Бакалавърска програма: /Маркетинг, комуникации и иновации/ Редовна форма на обучение Тема: 27 /Икономическо развитие на Япония, от края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ встраница1/7
Дата17.03.2023
Размер108 Kb.
#116940
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
Тема 27


КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина:
Стопанска история

Бакалавърска програма:
/Маркетинг, комуникации и иновации/
Редовна форма на обучение

Тема: 27
/Икономическо развитие на Япония, от края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ в./

Разработил: Памела Цветанова Проверил: Доц. Д-р. Маргарита Маринова
Фак.№: 26240


София, 2022/2023 г.
Увод
Индустриалната революция в Англия в края на 18 век оказва влияние и върху някои други европейски държави и САЩ. В търсенето на пазари (колонии) великите сили настъпват към Азия. Като малка островна държава Япония изпитва недостиг на природни ресурси. Копирайки западния модел се стреми да създаде области подобни на колонии, които да са под нейното икономическо и политическо влияние. В продължение на век и половина тя подобрява икономиката си, започваики индустриализация и разширяване на пазарите. И въпреки последицие от войните и полседвалите икономически кризи през 70-те години на 20-ти век, тя успява да се нареди сред великите сили днес. За обстойното изследване на икономическото състояние на Япония от средата на 19 век до края на 20 век, тази времева рамка ще бъде разделена на следните периоди: Икономическо развитие на Япония от средата на XIX в. до началото на XX в.
Изложение
Икономическо развитие на Япония от средата на XIX в. до началото на XX в.
До средата на XIX в. Япония е затворена държава, която не поддържа постоянни връзки с външния свят с изключение на Корея. Към края на XIX в. Япония се превръща в реална сила окуражена от примера на разчленяването на Китай, заражда се амбицията на страната за колониално разширение. Държавата, към която са насочени тези амбиции е Корея, заради стратегическото си местоположение. Япония съумява, копирайки западния модел, да съхрани независимостта си във времето за разлика от своите съседки, които попадат под чужда власт. До 1853г. е затворена за чуждо-икономическо проникване, но през 1854г. се сключва Японско-американски договор, в който има клаузи за снабдяване на американските кораби, за свободна търговия, за отваряне на пристанищата Хакодате и Шимода. През следващите години Япония сключва договори и с Русия и Англия (познати още като неравноправни договори). През 1868 г. се извършват множество промени с цел модернизация на Япония. Започва ерата Мейджи. Премахва се феодализмът, заражда се буржоазията, а през 1889 г. се съставя нова конституция по подобие на германската имперска конституция. Ликвидирани са старата данъчна и административна система (от около 1600 на брой към края на 19 в. данъците са сведени до 74). Премахнати са ограниченията върху вътрешната търговия. Проведена аграрна реформа и за собственици на земята са обявени селяните, които я обработват. След административното преустройство на страната в провинции и префектури правителството се заема с изграждането на национална полиция, телеграфна мрежа и коммуникации. Засилва се централизацията и властта на императора, положението му е обявено за неприкосновено, той може да налага вето над законите и да направлява външната политика на държавата, върховен командващ е над армията и флота. Приемането на конституцията поражда желание за по-нататъшни политически реформи. Организирани са политически партии, което води до борби в парламента. Експериментите с конституционното управление са само един, от аспектите на японската политическа трансформация. Първата цел, постиг­ната бързо, е създаването на ефикасна армия, копирана от Германия, и на флота по модел на Великобритания. Административната система е преразгледана и са приети нови юридически и законови правилници, които значително напо­добяват западните страни в администрацията на правната система. Отмяната на външния контрол върху митниците изисква по-дълъг период на преговори, но и митническата автономия е постигната през 1911 г. От този момент ната­тък Япония става напълно свободна от унижението на „неравностойните до­говори" с чужденците. Икономическите промени през Мейджи са по-важни от политическите. През този период правителството започва да строи железопътни линии, телеграфни и телефонни линии, докове, корабостроителници и дори производствени пред­приятия, като в същото време подпомага и частната промишленост чрез заеми и субсидии. Новото правителство Мейджи започва индустриализация като използва за основа заводите и фабриките, които не след дълго продава на частни компании, на които отпуска значителни помощи (,,Mицуи’’и ,, Мицубиши’’). В края на 19 в. всички индустри­ални производства по европейски образец дължат основаването си на намеса­та на държавата. По този начин държавата компенсира липсата на акумулиран местен частен капитал. Открити са държавни текстилни фабрики с модерно оборудване, внесено от Европа. През 1880 година Япония притежава 51 търговски кораба, 3 корабостроителници, 10 завода за злато, мед и др. През 1881 година финансовата система се стабилизира. Въведени са акцизи върху някои стоки, съкратени са много държавни разходи. От 1885 година за­почва разработката на нов държавен годишен бюджет. Икономическата стабилизация на Япония през 80-те години на 19 в. довежда до това, че Япония се справя успешно във войната с Китай и Русия.
През 1875г. японски кораб се доближава до о. Конхау и го подлага на обстрел, така Япония принуждава Корея да подпише договор за приятелство и търговия и да се отвори към външния свят. Но Корея е във васално положение спрямо Китай това прави все по-вероятен сблъсъкът между Япония и цински Китай. След опиумните войни английското влияние се разпостира и отвъд Китай. Русия се стреми да придобие пристанище в Източна Азия. През 1891г. започва строежа на сибирската железопътна линия, Англия се сближава с Япония, за да спре руската офанзива. През 1894г. избухва войната между Китай и Япония, поводът е селски бунт подклаждан от политико-религиозното движение Тонхак. Японската воиска е по-добре екипирана и печели контрол над цяла Корея през 1895г., както и над полуостров Ляодун. През март същата година нейни войски дебаркират в Тайван и застрашават Пекин. През април 1895г. се сключва договор, който слага край на влиянието на Китай над Корея. Франция, Германия и Русия се противопоставя на японската окупация и под натискът на тези три държави Япония отстъпва полуострова и получава в замяна допълнителни репарации в размер на 30 милиона.
Минаването на п-в Ляодун в руски ръце предизвиква силно негудование на архипелага и Япония подписва договор с Англия с цел Русия да признае японските права над Корея. Но Русия сключва таен договор с Китай и получава правото да строи ж-п линия през Манджурия до Владивосток. В замяна обещава да се намеси в случай на японско нападение над Китай. През 1903г. Япония предлага на Русия да се приеме нещо като статукво: независимост на Китай и Корея, еднакви правила в търговията и индустрията, признаване на японското преимущество в замяна на руската ж-п линия, но Русия отказва и предлага други клаузи, които не се харесват на Япония.
Нападението на японските сили срещу руския флот предшества обявяването на война на Русия, за която театърът на бойните действия е отдалечен и това е неблагоприятен фактор въпреки нейното числено превъзходство . След договора в Портсмут Япония получава дипломатически права в Корея. Лишава я от вътрешнополитически суверенитет и разпуска въоръжените и сили, след като корейският император изпраща таен емисар да алармира международното общественно мнение за натиска на Япония над Корея. През 1910г. се извършва анексирането на Корея, без западните сили да си мръднат пръста. Японската доминация има за Корея и значението на начало на модернизация, но тя се съпровожда от репрессии и бруталност.
Характерно за японската индустрия от края на XIX в. и началото на XX в. е успоредното съществуване на големи индустриални заведения и много мал­ки работилници. През първото десетилетие на XIX в. предприятията с по-малко от 100 работници са 96% от всички предприятия. Отбелязан е значителен напредък в текстилните отрасли. През 1887 г. в Япония работят 77 хил. врете­на за памучна прежда, а през 1913 г. те са 2 415 хил. Тази индустрия се крепи на внос на суровини от Индия и нейното производството е предназначено за износ в Китай и Корея. В края на XIX в. и началото на XX в. са направени първите стъпки в раз­витието на тежката индустрия, корабостроенето, производството на телефонии, ел. енергия.

  • през 1896 г. в Япония са произведени 26 хил.т. чугун, а през 1913 г. - 243 хил.т.;

  • през 1914 година Япония става вторият износител на мед в света;

  • през 1893 г. 7% от външната търговия се обслужва от от японски кораби, а през 1913 г. Вече са 52 % (като повечето от корабите са произведении в Япония);

  • през 1893 г. са инвестирани в производството на ел. енергия 2 млн. йени, а към 1914 г. - 200 млн. йени.

В следствие от развитието на японската промишленост се променя структурата на външнотърговския оборот:

  • намалява делът на вноса на готови фабрични изде­лия и потребителски стоки;

  • увеличава се износът на полуфабрикати;

  • в началото на XX в. намалява ролята на чуждия капитал във външната търговия на Япония.

В началото на XX в. селското стопанство на Япония продължава да е най-важният отрасъл на японската икономика. В селата живеят над 60% от населението. Селското стопанство дава 60% от националния доход. Япония полага усилия за модернизация на отрасъла. Открити са земеделски учили­ща и колежи, обучават се фермери. Японското селско стопанство е предимно дребно. Само в Северна Япония има по-големи ферми. 1/3 от фермерите рабо­тят върху земя, която се дава под аренда. Арендните отношения задържат раз­витието на капитализма. Селското стопанство задоволява нуждите на Япония от аграрна продукция. Една от големите пречки за развитие на икономиката е определянето на митническите тарифи, които излагат страната на нелоялна конкуренция. Това означава ревизия на неравноправните договори. В следствие на тези договори страната няма пълен контрол върху таксите за износ - което и пречи в конкуренцията със западните държави.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница