Б д ж – т о в а р н и п р е в о з и” еоод, гр. София т е л е г р а м а №754 / 05. 03. 2014гДата24.12.2017
Размер43.37 Kb.
#37463
Б Д Ж – Т о в а р н и п р е в о з и” ЕООД, гр.София

Т Е Л Е Г Р А М А

754 / 05.03.2014г.

До - Директорите на всички ПТП

-Ръководителите на всички бизнес центрове

-Направление “ОУП” - ПТПСофия, ПТП Пловдив, ПТП Г.Оряховица

-Представителите на БДЖ в гарите Капъкуле

и Димитровград ZS и началник на граничен преход Русе

-ИСТ –"БДЖ Товарни превози" ЕООД

Копие: - Дирекция “Експлоатация”

- отдел "Пазар и ценова политика"

- отдел "Обслужване на клиенти"

- Отдел “Вътрешнофинансов контрол”

- ДП „НКЖИ” – ЦДР

- Всички клиенти и спедитори, сключили договор с "БДЖ -Товарни превози " ЕООД
На основание Е-mail от 04.03.2014г., Сръбските железници (ZS), отменят Ограничение на трафик №10/2007г. дадена с наша телеграма №252/07.02.2007г. и изменено с наша телеграма №285/14.02.2007г. и въвеждат ограничение на трафик №. 25 /2014г. както следва:
1.Причини за въвеждане на ограничението: разпоредба на държавните органи за контрола на радиоктивните товари при внос, износ и транзит..

2.Получаваща област: Сърбия - внос за всички гари през всички гранични преходи

3.Отправна област: всички страни.

4.Вид на пратките: всички пратки.

5.Вид на товарите, засегнати от мярката:


 • Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани: (NHM 25070000; 250700 20; 2507 00 80);

 • Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди: (NHM 2510 00 00; 2510 10 00; 2510 20 00);

- Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани: (NHM 2512 00 00);

- Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма (NHM 2515 00 00; 2515 11 00; 2515 12 00; 2515 20 00);

- Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма (NHM 2516 00 00; 2516 11 00; 2516 12 00; 2516 20 00; 2516 90 00);

- Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители (NHM 2520 00 00; 2520 10 00; 2520 20 00); • Алуминиеви руди и техните концентрати (NHM 2606 00 00);

 • Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати (NHM 2615 90 00), (NHM 2615 10 00);

 • Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или стомана (NHM 2618 00 00);

 • Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от производството на чугун, желязо или стомана (NHM 2619 00 00; 2619 00 20; 2619 00 90);

 • Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана: (NHM 7204 00 00; 7204 10 00; 7204 21 00; 7204 21 10; 7204 21 90; 7204 29 00; 7204 30 00; 7204 41 00; 7204 41 10; 7204 41 91; 7204 41 99; 7204 49 00; 7204 49 10; 7204 49 30; 7204 49 90; 7204 50 00); • Отпадъци и отломки от мед(NHM7404 00 00; 7404 00 10; 7404 00 91; 7404 00 99);

 • Отпадъци и отломки от никел (NHM7503 00 00; 7503 00 10; 7503 00 90);

 • Отпадъци и отломки от алуминий (NHM7602 00 00; 7602 00 11; 7602 00 19; 7602 00 90);

 • Отпадъци и отломки от олово (NHM 7802 00 00);

 • Отпадъци и отломки от цинк (NHM 7902 00 00);

 • Отпадъци и отломки от калай (NHM 8002 00 00);

 • Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките (NHM 8101 97 00);

 • Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките (NHM 8102 97 00);

 • Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките (NHM 8103 30 00);

 • Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките (NHM 8104 20 00);

- Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките (NHM 8105 30 00);

 • Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките (NHM 8106 00 10);

 • Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и отломките (NHM 8107 30 00);

 • Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките (NHM 8109 30 00);

 • Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките (NHM 8110 20 00);

 • Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките (NHM 8111 00 19);

- Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките (NHM 8112 13 00), (NHM 8112 22 00), (NHM 8112 92 21), (NHM 8112 92 21), (NHM 8112 92 21), (NHM 8112 92 10), (NHM 8112 92 21), (NHM 8112 92 21), (NHM 8112 92 21) (NHM 8112 52 00);

 • Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и отломките (NHM 8113 00 40)

5.1 ИЗКЛЮЧЕНИЕ:

Всички товари, упоменати в точка 5 , за които има решение или временно решение за разрешен внос и е извършен радиологичен контрол във входната гранична гара. Получателят се задължава да осигури радиологичния контрол и да представи на железницата тези документи, с цел пратката да бъде обявена пред митническото учреждение.

6.Срок на валидност: от веднага до ново известие:

7.Пратките на път: ще се спират и ще се иска разпореждане на правоимащите.
Уведомете заинтересованите.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница