Бакалавърска програма Информатика Бакалавърска теза на тема Web базирана хотелска система за резервации Разработил : Александър Тодоров Факултетен Номер : F26193страница1/10
Дата06.09.2016
Размер1.56 Mb.
#8377
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Нов Български Университет
Департамент информатика
Бакалавърска програма Информатика
Бакалавърска теза

на тема


Web базирана хотелска система за резервации


Разработил : Александър Тодоров
Факултетен Номер : F26193
Ръководител : доц. д-р Петя Асенова
Рецензент : доц. д-р Велина Славова


София, август 2008 г.

Благодарности
Бих искал да благодаря на всички хора който ме подкрепяха, по време на писането на моята Бакалавърска теза.
Специални благодарности на моя дипломен ръководител доц. д-р Петя Асенова от Нов Български Университет в София и на моят рецензент доц. д-р Велина Славова за тяхното желание да ми помогнат, с добро отношение и ценни съвети, който ми помагаха за създаване на моята бакалавърска теза.


Декларация
По този начин аз декларирам, че написаната Бакалавърска теза на тема „Web базирана хотелска система за резервации ” е написана лично от мен.
В някои индивидуални случаи в който съм ползвал фрази или пасажи от други източници, съм публикувал използваният източник.

...................................


София, 2008 г.

Права
Всякакво публикуване, копиране или разпространение на написаното, може да стане с разрешение на автора.

Съдържание
Списък на фигурите ................................................................................................................. I

Списък на таблиците .............................................................................................................. II

Списък на програмните фрагменти ..................................................................................... III

Използвани съкращения ....................................................................................................... IV


1. Увод.................................................................................................................................... 5

2. Системни изисквания...................................................................................................... 6

2.1. Технически изисквания...............................................................................................6

2.2. Програмни средства за реализиране на приложението……………..…............... 7

2.2.1. Web-сървър и Web-браузър ………………......................................................... 7

2.2.2. HTML - HyperText Markup Language………………………………….............. 8

2.2.3. CSS - Cascading Style Sheets……………………………………………............. 9

2.2.4. Java Script…………………………………………………………………........... 9

2.2.5. Flash………………………………………………………………………....….... 9

2.2.6. PHP - Hypertext Preprocessor…………………………………………….......... 10

2.2.7. XML - The Extensible Markup Language………………………………........…. 11


3. Анализ на интернет пазарите за online резервации................................................. 11

3.1. Анализ на online резервациите.……………………………………….……….…. 12

3.2. Нужно ли е да се създава нова Хотелска система?............................................... 14
4. Избор на софтуерни средства за реализиране на приложението……………….. 15

4.1. Алтернативи за избор на бази от данни…...…………………………………….. 15

4.2. Алтернативи за средният слой……………………………………………............ 17

4.2.1. Защо PHP?............................................................................................................. 17

4.3. Алтернативи за избор на разплащателна online система...................................... 21

4.3.1. Изисквания към електронните разплащания……………………..…………. 22

4.3.2. Сигурност и защита на данните при електронните транзакции.................... 23

4.3.2.1. Как да се опазим от нежелани потребители онлайн................................... 255. Проектиране на хотелската система за резервации…………………………….... 26

5.1. Цели на системата……..………………………………………………………….. 26

5.2. Структура на базата от данни…...……………………………………………...… 27

5.2.1. Релационен модел…..…..……………………………………………………... 27

5.2.2. Описание на таблиците....…………………………………………………….. 28

5.2.3. Схема на таблиците и връзките между тях…..………………………...…….. 51

5.3. Програмна реализация............................................................................................. 54

5.3.1. Реализация на транзакцията за разплащане....................................................... 54

5.3.2. Част от по - важните разработени файлове...................................................... 54

5.4. Сигурност на електронните разплащания с карти ( HSBC Bank )...................... 58

5.4.1. Интеграция на XML API интерфейс ( HSBC Bank )…………………............. 61

5.4.1.1. Системни изисквания за XML API интерфейс ( HSBC Bank )…............... 61

5.4.1.2. Описание на XML API документа ( HSBC Bank )...................................... 61

5.4.1.3. Изглед на XML документа, които ползва нашият сайт.............................. 63

5.5. Оптимизация на приложението SEO……………………………………………. 80

5.6. Описание на потребителският интерфейс............................................................. 80

5.6.1. Потребители......................................................................................................... 81

5.6.2. Регистрирани клиенти......................................................................................... 81

5.6.3. Регистрирани хотели........................................................................................... 81

5.6.4. Администратор.................................................................................................... 81

5.6.5. Изход...................................................................................................................... 81

6. Примерно изпълнение.................................................................................................. 81

6.1. Визуализиране на графичната част на приложението…...................................... 81

6.2. Тестване..................................................................................................................... 97
7. Заключение..................................................................................................................... 102

7.1. Бъдещи подобрения............................................................................................... 103

8. Използвана литература и online източници............................................................ 103

1. Увод
В днешно време все повече хора пътуват по света, но за да бъде тяхното пътуване приятно трябва да бъде добре организирано. Първото действие по една организация е да си резервират хотел, квартира или подходящо място където да отседнат през този период. За да намерят най–подходящият хотел, повечето от тях се обръщат към интернет или по–скоро към най–популярните web търсещи машини като: “ Google ”, “ Yahoo ”, “ MSN ” и други. Информация която те ще получат, ще бъде систематизирана по определен критерии и групирана в много връзки към други сайтове с подобна тематика. Тези сайтове никога не съдържат точните данни които са ни нужни и затова, целта ни е да създадем сайт или хотелска система която да удовлетвори всеки един потенциален клиент без да се налага той да търси някъде другаде.

За да бъде реализирана тази система, ще е нужно кодът й да бъде добре оформен и програмиран, а също така ще е нужна и квалифицирана работа ръка, която да групира и да администрира въведената информация, която ще подлежи на по–специално управление и координация поради високото си комерсиално значение. Основните потребители на такъв род информация се явяват бизнес потребителите. Те са тези който се нуждаят от сигурност и надеждност на данните и са готови да заплащат за тези си изисквания. Управлението на бизнеса чрез представяне на специфична информация, базирана на мрежови приложения, е обект на настоящия дипломен проект.

Затова нашата задача ще е да създадем WEB базирана информационна система ( ‘ сайт ’), които да предложи на потребителя нужният му хотел чрез минимално търсене. Ще я наречем Hostels247. Тя ще използва предимствата на Интернет и ще предоставя възможност за online управление и координация на хотелски услуги. Това приложение е виртуален аналог на реалната дейност, която извършва дадена компания - продажба на хотелски услуги на други фирми и клиенти. Услугата е от тип “бизнес към бизнес” и улеснява не само дейността на фирмата и служителите й, но и нейните клиенти, като им спестява време и ресурси и едновременно с това осигурява лесен достъп до огромен масив от данни. Фирмата, предоставяща подобна услуга, ще има възможността лесно да управлява и координира предоставяните й услуги, да разполага с пълен набор комуникационна информация необходима за работата с клиента. Клиентите ще имат възможност за достъп по всяко време и от всяко място до база от данни, която съдържа информация на три нива. Първо, данни за хотели, второ данни отнасящи до клиентите и трето административна част. Клиентът регистрирал заявка за резервация получава моментално потвърждение при наличие на свободна стая, като получава необходимите му гаранции за сигурно изпълнение на регистрацията и плащането. Гарантирана е поверителността на информацията и финансовите условия за всеки един клиент.

Главната ни цел е създаване на универсална интернет базирана система която да бъде полезна и удобна за ползване от хотели и от клиенти – резервиращи или само търсещи нужната информация, която да бъде 24 часа на разположение и да може да се направи поръчка по всяко едно време, без да се налага клиентът предварително да се свързва с нужния му хотел за потвърждение. Чрез това представяне се набляга и на предимствата, които дадена фирма може да извлече от използването на такъв вид приложение. То улеснява ежедневната им работа и спомага за нейното усъвършенстване и успешното й развитие.

За реализирането на проекта ще използваме един от най–продуктивните езици за програмиране в web среда PHP. Той е безплатен, лесен за използване и е съвместим с всички видове системни изисквания на сървърите. За база от данни, ще използвам MySql, която също присъства на всеки сървър и не е нужно да се заплаща за нея, допълнително за употребата й. Не на последно място по важност ще използвам и езика за маркиране XML които в последствие, ще ни е нужен за осъществяване на електронните транзакции с банковият сървър. Другите програмни езици и технологии които ще използваме, са JavaScript, CSS – web1 и Flash.

Сравнение с други подобни сайтове за резервации, нашето приложение е изключително дружелюбно и лесно за използване от потребителя, което го прави максимално улеснено за работата. За използването му не съществуват изисквания за специални компютърни умения и познания, а минимална компютърна грамотност, необходима за правилно ориентиране в Интернет среда.

В процеса за разработка на хотелската система са участвали 3 ма човека, единият е направил дизайна на сайата, другият е участвал в тестването й и третият (Аз), които съм създал цялата функционалност и съм проекритал базата от данни. Затова в понататъшното писнане на бакалавърската теза по ние ще имам в предвид себе си.

Програмните средства, които ще използваме, са изключително гъвкави и функционални и са съобразени със систетемните изисквания на повечето сървъри в глобален смисъл. Затова нашата система може да бъде разположена на по–голям процент сървъри без да е нужно да се доплаща за допълнителни настройки към хостинга.

Преди да започнеме каквато и да е дейност по създаване на приложението, ще направим анализ на световните online пазари за резервации. Този анализ в краткост доказва, че процентът на пътуващи се покачва постоянно, при което и търсенето на хотели и дестинации за отмора или бизнес е по–голямо, което води до увеличаване и на online резервациите. Затова ще пристъпимe към реализиране на нашето приложение.

Програмият език които ще използваме за създаване на софтуерното приложение е PHP. Защото, е безплатен, има голяма функционалност, системните му изисквания за хардуер са минимални и е най-удобен и лесен за създаване на web приложения сравнение с всички останали web езици за програмиране.

Проектирането и създаването на хотелската системата е реализирано на няколко етапа: като изработка на съвременен дизайн, проектиране на база от данни, програмиране на същинската част от сайта която включва функционалността на сайта, online разплащането с банката и като последно оптимизация на сайта, което ще доведе до доброто му индексиране в глобалната мрежа.

За по-доброто възприемане на бакалавърската теза е използван илюстративен материал с обяснения, представени са някои фрагменти от написания програмен код с подробни обяснения към него.

В заключение бихме добавили, че светът на комуникациите и софтуера се развива изключително бързо в днешно време и никога не може да се направи приложение или софтуер, който да бъде постоянно актуално. Софтуерът, който се произвежда, като цяло е съобразен със съвременните стандарти за програмиране, функционалност, гъвкавост и надежност, затова той може да бъде подобрен във всеки един момент спрямо нуждите на клиентите.

Литературата и информацията, която сме използвали, е упомената в списък накрая на тезата.


2. Системни изисквания


    1. Технически изисквания

Hostels247 ще функционира на сървъри под управление на операционна система Linux или Microsoft Windows Server 2000/2003. Приложението е разработено с помощта на PHP и изисква наличие на система за управление на база от данни MySQL и WEB Server Apache.


Характеристиките на сървъра зависят от степента на натовареност (посещаемост) на сайта, но всеки съвременен сървър с памет не по малко от 512 МB ще бъде достатъчен.
Клиентските работни станции трябва да разполагат единствено с някой от популярните браузъри (Netscape, Internet Explorer, Opera и други).


    1. Програмни средства за реализиране на приложението

При разработването на информационната система са използвани .php, .css, .swf, .xml и .js файлове. Php файловете работят в рамките на HTML документи, като добавяйки го към тях за по-добро визуализиране на динамично му съдържание.

В .css файловете е указано форматиране, което се използва във всички .php файлове. По този начин при промяна само на .css файла може да бъде променен външния вид на цялата страница, без да се правят допълнителни промени във всички файлове.

В .js файловете се използват за по–добра функционалност и по–голямо бързодействие, като тяхното предимство е действие на скрипта без нуждата от презареждане на страница.

Използвани са .gif, .jpg файлове, който са главна част от дизайна на сайта.
2.2.1. Web-сървър и Web-браузър
Web - сървърът е програма, която използва модела клиент-сървър и протокол HTTP на порт 80, той обслужва файлове, които формират Web страници.

Най-известните Web сървъри са Windows NT сървър; FastTrack и Корпоративните сървъри на Netscape и Apache, Web сървър на UNIX базирана операциона система.

Ще вземем под внимани функционалността на Web сървърите за достъп до база от данни през Web. Методите, които са използвани , включват голяма част от интерфейс - Common Gateway Interface (CGI), Server-side Includes (SSI) и Сървърен интерфейс - Server Application Programing Interface (SAPI).

Типовете документи, които са проектирани да позволят на потребителите да въвеждат информация в страница (като HTML контроли), създават необходимост от разработване на приложения, които могат да четат дадената информация и да я реализират. Доставянето на съдържание, което е извлечено от друго приложение, като например база от данни, изисква по-добро решение от пренаписване на текстово базираните страници. За Web сървърите е практика да излагат интерфейс, към който могат да се свързват други приложения. Чрез този интерфейс, информацията, изпратена от клиента, може да се получава от други приложения. След това приложението може да дава отговор на клиента, вместо да чете текстов файл и форматиращи елементи от сървъра.

За хотелската информационна система е използвана операционна система Linux която се предлага от голям брой хостинг компании.

Web-браузър е програма, която се използва за визуализиране на документи с хипермедия и web навигация, които е процес на придвижване от една страница към друга, като следва препратките в html текста.

Известни браузъри са Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, и други. Към 2008 г. най-популярен, използван броузер е Internet Explorer, защото той се доставя с най-използваната операционна система за персонални компютри - Windows. Напоследък нараства популярността на друг браузър (Mozilla Firefox), поради множеството му подобрения като: бързината, сигурността, удобството му, и неприкосновеността на потребителите в сравнение с Internet Explorer и не на последно място безплатната му употреба.

За достъпването на хотелската система няма ограничение във вида браузър които би използвал потребителят.


2.2.2. HTML - HyperText Markup Language

В началните си версии езика за форматиране на web текстове е проектиран за простота, които да има гъвкава структура и дава възможност за визуализиране на текст и графика. След тези основи са добавени допълнителни възможности през които езикът премина през основни преработки. Всяка преработка е добавила нови тагове, които увеличават неговата сила и функционалност. Например HTML 2 е добавил възможности за включване на форми в Web документите, a HTML 3.1 е добавил тагове за таблици и тагове, които могат да поддържат използването на JavaScript и Java аплети. Към HTML 4.0 е добавена поддръжка на мултиезичен текст, възможности за отпечатване и по-сложни набори от стилове, механизми за скриптове и фреймове, и подобрения във формите, които предлагат допълнителни възможности за хора с недъзи.

Стандартизирането на документите като прост текст и форматирането им, при което изображенията или нетекстово съдържание се съхраняваха в отделни файлове, това означава, че те могат да бъдат свободно предавани в какъвто и да е вид мрежа. Понеже форматът на информацията в първите версии е фиксиран и на всеки елемент е дефиниранан от HTML, относително лесно е билоп да се имплементира "четец", или браузърно приложение, на който и да е език за програмиране, на която и да е платформа или операционна система.

Последната версия на HTML, която е оповестена от компанията, е 5. Тя не съдържа генерални промени спрямо предишната преработка, а изглажда някои грешки. Поправени са и някои от скриптове, за да се премахнат проблеми, които биха се появили при употребата на някои браузер.

Необходимостта от въвеждане на динамично съдържание в обикновените HTML документи, доведе до създаването на Dynamic HTML – DHTML, XHTML.


2.2.3. CSS - Cascading Style Sheets

Cascading style sheets накратко CSS е нов начин за форматиране и офромление на текста, шрифтовете, изображенията и всичко останало на вашата страница. CSS позволява да разполжим различните елементи на страницата където е необходимо, с точност до пиксел. Например, ако променим един стил, зададен в началото на HTML страницата, промените ще се отразят върху целия документ. В днешно време CSS стила се налага все повече поради доброто му възприемане от браузърите, лесната му употреба и постоянно подновяващата му се функционалност. Наскоро излезна най-новата версия на CSS – версия 3, в която са засегнати цветовите подобрения на дадените HTML елемети като: boorders, texts, backgrounds и други.


2.2.4. Java Script
Java Script е език, проектиран от екип на Netscape и първоначално се е наричал LiveScript. След това е преименуван на Java Script.

   Вграждането на JS може да се осъществи по два начина : чрез връзка към външен файл, подобно на CSS, и чрез написването му в тялото на HTML документа с таг


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница