Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница9/16
Дата28.02.2018
Размер3.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ВСИЧКО Е АРМАГЕДОН
В предговора бях отворила голяма скоба, в която засягах темата за физическото ни тяло и за здравето. То има основно значение за всеки човек. Текстът в скобата не спираше да нараства – постоянно идваха нови материали или се сещах за още нещо… В един момент вече разбрах, че скобата няма да ми свърши работа и трябва да напиша отделно за това, което ще прочетете по-нататък. Чудех се защо? Какво е отношението на тази тема към останалата част от книгата? Най-после получих проблясък – всич­ко в нашия живот е нескончаем, всекидневен Армагедон. Всяка наша мисъл, всяко наше чувство, действие и всеки наш избор ни присъединяват или към Светлината, или към Мрака.

Армагедон е долина в Израел, където според Библията, ще се състои последната битка между Бог и Сатаната. Името Армагедон е споменато само веднъж в Писанието, но то и до днес е синоним на борбата между Доброто и Злото, между Светлината и Мрака. Дали съзнаваме, или не, всички ние, без изключение, участваме всекидневно в тази битка, присъединявайки се към едната или към другата страна, или пък най-често, лутайки се между двете. И сега тази битка е в своята кулминация. Тя се води от началото на човешката история с променлив характер. В повечето време изглежда, че Злото има надмощие, но силно се надяваме накрая да победи Доброто. Нали не можем да си представим светът да съществува без в него да присъства Доброто?

Ние постоянно сме свидетели на този Армагедон в икономиката, във финансовата сфера, в цялостната политика, в религията, в търговията, в завладяването на ресурси и на позиции от всички области на живота – от най-крупен до най-дребен мащаб. Войните и тероризмът са постоянни явления на Земята. Това е битка между строителите и разрушителите в нашия свят.

Може да ви прозвучи налудничаво, но отношението ни към другите, към тялото, към храната, към животните и растенията, към цялостната Природа, към съдбата на Планетата, към всеки детайл от всекидневието ни е избор, чрез който се съединяваме или със Светлината, или с Мрака. Когато избираме здравословна храна, когато избираме лекарства от Природата, когато се грижим за околната среда, ние се присъединяваме към Светлината, правим крач­ка в завръщането си към Създателя. Ако безразсъдно подкрепяме и ползваме технологии, които разрушават Планетата ни, ако използваме вредни уреди, ако не подбираме храната си и не се противопоставяме на вредните си навици и разрушаваме тялото си, ние сме на стра­ната на Мрака. Дори ако не подбираме думите и интонацията си, ако сме безразлични към красотата във всичките ù житейски аспекти, сме в подкрепа на Мрака. Безразличието и безхаберието относно света около нас и спрямо цялата Планета също са позиция. Нежеланието да се образоваме и да знаем Истината ни отвежда в сърцето на Мрака.

Физическото тяло е храм на Душата. То е ин­струмент, чрез който тя, присъствайки в гъстата материя, отваря Божествените си заложби и реализира определени Идеи на Първоизточника. Това подробно е разгледано в Лотос бял е твоята Душа 24. Тялото е свещено и трябва да бъде обичано и дори боготворено (това няма нищо общо с прехранването и злоупотребата с физическите удоволствия). Обгрижването му с Любов е наш дълг! Погрешно е схващането, че духовната извисеност налага пренебрeгване на физическите нужди. Още една от злокобните концепции на католическата църквата – да мра­­­зим физическата си природа. Насилието над фи­­зи­ката предизвика сексуалните извращения сред католически свещеници, които насилват деца сексуално или принуждават църковната ин­ституция да плаща на жените, чиито деца са рожби на свещеници, за да бъде това запазено в тайна. Но тайните притежават тайното свой­ство да стават явни. Църковната догма не можа да пребори човешката природата.

Ето какво ни е казал Учителя по този въпрос: На жената е забранено даже и в Света гора да отиде! Там е забранено дори и каквото и да е женско животно – да не би да се съблазнят, да нямало същества от женски пол. Ами дърветата, които раждат плодове, не са ли жен­ски? Всеки плод не е ли женски? Маслинките, които калугерите ядат, не са ли женски? Не, чист ум и чисто сърце се изисква от човека!... Всеки може да се освободи от съблазните, като повярва в Бога. Всеки може да се освободи, когато разбере онази висша интелигентност в света и разбере, че всичко е създадено от Бога и е добро. И тогава няма какво да ни съблазнява. Няма какво да ни съблазнява нито котката, нито какво и да е женско животно. Съблазанта е признак на невежество. Само слабият се съблазнява.25 плод не е л

Вселяването на Душата във физическо тяло е част от нейното свещено пътуване.а бъде това запазено в тайна. Но тайната вече не е тайирода. Затова сега сме свидетели на безкрайния резил на католическите свещеници, които насилват деца Правилни сексуални практики с взаимна любов могат да отварят духовни центрове и по-високи пространства. Моля ви, прочетете Ченалингите на Йешуа26 от медиума Памела Крибе, където Йешуа ни казва, че цялостната сексуалност инте­грира всички нива на нашето същество и запъл­ва празнината между материята и Духа. Когато участва пълното ни същество (тяло, ум и Душа), както и енергията на Любовта, тогава има акт на Божествено сътворение! Омерзение и презрение към тялото са сътворили нашата човешка мисъл и невежеството. Можем ли да ка­­жем, че съд, в който има светена вода, е мръсен? Тялото ни е съд, който съдържа Божествен атом. Щом в тялото ни се съдържа Божествеността, как бихме разграничили тяло, Душа и Дух като напълно отделни неща, без връзка помежду им! Презираме тялото и обявяваме „свобода“ за Душата си! За да бъде посланица на Създателя в гъстата материя, Душата ни се нуж­дае от физическото ни тяло. Тяло, Душа и Дух са в свещен съюз, за да изразят Божествените Идеи.

Ето мнението на Учителя Петър Дънов: Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното в човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложката в растението, върху което става присаждането. Плътта е подложка, а Духът – присадка. Дока­­то Духът-присадката не се прихване добре върху подложката и не започне свободно да се развива, ще продължава борбата между Духа и плътта. Когато соковете от подложката започнат правилно да се движат нагоре към присадката, а тези от присадката да се движат правилно надолу към подложката, животът се развива нормално, това се нарича още трансформиране на енергиите.Седалището на Духа в човека се намира в една празнина между двете вежди, то е място­то на Божествения Дух, място на безмълвие, център на кръста (вежди, нос, чело).

Материята е това, което събира нещата и носи бременността на идеите. Много идеи са вложени в материята. Размножаването пак ста­ва в материята. Ако нямаше материя, фор­ма не би могла да се създаде. Материята е това, което обвива Духа и го прави понятен за нас. Духът е това, което дава цена на материята, а тя пък дава възможност на Духа да се изяви в някаква форма.

Вие мислите, че човешкият Дух живее в нас. Не, човешкият Дух посещава понякога тялото, но той не живее в него. А когато го е посетил, той всякога прави известно подобрение, това е един факт, който показва, че Духът е посетил човека.

Любовта е, която моделира. Тя моделира це­­лия човек – тялото, ума, сърцето и волята. Но трябва да оставите Духа, който работи във вас, да се прояви – вслушвайте се в него! …

По някой път вие казвате: „Нас материалните работи не ни трябват.“ Материалните работи ни трябват, но организирани, не неорга­низирани. Всичкото зло в материята седи в неорганизирането. Организираната материя е едно благо. Всяка материя, която е добре организирана, е едно благо. Всяка материя, която не е добре организирана, е едно зло.

Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно затуй се различават постиженията. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Следователно, като говорите за невежество, вие събуждате във вас неорганизирана материя. Неорганизираната материя създава работа. Тряб­ва да се работи. Трябва да има нещо, което да се организира. Защото в света новите идеи трябва да се приемат. В съвременния свят всички страдате, понеже сте пълни с неорганизирани идеи.

Свободата е един организиран свят. Всичко онова, което е хубаво и възвишено, Божествено, то е вече организирано, качества има вече. А пък щом страдате, вие сте в един неорганизиран свят, който трябва да се организира. Страданието значи трябва да се превърне в радост. Работа ви дават.

Сега вие приписвате на плътта различни отрицателни неща и казвате: „Плътта е това, плътта е онова“, и най-после вие искате да се освободите от плътта. Това не е правилно схващане. Който е създал Духа, Той е създал и плътта. Всичко в света излиза от Бога, с изключение само на кривите форми.

Сега Господ казва: „Създай в себе си своя свят.“ И ти почваш да работиш върху своя ум, върху своето сърце и върху своята воля, върху тялото. И ние създаваме, творим. Казвате: „Какво ме ползва това?“ – Вие сте дошли да създадете от себе си един нов човек… Всеки човек, който е дошъл на Земята, се е облякъл с материя, взета от неговия народ... И на всеки, като на химик, е дадено известно количество от тази материя, която трябва да пречисти и обработи. Когато я пречисти и обработи, само тогава човек може да мисли, чувства и действа правилно... Едно правило ви трябва. Трябва да знаете, че онова богатство, което Той ви е дал, е за да се върнете с ума си, със сърцето си, с душата си, с духа си, с тялото си при Бога и да Му благодарите. Като погледнеш ръката си, да благодариш на Бога. Като пипнеш ухото си, да благодариш на Бога. Като пипнеш устата си, да благодариш на Бога; като пипнеш носа си, веждите си – за всичко да благодариш на Бога. Да благодариш на Бога за сърцето си, да благодариш на Бога за ума си, за душата си, за духа си, за всичко онова, което Бог ти е дал. Това е новото учение. Който може да повярва в Любовта, той ще се освободи от всичко…

Светлината, въздухът, водата, храната са външен израз на Любовта и Обичта. Те са бащата и майката на всички тия неща. В света Любовта е бащата, а Обичта е майката, която е родила всички неща… Всички плодни дървета, житото, царевицата – всички те се жертват, за да придобият някоя добродетел. Всички се жертват за нас – разумните същества, направени по образ и подобие на Бога, а ние ходим и много малко вършим.27

Отворих темата за здравето с намерение да поговорим за диабета (оказа се, че не е възможно да го отделя от многото проблеми, свързани с тялото и с това, което ни заобикаля). Той е болестта на 220 милиона души в света. В България по официални данни са 500 хиляди, всъщност са повече, защото много хора не знаят за болестта си, и те стават все повече, включително и деца. След като започнах да пиша книгата през лятото на 2008, тази болест се беше отключила и у мен. Един лечител ми каза, че за да приема сложната информация, ми е била подадена повече енергия, която отчасти е останала неусвоена и се е превърнала в захар. Възможно е. Комбинацията от ЕГН-то, многото стрес, тревогите от всякакъв характер, постоянното безпаричие (от­както знам, че в различните животи преживяваме и бедност, и богатство, които са просто уро­ци, не се притеснявам да говоря за бедността), пренапрежението, пре­грешенията спрямо тя­лото и обездвижването сътвориха и диабет, независимо че през последните десет години се престарах в ухажването на „каруцата“ (казвам го с любов) и в полагането на усилия да я превърна в „каляска“ втора употреба. И познайте защо? Ако е рекъл Бог, ще живея дълго и искам да пиша книги до последния си земен час.

Разбрах за болестта през есента. Бях в болница – там едно от светилата на ендокринологията ми обясни, че ще ми отрежат пръстите на краката, ще ослепея, ще оглупея, ще ми окапе косата и ще се разрушат вътрешните ми органи! Целта явно беше да ми се обясни колко сериозна е тази болест, но не последва обяснението, че тя може да се контролира и милиони хора с диабет живеят пълноценно. „Хуманната“ медицина ни казва, че причините за диабета не са докрай известни, но един от отключващите фак­тори е стресът. И този лекар, след като ме „успокои“, напусна стаята. Противно на очакванията, аз не се уплаших. Амбицирана съм да се справя с болестта, и то главно с природни средства. Това, което ме потресе и заради което споделям с вас проблема, е, че всички вярват твърдо в невъзможността тази болест да бъде преодоляна – и лекари, и пациенти. Винаги чувам, че никой не се е излекувал от диабет! Мисля си, че е изградена една огромна и много стабилна мисъл-форма (егрегор), която енергийно ни атакува, защото в нея е вкаран устойчиво работещ принцип за невъзможността да бъде преодолян диабетът. И този злокобен егрегор се подхранва всекидневно от милиони умове! Проблемът безспорно съществува, но той бива поддържан и от това погрешно вярване на милионите диабетици и цялата армия от лекари. Прочетох книгата Пълноценен живот с диабет, американска. Вътре има много полезни неща, но тя започва с изречението, че не е възможно да се излекуваме от диабет! Естествено е, че това, в което вярваме, то и се случва. Вече познавам много хора, които се лекуват по традиционния начин и от неинсулинозависими (диабет от втори тип) са станали инсулинозависими. Лекарствата пришпорват панкреаса, докато той издъхне напълно! Занимавам ви с диабета, защото никой не е застрахован от него. Той започва подмолно и трудно се открива настъпването му в преддиабетната фаза.

Едва ли на Земята съществува по-сложна машина от човешкото тяло. То е нещо изумително! И като не го познаваме, ние го извеждаме от хармонията, която му е необходима, за да работи правилно. Попитайте уж много интелигентни хора, които са на „ти“ с музикалната и литературната класика, знаят езици и т.н., къде е тимусната жлеза, например. Не я избрах случайно (тя е под гръдната кост и от нея зависи работата на имунната ни система) – в момента там се формира нашето космическо сърце, като се съединяват сърдечната и гърлената чакра. Това е едно от събитията, характеризиращи Прехода. Повечето от хората не знаят, че съществува такава жлеза. Мисля, че непознаването на тялото, на сложността на процесите, които протичат в него и ни поддържат живи и здрави, пренебрежението към правилата на хранене, дишане, движение и почивка, невниманието към сигналите на изумителното ни тяло, както и ПОГРЕШ­НОТО НИ МИСЛЕНЕ, е непростимо невежество! Ако тялото бъде ухажвано с една малка част от вниманието, което хората отделят на колите си, щяхме да бъдем много по-здрави. Тръгнали сме да завладяваме Космоса, а не знаем елементарни неща дори за физическото си тяло; да не говорим за фините ни тела.Обръщам се към всички „сладки“ хора, които ще стигнат до тази книга, моля ви прочетете книгата на известния руски професор и Народен лечител Неумивакин Диабетът, митове и реалност28, преведена е на български и я има на книжния пазар. Той обяснява онзи постулат, който или сме забравили, или не сме знаели, че няма болести като диабет, рак, СПИН, Алцхаймер, склероза, сърдечни заболявания, алергии и т.н., а има замърсен организъм, в който великите ни клетки не могат да функционират правилно! В момента, в който те получат чиста сре­да, достатъчно, и то чиста вода, кислород и дви­жение, оздравяваме! Даден е начин за употреба на кислородната вода, чрез която тялото получава атомен кислород, който върши работа на клетките (в кислородна среда раковите клетки и паразитите се задушават), дадени са всички онези прости правила за хранене, дишане, дви­жение, които да ни върнат към програмирания за земния човек начин на живот. Човешкото тяло е част от планетарната природа и е в симбиоза с нея. А Животът е едно постоянно усилие и поддържането на здравето – също! На сегашната цивилизация е внедрена програма за 120 години нормален живот.
Отделният човек е отделна вселена. Трябва да изучаваме тази вселена и внимателно да наблюдаваме как реагира тялото ни на определени условия и храни. Всеки трябва да открие подходящото природно средство, на което неговият организъм ще откликне (за какъвто и да било здравословен проблем). Познавам жена, която е била на инсулин и се е освободила от него чрез билковата рецепта за диабет и препоръките на Лечителя Петър Димков. Той ни е дал схема, чрез която да прочистим организма с дестилира­на вода. Споделил е, че всяка сутрин първо изпи­ва една чаша дестилирана вода (получава се с апарат дестилатор, не я бъркайте с преварената во­да) и това му е давало жизненост и здраве. Диа­бетът може да се повлияе добре от индрише, дафинов лист, канела, девесил, смокинови листа, паламида, кислородна вода, листа от дива круша, вишни, витахром, цукарин, инулин, диалевъл (в него има канела, хром и алфа липоева киселина, която предотвратява уврежданията от захарта, моля ви, прочетете повече), стевия (ще напиша пространно за нея), арония, гликоравнин, билковите елексири на инж. Хлебаров, царевично брашно, емолипс (това е лекарство от природен инсулин, но то не се предлага в България), кордицепс (екстракт от специален вид китайска гъба с невероятно широк диапазон на полезност, прочетете обезателно!), тибетските кап­ки с чесън. Диабетът изисква вяра и движение! Последното, което открих, е хранителна добавка, хандо нопал. Приготвя се от кактус. Понижава захарта, холестерола, триглициридите, помага против застой на урината, за понижаване на кръвното, прочиства от токсини. За проблемите с диабетно стъпало е продуктът дифопрев. Помислете колко ще ви струва лечението на бъбреците, на черния дроб, панкреаса и т.н., опустошени от химията! Предлагам ви да пробвате един метод, без да закупувате скъпи лекарства. Напишете на лист името на хранителната добавка или лекарството, което ви е необходимо. Помолете Ангелите и Господ да предадат вибрациите на нужното ви лекарство вър­ху листа. Той остава да служи като свидетел. Тялото ви поема чрез фините нива, чрез нивото на аурата, лекарствените субстанции. Може също да напишете съставките на лекарството и да ги залепите на стъклено шише с вода и да пиете водата. (За това скъпоценно знание трябва да благодарим на Роси Бакалова.) Опитайте, не боли. Силно се надявам, че ще ползвате този метод само за натурални продукти.

Учителят Петър Дънов препоръчва да забравим за болестта и да сме весели. (Книга за здравето )29

В Русия, в здравния център на проф. Неумивакин, вече безброй хора са се разделили с диабета и със старческата немощ – трябва ни оба­­че задължително един час движение на ден! Научавам, че вече има съпротива срещу методите на лечение на проф. Неумивакин. Познайте защо? Не употребяваме скъпите лекарства и се спасяваме от техните странични ефекти! Откакто знам за лечението с кислородна вода, аз го прилагам всеки Божи ден, вътрешно и външно. Кръстът и ставите вече почти не ме болят!

И великото признание – експерти от Светов­ната здравна организация признават, че диабе­тът от втори тип в начален стадий е напълно об­ратимо заболяване! От него страдат 90% от диабетиците. Световната здравна организация признава и възможността за профилактика на диабета. И се пита, тогава откъде се взеха 220 милиона болни от диабет?! Ако се провежда нуж­­ната профилактика, няма да има нови диабети­ци! И пак уважаемата Организация признава, че въобще не се провежда профилактика. И още един злокобен въпрос: Защо хора с диабет от вто­ри тип и с наднормено тегло се лекуват с инсулин? Наднорменото тегло свидетелства за достатъчно наличие на собствен инсулин, изработван от организма. Кардиолозите в света посочват като рисков фактор за развитие на сърдечните болести и атеросклерозата именно повишения инсулин! На практика това е бавно убийство! В новините съобщиха, че от аптеките се иззе­ма лекарството за диабет авандия, защото предизвиквало инфаркт! Не казаха след колко инфаркта са стигнали до това ужасно заключение!

Може да прозвучи зловещо, но убийството на диабетиците в 20-ти век е най-масово в ця­лата човешка история, но никой не обуздава диа­­бетната и фармацевтичната мафия като цяло.

Как да свалим кръвната захар – ако хората от рисковата група за развитие на диабет употребяват ябълков оцет, нивото на глюкоза в кръв­та се понижава с цели 34%; при болните от диабет то се смъква с 20%! В едно скорошно медицинско изследване, публикувано в популярно медицинско издание, на диабетици от вто­ри тип и хора с преддиабет преди закуска би­ла давана чаша вода с две лъжици ябълков оцет, подсладена със захарин! и нивото на кръв­ната захар се понижавало въпреки обилната въглехидратна закуска. За това свидетелства д-р Карол Джъстин, диетолог от Аризонския университет. Диабетиците трябва да знаят, че при температури по-високи от 26 градуса в тялото настъпват нежелани процеси и да се погрижат за оптимална температура.

Сложих удивителен до захарина, защото всички изкуствени подсладители са вредни. Ве­че се знае, че аспартамът, познат и като нутрасуит и с други названия (код Е951 и Е962), е канцерогенен. Установено е, че 92 вида болестни състояния, включително рак, Алцхаймер, де­менция, диабет… се дължат на изкуствените под­­­сладители. Всички видове дъвки са с изкуствени подсладители! В момента в 6000 храни по света има изкуствени подсладители. От 1994 г. са разрешени и в Европейския съюз, въп­реки безбройните здравословни оплаквания, кои­то се отнасят до тях.

Тук сега е мястото да разкажа за великата стевия, която природата е създала за нас с безкрайна грижа и Любов. Можете да я използвате за подслаждане. Тя е многократно по-сладка от захарта и има 0 калории! Продава се в аптеките на таблетки и на капки. Таблетната форма намалява нейното действие. Стевията е растение от Южна Америка, познато на коренното на­­селение открай време. То съдържа широк спек­­тър полезни вещества, над 50. Спомага за регулиране на кръвната захар, нивата на липидите, за кръвното налягане, за нормализиране на теглото, за дерматологични проблеми; стимулира имунната система, оказва цялостен балансиращ ефект върху ендокринната и централната нервна система, повишава устойчивостта на човек към стрес, травми и умора; има засилен ефект върху функциите на двете ос­новни жлези с вътрешна секреция – хипофиза и епифиза. Сте­вия­та включва всички микроелементи, които осигуряват правилната работа на енергийните центрове и повишава цялостната енергия на организма. При продължителна употреба на чай влечението към сладкото намалява. При опити с мишки, тези които получавали храна, подсладена със стевия, удължавали живота си между 30% и 100%.

Япония е страната с рекорден брой столетници. Японците консумират 90% от стевията в света. Тя чисти тежките метали от организма и се приема за профилактика от населението, пострадало от ядрените бомбардировки. Храните и напитките се подслаждат предимно със стевия. Тя е въведена в храненето и на американската армия.

Прекрасно! Нали? Но войната за печалби и надмощие – най-съществената част от битката между Светлината и Мрака – не иска да допусне стевията в нашия живот. Тя е многократно забранявана, за да бъде използван аспартамът, независимо от неговата канцерогенност! В България също е била забранена. Сега вече мо­жем да я намерим и в изсушено състояние и в някои билкови аптеки. Отглежда се ограничено в Института по земеделие в Шумен. Има фирми, които продават семена. За да можем да я използваме като билка за чай, се на­лага сами да си отгледаме стевия. Просто е задължително! И да не забравим за плода на също тъй великата арония – моля ви, обезателно се за­познайте с безбройните ù полезни качества.

Като установим за себе си, кое природно средство ни помага и изобщо се вкараме в правилните релси, постепенно можем да се освободим и от химията, която дава много негативни странични ефекти. Винаги обръщам специално внимание на упътването към дадено лекарство. ______________________________________________________________________________________________________________________И всеки път съм поразена, че нещо, което ти е предписано да те лекува, ти създава безброй нови проблеми. В едно лекарство, което ти го дават невинно за инфекция, видях написано, че може да предизвика мисъл за самоубийство!

Тази информация не е тайна, но трябва да стане достояние на всеки човек. Употребата на таблетки за сваляне на кръвното наляганеинсулти! През последните 10 години заболеваемостта и смъртността от инсулти се е увеличила с 30%!ане на кръвоснабдяването н води до инфаркти и инсулти заради страничните ефекти на лекарствата. Инвалидно-смър­то­нос­ни­ят прираст ще продължава, докато има заинтересовани от това! Внушава се лъжливата теза, че хората умират от високото кръвно. Изкуственото противоестествено понижаване на кръвното с препарати е опасна процедура. То води до влошаване на кръвоснабдяването на мо­­зъка и до инсулти! През последните 10 години заболеваемостта и смъртността от инсулти се е увеличила с 30%! (Имам личен опит с билката бял имел – тя регулира кръвното, високо или ниско.) Все повече хора умират от нови недоизследвани лекарства. Има смъртноопасни ком­бинации от лекарства и храни! В аптеките има много ментета! Признаха, че ваксините при­чиняват по-опасни заболявания от тези, за които са създадени. В Америка е спечелено първото в историята съдебно дело за връзката между ваксините и бумът на аутизъм, автоимунни и неврологични заболявания. Научете за пъкления план на ваксините http://www.garynull.com________________________________________________________________________________________________________________________одата и с Програмата. ________________________________________________________________________________________________ ‘e че вакс_______________________________________________________________________________________________________________________

Как да се лекуваме, без да се разболеем повече? Като се обърнем към природните средства и не вярваме на „великите“ ефекти на утвърдени лекарства.

Ако прочетете за сложните химическите про­цеси, които протичат в тялото ни, ще му сторите поклон. Това, което става в него, без ние дори да подозираме, е невероятно! Основно се оказва знанието за начина на хранене и, естествено, приложението му. Дзен-йога ни съветва да се храним в тишина и през това време да пълним главата си само с добри мисли, както и постепенно да намаляваме количеството на храната. Д-р Папазова ми каза за неин пациент, че като е приложил системата на хранене, посочена в кни­гата Ние и Зоната30, за една седмица е свалил захарта от 25 на 6, което е в нормата! Проф. Неумивакин препоръчва разделното хранене – на едно хранене не бива да се смесват въглехидрати и протеини. Според системата в Зоната трябва да се храним на 3–4 часа, по малко (и хранителната наркомания не е безвредно удоволствие), като при всяко хранене да има въглехидрати и протеини и растителна мазнина. Растителната мазнина е много важна! Тлъстините не се образуват от растителната мазнина, а от захарта. Всеобщ е проблемът, че ние задоволяваме вкуса си (той се създава в семейството и остава за цял живот), а не нуждите на тялото. Погрешното комбиниране на храните ни носи безброй беди. Ммм, доматчета със сиренце! Това е една от любимите комбинации на българите. И после: Ох, боли! Откъде се взеха тия пък шипове! Киселината в доматите не позволява на калция да се разтвори и да бъде усвоен от организма. И той, какво друго да направи, освен да се натрупа под формата на шипове. Българска традиция е плодовете да се консумират за десерт. По този начин унищожаваме най-качест­вената храна, която Природата е създала за човека – плодовете се абсорбират в червата и трябва да преминат през празния стомах, за да не останат да гният и ферментират в него и да го разболяват. Нека уважаваме плодовете, като ги консумираме преди основното хранене или два часа след него. (Знам, това са елементарни правила и се извинявам на всички, които са запознати с тях.)

Д-р Гайдурков в книгата си Човешкото хранене31 ни обяснява, че всеки биологичен вид има определена храна от природата. Тя е отреди­ла дадена хранителна формула, която всяко живо същество знае чрез инстинкта си. Човекът е единственото животно, което е забравило коя е неговата храна! Ако едно животно насила бъде направено от тревопасно в месоядно, то се разболява и умира (случаят с лудата крава). Човекът изкуствено е въвел месоядството, то не е негова биологична потребност. В хранителните магазини се сблъскваме повече с отрови, отколкото с храна. Променяйки своето видово хра­нене, човекът е променил и качеството на здравето си. Той е единственото същество, което е развило толкова много и тежки болести. Базовата храна на човека са семената, ядките, зърнените култури, бобените варива, плодовете и зеленчуците. Термично обработените животински храни и растителни мазнини са възможно най-токсичните храни.

Преди сто години българинът е постил около 200 дни в годината, без всякакви животински продукти, и постите са били задължителни. В останалите дни месото и млечните продукти са се употребявали в малки количества. Наскоро, макар и под сурдинка, ООН изрази мнение, че ако човечеството продължава да употребява големи количества месо за храна, Планетата няма да може да изхрани увеличаващото се население. По-голямата част от земеделските земи трябва да се употребяват за зърнени храни, зеленчуци и плодове, а не за фуражни култури.

Днес много се ценят млякото и млечните продукти, но трябва да знаем, че всеки бозайник има строго определена формула на млякото. В природата почти не се наблюдава един вид да бозае от друг, както и след отбиването да продължи да бозае. Животинското мляко има съвсем различни качества и структура от човешкото мляко. Човешкото бебе не е приспособено да консумира краве мляко. Това е равносилно на инжектиране на чужд генетичен ма­териал. Консумацията на краве мляко е причина за отключването на автоимунни процеси, включително и на детския диабет.

Д-р Гайдурков ни съобщава от опита си, който има като лекар, че многото мед увеличава холестерола и липидите! Туморът е кофа с боклук, която не е изхвърлена от организма. Ви­русите не са първопричина за болестите. Кръвното се лекува за две седмици само с храна. Тайната е в баланса на храната. Никога не боледува само един орган. Трябва да се лекува целия организъм. (За контакти с д-р Гайдурков тел.0878101411; gaydurkov@gmail.com.)

Докарали сме нещата до това да няма чиста храна и затова трябва да се погрижим, колкото е възможно, да неутрализираме вредността в храните. Прекръстването на храната е доказан метод, също и казването на Отче наш, правенето на рейки символите над храната. С ръце над храната можем да казваме, че повишаваме нивото ù до това на личната си вибрация. Казвайте на глас на клетките си да приемат само това, което е необходимо на тялото, и всичко друго да изхвърлят без последствия.

Професор Йоханна Будвиг, многократно но­ми­нирана за нобелов лауреат, е изследвала лене­ното семе и е открила, че маслото от него, как­то и самото семе в смляно състояние, има чу­до­творно действие. Тя издирвала по болниците хора, болни от рак, на които, според колегите ù, им оставали дни и дори часове живот, и ги възвръщала към живота чрез ленено масло и извара! Тялото обезателно трябва да получава ненаситени мастни киселини от типа на омега-3 и омега-6, които се набавят от храната – особено от рибеното масло от тлъсти риби и от лененото масло. Без тях организмът ни не може да функционира правилно.

В един много напрегнат период се сдобих с дерматит, който 15 години не се повлия от нищо. След като взимах продължително време лене­но масло на капсули (после преминах на ленено и сусамено брашно) дерматитът, който мис­лех, че ще ме съпътства до напускането на Земята, изчезна.

Моля ви, прочетете книгата на Е и С. Мирош­­­ни­кови Природата лекува всичко (www.spiralata.net). Попаднах на разказа на един човек, който определяше себе си като развалина, но наистина развалина, обиколил безброй болници и по чудо останал жив, но постигнал невероятен оздравителен успех чрез сол и вода!

Темата за водата е неизчерпаема. Водата е най-важното нещо на Планетата и в нашето тяло. Тя е интелигентно живо същество с изумителни свойства! Спряна от движение водата загубва енергията си. Бутилираната вода – също. За да възвърнем енергията ù можем да преливаме от една чаша в друга неколкократно, като държим палеца си перпендикулярно към ръба на чашата. Можем да кодираме водата, като казваме на глас това, което искаме тя да запомни. Например: Любов и Благодарност, здраве… У нас тя се пречиства с хлор, в цивилизованите държави – с озон (Оз), една молекула кис­­­лород повече. Можем да я структурираме, като поставяме съд с вода върху изображението на Вселената, както и върху различни мандали. Един литър вода се пречиства напълно с чаена лъжичка кислородна вода от 3%. Продават се и озонатори за домашно ползване. След като редактирах чужди книги до изтощение, успях да си купя озонатор – най-скъпата вещ, която съм си купувала в този живот. И не съжалявам. Едно от първите неща, които правя сутрин, е, да сложа вода в стъклената дамаджана и да пус­на озона, както и да погледна какво става в ма­шината за кълнове. С озон могат да се почистват плодове и зеленчуци от ни­трати. Веднъж сло­жих чистена скумрия, пред­варително добре измита, за почистване с озон и от нея излязоха…, че повече не си купих риба. Замених я с рибено масло от сьомга. С озона мо­гат да се правят много полезни неща – може да се дезин­фекцира къщата, да се освежава гар­дероба, да лекуват рани и тъй нататък. А озоновата вана е празник за тялото. Прочетете за използване на озона. Вместо озон във ваната може да се сложи кислородна вода.

Продава се и апарат, който унищожава паразитите в тялото ни. (Чувам ропота. Тия апарати не ги подаряват! Ти ни дай пари, пък акъл не ни давай!) Преди години научих какви паразити си живеят на воля в родното ни тяло и не събрах кураж да прочета този материал повторно. Да ви кажа ли (за тези, които не знаят), че в мозъците ни могат да се разхождат червеи! Гадничко! Нас това интересува ли ни? Не! Нали другата ни кола е в ред… Най-вероятно няма да си купим апарати, които оздравяват тялото ни, но можем да послушаме проф. Неумивакин и да пием на ден два литра вода с два грама сол в нея. Да, сол! Сега солта е „виновна“ за всичко – за кръвното и т.н., но без солта физиологичните процеси не протичат правилно. След хранене се препоръчва да се сложи щипка сол на езика и тя да се преглътне със слюнката. Ново американско изследване е установило, че няма връзка между солта и високото кръвно налягане.

А кафето, то пък колко е „виновно“! В последните години излязоха доста нови изследвания за кафето и то се оказа нещо много полезно, от две до три чашки на ден! Не на гладно, не с цигара и не с рафинирана захар! И няма да се запознаем с Господин Алцхаймер и няма да намразим живота. Кафето е от най-силните антиоксиданти, които ни спасяват от вредните свободни радикали, следователно от раковите клетки. Но не забравяйте, че всеки е отделна вселена и сам за себе си трябва да установи кое е полезно за него и кое – не, и в каква доза.дин от най-силните антиоксиданти, които ни спасява

Един от основните проблеми в живота на земния човек е намирането на мярата. Така е – колкото повече научаваме, разбираме колко малко знаем. И още Соломон ни е предупредил, че който трупа знание (мъдрост), трупа печал!

Не мога да забравя за събирателната точка! Едва на тази възраст научих за нея. Енергийното ни тяло има център. При раждането ни на пъпа се образува енергиен вихър, наречен събирателна точка. Той се премества в центъра на гърдите и докато е там, сме здрави. Щом се измести, поради всякакви причини, започват болестите. Тази точка може да бъде върната на правилното ù място чрез специален апарат, както и мануално с участието на определени кристали. Естествено, трябва да се извърши от специалист. Още в 2005 г. е излязла на български книгата на д-р Джон Уейл Събирателната точка, катализатор на силата на човека32. Разказани са случаи на „неизличими“ болести, които след преместването на събирателната точка, са изчезнали! Проверих. Книгата не е изчерпана. Има я в книжарница Елрид, на ул. Ст. Караджа, до Театралната академия. Д. Уейл ни е поднесъл много знания и информация – остава да прочетем тази изключително полезна книга. В Интернет има извадки от нея, но е много по-добре, ако се прочете цялата. Безкрайно благодаря на преводачката Елена Евтимова, че ни предостави това изключително знание. Ако първо се проверява къде се намира събирателната точка и се коригира нейното положение, ще бъдат спестени много мъка, отчаяние, лутане, и средства! Имах добрия шанс да ми бъде върната събирателната точка на правилното ù място, но през колко лечители преминах, докато това се случи.

Моля да ме извините. Знам, че се „разлях“ прекомерно по темата, но колкото пъти решавах, че стига толкова, в главата ми изникваха нови неща, които искам да споделя с вас. Споделям ги, не защото роптая или се оплаквам от здравето си. Отдавна не роптая за нищо. Когато започнах да поназнайвам някои нещица за прераждането и за програмата, в чието сътворяване и ние участваме, преди отново да дойдем на Земята, се опитвам да прозра смисъла на събитията и тяхната причина. В крайна сметка, всичко, което ни се случва, е вид опитност. Е, да – съществуват и кармични сложности, но пак ние сме си ги сътворили. И проблемите ни със здравето са основни опитности за опознаване и на това Божие творение, тялото, за преодоляване на страха и тревогата и за осъзнаване на силата на упованието.

ВЯРАТА е катализатор на оздравителните процеси. Тия дни приятелка ми разказа за чудодейното си изцеление. Била с тежка бъбречна диагноза и с много високо кръвно налягане. Всички лекари били на едно мнение – не ù остава вече време на Земята. Когато се връщала от последното медицинско светило, пътят ù минавал край църква. Краката ù сами я повели и влязла. Била „заведена“ (най-вероятно от Духовните ù водачи) пред определена икона на Иисус Христос. Тя седнала пред иконата и дълго и концентрирано се молила. Имала постоянни жестоки болки в бъбреците, но в един момент усетила, че нещо се променя – болките изчезнали. Не се появили цели шест години. И сега е жива и здрава, жизнена, разучава китайските лечителски практики и помага на хората. Това е пример, че когато се отворим и допуснем Висшата Сила до своята същност, Тя, Силата, прави тъй наречените ЧУДЕСА.

Трябва да усвоим правилата за поддържане на тялото (не само как се поддържа мотоциклет; има книга с подобно заглавие), да си сътрудничим с Природата и с Програмата.

Кълновете са може би най-здравословната храна. Вижте този сайт: www.MikroFerma.com. Той представя машина за добиване на кълнове в домашни условия, в апартамента.

Ако искаме да дадем на тялото си здраве и Любов, от която то неистово се нуждае, се налага да се върнем към всички природни средства и към древното знание. Полезни са всяка­къв вид масажи, особено китайският вани лекарства. Употребата на________________________________________________________________________________________(можете да се консултирате на този имейл kamalina57@gmail.com). Научете акупунктурните точки (36 точки за здраве; Акупресура и Чигун, от Ван Циенцион – много достъпно ръководство.) Поставянето на семена върху точките има силно оздравително въздействие. Научете даоските лечебни жестове (мудри), даоските целителни звуци, научете упражнението за вътрешната усмивка, научете за ледниковата вода и за кристалите (www.Aquabionica.Bg). Ароматерапията, нещо изключително действено и много приятно, е древен оздравителен метод, който ни свързва истински с Природата! (Вижте този сайт: www.aromaterapia-bg.com). Уринотерапията е също изпитан метод и лекарството си го произвеждаме сами. Можем да заместим скъпата козметика – урината действа много доб­ре на кожата. В аптеките се продават сапуни с хума и със сяра. Да не пропусна мумиото – вече се продава на таблетки с названието шилажит (4,80 лв.). То е могъщо подкрепящо средство за целия организъм и за възстановяване на костите и на ставите.

Моля ви, говорете на епифизата: Прекрасна, работи на оптимален режим и ме свържи с моя Висш Аз. Тя е нашия посредник към Космоса. Обезателно говорете и на хипофизата, която произвежда два хормона: на живота и на смъртта. Ако искате още да живеете, казвайте ù: Обичната ми хипофиза, моля те, произвеждай само хормона на живота.

Разбира се, ще обърнете внимание на тези неща, ако желаете. Нищо добро не става насила! Знам, то времето ни все е кът. Гледането на телевизия може да се съчетае с тези практики.

Моля ви, приемете всичко написано тук, като споделяне на опит и желание обезателно да издържим първите сто години! Надявам се, че вече на цялото ни общество е ясно, че някой има полза да сме все по-болни и да купуваме все повече изкуствени лекарства, от които още повече да се разболяваме, а този някой да става все по-богат! И всякакви ти печалбари ни тъпчат храната с всевъзможни боклуци без свян и без да ги интересува здравето на тъй наречения „ближен“. Хич не ги е еня, че да отра­вяш някого, а камо ли цял народ, е криминално престъпление! Запознайте се с консерван­тите и четете ети­кетите върху храните. Да говоря ли за кока-ко­лата?! Изтръпвам, когато видя хората лекомислено да си я купуват и децата да изпиват по цели бутилки под погледа на родителите си! За всич­ко ще откриете информация в Интернет.

Има и голям брой от нашите „ближни“, които постоянно са заети със злотворство – току вземат и сътворят по някоя и друга магия, която е предназначена да ни разболее (и за безброй други неща), или пък просто да ни усмърти! И какво задоволство ги обзема, когато успеят! Ще си платят, но по-нататък. Всичко, което мислим, чувстваме и действаме, е бумеранг. Той за­дължително се връща там, откъдето е изпратен. Тъй като всяко действие има и противодействие, имаме и истински ближни, които ни спасяват от злотворството, неутрализирайки вредните енергии, които целенасочено са ни били изпратени. Запознах се с такъв човек, Ангел Ди­митров, той ме освободи от такава енергия, изпратена ми поради завист за книгите. Също ме освободи от огромния стрес, който бях натрупала. Това става чрез леенето на ку се правят много полезни неща ________________________________________________________________________________________________ршум рмия___________________________________________________________________________________________________________________________ – разтопено олово се излива в купа с вода над главата. Чу се трясък като от взривена бомба. Стресът и злокачествените енергии трябва да се отстраняват, защото те препятстват усилията ни за оздравяване. Благодаря, Ангеле ! С негово разрешение публикувам телефона му: 0888788512. Баенето и леенето на куршум не са бабини дивитини, а останки от могъщото древно знание.

В постоянното бързане, боричкане за позиция и безкрайните усилия за оцеляване не забелязваме с каква скорост се променя светът. Имаше време, когато дори обикновеният телефон беше лукс. Сега битът ни става все по-удобен и ни трябва все по-малко време за него. Науката ни поднася нови и нови открития. Навлизаме в тайните на материята и на Вселената. Наред с всички полезни неща има и много такива, които ни донесоха необратими вреди. Помните ли ДДТ-то? И безброй други научни „постижения“! Приличаме на децата, които си счупват играчката, за да видят какво има в нея, и после се чува горчив плач. Можем да купим нова играчка, но ново човешко тяло и нова Планета – НЕ!

Огледайте се в дома си, има ли нещо повече от пластмаса. Тя превзе нашия бит, целия ни свят и Планетата ни. Не знам кой изобрети пластмасата. Сигурно е получил поздравления, награди и, естествено, несметни печалби. Но защо чак сега научаваме, че при затопляне, пластмасата отделя диоксини, които са токсични и предизвикват рак?! Затоплената бутилка с вода в колата, претоплената храна в пластмасови съдове и опаковки се насища с диоксини! Същото се случва, ако замразяваме вода в пластмасови бутилки. Това е причина за високи нива на диоксините в тъканите на млечната жлеза и за най-разпространения вид рак.

Проветрете колата си, преди да влезете в нея. Резултатите от изследванията са показали, че таблото на колата изпуска бензол. Той причи­нява рак, анемия, левкемия, отравя костите, намалява белите кръвни телца, може да предизвика спонтанен аборт! Бензолът влияе зле на бъбреците и на черния дроб. За тялото е мно­го трудно да го изхвърли.

Приемливите нива на бензол в затворено по­мещение са 50 мг/кв.фут. Кола, паркирана навън със затворени прозорци, съдържа от 400 до 800 мг бензол.

Ако сте паркирали навън на слънце при температура над 60 градуса по Фаренхайт, нивата на бензола са 2000–4000 мг – 40 пъти над допустимото ниво.

Пластмасите съпътстват вече живота на поколения. Страшният въпрос е: Кой и откога знае, че пластмасата отделя диоксини и предизвиква рак и всичките други ужасни заболявания?! Колкото повече тайни от лабораториите излизат наяве, толкова повече стават въпросите, които не смеем да си зададем дори наум!

Гледах научно-популярен филм за пораженията на Планетата от пластмасите. Безброй умрели птици имаха в стомасите си големи парчета пластмаса. Океаните и моретата са пълни с пластмаса. Наскоро беше съобщено, че в рибешкото филе са открити малки пластмасови частици. Бебешките пластмасови шишета с времето стават все по-токсични, но виждаме майките необезпокоявани да ги използват!

В началото на един октомври се връщах от Ахтопол. Плажовете вече бяха пусти и открай докрай бяха засипани с пластмаса. Тогава изпитах отчаяние и безпомощност. В новините веднъж показаха чуждестранни студенти (не наши студенти, които учат в чужбина), които бяха дошли да чистят нашето крайбрежие! Срам!

От автобуса виждам един блок, 48, който ми звучи интелигентно. Може би защото не е панелен и няколко метра около него са облагородени. Срещу блока е оставена зелена площ, осеяна с тръни и храсталаци. По тях от години са се закачили купища, безброй найлонови торбички, които упорито стоят там, на няколко метра от блока. И това лято, изненада, необичайна гледка, торбичките изчезнаха! Дори не повярвах.

На моята улица бяха сложени кофи за разделно събиране на боклука. Надежда всяка тука оставете! Те биваха препълвани с неразделен боклук – така и тия, които искахме да си разделим боклука, не можехме да го сторим. Като видя, че не става, фирмата си ги прибра. Сега събирам само хартията и я оставям до кофите, защото има хора, които я прибират и я носят в пунктовете, за да си помагат за прехраната.

В Германия всички отпадъци се събират разделно и се рециклират. След тоталната разруха тя възкръсна от пепелищата с много труд, дисциплина и желание за чистота и икономии.

Любима вещ на много хора е микровълновата печка. И макар че отдавна се знае за нейното вредно въздействие, тя пак им е любима. Това, което растенията и слънцето са сътворили с Любов за нас, за да ни доставят качествена и полезна храна, микровълновата печка го унищожава за секунди, като разгражда молекулите в храната. Образуват се радиолитни съединения, които са непознати на човека и на Природата. Всъщност храната става негодна за консумация, но сме си спестили време! Мембраните на клетките се разрушават и се неутрализира жизненият им потенциал. Увредените клетки стават леснодостъпни за микробите, вирусите и гъбичките. Това предизвиква сериозни увреждания на кръвоносната и на имунната система. Моя позната ми се похвали с покупката си на микровълнова печка. Казах ù колко вредна е тази печка. Отговорът беше: „Тя ми пести време. Аз я включвам и бягам.“ Онемях! Желанието ни за притежание, за пестене на време и незнанието не ни позволяват дори да се заинтересуваме каква е истината! Интересно за къде сме се разбързали толкова? Към гробищата! След като научих какво прави загрятата пластмаса, погледнах тъжно към пластмасовата елек­трическа кана, която наистина ми пестеше вре­ме, и я прибрах в един шкаф.

Когато разрушаваме с нашите открития, сътвореното от Природата, т.е. от Създателя, в действителност ние се борим с Него! Сещате ли се за дървото на познанието и забраната на Бог?!

Ако сами не се погрижим за здравето си, няма кой друг да го стори! (Пък и защо някой друг трябва да го стори вместо нас?!) Безхаберието за вредните храни и медикаменти ни убива бавно всеки ден. Нежеланието да се потрудим за здравето си, е ЕГОИЗЪМ! Усилията и средствата на близките ни и на обществото като цяло трябва да компенсират неположените от нас усилия за собственото ни здраве. Хипократ ни е казал: Човек носи лекаря в себе си, трябва само да му се помогне в работата.
Изводът е кристално ясен: ПРИРОДНОТО Е НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ НА ЧОВЕКА; ИЗКУСТ­ВЕНОТО Е НЕГОВ НЕПРИЯТЕЛ.
Десет здравни Божи заповеди:


  1. Уважавайте и пазете тялото си като най-висша проява на живота.

  2. Въздържайте се от всички неестествени, лишени от живот храни и стимулиращи напитки.

  3. Трябва да храните тялото си само с естествени, непреработени, живи храни.

  4. Трябва да удължите годините си на здравословен живот за любящо, благотворително служене.

  5. Трябва да обновите тялото си чрез правилен баланс на работа и почивка.

  6. Трябва да прочистите клетките, тъканите и кръвта си със здравословна храна, свеж въздух и слънчева светлина.

  7. Трябва да се въздържите от всякаква храна, когато не сте разположени умствено или телесно.

  8. Трябва да поддържате всички мисли, думи и емоции чисти, спокойни и възвишени.

  9. Трябва да увеличавате знанията си за природните закони, да ги спазвате и да се радвате на плодовете от вашия труд в живота.

10. Трябва да възвисявате себе си, приятелите и семейството си чрез подчинение на Божиите здравословни, чисти закони на живот.

След като с множеството си вредни открития (да не говорим за безбройните видове оръжия) почти сме стигнали до оня момент, в който ще останем без Планета, започваме да изобретяваме технологии и уреди, които да неутрализират предишните ни „велики“ открития. Въпросът е, кои открития ще надделеят – тези, които ще ни приобщят към Светлината, или онези, чрез които ще застанем срещу Създателя?! Кои надделяват в последното сражение – строителите или разрушителите?!

Обадиха ми се от фирма AIO (www.oekolution.de) и ме попитаха дали водя екологичен начин на живот. Отговорих им, че се опитвам. Тогава те ме попитаха дали използвам химически препарати за почистване на дома си. Да използвам. Изпратиха в дома ми един приятен младеж, който ми демонстрира парочистачка. Не я рекламират по телевизията. Той ми каза, че интересите на хората от тази фирма са да бъде защитена природата. Прекрасно е домът ти да заблести от А до Я само чрез пара. Удивителна чистота без грам химия и за много малко време. Мислим си, че чрез препаратите очистваме дома си, но не се замисляме, че те всъщност увреждат нашето тяло и атмосферата. Не съм рекламен агент на тази фирма, ако това си помислихте. Радвам се, че грижата за екологията вече е приоритет за някои научни лаборатории и фирми. Ако избираме екологичните храни, лекарства и уреди, има надежда да се разделим с вредните неща, които изобилстват в живота ни. Екологичните организации стават все повече и все по-активни. Но ще настане ли онова време, в което всички жители на Планетата ще сме една обща екологична организация?!

Строителите създадоха свръхйонизираната вода. Вероятно тя ще се окаже най-великото и истинско нещо в този съдбовен момент за човечеството. Свойството ù да разрушава изкуствените материи и да ги превръща в органични само като бъдат поръсени с малко от тази вода, е голямата ни надежда, че Планетата ни ще бъде освободена от замърсяванията. Малко от тази вода за часове или за няколко денонощия пречиства водни басейни. Пак строителите са създали уред, който прави въздуха над цели градове кристален. За тези неща подробно е разказал Друнвало Мелхизедек в книгата си Четириизмерната промяна. Великите японци след многото изумителни изобретения, са започнали да превръщат пластмасата в нефт; в Англия вече се произвежда газ от отпадните води – от тоалетната и мивката. Електромобилите все по-често се срещат по пътищата, дори и в България. Добротворството на строителите трябва да бъде подкрепено, за да не загубим Планетата си! И как да бъде подкрепено? Начинът е, като избираме съзнателно нещата, които биха ни отвели в СВЕТЛИНАТА!

Всичко, което ни свързва със Земята и със Слънцето, ни приобщава към Доброто. Можем да гледаме в Слънцето един час след изгрева и един час преди залеза – така ще се нуждаем от по-малко храна. В България беше индиецът Хира Ратан Манек, който се храни само със слънчева енергия и обикаля света, за да запознава хората с тази практика. Ще намерите подробности в Интернет. Можем да ходим боси по росата, по земята и по нагретите камъни; да садим и отглеждаме цветя, зеленчуци и плодове. В ума ми се е врязал отдавнашен разговор с един мой млад приятел, в който той ми каза, че му е жал за всички онези хора, които имат допир до зеленчуците и плодовете само докато си ги купуват на пазара и нямат представа как се отглеждат. Можем да се грижим за някое животно; да използваме естествени материали (медни съдове и накити, дървена лъжица, камъни…). Родителите ми, след като се пенсионираха, отглеждаха на малко парче земя зеленчуци и плодове. Покрай тях аз също имах допир до сътворяването и познах радостта от това, какво е сам да засадиш и отгледаш цветята и зеленчуците. Да наблюдаваш чудото на узряването, да се радваш на плодовете и да благодариш. Преди и след хранене трябва да благодарим за храната. Ще намерите формулите в Молитвеника на Учителя.

Родителите ми бяха дълбоко свързани с Природата и ценяха естествените неща. Веднъж купих пластмасово съдило. Подадох го на майка ми и тя с гняв го захвърли. Да бодеш земята с нещо изкуствено, ù се стори светотат­ство. В нейното съзнание съдилото можеше да бъде единствено дървено. Това са малки стъпки по обратния път към Създателя. Тогава Той ще чувства нашата съпричастност и Любов и ще знае, че сме на Негова страна! А Той винаги е бил на страната на човечеството, но ние, увлечени в разрушението, не забелязвахме това!

Сега Армагедон, последната битка между Бога и Сатаната, между Светлината и Мрака, е в своята кулминация. Нямаме време. Тряб­ва да направим своя ИЗБОР !


Каталог: 01-Bulgarian -> 15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska -> Учителят Беинса Дуно Георги Томалевски бележки за читателя
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska -> Соланита ♦ всемирният култ на боговете и човеците
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska -> За родословието на учителя петър дънов александър Периклиев Георгиев
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska -> Тайните на злото
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Besedi%20i%20ezoterika%20bulgarska -> Мисията на Българите Елементи част II петър Дънов – Учителя


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница