Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и еДата11.01.2018
Размер24.17 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на „Иван и Мария” ЕООД гр. София, за водовземане на подземни води от сондаж ТК „Новинвест – Кошарица”

1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване и други цели (напояване на зелени площи)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G00000К2034

Горнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ

Тръбен кладенец ТК -1 „Новинвест – Кошарица”, изгражден в имот 39164.15.139 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, собственост на „Новинвест“ ЕООД София

39164

4. Място на използване на водите, населено място


За нуждите на обект „Аляска вилидж“, намиращ се в имот №39164.15.140, местност „Сулджана“ , с. Кошарица, общ Несебър, област Бургас, собственост на „Иван и Мария” ЕООД гр. София
ЕКАТТЕ 39164

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,84 л/с

Максимален дебит – 1,0 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

S макс. = 2,28 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.............................................

Н – к отдел „Р”: Р. Шопов .............................. Изготвил: инж. Р. Несторова , гл. експерт в отдел ”Р”....................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница