него. И неговата любов ще става все по възвишена и все по широка. Тя ще се разцъфти в него с всичката си красота.

Човек може несъзнателно да прави подобни упражнения с любовта. Но ако той съзнателно поеме работата за повдигане на себе си и на другите в свой ръце, ще се ускори процесът и резултатите ще бъдат по-бързи и по-сигурни.* * *

Тези упражнения имат и друго по-дълбоко и по широко значение:

Учениците като ги правят едновременно с 22-те упражнения за развитие на любовта от Учителя, ще се образува в Братството едно огнище на любовта. Така ще се осъществят думите на Учителя: Да се образува в Братството една среда, която да привлече, да снеме любовта от висшите светове и оттук тя да се разпространи по цялата земя.

Това е задачата на ученика. Можем да кажем, че това е първостепенна задача на ученика, защото мисията на земята в днешната фаза на нейното развитие е любовта. И цялата земя трябва да се запали от свещения огън на любовта.

Трябва работа. Тази работа се възлага на ученика.

о-о-о-о-о-о-о-о-о1 Настоящото изложение е направено по беседите и лекциите на Учителя и по общи и частни разговори с Него.


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница