Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и еДата24.11.2017
Размер23.31 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на „Айлънд Истейтс” София, за водовземане на подземни води от ТК „Айлънд Истейтс - Близнаци”

1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно – битово водоснабдяване и други цели (напояване на зелени площи )

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N019

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

Тръбен кладенец ТК „Айлънд Истейтс - Варна”, предвиден за изграждане в ПИ 030070 в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, собственост на „Айлънд Истейтс” София
04426

4. Място на използване на водите, населено място


За обект „Тир паркинг“, намиращ се в имот ПИ 030070 в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, собственост на „Айлънд Истейтс” София
ЕКАТТЕ 04426

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното нивоСредноденонощен дебит: 0,19 л/с

Максимален дебит – 0,25 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

S макс. = 5,21 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласували:

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.............................................

Н – к отдел „Р”: Р. Шопов ..........................................................

Изготвил: инж. Р. Несторова , гл. експерт в отдел ”Р”....................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница