Басейнова дирекция източнобеломорски районДата15.10.2018
Размер40.51 Kb.

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването

Инвестиционното предложение предвижда извършване на ремонтно-възстановителни дейности по разрушената дига на река Марица на територията на община Септември. Същото представлява превантивна мярка за:  • Защита от вредното въздействие на водите;

  • Предпазване на терена, както за левия, така и за десния бряг от заливане;

  • Укрепване на бреговете на реката чрез земни работи за създаване на стабилно речно корито;

  • Запазване на околните площи.

Превантивната дейност ще включва отваряне на изкопи (кюнета) и възстановяване на съответните дига и берма в следните участъци от реката:

- участък 1 в землището на гр. Ветрен, корекция на р. Марица от км 21+239 до км 21+494 - отваряне кюне и възстановяване на дясна дига и бермата към нея;

- участък 2 в землището на гр. Ветрен, корекция на р. Марица от км 20+175 до км 20+641 - отваряне кюне и възстановяване на дясна дига;

- участък 1-2 в землището на с. Злокучене, корекция на р. Марица от км 15+219 до км 15+631 – възстановяване на водния откос на дясна дига и част от бермата.
Географски координати на мястото на ползване на водния обект:

Участък 1 - т.1 N 42°14'18.47" Е 24°05'37.14" т.2 N 42°14'21.40" Е 24°05'21.97"

Участък 2 - т.1 N 42°14'23.61" Е 24°06'15.48" т.2 N 42°14'22.74" Е 24°06'10.88"

Участък 3 - т.1 N 42°13'26.72" Е 24°09'32.39" т.2 N 42°13'31.42" Е 24°09'12.61"
  • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Марица на мястото на ползване както следва:

  • В землището на град Ветрен в зоната на корекцията :

Q1% = 803 м³/сек

Q0.1% = 1488 м³/сек  • В землището на село Злокучене в зоната на корекцията :

Q1% = 815,4 м³/сек

Q0.1% = 1486 м³/сек

В проектната документация са показани водните нива при обезпеченост 1% (съгласно нормите за проектиране на хидромелиоративни съоръжения извън населени места). Осигурен е запас за преминаване и на по-големи водни количества.

Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки, надлъжен и напречни профили на корекцията, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план.
Цел на заявеното ползване


Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – (дейности по корекцията на река Марица в участъка от км 14+023 до км 25+664), попадащи на територията на община Септември.

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА790R157 – „река Мариоца от град Белово до река Тополница и ГОК-13-К1(ГК1)“

Воден обект – Марица.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

град Ветрен – ЕКАТТЕ 10 820

село Злокучене – ЕКАТТЕ 31 214

община Септември, област Пазарджик

Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

БДИБР


гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВДиректор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница