Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Септемврийска поправителна сесия І курсДата05.02.2018
Размер75.3 Kb.
БАКАЛАВРИ – ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уч. 2015/2016 г.
СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
І курс1. Увод в публичната администрация

- доц. д-р Александър Маринов

26.08.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

2. Въведение в правото

- гл. ас. д-р Атанас Славов

2.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

3. Микроикономика

- доц. д-р Тодор Попов - СтФ

30.08.16 г. от 11.00 ч.

411 каб.

СтФ


4. Политика и публична власт

- доц. д-р Албена Танева

12.09.16 г. от 11.00 ч.


Зала 500

5. Статистика

- доц. д-р Калоян Харалампиев- к. Социол;

29.08.16 г. от 10.00 ч.

Зала 530

6. Делово общуване ИЗБ./

- доц. д-р Албена Танева

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Золо 500

7. Информатика /ИЗБ

- гл. ас. Николай Нетов - СтФ

24.08.16 г. от 18.30 ч.

303 зала

СтФ


8. История на българските държавни институции /ИЗБ

- хон. доц. д.с.н. Горан Горанов

8.09.16 г. от 12.00 ч.

Зала 514

10. Академично писане /ИЗБ

- проф. д-р Иванка Мавродиева - Реторика

5.09.16 г. от 10.30 ч.

124 каб.

11. Реторика /ИЗБ

- проф. д.п.н. Величко Руменчев, Реторика;

9.09.16 г. от 9.00 ч.

126 каб.

12. Информационни ресурси /ИЗБ

- доц. д-р Елица Лозанова-Белчева,

к. Библиотекознание и информ …

7.09.16 г. от 15.00 ч.

47 каб.

1 бл.


13. Административно и териториално устройство на

Р България

-проф. д-р Йордан Ботев

2.09.16 г. от 15.00 ч.

Зала 514

14. Макроикономически анализ на публичните политики

- доц. д-р Красен Станчев

13.09.16 г. от 12.00 ч.

Зала 500

15. Конституционно право

- гл. ас. д-р Атанас Славов

2.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

16. Количествени изследователски методи в публичната администрация

- гл. ас. д-р Цветан Марков

7.09.16 г. от 10 – 12.00 ч

Зала 500

17. Етнополитика /ИЗБ

- гл. ас. д-р Десислава Валериева

13.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

18. Публична култура и етика /ИЗБ

- гл. ас. д-р Десислава Валериева

13.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

19. Административно обслужване на гражданите и бизнеса /ИЗБ

- д-р Алеко Джилджов – хон. преп.

22.08.16 г. от 9.00 ч.

Зала 500


ІІ курс


1. Теория на управлението

- гл. ас. д-р Симеон Петров

5.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

2. Административно право и процес

- доц. д-р Мария Славова – ЮФ

9.09.16 г. от 10.30 ч.

Зала 514

3. Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /ИЗБ

(Холокост и спасение в съвременна перспектива – Българският случай) – на англ. език!- доц. д-р Албена Танева

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 500

4. Право на ЕС /ИЗБ

- гл. ас. д-р Станислав Костов, Европеистика

29.08.16 г. от 9.30 ч.

2 бл.

406 зала


5. Информационно общество /ИЗБ.

- проф. д.п.н. Нели Огнянова, Европеистика

8.09.16 г. от 12.00 ч.

2 бл.

406 зала


6. Статистически бази данни и индекси /ИЗБ

- гл. ас. д-р Цветан Марков

7.09.16 г. от 10 – 12.00 ч.

Зала 500

7. Политически и икономически взаимодействия в публичния сектор

- доц. д-р Красен Станчев

13.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

8. Методология на анализа на публичните политики

- гл. ас. д-р Симеон Петров

5.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

9. Формиране и осъществяване на публични политики

- доц. д-р Татяна Томова

29.08.16 г. от 10.00 ч.

115 каб.

10. Връзки с обществеността /ИЗБ

- гл. ас. д-р Десислава Валериева

13.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

11. Техники за вземане на управленски решения /ИЗБ

- доц. д-р Александър Вълков – хон. преп.

9.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 526

12. Оценка на административни дейности и административен капацитет /ИЗБ

- доц. д-р Александър Маринов

26.08.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

13. Основни права на човека /ИЗБ

- гл. ас. д-р Атанас Славов

2.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500ІІІ курс1. Институции и процес на вземане на решения

- гл. ас.д-р Мартин Белов – ЮФ

8.09.16 г. от 10.00 ч.

Ректорат, 297 каб.

2. Централна администрация

- д-р Алеко Джилджов – хон. преп.

22.08.16 г. от 9.00 ч.

Зала 500

3. Административни практики

- доц. д-р Албена Танева

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 500

4. Политики за национална сигурност /ИЗБ

- гл.ас. д-р Деница Хинкова

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

5. Устройство на територията /ИЗБ

- проф. д-р Йордан Ботев

2.09.16 г. от 15.00 ч.

Зала 514

6. Избори и избирателни с-ми и изборна администрация /ИЗБ

- гл. ас. Димитър Г. Димитров, Политология

8.09.16 г. от 11.00 ч.

330 каб.

7. Административно развитие и реформи

- доц. д-р Александър Маринов

26.08.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

8. Публични финанси

- гл. ас. Мария Коцева- Тикова

11.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

9. Местна власт

- доц. д-р Милена Стефанова

9.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

10. Електронно правителство /ИЗБ

- доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, БИН

7.09.16 г. от 16.00 ч.

Онлайн

в Мудъл


11. Изработване на политики в Европейския съюз /ИЗБ

- доц. д-р Татяна Томова

29.08.16 г. от

115 каб.

12. Енергетика и добро управление в България /ИЗБ

- гл. ас. д-р Любимка Андреева

12.09.16 г. от 11-11.30 ч.

104 каб.

13. Учебна практика в централната или местна администрация

- доц. д-р Албена Танева

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 500


ІV курс1. Стратегическо управление в публичната сфера

- гл. ас. д-р Деница Хинкова

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

2. Административен елит: селекция и развитие /ИЗБ

- доц. д-р Александър Маринов

26.08.16 г. от10.00 ч.

Зала 500

3. Документооборот /ИЗБ

- доц. д-р Мария Славова - ЮФ

9.09.16 г. от 10.30 ч.

Зала 514

4. Сравнително местно самоуправление /ИЗБ

- доц. д-р Милена Стефанова

9.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

5. Управление на национални и регионални проекти /ИЗБ

- доц. д-р Татяна Томова

29.08.16 г. от 12.00 ч.

115 каб

6. Проектиране и управление на социални програми /ИЗБ

- доц. д-р Татяна Томова

29.08.16 г. от 12.00 ч.

115 каб

7. Управление на собствеността /ИЗБ

- проф. д-р Йордан Ботев2.09.16 г. от 15.00 ч.


Зала 514

8. Правна евроинтеграция и правна реформа /ИЗБ

- гл. ас. Вихър Георгиев, Европеистика

9.09.16 г. от 10.00 ч.

2 бл.

406 зала


9. Данъчна система и данъчна политика /ИЗБ

- гл. ас. д-р Мария Коцева – Тикова

11.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

10. Управление на конфликти (Conflict Resolution) /ИЗБ

- гл. ас. д-р Деница Хинкова /на англ. език/

12.09.16 г. от 11.00 ч.

Зала 514

11. Публично право и гражданско участие /ИЗБ.

- гл.ас. д-р Атанас Славов

2.09.16 г. от 10.00 ч.

Зала 500

12. Иновации и предприемачество в публичните услуги /ИЗБ.

- хон. д-р Линка Тонева

9.09.16 г. от 10.00 ч.

229 сем.

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница