Басейнова дирекция „източнобеломорски район”Дата11.01.2018
Размер30.62 Kb.
#43019


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)


Обект

„Завод за чугунолеене”

Цел на заявеното водовземане

Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

BG3G00000NQ006 „Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина”

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Четири тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4)

Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ


Четири тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4), разположени съответно на територията на следните имоти: ТК1 - в имот № 035053, местност „Горни ливади”, ТК2 – в имот № 036024, местност „Асан чаир”, ТК3 – в имот № 038010, местност „Алчак чаир” и ТК4 – в имот № 038003, местност „Алчак чаир” в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София,
32901

Параметри на разрешеното водовземане

Q пр.ср.ден. = 0,50 л/сек. за ТК1

Q пр.ср.ден. = 1,10 л/сек. за ТК2

Q пр.ср.ден. = 5,20 л/сек. за ТК3

Q пр.ср.ден. = 1,30 л/сек. за ТК4


Q макс. = 0,80 л/сек. за ТК1

Q макс. = 1,30 л/сек. за ТК2

Q макс. = 5,30 л/сек. за ТК3

Q макс. = 1,60 л/сек. за ТК4


S макс.доп. = 0,97 м за ТК1

S макс.доп. = 1,65 м за ТК2

S макс.доп. = 3,90 м за ТК3

S макс.доп. = 1,90 м за ТК4Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

  • Спазване на разрешеното водно количество;

  • Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

  • Провеждане на собствен мониторинг;

  • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения;

  • Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;

  • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница