Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район варна с ъ о б щ е н и еДата05.08.2018
Размер24.93 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ОБЯВЯВА: инициатива на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, за водовземане на подземни води от ХГ – 1 „ПДНГ - Българево“, предвиден за изграждане в с. Българево.

1. Цел на заявеното използване на водите:

За други цели (вода за технологични нужди за сондиране на оценъчно – експлоатационен сондаж за газ Е - 4 Българево, противопожарни нужди)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G000000N044

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ

ХГ – 1 „ПДНГ - Българево”, предвиден за изграждане в имот 07257.50.385, по кадастрална карта на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, собственост на Община Каварна, ЕКАТТЕ 07257.

4. Място на използване на водите, населено място


07257.50.385, по кадастрална карта на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, собственост на Община Каварна, за нуждите за сондиране на сондаж Е - 4 Българево от „ПДНГ“ АД

ЕКАТТЕ: 07257

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 4 л/с

Максимално водно количество: 5,5 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

2,73 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова..................................

Н – к отдел: Р. Шопов…………………… Изготвил: инж. Р. Несторова, гл. експерт отдел ,,Р”.........„.........

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница