Б ю л е т и н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжностиДата05.02.2018
Размер32.87 Kb.
#54521
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Б Ю Л Е Т И Н
по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

(обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г.,

бр. 8 от 2003 г. и бр. 38 от 2004 г.)


I. Брой на длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), и по чл. 135, ал. 2 от Закона за съдебната власт, които са задължени да подават декларации по ЗПИЛЗВДД 5837 души

в т. ч.: съдии, прокурори и следователи 3588 души.


ІІ.Брой на длъжностните лица, които не са подали декларации по чл. 4, ал. 1 или не са изпратили уведомителни писма по чл. 4, ал. 4 от ЗПИЛЗВДД. 38души

в т. ч.: съдии, прокурори и следователи 3 душиДлъжностните лица, които не са подали декларации до 31.10.05 г.: 1. Александър Христов Филипов – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 2. Атанас Петров Василев– народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 3. Борислав Георгиев Спасов – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 4. Величко Стойчев Клингов – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 5. Димитър Станимиров Дойчинов– народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 6. Кирил Станимиров Милчев – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 7. Лиляна Калинова Кръстева– народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 8. Марина Пенчева Василева– народен представител от 39-то НС, образец 3;

 9. Милена Христова Михайлова-Янакиева– народен представител от 39-то НС, образец 3;

 10. Мима Петрова Ненкова-Запрянова – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 11. Мустафа Зинал Хасан – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 12. Наим Иляз Наим– народен представител от 39-то НС, образец 3;

 13. Недялко Иванов Кълъчев– народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 14. Николай Евтимов Младенов – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 15. Николай Цветанов Чуканов – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 16. Радослав Николов Коев – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 17. Стамен Христов Стаменов – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 18. Стефан Атанасов Минков – народен представител от 39-то НС, образец2 и образец 3;

 19. проф. Стоян Илиев Кушлев – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 20. Теодора Владимирова Литрова – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 21. Тодор Костов Бояджиев – народен представител от 39-то НС, образец 3;

 22. Христо Атанасов Механдов – народен представител от 39-то НС, образец 2 и образец 3;

 23. Христо Ганчев Марков– народен представител от 39-то НС, образец 3;

 24. Димитър Христов Хаджиниколов - заместник-министър на културата и туризма, образец 2 и 3;

 25. Христо Савчев Христов – бивш главен секретар на Министерство на икономиката, образец 3;

 26. Илия Николов Лингорски – бивш заместник-министър на финансите, образец 3;

 27. Тенчо Николов Попов – бивш главен секретар на Министерство на финансите, образец 3;

 28. Никола Стоянов Николов – председател на ДА”Гражданска защита”, образец 2;

 29. Димитър Божиков Божиков – бивш заместник-областен управител на Благоевград, образец 3;

 30. Иван Василев Димитров – бивш областен управител на Пазарджик образец 3;

 31. Иван Огнянов Иванов– бивш заместник-областен управител на Перник, образец 3;

 32. Красимир Благоев Костов– обл.управител на Шумен, образец 1;

 33. Мехмед Юмер Атаман – заместник-областен управител на Хасково, образец 2;

 34. Михаил Симеонов Георгиев - бивш заместник-областен управител на Стара Загора, образец 3;

 35. Борислав Стоядинов Станимиров – председател на ОбС-Долни Дъбник, образец 2;

 36. Христо Иванов Граматиков – прокурор в СГП, образец 2;

 37. Диана Янков Векилова – прокурор СРП, образец 2;

 38. Деница Венциславова Колева – съдия ОС-Варна, образец 2.

ЗАБЕЛЕЖКА : Със съответните образци на декларации се декларира:


Образец 1 – имуществото към датата на встъпване в длъжност;

Образец 2 – придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи за 2004 г. ;

Образец 3 – имуществото към датата на освобождаване от длъжност.

Бюлетинът се публикува на основание чл. 6, ал. 5 от ЗПИЛЗВДД.31.10.2005 г. Председател на Сметната палата :
/ проф. В. Димитров/
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница