База данни за осиротели произведения Нова база данни за художествени произведенияДата11.02.2018
Размер37.53 Kb.
#58134
База данни за осиротели произведения
Нова база данни за художествени произведения

Осиротели произведения са всички онези, като например книги, филми, статии във вестници и други творчески материали, които са защитени с авторско право, но носителят на правата върху тях не може да бъде установен или е с неизвестно местонахождение.

В библиотеките, музеите, архивите на националните организации за телевизионно и радиоразпръскване и други обществени институции в ЕС се съхраняват милиони осиротели произведения.

С Директива 2012/28/ЕС, която влезе в сила в края на 2012 г., са установени общи правила за цифровизацията и предоставянето на онлайн достъп до осиротели произведения, които са публикувани или излъчени за първи път в ЕС.

Съгласно тази директива такива произведения, които са определени като осиротели след провеждане на надлежно издирване, могат да се използват от обществените институции. Всички осиротели произведения трябва да бъдат включени в база данни на равнище ЕС, чието създаване е поверено на OHIM.

Как се използва базата данни?

В базата данни за осиротели произведения се събира информация за такива, които понастоящем се съхраняват на национално равнище като част от сбирките на обществени библиотеки, музеи, архиви, институции за съхраняване на филмово или аудио наследство и националните организации за телевизионно и радиоразпръскване в държавите членки на ЕС, и държавите от ЕИП.

Културните институции, които съхраняват произведения, трябва първо да проведат надлежно издирване на носителите на правата върху произведенията.

След като дадена културна, образователна или организация за телевизионно и радиоразпръскване се е опитала неуспешно да установи носителя на авторското право, тя изпраща на съответния компетентен национален орган информация за съхраняваните от нея осиротели произведения.

След това компетентните национални органи предават тази информация в базата данни за осиротели произведения. Произведенията, за които е установено, че са осиротели в една страна, се признават за осиротели в целия Европейски съюз. Това означава, че всички културни организации, които съхраняват тези произведения в своите архиви, могат да ги цифровизират и да предоставят свободен достъп до тях в целия ЕС.

Носители на авторски права, които разпознаят свое произведение, включено в базата данни, могат да поискат промяна на статуса на съответното осиротяло произведение.

Широката публика може да използва базата данни за търсене на информация за осиротели произведения.
Следователно базата данни предоставя единна хармонизирана точка за достъп до информация за осиротели произведения на културните организации, възможните носители на авторски права и широката общественост.

Базата данни за осиротели произведения е достъпна на следния уебсайт:https://oami.europa.eu/orphanworks/
Ако желаете да използвате базата данни за осиротели произведения и се нуждаете от помощ или допълнителна информация, можете да се свържете с нас по електронна поща на следния адрес:

observatory.orphanworks@oami.europa.eu
В чия полза функционира базата данни?

Културните организации получават възможност да документират информация за осиротели произведения в единна онлайн база данни.


Базата данни предоставя безплатен достъп до информация за осиротели произведения във всичките 28 държави членки и в държавите от ЕИП.
Носителите на авторски права могат да проверяват дали е предоставен достъп до техни произведения и да прекратят статуса на осиротели произведения.
Каква информация е достъпна в базата данни?ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ОНЛАЙН

ОБЩЕСТВЕНО-ДОСТЪПНА БАЗА ДАННИ


НАДЛЕЖНО ИЗДИРВАНЕ


НОСИТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВАКУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИШИРОКА ОБЩЕСТВЕНОСТ


Резултати от надлежно издирване, въз основа на които е прието, че дадено произведение или звукозапис е осиротяло произведение

Използване на осиротелите произведения от организациите

Промяна на статуса на осиротяло произведение

Данни за контакт със съответната организация

Общо описание на осиротялото произведениеСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница