Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни (субд)страница2/5
Дата02.04.2024
Размер134.84 Kb.
#120861
ТипСеминар
1   2   3   4   5
Primer-2011-po-IT
Свързани:
6-pravila-literatura
Дефиниции на БД
БД е структурирано множество от данни, записано на носител, който е достъпен за четене и запис чрез компютър с цел да обслужи едновременно много потребители поотделно и за разумно време.
Множество от логически свързани и съхранявани заедно данни без излишък, които могат да бъдат използвани от различни приложения; начинът на съхранение е независим от приложенията и се използват общи процедури за промяна, добавяне и за търсене.
Множество от данни структурирани според u1077 една схема от данни.
Данни, които директно и едновременно са достъпни от различни, взаимно конкуриращи се потребители.

БД се създава за да регистрира факти и събития настъпили в живота на дадена организация и да ги възстанови по желание или да извлече заключения, като съпоставя няколко елементарни факта. По-рано, всяко ново приложение изискваше специфични файлове и програми. БД използва противоположен подход, който позволява централизацията, интеграцията и разпространението на събраната информация.


Недостатъците на стария подход (приложения със специфични за тях файлове) са:


− Голям излишък на информация;
− Аномалии при обновяването, добавянето и изтриването на информация – данните губят
своята кохерентност;
− Трудности при добавяне на обработки не планирани в самото начало – липса на гъвкавост.

Предимствата на подхода БД са:


− намален излишък на информация;
− запазва се кохерентността, тъй като поддръжката се прави за всички;
− администрирането е централизирано, което позволява да се съблюдават определени стандарти даващи възможност за обмен на данни с други системи;
− управление на правата на достъп, което дава по-голяма сигурност;
− съществува глобална нормализация на системите.


Система за управление на база от данни (СУБД)

СУБД позволява на потребителя да взаимодейства с БД. Тя управлява съхранението на данните във външната памет и предоставя процедурите за търсене и избор на същите данни. Потребителят описва абстрактно това, което иска да върши, като оставя на системата задачите за представяне и организация на данните върху физическите носители. Другите функции и характеристики на СУБД са: 1. Описание на данните

  • СУБД трябва да предоставя на потребителя средство за описание на множеството на данните. Има няколко нива за описание: концептуално, логическо, физическо.

 1. Използване

 • Тази функция предлага на потребителя взаимодействие с БД. Съществуват два основни типаb потребители:

   1. Специалисти, които използват и създават .алгоритмични процедури

   2. Неспециалисти, които съблюдават предварително създадени правила

 1. Интегритет (логическа непротиворечивост)

  • Колкото повече данни има в една БД, толкова е по-голям рискът тези данни да съдържат грешки. За да се намали този риск СУБД трябва да предлага на потребителите възможност да дефинират ограничения за интегритет (правила, позволяващи да се поддържа интегритета). Тези ограничения дефинират контрола, който СУБД може да упражнява върху данните. Освен това СУБД трябва да поддържа управляем излишък на данни.

 1. Секретност

  • Когато една БД има много потребители, известни подмножества от данните трябва да са достъпни само за упълномощени лица- СУБД трябва да предлага средства за проверка на правата на достъп на потребителите.

 1. Конкурентен (едновременен) достъп

  • Когато потребителите ползват едновременно една и съща информация от БД, СУБД трябва да разрешава конфликтите при достъпа и да ги обработва правилно.

 1. Сигурност на работа

  • При произшествие с хардуера или софтуера, БД не е в работещо състояние. С цел да може да се пусне наново след като причината е отстранена, СУБД трябва позволява записа на контролни точки, за да бъде приведена БД в задоволително състояние.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница