Б ю л е т и н по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжностиДата21.08.2018
Размер43.5 Kb.
#82425


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕТНА ПАЛАТА


Б Ю Л Е Т И Нпо Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

(обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.)

І. Брой на длъжностните лица, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – 783 души.

ІІ. Брой на длъжностните лица, задължени да декларират имуществото, доходите и разходите за 2002 г. – 751 души.

ІІІ. Брой на длъжностните лица, които са подали декларации за имуществото, доходите и разходите за 2002 г. – 689 души.

От тях: до 31.05.2003 г. – 422 души

след 31.05.2003 г. – 267 души

ІV. Длъжностни лица, които не са подали декларации за имуществото, доходите и разходите към 12:00 часа на 30.10.2003 г.:


  1. Народни представители:

Анели Чобанова образец 2

Борислав Спасов образец 2

Валери Цеков образец 2

Величко Клингов образец 2

Джевдет Чакъров образец 2

Димитър Стефанов образец 2

Емел Етем образец 2

Иван Павлов образец 2

Илчо Дуганов образец 2

Ирена Варадинова образец 2

Исмет Саралийски образец 2

Камен Влахов образец 2

Кемал Еюп образец 2

Клара Петрова образец 2

Лиляна Кръстева образец 2

Маргарита Кънева образец 2

Марина Дикова образец 2

Мариус Цаков образец 2

Мария Колева образец 2

Мими Запрянова образец 1

Михаил Миков образец 2

Наим Наим образец 2

Недялко Калъчев образец 2

Никола Богданов Николов образец 2

Николай Чуканов образец 2

Пенка Пенева образец 2

Радослав Илиевски образец 2

Рамадан Аталай образец 2

Станимир Илчев образец 2

Теодора Литрова образец 2

Теодора Дренска образец 2

Тома Томов образец 2

Цветан Ценков образец 2

Явор Милушев образец 2


  1. Министри, заместник-министри и главни секретари:

Милко Ковачев министър на енергетиката и енергийните ресурси, образец 2

Димитър Ивановски заместник-министър на икономиката, образец 1

Димитър Хаджиниколов заместник-министър на икономиката, образец 2

Анда Палиева заместник-министър на културата, образец 2

Красимир Катев заместник-министър на финансите, образец 2

Нахит Зия заместник-министър на финансите, образец 2

Костадин Паскалев бивш заместник министър-председател

и министър на регионалното развитие и благоустройството, образец 3

Петър Тенчев бивш заместник-министър на здравеопазването, образец 2 и 3

Калоян Нинов бивш заместник-министър на икономиката, образец 2 и 3

Милен Керемедчиев бивш заместник-министър на икономиката, образец 3

Анастас Герджиков бивш заместник-министър на образованието и науката,

образец 2 и 3

Георги Пасков бивш заместник-министър на отбраната, образец 2 и 3

Милчо Миланов бивш заместник-министър на транспорта и съобщенията, образец 2 и 3

Николай Карабатаков бивш главен секретар на Министерството на здравеопазването, образец 3

Йордан Татарски бивш главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

образец 2 и 3
3. Областни и заместник-областни управители:
Пенка Томова-Русева заместник-областен управител на област с административен център гр. Велико Търново, образец 2

Севинч Касабова заместник-областен управител на област с административен център гр. Добрич, образец 2

Хасан Азис заместник-областен управител на област с административен център гр. Кърджали, образец 2

Иван Иванов заместник-областен управител на област с административен център гр. Перник, образец 2

Дияна Костадинова заместник-областен управител на област с административен център гр. Пловдив, образец 2

Никола Николов бивш заместник-областен управител на област с административен център

гр. Варна, образец 3

Мариян Балев бивш областен управител на област с административен център гр. Ловеч, образец 3

Байрям Ал Керим бивш заместник-областен управител на област с административен център

гр. Смолян, образец 2 и 3

Йовчо Добрев бивш областен управител на област с административен център гр. Шумен, образец 2

Станимир Станчев бивш заместник-областен управител на област с административен център

гр. Шумен, образец 3
4. Върховна касационна прокуратура:
Людмил Петков прокурор, образец 2

Петя Маринова прокурор, образец 2


5. Държавни агенции и комисии към Министерския съвет:
Ангел Деспотов председател на Агенцията за малки и средни предприятия, образец 1

Павел Димитров заместник-председател на Агенцията за малки и средни предприятия, образец 1

Янко Топалов бивш заместник-председател на Държавната агенция “Гражданска защита”, образец 2
6. Комисия за защита на конкуренцията:
Петко Николов председател, образец 2

Катерин Катеринов бивш член, образец 2


7. Българска народна банка:
Светослав Гаврийски бивш управител, образец 2

Мартин Заимов бивш подуправител, образец 2


8. Надзорен съвет на Агенцията за приватизация:
Димитър Христов член, образец 2

Теодор Стоев член, образец 2


9. Централни държавни органи, които издават лицензии и разрешения за определени дейности:
Георги Александров председател на Комисията за регулиране на съобщенията, образец 2

Цвета Наньова изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, образец 2


ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. С отделните образци на декларации се декларират имущество, доходи и разходи, както следва:

Образец 1 – към момента на избиране или назначаване на

съответната длъжност;

Образец 2 – за 2002 г.;

Образец 3 – към момента на прекратяване на пълномощията

или освобождаване от длъжност.


2. В бюлетина не са включени лицата, назначени или освободени през месеците септември и октомври т. г., които не са подали декларации – образец 1 или 3, към момента на изготвяне на бюлетина.

Бюлетинът се публикува на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
30.10.2003 г. председател на

гр. София Сметната палата:(доц. д-р Г. Николов)Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница