Бакалавърска програма: /Маркетинг, комуникации и иновации/ Редовна форма на обучение Тема: 27 /Икономическо развитие на Япония, от края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ встраница4/7
Дата17.03.2023
Размер108 Kb.
#116940
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 27
Икономика на Япония в след военния период
По силата на Подстамската декларация, Япония пада под номиналната окупация на САЩ. Главно американците искат да премахнат милитаризма и фашизма, да лишат японците от икономическите и военни възможности. През първите години от окупацията Япония преминава през множество реформи в конституцията – суверенитет на народа, пацифизъм и уважение към правата на човека, в образованието – с цел да се изкорени милитаризмът и ултранационализмът са отстранени от длъжност преподаватели и служители които имат принос за войната, премахнати са предмети като етиката, историята и географията, шинтоизмът, в законодателния кодекс – с цел премахването на патриархалната система и налагане на равноправие между половете, с поземлената реформа от 1946г. се разрешава притежаване на земеделска земя, държавата изкупува земята на едрите собственици, неживеещи в съответния регион, и я продава на дотогавашните ù наематели, цените и по двата вида сделки са определени така, че не допускат прекомерно забогатяване на едрите собственици и позволяват на новите фермери да ги изплатят лесно. През 50 години на 20-ти век икономическото състояние на почти всички държави участващи във войната е много тежко. Но под влияние на научно-техническата революция, започнала през 50 години в Япония започва да се наблюдава устойчив икономически разтеж. Решаващите фактори за икономическия растеж са широките възможности за въвеждане на технологиите и за използване на евтина енергия. Възможността за технологично наваксване предоставя на капитала висока продуктивност и води до значително нарастване на инвестициите. Високите темпове на увеличаване на производителността позволяват непрекъснато пренасочване на нискоквалифицирана работна сила от селското стопанство към промишлеността и услугите, както и увеличаване на реалните доходи. Това заедно с имиграцията, растящата международна конкуренция и спада на относителните цени на потребителските стоки, поддържа себестойността на стабилно равнище. Благодарение на бързото нарастване на реалните доходи се подобрява социалното обслужване, без да е необходимо да се при­бягва до инфлационно финансиране.
Възтановяването на японската икономика е свързано и с войната в Корея, предизвикваща силно търсене на доставки за американските войски, но също така се дължи и на инвестирането на американски капитали. Поради специалните военни доставки за силите на Обединените нации и войната в Корея, японците успяват да увеличат средния брутен вътрешен продукт 8,6% през 1951-1955 г. и с над 9,1% през 1955-1960 г. (икономически бум). През 1971 г. фиксираните валутни курсове се превръщат в плаващи,последвано от двата петролни щока от 1973-1974 г. и 1979-1980 г., които водят до експлозивно покачване на цените на храни и стоки, към 1980 г. цената на барел е 33,50 долара срещу 3,73 долара през 1973 г. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през периода 1973-1979 г. растежът на реалния брутен вътрешен продукт на глава от населението спада от 3,9 % през периода 1960-1968 г. на 1,9%. Важна по­следица от забавянето на растежа е фискалната криза на държавата. Покачват се разходите за социални нужди, а държавата се превръща във водещ работо­дател, докато увеличаването на нейните приходи се забавя. Рязкото ревалвиране на йената в този период е проблем за износителите и през 80-те години обезценяването на долара предизвиква силното и поскъпване, на което Япония отговаря с преструкториране на промишлеността. По същото време нарастващият брой на имигранти започва да тежи върху икономическата структура на страната.
От средата на 70-те години на миналия век в Япония и други развити страни започва масово оттегляне на влоговете от банковите сметки и насочването на населението и корпорациите към по-рентабилни начини за влагане на спестяванията. Влоговете започват да се ориентират към държавните пощенско-спестовни каси, заради по-високата лихва при по-изгодно данъчно облагане на лихвите в сравнение с частните банки. Банковото дело започва да се интегрира в информационния отрасъл, като включва в дейността си информационно-консултантски услуги във всички сфери на бизнеса.
В началото на 70-те години Япония е най-големия производител на кораби, радиоапарати и телевизори, до 80-те години се превръща във водещ производител на автомобили, на високотехнологични стоки като видеокасетофони, компютърни чипове и видеоигри.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница