Аз вярвам в Христастраница1/2
Дата15.11.2017
Размер0.52 Mb.
#34698
  1   2

 1. Аз вярвам в Христа

Аз вярвам, вярвам в Христа,

Той е моят Бог,

Ще пея песен, хвала с радост и възторг.

И във дни на грижи, беди

Ти Христа търси

И твойта вяра тогаз Той ще укрепи.

Чуден, верен Спас –

Туй е Бог за нас.

Следвай този глас

До последен час.

Аз ще вярвам, вярвам в Христа,

Той е моят Бог.

Ще пея песен, хвала с радост и възторг .
 1. Аз дойдох чрез вяра

Аз дойдох чрез вяра при Tеб да потърся свята любов.

Аз дойдох чрез вяра при Tеб и намерих истина и благодат.

Ти благослови ме в Христа, в небесни места.

Ти изпълни мойта душа, за това пея аз:
Събуди се, душе моя сега,

Непрестанно хвали Исус и не спирай.

Той е верен да те държи, да те води,

За да устоиш до край, до край със Него ти.
 1. Аз искам да видя Исус Христос

1.Аз искам да видя Исус Христос

издигнат високо над тази земя.

Aз искам света да разбере —

Исус е вратата към вечността.
Ще дойде ден, ще дойде ден,

когато небето ще заблести,

във светлина, на облаци

Божият Син ще се яви!


2.Ден след ден идва Твойта победа,

малко по малко Твойто царство расте,

Твойта власт, Твойта Слава е вечна,

крепости падат под Твоите нозе!
 1. Аз искам да съм като Теб, Исус

Аз искам да съм като Теб, Исус,

аз искам да съм като Теб,

да бъда добър съд в ръката Ти,

аз искам да съм като Теб!


 1. Аз нуждая се от Теб

Аз нуждая се от Теб,

Мой Боже /2

Над мен смили се Ти сега,

Прости ми, Татко, прости ми

И ще бъда чист.


Господи, Ти знаеш пътищата ми,

Те открити са пред Tеб.

Господи, Ти моите дни си преброил,

Искам да живея с Теб.
 1. Аз нямам злато, нито сребро

1.Аз нямам злато, нито пък сребро,

но имам право да бъда Твой!

Твой кръст, Исусе, е моя радост,

Защото винаги аз съм Твой.
2.Аз съм самичък и непочетен,

но имам право да бъда Твой!

Твой кръст, Исусе, е моя радост,

Защото винаги аз съм Твой.


3.Аз ще Ти служа, Спасителю мой,

че имам право да бъда Твой!

Тук на земята и на небето

дал си ми право да бъда Твой.


4.Сърце ми пее в това блаженство —

Той ме намери! Алилуя!

В кошарата си ме Той приведе

и с любовта си ме Той дари.
 1. Аз се реших да следвам Господа

1.Аз се реших да следвам Господа, /3

нивга назад, нивга назад.
2.Мнозина тръгват и пак се връщат, /3

но аз ще следвам Господа.


3.Светът лежи зад мен, Кръстът стои пред мен, /3

но аз ще следвам Господа.
 1. Аз съм доволен

1.Аз съм доволен, че тук нямам хижа,

не се надявам на злато, пари.

Там на небето за мен се приготвя

Дом от кристали и златни стени.

Дом имам горе, далеч зад звездите,

там ние няма да се състарим,

там няма сълзи, а вечно веселие

и с вечна песен безкрай ще летим.


2.Тук има скърби,беди, изпитания,

почивка има за мен горе там.

Тук нямам хижа,но с радост пътувам,

Пред мен е пътят за Ханаан.

Дом имам горе…
3.Не се страхувам,че нямам почивка,

че съм бедняк,сам и съм без пари.

Но аз съм пътник,нагоре пътувам,

Там мойта хижа във злато блести.

Дом имам горе… 1. Алилуя, Исус е жив!

Алилуя, Исус е жив! /4

Той възкръсна /2

И живее във вечността!

Да, Той възкръсна, вечно живее.

Върна живота, победи смъртта!
 1. Алилуя, пей за възкръсналия Спас

Пр. Алилуя, Алилуя, пей за възкръсналия Спас!,

Алилуя, Алилуя, името Му прослави.


1. Кажи на цялата земя:

“Исус погребан бе, но оживя!”


2. С Него разпнати сме и ний,

за да живеем завинаги.


3. Награда Бог нам обеща —

вечен живот на небеса!


4. Нека да хвалим Спаса Христа,

радостни песни да пеем сега!
 1. Безкрайна е любовта на Исуса

Безкрайна е любовта на Исуса

и милостта на Отца няма край.

Нови са всяка сутрин,

да, всяка сутрин.

Твоята верност, Господи, неизмерима е!
 1. Библията

Библията във една дума е любов –

Своя ближен ти люби както себе си.


 1. Бих ти пожелал

1.Бих ти пожелал сега радост и любов.

Песен бих ти пожелал — музика божествена.

И щастие бих ти пожелал – туй що е добро,

Но желая Исус/ 3

В теб да влезне днес.


2.Бих ти пожелал злато, съкровища безброй.

Бих желал мечтите ти да се сбъднат всички днес.

И рай аз бих ти пожелал, пролет всеки ден,

Но желая Исус/ 3

В теб да влезе днес.


 1. Благодарим Ти, Святи Боже

1.Благодарим Ти, Святи Боже,

същий вчера, днес и винаги.

С велика мощ Ти сътвори нас

ще царуваш във вечността!
И Твоите царства прииждат с радост

да се поклонят пред Теб, Исусе,

пеем с тях и ний: “Хвала и чест

на Теб, Христе!”


2.Достоен си за слава, Боже,

същий вчера, днес и винаги.

С велика мощ Ти сътвори нас

ще царуваш във вечността!
 1. Благодаря

1. Благодаря Ти, Господи, за спасението ми.

Благодаря Ти, Господи, че мене грешника спаси.
2. Благодаря за всеки съвет, благодаря, че водиш ме Ти.

Благодаря за Твойта любов, че ме избави от греха.


3. Благодаря за силата, че със мен си всякога.

Благодаря за всичко аз, о, моля Те остани със нас!
 1. Благославяй Господа

Псалом 103

Благославяй Господа,

Господа, душе моя,

и всичко вътре в мен да хвали името Му.


Над Царете Цар,Господар,

Вечен Цар, Цар велик и Господар!
 1. Блажен е всеки човек

1.Блажен е всеки човек, благословен,

Послушен на Господа.

Блажен е всеки човек, благословен,

Следвайки Господа.
2.Във пътищата на Господа

Всеки ден от живота си,

Воден от Духа във истина

Всеки ден от живота си.
 1. Бог е вложил тази песен

1.Бог е вложил тази песен в нас сега

Той премахна наш’та болка и тъга.

Той дойде при нас като любящ Пастир

Носещ светлина, живот и мир.
2.Бог превърна в празник нашите сьлзи,

В свойта свята нежност Той ни утеши.

Той понесе наш’та болка и товар,

Нашият велик и силен Цар.


3.Бог препълни с радост нашите сърца,

Той изтри скръбта от нашите лица.

Чрез кръвта си Той ни подари живот

И ни свърза във един народ.


4.В пепелта ще цъфнат пролетни цветя,

Извори ще бликат във пустинята.

Планините ще извикат с мощен глас:

“Радвайте се днес, Бог е сред нас!”
 1. Бог идва цял облечен в слава

1.Бог идва цял облечен в слава,

загърнат в бяла светлина,

със правда, истина и святост,

и гняв ще съди Той света.
Нека хвалиме Господа — Той е свят / 2

и силен / 2


2.Господните слуги празнуват

във град без болки и без грях.

Господните войски танцуват,

защото сам Бог е сред тях.


Нека хвалиме Господа — Той е благ/ 2

и мощен/ 2
 1. Бог направи път

Бог направи път там, където няма път.

Работи тайно и вместо мен

Бог направи път за мен.

Ще ме води знам, ще държи ръката ми,

С любов и сила за всеки ден

Бог направи път, Бог направи път.
Като път в пустотата ще ме води.

В пустинята реки ще видя аз.

Всичко премина в миг,

Словото Му вечно е.

Прави Бог нещо ново днес.


 1. Бог прати Своя Син

1.Бог прати Своя Син Исуса

и Той дойде да ни спаси.

Проля кръвта си на Голгота

и празний гроб доказва, че Исус е жив.

Исус е жив и аз ще живея,

Исус е жив, не се боя,

защото знам – държи Той бъдещето,

си струва да живея, щом Исус е жив.
2.Един ден след последна битка

ще мина смъртната река,

ще видя Него в сяйна слава

и ще се радвам вечно, че царува Той.
 1. Боже, аз към Теб издигам духа си

  Псалом 25

1.Боже, аз към Теб издигам духа си./2
Пр. Господи, уповавам на Теб,

не ще се посрамя,

бъди със мен, пази ме от врага.
2. Води ме Ти в пътищата си,

научи ме Ти святи истини.


3. Недей помни престъпленията ми,

Господи въздай заради милостта Си.


4. Олекчи скръбта на сърцето ми,

Утеснен съм аз, помогни ми Ти.
 1. Боже само в Тебе

Боже, само в Тебе

живот намирам аз.

Увереност ми даваш в този час.

Ти ме обновяваш,

Щастлив ме правиш Ти.

Рани изцеляваш и души.
Пр. В твойта ласка приюти ме,

Моя крепост Ти бъди

и по пътя си води ме, Господи. /2
Боже, само в Тебе,

В Твоето присъствие

Имам пълна радост и покой.

В безпътица се лутах,

но всичко ми прости,

неверен бях, остана верен Ти.


Пр.
Боже, само в двете

протегнати с любов ръце

далеч от мен остават страхове.

Мойте скърби и тревоги

понесъл си на кръста, где

разпнат бе за моите грехове.
 1. Боже, славя Те сега

Боже, славя Те сега, пея песни на хвала.

Радвам се, че в мен си Ти и дойде да ме спасиш.

При нас дойде от небе,

с любов дари,

на кръста бе прикован — с кръвта плати.

От гроба Ти възкръсна и се възнесе в небеса.

Боже, славя Те сега!
 1. Боже, Твойта любов ще свети

(Грей, о Христе)
1. Боже, Твойта любов ще свети,

в този свят на греха ще свети.

Правда, истина, мир подари ни,

Слънце ярко, душите стопли ни.

Ти ни огрей, Ти ни огрей!
Пр.: Грей, о Христе,

изпълни таз страна със вяра,

влей Своя Дух във сърцата ни.

Възпламени тоз народ днес за Твоя слава,

дай благодат, изпрати светлина.
2. Боже, идвам при Теб със радост

и заставам пред Твойта святост,

чрез кръвта имам достъп до трона

и не съм подчинен на закона.

Ти ме огрей, Ти ме огрей! 1. Божието присъствие

Божието присъствие е сега на туй место,

Чувствам неговата сила и любов.

Чувам шум от ангели, виждам радостни лица.

Божието присъствие е сега на туй место. 1. В бурите житейски

  В бурите житейски нявга паднеш ли,

  пътя ти кога покриват облаци,


Спомняй всичко, що Господ ти е дарил,

и ще видиш колко благ към теб е бил.


Милостите Божи припомни,

Всички по отделно повтори.

Припомни си що е теб сторил

И ще видиш колко благ към теб е бил.

2. Гледаш ли богатствата на таз земя,

Смисляй за небесните съкровища.

Всяка твоя нужда Господ ще снабди,

Само тихо уповай на Него ти.


3. Ободри се духом, гледай на Христа,

с Божия сила побеждавай тук скръбта;

В паметта си милостите Му пази,

Само тихо уповай на Него ти.
 1. В Господа е изворът на сила и живот

В Господа е изворът на сила и живот,

Господнята ръка държи света в едно.

В Господа е изворът на сила и живот,

в Господа, само в Господа.
В Господа е изворът на святост и на мир,

изпълва с любовта си Той небесната шир.

В Господа е изворът на святост и на мир,

в Господа, само в Господа.


Господа е моето прибежище в беди,

аз знам, че в милостта си Той ще ме спаси.

Господа е моето прибежище в беди,

в милостта си Той ще ме спаси.

В сянката на Твоите криле.


 1. В мен владей

В мен владей, Господи, |

в мен владей! |2

Влез в сърцето ми,

царство направи,

там Своя трон сложи

с истина и дух.

В мен владей, Господи,

в мен владей!


 1. В мен живей

В мен живей, в мрака Ти прокарай

път към светлина.

В мен живей, с мъдрост ме насочвай,

в пътя ме води.

Отдавам всичко аз на Теб,

на Тебе, Боже мой.

Искам аз да бъда Твой,

....................... Твойта любов.


 1. В мрака на бурята

В мрака на бурята

със сила над нас Ти разпростри крила.

Нека да видим днес Твоята мощ

тъй, както досега, Господи. Господи.

Господните войски под Твойто име,

чрез Тебе са непобедими. / 2

Стани сега, о, Господи, пред Теб

земята да потръпне.
Глас на тръба, шум на война,

във миг врагът ще се разпръсне.
 1. В святост и величие

1.В святост и величие, в светлина и сила

Господ Исус Христос е Цар.

Нека дойдем с радост днес

да се поклоним

пред вечния Спасител на света.


Пр.: Нашият живот е

нашата любов към Тебе,

наш’та свобода е в Твоето спасение,

в Твойта свята кръв —нашата святост и прощение.
2.Той остави своя трон

и дойде да страда —

даде живота си за нас.

Той понесе наш’та скръб,

тъмнина и грях,

в сила възкръсна от смъртта.


3.момичета: А — А — А ....

момчета: Днес небето пее с нас

и светът възпява:

“Господ Исус Христос е Цар!”

момичета: Исус Христос е Цар!

Той седи препасан с власт

и облечен в слава —

Господ Отец на вечността.момичета: Отец на вечността


 1. В сянката на Твоите криле

1.В сянката на Твоите криле

аз имам сигурност.

В Твоя храм в небе

на колене пред Тебе, Тебе

покланям се, Христе.


2.Изворът на живата река

блести във святост,

извори сред мъртвата земя,

мой Боже, Боже покланям се сега


3.На престола Князът на мира

облечен в слава,

в поклонение вселената

днес пее, пее: “Господи, хвала!”


В сянката на Твоите криле....


 1. В сянката на Твоите криле

В сянката на Твоите криле,

ще направя аз прибежище,

и вратите адови не ще

да надвият, Господи Христе.
Привет, Спасителю Йешуа,

Ти най-велик си, Алилуя.

Исус, цар на Израел,

велик си, цар на Израел.
 1. В този дивен свят, пълен с чудеса

В този дивен свят, пълен с чудеса,.

има радости, скърби и борби.

В него ние творим, движим се и градим,

но нищожен все пак е.
Пр.: Само Бог е най-велик /3

Бог е най-велик.


Нашата земя е във космоса

като песъчинка за Господа,

че Създател е Той на звездите безброй,

само Бог е най-велик!
 1. Велики Боже

Велики Боже, гледам световете,

създадени от Твоята ръка;

Кога се взирам в Твоите творения,

що с мъдрост управляваш всякога,
Тогаз с възторг извиквам:Боже мой,

Велик си Ти, велик си Ти!


Щом вдигна поглед към простора звезден

с безбройните искрящи светила

и денем видя слънчев лъч небесен,

разливащ вредом чудна светлина.


Когато в Словото Ти аз прочитам

за Твоите велики чудеса

и как народа Свой си ръководил,

наказвал, но и любил всякога —


Кога Спасителя с любов и милост

съзра всред бедност и всред нищета,

Кога Го видя пак на кръста с горест

разпнат за греховете на света —
 1. Велики и чудесни са Твоите дела

1.Велики и чудесни са Твоите дела,

Господи, о, Боже, Боже Всемогъщи.

Праведни и истинни са Твоите пътища/ 2

Царю на царете, Цар на вековете. 2
2. Кой не ще се бои от името Ти

и да го прослави, защото Ти си Свят,

понеже всичките народи ще се поклонят пред Теб/ 2

Защото се явиха Твоите праведни съдби. 2


3.=1.


 1. Величието си презря

Величието си презря,

дойде във образ на слуга,

бе презрян и бит от своите творения.

Понесе моя срам и грях,

когато върху кръста сам умря

и след това бе възкресен във слава.
Прекланям се пред Тебе, Господи,

сърцето ми в ръката Си вземи.

Сега и навеки ще Те обичам,

единствен на света умря за мен

и ето аз сега освободен пея

в святия Ти храм със възхищение.
 1. Виждам Царя в цялата Му мощ

1. Виждам Царя в цялата Му мощ,

във величие, даряващ любов.

Той беше Славният, но заради мене

остави славата, на кръста Той умря.
Пр. Той беше разпънат,

пронизан със гвоздеи

на кръст, за мен на кръст.
2. Хора стелят палмови листа,

чувам името Му в детска глъч.

Той бе Могъщият, но заради мене

остави мощта си, на кръста Той умря.
 1. Влей масло в мойта лампа

1. Влей масло в мойта лампа да светя,

влей масло в мойта лампа, моля Те!

Влей масло в мойта лампа да светя,

за да светя, докато е ден!
Пей: “Осанна!”, пей: “Осанна!”

Царя на царете прослави!

Пей: “Осанна!”, пей: “Осанна!”

Пейте слава на Христа!


2. Направи ме ловец на човеци,

Направи ме ловец, моля Те!

Направи ме ловец на човеци

и души да водя при Христа!


3. Дай ми радост в сърце, за да пея,

дай ми радост в сърце, моля Те!

Дай ми радост в сърце, за да пея,

за да пея докато е ден!


4. Дай в сърце ми любов, за да служа,

дай в сърце ми любов, моля Те!

Дай в сърце ми любов, за да служа,

за да служа, докато е ден!


5. Дай ми вяра в сърце да се моля,

дай ми вяра в сърце, моля Те!

Дай ми вяра в сърце да се моля,

да се моля, докато е ден!
 1. Всички хвалете заедно

Всички хвалете заедно

със “Алилуя” нашия Господ.

Със поглед към небе

прославете днес Господа.
Всички запейте заедно,

щом сме събрани, Той е между нас.

Нека да славим днес

името на Господа.


Славете Бога — Той е Свят!

Славете Бога — Той е Цар!

Славете Бога — Той е Дух!

Славете!
Всички се радвайте сега,

вий сте деца на Господа Христа!

Цар на царете е —

славен, всемогъщ, Господар.
Благословено да бъде

името на Бога.

Той е наш Спасител, Цар,

Той е Господар.


Алилуя, алилуя, алилуя

Той е Господар!
 1. Във този момент

Във този момент аз пея за Теб,

аз пея за Теб, о, Исусе!

Във този момент повдигам очи,

повдигам очи към Христа:

Боже, Теб любя аз,

ще Те славя всегда,

ще Ти пея хвала, о, Господи.


Във този момент аз пея хвала,

аз пея хвала на Исуса

Във Този момент издигам ръце,

издигам ръце към Христа:

Боже, Теб любя аз,

ще Те славя всегда,

ще Ти пея хвала, о, Господи.


 1. Вярваме във Господа

Вярваме във Господа —

Създателя на Космоса,

и в Христос — Сина Спасител,

Който Бог изпрати нам.

Той умря за нас на кръста,

Наш’те грехове пое,

пречисти ни и възкръсна и

възнесе при Отца.
Исус, вечен Цар, /2

Исус, вечен Цар, /2име най-свято! /2
Вярваме, че Той изпрати

Своя Дух със сила в нас,

и така да видят всички

светлината на Отца.

Той ще дойде пак във слава

като Цар и Съдия

и светът ще изповяда,

коленичил пред Христа:


Исус, вечен Цар, /2

Исус, вечен Цар, /2име най-свято! /2


 1. Господ Бог е мой Пастир

(Псалом 23)
Господ Бог е мой Пастир,

Той ми дава покой

и в Свойте пасбища ме води Той.

Освежава душата ми и

храни с любов во век веков.

При води /ме завежда/

Пасбища /утешава/

и в нощта ме води за ръка.

Бог е с мен /щом съм в нужда/

Нямам страх /Той ме пази/

ден и нощ /ден и нощ/

Той бди над мен.


Господ Бог е мой Пастир,

Той ми дава покой,

и в Свойте пасбища ме води Той.

Освежава душата ми и

храни с любов во век веков.


 1. Господи, аз идвам при Теб

Господи, аз идвам при Теб,

Търся Твоето лице.

Подай ми ръка и ме прегърни,

Изпълни с любов душата ми.

Твоята любов като факел в нощта ме води тя.

Твоята любов ми помага да продължа.

Твоята любов като, птица във полет над смъртта,

Твоята любов побеждава страха.


 1. Господи, мен обнови

(Аз искам да служа на Господа!)
мъже: 1. Господи, мен обнови, искам да живея за Теб,

Възлюби ме, за мен умря, вечен живот имам чрез Христа.


жени: 2. Господи, мен обнови, Искам да живея за Теб,

Възлюби ме, за мен умря, вечен живот имам чрез Христа.


3. 1+2 заедно
Всички: Аз искам днес да служа на Господа,

Аз искам днес да чувствам, че Той е с мен.

С любов, със труд, с живот да принасям плод,

аз искам днес да служа на Бога.
 1. Господи, Тебе ще хваля винаги

(Благославяйте вий)
Господи, Тебе ще хваля винаги,

за Теб ще пея с възторг, докато съм жив,

Само Ти изпълваш със мир живота ми,

радвам се аз, радвам се аз във Господа!

Благославяйте, вий, нашия Бог велик,

о, въздайте сега слава на Господа /2
 1. Господи, свят Си

Господи, свят си, Господи, свят си. /2

Ти възцарен си сред наш’те хваления /4

и аз чрез вяра във Теб и с възхищение,

аз покланям се пред Тебе, о, Най-святи.


 1. Да пеем на Бога възторжно

Да пеем на Бога възторжно,

да пеем със цяло сърце!

Ти възкликни, Христа прослави

и туй име свято днес издигни.

О, пейте на Бога, възсторжно да пеем псалми!

Алилуя! Исус е нашият химн!

“Алилуя!” — тъй новата песен звучи:

“Алилуя, Алилуя, Алилуя!” /4


 1. Да, Той е на трона

Да, Той е на трона,

Исус е на трона.

Той възкръсна от смъртта.

Цялото небе ликува

и приветства своя Цар.

Музика и шум от песни

пълнят с радост вечността.

Исус Христос е Победител,

Той е на трона.


Когато аз съм тъжен,

когато съм сама.

Аз знам, че имам сила

в името Исус Христос.

Почвам силно да се моля,

издигам глас към вечността

и небето над мен се отваря,

виждам трона на моя Баща.
 1. Далече на изток

Далече на изток във ясла една

Господнята майка е свела глава.

Звездите блестят и гледат в нощта

къде е положил Син Божий глава.

О, колко е чудно във наш’те очи,

Тук Цар на царете във слама лежи.

Но колко е важно да имам и аз

смирение чисто кат’ милия Спас.
Господнята слава в обора блести,

спасение дава днес даром на вси.

Спасителю благи, към мен погледни,

от грях и от робство и мене спаси.
 1. Ден след ден

Ден след ден, нощ след нощ,

По цялата земя Те търсих.

А Ти си бил на прага на моето сърце

И просто чакал си ме да се върна.
Не аз, но Ти си търсил толкоз дълго мен.

Не аз, но Ти за мене на кръста стана жертва.

Не аз, но Ти понесе мойте грехове.

Не аз за Теб, но Ти за мен възкръсна.


Сега съм тук, отново у дома.

Загубен бях, но се завърнах.

А Ти ме чакаше на пътната врата,

Затича се и ме прегърна.
 1. Дерзай, не се плаши

(Йоил 2:21–27)
Пр. Дерзай, не се плаши,

Господ те благослови,

Изля Той духа Си над всички хора,

Над тези, що вярват в Христа.


Смокиня напъпва, лозата е с плод,

житата са тъй жълти веч

и жетва обилна ще имаме ний —

Господ ни даде дъжд.


Ще имате всичко доволно сега —

И хляб и вода на живот!

Хвалете вий Господа, вашия Бог,

Постъпва чудесно със вас.


И Мойте чада ще живеят в любов,

Ще бъдат те сол на света!

Духът Ми отново ще бъде със тях

И води по правия път.

 1. Докосни ме

Докосни ме, Господи,

издигни ме, о, Господи!

В хълма на святостта, /2

Господи, да бъда с Теб.
Изцели ме, Господи,

приеми ме, о, Господи!

В Твоя небесен храм, /2

Господи, да видя Теб

във Твоята мощ и любов. /2

Да! В Твоята мощ и любов,

и величие!


 1. Достоен си

Пр.: Достоен си, /2

достоен за хвала.

Достоен си за похвала,

за слава, почет и чест.

1.Че всичко създаде, Ти всичко създаде,

Ти всичко създаде в тоз свят.

По Своя воля всичко направи –

слава Теб, Господи.
2. Че нас ти изкупи, от грях ни избави

Ти нас ни спаси от греха.

За Своя слава нас Ти избави

слава Теб, Господи.
 1. Духът на Господа

Духът на Господа е на мене,

Защото Той ме помаза сам

Блага вест да изпратя на кротките.

Прати ме да проглася свобода на пленени,

Светлина и сол да съм на света

И наскърбените аз да утеша –

Да вестя благодатната година на Христа.
 1. Едно във Христа

Едно във Христа, едно във Духа –

ний желаем да бъдем едно в Господа,

ний се молим да бъдем всички горе в небе.

Ще познаят, че ний сме християни с любов,

ще познаят, че сме Твои чрез любов.


Ще работим задружно, ще работим с любов,

ще работим за Бога неуморно със плам,

тъй Исус ни поръча – да работим с любов.

Ще познаят, че ний сме християни с любов,

ще познаят, че сме Твои чрез любов.
О, моли се на Бога, че Той те държи,

на Христа ти моли се, Той знай да теши,

на Духа ти моли се да бъдем едно.

Ще познаят, че ний сме християни с любов,

ще познаят, че сме Твои чрез любов.


 1. Едно нещо съм поискал

Едно нещо съм поискал от Отца

и това ще търся —

да живея аз във дома на Отца

през всичките си дни.
За да гледам колко прекрасен Бог е Той

И Го диря във храма, във Неговия храм!
 1. Ела сега

Ела сега, всяко чадо на Христа,

на колене в дома на Отца.

Вдигни ръце към своя Бог —

Благослови ни, Господи.


 1. Животът е в Тебе

Животът е в Тебе

И силата в Тебе,

Надеждата в Тебе, Исусе!

Прославям Те в моя живот,

прославям Те в силата си,

Във моя живот, във силата си,

Надеждата ми е във Теб!


61.За Исус място нямаше в града  За Исус място нямаше в града

  и в обора Йосиф слама разпиля.

В малка ясла чудна слава осия,

где Мария бе положила сина.

Там на изток на небето се яви звезда,

от далечната страна тя мъдреци призва.


Чуйте,възвестяваме на всички радост,

Любовта се днес роди и за тебе!

Вижте тоз Спасител, който е Христос,

Господ наш, Христос!


На полето, там овчари пазеха,

тишината завладяла бе нощта.

Но внезапно хор от ангели запя

чудна песен, мигом всичко онемя.

Там на изток на небето се яви звезда,

от далечната страна тя мъдреци призва.


Чуйте,възвестяваме на всички радост,

Любовта се днес роди и за тебе!

Вижте тоз Спасител, който е Христос,

Господ наш, Христос! /2/

 1. Запей с благодарност

Запей с благодарност ти

И Господа прослави –

За нас Той пожертва Своя Син Христос.


Бях беден — сега богат съм,

Слаб — Той ми даде сила,

Всичко това извърши Той за мен. /2/


 1. Защото Господ Бог /Йоана 3:16/

Защото Господ Бог възлюби този свят,

и даде Своя Син да ни спаси,

Който повярва, вечно ще живей /ще живее/2??Вечно с Христа. ?????


 1. Защото Ти, Господи, си над цялата земя

(Величая Те)
Защото Ти, Господи, си над цялата земя, |

Превъзвишен си над всички богове. |2Величая Те, /2

Величая Те, Господи!Величая Те, /2

Величая Те, Господи!
 1. Знам какво ти чувстваш

Знам какво ти чувстваш

Аз виждам твоя страх,

обърканите чувства във твоето сърце.

Но искам ти да знаеш, че нямат стойност те.

Не мисли за това,

защото Аз никога не ще те оставя!
Аз съм ти простил за всички грехове.

Не спирай да Ме следваш,

Не се страхувай ти!

Аз ще бъда с теб в твоите дела.

Не мисли за това

защото Аз никога не ще те оставя!


Животът, който съм ти дал,

Не могат ти отне.

Положил съм печата Си във теб.

Святият Ми Дух ти дава сила днес,

Безсилен е светът около Теб.

Не спирай да показваш Моята любов.

Аз ще бъда с теб във твоите дела.

Може да пострадаш в битката с греха,

Но не мисли за това

защото Аз никога не ще те оставя!
 1. И Господ ще издигне Своя глас

(Той е Мощният на Израел)
1. И Господ ще издигне Своя глас велик

И ти ще имаш песен във нощта.

Ела на планината при Господа,

Виж Неговата слава и мощ.


Пр. Той е Мощният на Израел /2

Ще се зарадва земята в Господа,

Той е Мощният на Израел!
2. И очите на слепите ще се възобновят,

И ще прочуят глухите,

Куци ще скачат, ще се веселят всеки ден

И всеки час.


3. Ще върши Бог знамения по цялата земя,

Със сила ще воюва Той за нас.

Сега с глас на радост и ти възкликни:

Той е Мощният на Израел!
 1. Изпитай ме

1. Изпитай ме най-верно, Господи,

и туй сърце чрез огън претопи.

Виж има ли нечисти мисли в мен

и очисти ме от греха съвсем.
2. Волята ми вземи, о, Господи,

моята гордост днес Ти премахни.

Исусе благ, предавам всичко Теб,

пребъдвай с мен сега и за всегда.


3. О, Душе Свят, обнова даваш Ти,

мен съживи, в сърце ми се всели.

Ти обеща, че нужди всякакви

ще да снабдиш, за туй, о, чуй ме Ти!
 1. Изпълни ме

1. Изпълни ме, моля Те.

Изпълни ме с Твойта сила, благодат.

Святи Господи, дари ми чуден мир,

О, изпълни ме сега!
2. О, Исусе, изпълни,

Изпълни ме с Твоята любов сега.

Святи Господи, дари ми чуден мир,

О, изпълни ме сега!
 1. Искам винаги да съм със Теб

Искам винаги да съм със Теб

в обиталището Твое!

Искам да Те хваля всеки ден,

близо Ти ме доведи!
Искам винаги да съм със Теб,

завинаги да съм в дома Ти!

При себе си вземи ме, Татко мой,

искам аз да съм със Теб!


Аз искам да съм с Тебе —

във Твоето присъствие,

на Твоята трапеза,

сред облака от слава —

тук със Тебе

да бъда искам винаги!

Да бъда с Тебе аз,

Да бъда с Теб завинаги!


Татко мой, Ти си сила и мощ,

когато съм в нужда — Ти си винаги до мен!


Искам винаги да съм със Теб,

завинаги да съм в дома Ти!

При себе си вземи ме, Татко мой,

да бъда с Тебе аз,

да бъда с Теб завинаги!

69.Искам да видя
Искам да видя, о, Боже Исуса

и да Го докосна, и Го възлюбя. ????

Искам да чуя, о, Боже гласа Му,

искам да видя моя Спасител!


  70.Искам Тебе да следвам, Христе

1. Искам Тебе да следвам, Христе,

там где нужно е Ти ме води.

Помогни своя кръст всеки ден

да понасям без ропот, без гняв.
Пр.: Като падам по стръмния път

Ти простри Свойта мощна ръка,

помогни ми след Теб да вървя —

Теб обичам сега.


2. Как е лесно да следваш Христа,

щом те срещат с усмивка всегда,

но кат дойдат жестоки борби

Твойта силна ръка ме крепи.


3. Аз съм слаб и нищожен човек,

аз съм нищо пред Тебе — Творец.

Всичко Теб поверявам, Христе,

Ти си радост, мир в мойто сърце.
  71.Исус взе живота ми

1. Исус взе живота ми и изпълни го с любов.

Любовта във мен прави чудеса, щом прелива тя от Христа.
2. Исус взе живота ми и със радост ме дари.

Радостта във мен прави чудеса, щом прелива тя от Христа.

3. Исус взе живота ми и изпълни го със мир.

Този мир във мен прави чудеса, щом прелива той от Христа.
  72.Исус е Бог, Той е Цар

Исус е Бог, Той е Цар.

Той срази Сатана

И ангелите хвалят го сега. /2


Славата Му вечно ще е върху нас

И с Духа си Той ще ни благослови.

И ще пеем вечно “Слава, Алилуя,

нека с вяра, сила Той да ни дари.”
  73.Исус знае път през пустинята

1. Исус знае път през пустинята

само трябва да Го следвам.

Какво ли ще мога да сторя аз?

Само трябва да Го следвам!
Пр.: Сила за днес ми дава Исус,

за утре пак ще поискам.

Исус знае път през пустинята,

само трябва да Го следвам.


2. А дойдат ли бури, настане ли мрак —

само трябва да Го следвам.

Аз поглед отправям към моя Спас —

Само трябва да Го следвам!
  74.Исус — име свято

Исус — име свято, скъп Изкупител

и Победител!

Емануил — вечен Спасител,

Бог всемогъщи, Тебе хвала!


  75.Исус! Колко чуден си Ти

Исус! Колко чуден си Ти,

Толкова нежен, непорочен и чист!

Сияеш Ти — утринна звезда,

Исус, колко чуден си Ти!


  76.Исус, Ти си тъй чудесен

Исус, Ти си тъй чудесен!

О, Исус, Ти си тъй велик!

Ти си моята любов,

На която искам всичко да дам,

Исус, Ти си тъй велик!
  77.Исусе, аз идвам при Теб

Исусе, аз идвам при Теб,

Търсейки Твойто лице.

Издигам гласа си сега и пея хвала,

Защото си път и истина.

Ти си превъзвишен,

Завинаги път и истина.

Ти си живот
  78.Исусе, обичаш ме аз знам

Исусе, обичаш ме аз знам,

Исусе, с Теб ще съм до край.

Избави ме от мръсната кал,

Постави ме на канара, сега аз знам:
Аз Те обичам, Ти си ми нужен,

Каквото и да стане, с Теб ще съм докрай!

Спасител, най-добър приятел,

Ще Ти се покланям, докато съм жив!
  79.Исусе, Спасител

Исусе, Спасител,

кой е подобен на Теб?

Всеки ден всичко във мен

ще хвали чудесата ти!
Утеха, закрила,

Пастир на мойто сърце.

Идвам със Дух и истина

да се поклоня пред Теб!


Нека земята да пее хвала

слава и почит на Бога Отца!

Планини и морета ще се поклонят

пред звука на името Ти!


Пея със радост за Твойте дела,

завинаги в мен си излял любовта.

Нищо не може със Теб

да се сравни!
  80.Исусе, хваля Те

Исусе, хваля Те, Исусе, възвишавам Те.

Ти си достоен, с любов Ти пея тази песен.

Исусе, хваля Те, Исусе, възвишавам Те.

Ти си достоен, с любов Ти пея аз.
Ти си Господ, владееш вечността,

Издигнат във слава, почест и хвала!

Княз на мира е Твойто име и Бог на любовта.

Пред Твоя трон заставам, огрян от светлина!
  81.Каква любов

Каква любов показва Господ Бог

Към нас сега /2

И Той ни нарича свои деца /282.Какво дете
Какво Дете лежи във ясла

В скута на Мария.

И ангели кого приветствуват

С химни тържествени днес.

Господ Исус е Той,

За Него пеят ангели.

Царят Исус е Той –

Спасител на целия свят.


Със дарове от злато,

ливан и смирна тук елате.

Богат и беден ще приеме Той

с кротост, любов, доброта.
  83.Както еленът

Както еленът пъхти за потоци водни,

и аз за Теб копнея.

Ти единствен си Този,

Който търся с цялото сърце

Ти си сила и моя щит

и аз предавам се в Твойта длан.

Ти единствен достоен си,

затуй аз хваля Те, амин!


  84.Както планини опасват Ерусалим

Както планини опасват Ерусалим, /

така Бог пази своя народ. / 2

От сега занапред и завинаги

Бог ще закриля своя народ!

Отсега занапред и така ще бъде —

Бог ще закриля своя народ!
Както хълма Сион сред Ерусалим/

не ще се поклатим, не ще се поклатим. / 2

От сега занапред и завинаги

Бог ще закриля своя народ!

Отсега занапред и така ще бъде —

Бог ще закриля своя народ!
  85.Който уповава на Бога

(Псалом 125)
Който уповава на Бога,

като хълма Сион ще бъде –

той не може да се поклати,

а вечно остава.


Както хълм окръжава Ерусалим,

така Бог пази тебе,

окръжава Той всеки вярващ

от сега и до века.


Който уповава на Бога,

като хълма Сион ще бъде –

той не може да се поклати,

а вечно остава.

  86.Красив си, Господи

Красив си, Господи.

Лицето Ти блести!

Погледнеш ли

с любов към мен —

аз чувствам се блажен.
  87.Любовта Христова

Любовта Христова свързва ни в едно. /2

Само тя ни вдъхновява и крепи. /2

Любовта Христова свързва ни в едно.


Любовта Христова дава сила нам. /2

Тя извира от кръста на Христа. /2

Любовта Христова дава сила нам.
Любовта Христова дава чуден мир. /2

От сърцето Христово блика мир. /2

Любовта Христова дава чуден мир.
Твойта сила свише Ти ни изпрати /2

и душите ни слаби изпълни. /2 |2

Твойта сила свише Ти ни изпрати. |


  88.Между Божиите хора

Между Божиите хора ще Те хваля аз.

Ти единствен си свят. Възцарен и велик, Ти владееш в нас.

Хвалим Те за Твойта милост, вярност и любов.

Няма друг като Тебе мощен Цар и вечен Бог.
Ла-ла…


  89.Месия

Месия, Исус Христос,

Святият Божий Син.

Спасител, Избавител

вечен Цар, Емануил.

И аз ще пея: “Господи, хвала!

Аз се покланям пред Теб.”

Пея: “Господи, хвала!

Аз се покланям пред Теб.”


  90.Миг живеем

1. Миг живеем на земята, кат искри сред нощен мрак,

вечна само е душата и не гасне нейний зрак.
Пр.: За душите си да бдиме — чисти да са те от грях,

В съдний ден да се явиме без тревога и без страх.


2. Виж за милите ни вече е ударил сетний час

и не е денят далече да удари и за нас.


3. Да оставим на земята много обич, доброта,

да ни срещне в небесата Бог с протегната ръка!
  91.Мир като река

Мир като река, любов като планина –

вятърът над Твоя Дух цари навсякъде –

Радост като фонтан, извор на изцеление,

Ела, Святи Душе — нека падне Твоят плам!


  92.Мое прибежище

Мое прибежище, със песни на спасение

пазиш ме от скръб.

Когато съм угнетен, ще пребъдвам в Теб. /2

нека каже слабият: “Силен съм в Господа!”


  93.Може ти да имаш слава

1. Може ти да имаш слава и злато, и сребро.

Трупаш ли богатства много във този грешен свят?

Имам аз Спасител чуден и Него следвам днес,

аз ще съм готов винаги с Него да се срещна там.
Пр.: Искам да Го срещна аз горе във небе,

там ще съм далече от този грешен свят.

Имам аз Спасител чуден и Него следвам днес,

аз ще съм готов винаги с Него да се срещна там.


2. Може ти да ми говориш за земни чудеса,

твойте диаманти, перли и суетни неща.

Мен Спасителят ме пази, не ще се изкуша —

аз ще съм готов винаги с Него да се срещна там.


3. Аз наследник съм на Спаса, оми ме Той в кръвта

в слава ще живея горе, ще пея аз хвала.

Нека бъдем, братя, верни и предани до край,

аз ще съм готов винаги с Него да се срещна там.
  94.Нашият Цар е издигнат високо

Нашият Цар е издигнат високо

и ний ще го славим!

Нашият Цар е издигнат високо

и ний ще го славим днес!

Да, Той е Бог!

Завинаги ще владее.

Земя и небе прогласят, че Той е Цар,

Нашият Цар е издигнат високо сред нас!


  95.Не е ли чуден Спас

Не е ли чуден Спас, /3/

не е ли чуден Исус Христос ?

Аз видях и разбрах в Словото на Господа

колко чуден е Исус Христос.
Кръвта Христова /3/

измива ни от грях.

Любовта Христова/3/

ни свързва във едно.


Слава да бъде на моя Спасител,

о, слава на Бога да бъде всегда!
  96.Не нам

Не нам, Господи ,не нам/2

но на Свойто име, дай /2

Слава


Зарад Твоята вярност

Зарад Твоята милост /2
  97.Не чака сам при Теб аз да приближа

(Вечно благодарен)
Не чака сам при Теб да приближа,

но себе си облече в слаб човек.

Не чака дълго Ти Теб да призова,

но даде ми да чуя Твоя глас.


Аз вечно благодарен ще съм,

признателен на Теб за кръста Твоя. ??????

Аз вечно благодарен ще съм,

Че дойде, потърси и спаси.
  98.Небесни Отче, Теб обичам

(Благословен си Ти, Господ Всемогъщ)
Небесни Отче, Теб обичам

и името Ти величая днес.

Твойто царство ний очакваме сред нас сега,

като славим великите дела:


Благословен си Ти, Господ всемогъщ,

Ти същият си днес и винаги.

Благословен си Ти, Господ всемогъщ,

царувай в нас во век.
  99.Нека всички станем сега

1. Нека всички станем сега, за да славим нашия Бог,

Бог е цар на целия свят.

Алилуя! / 7


2. Нека всички пеем сега ...

3. Нека всички плеснем с ръце...

4. Нека викнем с радостен глас...

5. Нека тихо дойдем сега пред престола на нашия Бог,

Бог е цар на целия свят.

Алилуя! / 7

6. = 1.


  100.Нека възлезем в Сион днес

Припев: Нека възлезем в Сион днес,

нека да дойдем пред Господа

Нека възлезем в Сион днес,

нека да дойдем пред Царя на света.
1.Ние дойдохме не в мъртва пустиня,

ние дойдохме при живия Бог

в града, поставен на вечни основи,

във Ерусалим.

И ето, хиляди ангели пеят

пред Бога със нас сега.

Да, Твоето царство не ще се поклати,

Господи, хвала!


2. Ние дойдохме при Бог — Съдията,

и при кръвта на Исус Христос,

във църквата на родените свише,

в Храма на Духа.

И ето хиляди ангели пеят…


  101.Нека живата вода тече през мен

1. Нека живата вода тече през мен,

Духа Свят да ме изпитва всеки ден.

Във всяко начинание насочвай моя ум,

мой защитник си, затуй аз Теб зова.
Пр.: Исус! /3/ Отче! /3/

Святи, Святи Душе! Святи Дух! ???????
2. Святи Душе, Ти изпитай ме сега,

Дръж ме близо до Теб в любовта Твоя.

С нежна ласка към дома ме Ти води,

Там далеч от скърби, страхове, сълзи.


3. Дай живота си на Бога днес и ти,

Довериш ли се, ще те освободи.

Нека Той да те насочва към дома,

Ще живееш с Него тук и в’ вечността.


4.=1.


  102.Нека идем в Божий храм

Нека идем в Божий храм

и да сме в молитва заедно 3

в Духа, към Христа —

Той е помощта.
Остави ти всичко тук,

поглед отправи към Господа 3

в Духа, към Христа — Той е помощта.
Издигни ръцете си,

Исуса прослави и се моли 3

в Духа, към Христа —

Той е помощта!
  103.Ние сме Божият свят народ

Припев: Ние сме Божият свят народ,

ние сме Божий деца,

ние сме Божият свят народ —

призвани на свобода.
1. Свободни от силата на греха,

изкупени чрез кръвта Христова,

Свободни от княза на света

и от силата на врага.


2. Свободни от смърт и суета,

изкупени чрез кръвта Христова.

Той счупи оковите на света

и разкъса завесата!


3. Свободни да ходим в истина,

изкупени чрез кръвта Христова,

под Слънцето на правдата

да живеем в светлина!


4. Свободни в живота на Исус,

изкупени чрез кръвта Христова,

поставени с Бога в небеса

пред престола на святостта!
  104.Ний идваме при Тебе

Ний идваме при Тебе

Със песен на хвала.

Благодарим за свободата, за мира и любовта.

Животът си предаде във жертва за света

И днес аз Ти дарявам свойта обич с песента.


Ти си вечният Отец,

Възкръсналият Цар,

Остави празен гроба, над смъртта си Господар.

И от Теб освободени, ще носим светлина

И ето, Ти си с нас чак до края на света.


  105.Нозете ми взе Исус от калта

Нозете ми взе Исус от калта,

Постави ме Той на канара.

Кръвта Му свята оми ме —

Мой е Спасител, Приятел и Цар!
Той на кръста даде Своя живот,

умря за мен и ми подари

живот със Него завинаги.

Мой е Спасител, Приятел и Цар!


Исус е жив и днес живее в мойто сърце!

Радост, сила Той ми дава сега.

Не съм съвършен, но е винаги с мен

моят Спасител, Приятел и Цар.


Щом имаш страх в своето сърце –

вярата в Христа днес отваря врата

за милост, любов и за прошка от грях.

Той е Спасител, Приятел и Цар!
  106.Носим Ти жертва на хвала

Носим ти жертва на хвала

във Твоя храм, Господи. 2

Ний принасяме пред Теб

и жертви на благодарност.

Ний принасяме пред Теб

и жертви на хвала.


  107.Някога живеех

1. Някога живеех сам във този свят,

сам с товара тежък, сам във тъмнина.

Но Исуса срещнах в този чуден ден,

стана мой Спасител, друг съм аз сега.
Пр.: Аз сега живея със Господа Христа,

аз зная, че е с мене всеки миг и час.

Той прости ми всичко, със радост изпълни,

живота Той си даде аз да бъда жив.


2. Горе на небето Той ни приготви

улици от злато, бисерни врати.

Слънце там не свети, нито има мрак,

няма ги звездите — Господ свети сам.


3. Ако ти потърсиш Неговия глас,

помоли Исуса, за да бъде с теб.

Със живот дарява Своите чада,

заедно със мене тръгвай ти сега!
  108.Някой ден

(Исус ще дойде)
1. Някой ден ще има край на грях, на скръб и грижи,

както древният пророк със сигурност каза.

Всички белези говорят, че денят наближи,

скоро ще Го видим на небеса.


Пр.: Исус ще дойде, но кога не знам.

Да, Той ще дойде, Исус ще дойде сам. ????пак


2. О, каква надежда имам аз във тоз Спасител,

с благодат предвкусвам бъдещите свети дни. ?????

Той приготвил е за всички място и обител,

има и за тебе — знаеш ли ти ?


3. Много хора се съмняват, други се присмиват:

“Где е обещаното пришествие — кажи?”

Но когато стане късно, сълзи ще проливат,

Истината твърде много тежи!
  109.Някой хлопа

Някой хлопа, хлопа на вратата ти

Отвори Му, отвори!

Той завинаги ще те благослови,

Отвори Му, отвори!
Хлопа, хлопа. Бързо отвори!

Днес Му отвори, днес Го приеми!

Хлопа, хлопа. Теб ще съживи

Щом Му днес отвориш ти!


Той те вика, нежно вика те сега,

Отвори Му, отвори!

Росни капки мокрят златна Му коса

Отвори Му, отвори!


Той те чака, чака търпеливо теб,

Отвори Му, отвори!

Дай му прием, с радост верен му бъди

Отвори Му, отвори!

  110.О, Величая Те

Псалом 18:3

О, Величая Те,

Ти си достоен за хвала
Осанна! Исус е канара

И нека името Му вечно да се слави.
  111.О, Господи /Алилуя/ Ти си мой Бог

О, Господи /Алилуя/, Ти си мой Бог,

О, Господи /Алилуя/, колко пъти съм се взирал в Теб,

за да видя, Господи, Твойта сила.

О, Господи, Алилуя!
О, Господи /Алилуя/, сърцето ми Те хвали с радост.

О, Господи /Алилуя/, винаги си бил за мене помощ,

за да видя, Господи, Твойта сила.

О, Господи, Алилуя!


Алилуя! Алилуя, Слава Тебе!

Алилуя! Алилуя, Слава Тебе, Господи!

Алилуя, Господи, Слава Тебе,

О, Господи, Алилуя!
  112.О, Твойта милост

О, Твойта милост, велика е тя.

да, Твойта милост, велика е тя.

Аз ще Те славя, Спасителю мой —

Ти си, Който даряваш Духа Свой .


  113.О, чудна благодат

О, чудна благодат спаси

Нещастник като мен!

Загубен бях — сега приет,

Бях сляп, но виждам днес!
Тя почит вля към Бога в мен,

Прогони моя страх.

Аз истинския мир познах,

Щом с вяра Го приех.


Чрез тази чудна благодат

Преминах трудности

И зная тя ще ме крепи

През целия ми път.


След хиляди години там

Със слънчев ореол

Ний пак ще пеем: “Бог дари

Чудесна благодат!”
  114.Обичайте се

Обичайте се кат братя всегда,

както Аз ви възлюбих — любете и вий,

нова заповед давам — да се любите!

Тъй ще познаят, че сте Ми ученици,

щом имате любов в сърцата.

Тъй ще познаят, че сте Ми ученици,

щом любите се като братя.
  115.Обичам Исуса

Обичам да възпявам аз

Исус – туй име свято.

Кат нежна музика звучи,

Най-сладка на земята
Обичам Исуса,

Обичам Исуса!

О, как обичам Исуса!

Ей, Той пръв мен възлюби.


На кръста Той увисна сам

с любов пречудна, свята.

Кръвта му скъпоценна там

за мене бе пролята.


Съкровища неземни Той

приготвил е за мене —

небесна радост и покой,

и славно избавление.


Любящо, съчувствително

Сърце Исус Христово,

Със сила съживителна

Даряваш ми обнова.
  116.Обичам Те, Исусе мой

Обичам Те, Исусе мой —

днес бих могъл да кажа.

И бих желал венеца Твой

да имам за награда.
И ето пак, на колене

пред Тебе аз се моля

да бъда инструмент и с власт

да върша Твойта воля.


Когато често в този свят

със Сатана се срещам

И той прегражда моя път,

извеждаш ме до Тебе. ???????? смисъл????
Не давай, Боже, аз да спра,

назад да се обърна,

но словото Ти да държа,

макар да се препъвам


Ти знаеш моите мечти,

Ти знаеш и скръбта ми,

но с благодарност аз стоя

зад милост обещана!
  117.Обичам Те, мой Спасителю

Обичам Те, мой Спасителю,

прекланям се с радостна душа.

О, Царю мой, чуй и радвай се,

нека песента — нежен звън,

стигне до Теб.
  118.Осанна


Осанна/3 в’висините. /2

Хваля името Ти със радост в сърце,

величая Те, Господи,

Осанна в’висините.


Слава /2 на Царя на царете /2

Хваля името Ти със радост в сърце,

величая Те, Господи,

Осанна в’висините.
  119.Остави дом в небеса

Остави дом в небеса

и в бедна ясла се роди.

На всички стана слуга

и нов живот ми подари.
Ти си наш Бог, слуга и Цар,

на всички нас ти се откри.

Този живот, който Ти ни подари,

нека за Теб да бъде дар.


И колко сълзи проля,

скръбта раздра сърцето Ти,

но волята на Отца прие

и взе товара ми.


Виж раните как горят —

на свята жертва бе призван,

Творецът на целий свят

е прикован, умира сам.


И нека в моя живот

да служа както служи Ти,

за мене пример бъди,

Спасителю и Господи.
  120.Отвори очи

Отвори очи, славата на Царя виж!

Своя глас вдигни и с радост пей:
“Обичам Те. Прославям Те.

Алилуя, очаквам Те.” /2
  121.Отдаваме Ти почит

Отдаваме Ти почит, чест и слава

издигаме ръце към Теб,

обичаме Те, Татко наш.

Велик си Ти, чудеса извършваш Ти,

няма никой като Теб,

няма никой като Теб!


  122.Отче, Теб любим

Отче, Теб любим, с признателност Те хвалим,

славим Твойто име на света,

славим Твойто име, /2

славим Твойто име на света!
Исусе, Теб любим, с признателност Те хвалим

славим Твойто име на света,

славим Твойто име, /2

славим Твойто име на света!


О, Святи Душе, Теб любим с признателност Те хвалим, ??????????

славим Твойто име на света,

славим Твойто име, /2

славим Твойто име на света!
  123.Очите ми Ти отвори

1.Очите ми Ти отвори

да видя Твойте истини.

Вдигам ръце към чудния Цар,

Той ме избави от греха.

Тихо аз чакам Теб сега,

благослови ме, моля Те.

Очите ми Ти отвори,

О, Дух Святи!
2. Устата ми Ти отвори,

за да Те хваля винаги;

сърцето ми Ти отвори,

любов към всички дай във мен.

Тихо аз чакам Теб сега,

благослови ме, моля Те.

Очите ми Ти отвори,

О, Дух Святи!
  124.Пастирю Христе

Пастирю Христе на моята душа,

където искаш Ти ще Те следвам.

Вече съм решил да слушам Твоя глас,

където искаш Ти ме води.
При зелените треви и при бистрите води,

добрият Пастир мой е до мен,

щом пред мен е планина

или тъмна долина —

добрият Пастир мой е до мен.


  125.Пей Алилуя на Христа

Пей Алилуя на Христа. /2/

Пей Алилуя,

Пей Алилуя,

Пей Алилуя на Христа!
Исус възкръсна от смъртта. /2/

Исус възкръсна,

Исус възкръсна,

Исус възкръсна от смъртта.
  126.Пей на Господа

1. Пей на Господа, благодари Му — Той е велик.

Колко много Бог за теб се грижи — Той е любов.

Щом почувстваш Неговата милост към Теб,

с признателност кажи: “Алилуя!”
Благославяй, душе моя, Господа

и не забравяй туй, що е сторил. /2Нека всички пеят с нас “Амин!” /3

О, Слава Теб!


2.=1.

Благославяй, душе моя, Господа

и не забравяй туй що е сторил. /2

Нека всички пеят с нас Амин! /3

О, Слава Теб! /3
  127.Пей с нас “Алилуя”, пей на Господа

Пр.: Пей с нас “Алилуя”, пей на Господа,

тихо във сърцето и ти запей сега.
1. Нагоре да погледнем и да запеем ний сега,

събрани всички сме отново тук, да пеем ний хвала.

И щом Исус е тук със нас, то песента е с нова мощ,

когато пеем във сърцата си, аз чувствам благодат /прелива благодат/.


2. Прелива в мене радост — тя не зависи от света,

да я споделяме със други, да видят в нас Христа.

Със сила облечи ни, за да живеем в пълнота,

нуждаем се — благослови ни, Теб пеем ний сега!
  128.Петър с Йоана

Петър с Йоана се спря,

Пред храма видя куц човек.

Той просеше милостиня,

Но ето, че Петър каза:
“Злато, сребро нямам аз,

но друго ще ти подаря —

във името на Исуса

ти казвам: Стани и ходи!”


И той стана и славеше Бога свой /2

Във името на Исуса

Ти казвам: “Стани и ходи!”
Всички видяха това

И много се смаяха.

Но Петър им обясни, че Господ

Тоз куц човек изцели.
  129.Писах вам младежи

Писах вам, младежи, защото сте силни

и Словото на Бог пребъдва във вас. /2
И победихме лукавия. /4
Силни, в Господа. /4

130.Победата

Победата е наша песен и живот,

Защото Исус наистина възкръснал е днес;

И никога смъртта не ще Го победи –

Исус е Бог над света.

Никога смъртта не ще Го победи –

Исус е Бог /2 Исус е Бог над света.  131.Поглеждам към хълма

(Псалом 121)
1. Поглеждам към хълма –

от там е помощта,

от Господа иде тя,

Той създаде света.


2. Не ще те изостави,

Той няма да заспи,

ни слънцето, ни луната

не ще те повреди.


3. Господ ще те пази

от злото и греха,

ще пази душата ти

от сега и до века.

4.=1.


  132.Покланям се, Спасителю

Покланям се, Спасителю,

Пред престола Твой.

Покланям се, о, Княз на мир –

Това е моят път към Теб.

Прославям Те, Ти си мойта праведност.

Покланям се, Спасителю,

Несравним си Ти /3
  133.Поклон пред Теб

Поклон пред Теб, о, Вечни Боже наш,

Ний хвалим Те от сърце.

Разпростря небето и създаде земята.

Твойта слава в небесата сияе и днес.

Твойта сила е явна върху цялата земя,

Ти си наш Бог, само Ти си Бог!


  134.Поклонник съм на Спаса на таз земя

(Залезът идва, но зората е с нас)
Поклонник съм на Спаса на таз земя, ???не липсва ли 1 сричка??

С вяра във Бога злото ще победя.

Служим на Бога всеки ден всеки час –

Залезът идва, но зората е с нас.


Залезът идва, но зората е с нас,

Чудната слава пръска сенки завчас.

Радост ни чака, чухме Божия глас –

Залезът идва но зората е с нас.


Странници плахи бяхме в Божия път,Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница