Басейнова дирекция източнобеломорски районДата05.02.2018
Размер36.62 Kb.
#55228

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Предвидените дейности в урегулираната територия на гр.Смолян, в границите на водния обект - коритото на р.Черна, на ул.”Атанас Шапарданов” в кв. Устово, са както следва:  • Разкриване на основите.

  • Фундиране на стената в речното корито

  • Изпълнение на армирана подпорна стена по левия бряг на река Черна с дължина 41,66м, височина 4,80м над цокълната фуга, на секции с дължина 4 х 10,40м, съгласно проекта.

  • Изпълнение на барбакани, дренажна бариера(оформена от суха каменна зидария) и обратна засипка зад стената, извършена частично с ръчно подреден камък.
  • Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

т.1 - N 41°34'15.767" Е 24°46'51.502"

т.2 - N 41°34'15.749" Е 24°46'51.053"

т.3 - N 41°34'15.731" Е 24°46'50.604"

т.4 - N 41°34'15.713" Е 24°46'50.156"

т.5 - N 41°34'15.695" Е 24°46'49.706"

Надморска височина около 790м.
  • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Черна както следва:

Q1% = 179.2 м³/сек

Q0.1% = 264.1 м³/сек


Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, както и геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план.
Условия, при които ще бъде издаден административния акт, съгласно проект и хидравлични изчисления за проводимостта на участъка:


  1. За осигуряване на проводимостта е необходимо да се почисти реката от наносните отложения по десния бряг и редовно почистване на реката от растителност.
Цел на заявеното ползване


Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” – възстановяване на подпорна стена на ул. „Атанас Шапарданов” в кв. Устово на гр.Смолян

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3АR800R030 – „Черна река от гр.Смолян до устие“

Воден обект – Черна река.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Град Смолян – ЕКАТТЕ 67 653

Община Смолян, област СмолянМясто за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

БДИБР


гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница