Баланс 31 декември 2004 и 2005страница1/5
Дата25.07.2016
Размер364.76 Kb.
#5939
  1   2   3   4   5

Шишеджам България” ЕООД

Финансови отчети към 31 декември 2004 и 2005

БАЛАНС


31 декември 2004 и 2005

Бележка


31 декември

2005

(хил.лв.)


31 декември

2004

(хил.лв.)

АКТИВИ

Нетекущи активи

Транспортни средства

1

17
27

Компютърна техника

1

1Стопански инвентар

1

1
2

Отсрочени данъчни активи

2

5
5
Общо нетекущи активи24
34

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти

3

2 500
1295

Търговски и други вземания

4

184
263

Други
2
2

Общо текущи активи
2686
1560
Общо АКТИВИ
2710
1594
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал

5

5
5
Преоценъчен резерв

61

Натрупана печалба /(загуба)

7

1728
874

Общо капитал и резерви
1733
880Текущи пасиви

Търговски задължения

8

766
555

Данъчни задължения

9

204
158

Задължения към персонала

10

6
1

Задължения за осигуровки
1


Общо текущи пасиви
977

714
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
2710
1594


Дата: 31-01-2006 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница