Белградски юридически факултет теомира Десислава Петкова Докторантка в свубитДата25.07.2016
Размер117.89 Kb.
#6449
БЕЛГРАДСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Теомира - Десислава Петкова

Докторантка в СВУБИТ

17.10.2008 г.

ИСТОРИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ДО 1841 г.

Корените на сръбското право, на сръбската юридическа мисъл и юридическото образование се търсят в ХІІІ в. Заслуга за това има братът на Първия Сръбски Крал Стефан Първовенчани – Растко Неманич, който е провъзгласен по-късно за светец под името Св. Сава. Той е създател не само на Църковната независимост, т. к. формира Автокефалната Сръбска Църква през 1219 г., но и на Сръбското училище, книжовност, здравеопазване и юридическа наука.

Когато в Англия през 1215 г. Крал Джон издава на латински език прочутата Magna Carta Libertatum, в Сърбия Св. Сава редактира и обявява на народен език Номоканона - Сборник с Църковни правила, познат по-късно като Светославска Кормчая. Този Сборник освен в България започва да се прилага и в Русия, откъдето идва и това название. Заедно с Цар Душановия Законник от 1349 г., написан на народен език, се полагат основите на сръбската юридическа култура. Дори и по времето на турското робство, което настъпва в средата на ХV в., сръбското право е съществувало в практиката на Сръбската Православна Църква, която и днес го спазва като свой официален кодекс. След Освобождението от турско робство в началото на ХІХ в., настъпва разцвет на сръбската юридическа наука и образование. По това време наред с борбата за национално Освобождение и в хода на Първото Сръбско въстание от 1804 г. в Белград, през 1808 г. е основана Висша школа (училище), което е съчетание от средно и висше училище, предшестващо създаването на Университет. Обучението е с продължителност 3 години и заедно с общообразователните предмети се изучава Държавно (Уставно) право, Международно право, Наказателно право и Съдебни процедури. Според историци е оправдано началото на модерното юридическо образование в Сърбия и историята на Юридическия факултет в Белград да се свързват с Висшата школа (училище) от 1808 г. и така историята на факултета се продължава с 33 г. спрямо датата, на която днес се чества. Остава открит въпросът колко далеч се простира историята на Юридическия факултет в Белград.

Следващата стъпка в развитието на образователната система е направена с откриването на Лицея през 1838 г. в тогавашната столица Крагуевац в Сръбската Църква. В рамките на тази Висша школа с обща насока от 1839 г. се отделя Юридическия факултет.1841 – 1863 г.

През 1841 г. Белград става столица на Сърбия и същата година Лицеят се премества от Крагуевац в Белград. Преместването в новата столица се отбелязва като начало за основаването на Белградския Юридически факултет (ЮФ). Тогава Лицеят има 2 направления: Философски и Юридически. Преди записването за следване в ЮФ, което трае първо 1 година, от 1843 г. – 2 години, а от 1849 г. – 3 години, най-напред може да се завърши Философския филиал за 2 години, така че обучението по право трае общо 5 години. Обучението се води на сръбски език, а първите професори са били от Войводина. Между тях е познатият сръбски книжовник, комедиограф и адвокат Йован Стерия Попович (1806-1856), който е преподавал два предмета – Природно (Естествено) право и Съдебни процедури при граждански процеси. От 1853 г. следването по право се отделя от следването на философия.1863 – 1905 г.

През 1863 г. Лицеят прераства във Висше училище, което поставя основите на Белградския Университет. В Университета се поместват Философския, Юридическия и Техническия факултет. От хубавата, но малка сграда на двореца на княгиня Любица, Висшето училище се премества в най-представителната сграда в Белград, която завещава на своето отечество капитан Миша Анастасиевич. Днес там се намира Ректоратът на Белградския Университет. Обучението по право оттогава трае 4 години, в рамките на които се изучават 21 предмета.1905 – 1941 г.

Със Закон за Университета от 27 януари 1905 г. тогавашното Висше училище прераства в Белградски Университет. Покрай Философския, Юридическия и Техническия факултет се предвижда и откриване на Медицински и Богословски факултет. С оглед ограниченото пространство в Капитан Мишиновата сграда, богатата вече библиотека се премества бързо в самостоятелна сграда на ”Обиличев венец”, а една част от професорите получават свои кабинети в сградата на Народната библиотека на ”Кошанчичев венец”. Когато в 30 - те години на ХІХ в. е завършена сградата на Техническия факултет на булевард ”Крал Александър”, Юридическият Факултет се премества в дотогавашната сграда на Техническия факултет (ТФ) на ”Студентски площад” № 2, където днес се намира Философския факултет. Днешната сграда на ЮФ, чието отделяне започва още през 1937 г. по проект на декана на ТФ проф. Петър Баялович, е завършена и открита през есента на 1940 г. в навечерието на Втората Световна война. Тук е преместена и библиотеката на ЮФ, която по това време притежава книжен фонд от 36 000 тома и представлява най-голямата юридическа библиотека на Балканския п-в.

Обучението по право трае 4 години и обхваща 19 задължителни предмета, а за студентите, изповядващи исляма като допълнителен предмет е въведен Шериатско право. Със Закон за Юридическия факултет от 1938 г. е предвидена еднаква образователна програма за трите факултета в Кралство Югославия, които се намират в Белград, Загреб и Любляна. Предвиждат се 20 предмета с уговорка само в ЮФ в Белград при същите условия, както и по-рано да се изучава Шериатско право.

От създаването на Университета до Първата Световна война, в ЮФ следват няколко стотин студенти, а обучението се води от десетина преподаватели. Първата жена, която се е дипломирала в ЮФ е записана през 1910 г. и завършва в 1914 г. В периода между двете войни факултетът преживява пълен разцвет, превръща се в модерно юридическо европейско училище, добива висок международен авторитет и значително се увеличава. Така в навечерието на Втората Световна война в него се учат повече от 4000 студенти, от които 1000 жени, а преподаването се води от десетина професори с голям международен авторитет, защото те са учили в чужбина.


1941 – 1945 г.
Така преместената сграда на ЮФ е разрушена от априлските бомбардировки над Белград през 1941 г. и занятията са били преустановени. В сградата се настаняват немските окупатори насилствено, а библиотеката става недостъпна. Нейният фонд е бил спасен благодарение на намесата на тогавашния професор по Финансово право Йован Ловчевич, който е с немски произход. Макар че окупационните власти се опитват да възстановят работата на ЮФ, до това не се стига заради бойкота и протеста на преподавателите и сътрудниците им. Седмина преподаватели през ноември 1941 г. са затворени в Баничкия лагер заради своите либерални и антифашистки убеждения и това са : Джордже Тасич, Михайло Илич, Джура Попович, Борислав Владоевич, Любомир Дуканац, Йован Джорджевич и асистентът Драган Денкович. Двамата, водещи в правната мисъл по това време Джордже Тасич – декан на ЮФ и Михайло Илич – заместник ректор на Университета са разстреляни в Банич през 1944 г.

1945 г. до днес


ЮФ – Днес
Професорите, които са оцелели, веднага подновяват обучението в Алма Матер. Драматичните промени, които извършва комунистическата власт и десетките правни, обществени и политически експерименти имат тежки последици за Държавния Университет. Непосредствено след войната, както и по-късно заради идеологически и политически разногласия ЮФ остава без един от своите професори. Паметна по своята професионална храброст остава дискусията във факултета по повод конституционните поправки, внесени през 1971 г., заради което проф. Михайло Джурич преживява наказателно преследване и е хвърлен в затвора. По-голям брой от другите професори и асистенти по различен начин, временно или завинаги, са отстранени като преподаватели. Въпреки бурните следвоенни брожения и сътресения, ЮФ бързо се развива. Израства плеядата преподаватели от новата генерация, която продължава делото на своите предходници. Мост между предвоенните и млади преподаватели и учени стават Михайло Константинович, Милан Бартош, Борислав Благоевич, Радомир Лукич, Йован Джорджевич, Мехмед Бегович, Йован Ловчевич, Драгомир Стойчевич, Алберт Вайс и много други, които достойно защитават името на Белградския ЮФ. Техните възпитаници и до днес са сред корифеите на юридическата гилдия, които подготвят проектите за законите, а научните им постижения са известни в чужбина, където те стават арбитри в международни престижни арбитражи, членове и представители в международни научни институции, почетни доктори и академици в чуждестранни Академии. Наред с преподавателите и асистентите от ЮФ в обучението често участват и професори от други факултети, както и гостуващи професори от чужди Университети. Между тях са и изтъкнати личности, които по предложение на ЮФ са удостоени с титлата почетен доктор на Белградския Университет.

АЛМА МАТЕР

За развитието на юридическата култура и образование в този регион през втората половина на ХХ в. заслуга имат преподавателите, които са взели участие в създаването на други ЮФ. Всички ЮФ, които по-късно са открити в Сърбия (Суботица, Нови Сад, Прищтина, Ниш, Крагуевац) и в Черна гора (Подгорица), както и в други части на бивша Югославия (Сараево, Скопие) са формирани от ядрото на Белградския ЮФ.

По брой на студентите в общия курс от последните години на ХХ в. ЮФ в Белград може да се сравнява с големите Университети по света. Имало е моменти, когато в него са учили почти 20 000 студенти. В края на 80 – те години на ХХ в. се записват 3000 нови студенти. С времето образователната политика става реструктивна и всяка година постепенно се намаляват броя на местата за новоприетите студенти, така че днес в ЮФ следват 8 000 студенти на основно обучение и няколкостотин на следдипломно и докторантско обучение (специализация).

От създаването му до учебната 2005/2006 г. от Белградския ЮФ са получили дипломи около 50 000 студенти. От 1961 г., когато е въведено следдипломно обучение, академичното звание магистър по правни науки са получили близо 1200 следдипломанти. Дипломи за специалисти са придобили повече от стотина слушатели в следдипломното специално обучение. Така от 1945 г. до днес в Белградския ЮФ са защитени повече от 800 докторски дисертации. Заради нарасналото търсене от 1988 г. до 1995 г. се изгражда 4 - ти етажен модерен анекс на факултетната сграда, чието уреждане завършва през 1997 г. с откриването на модерна конферентна сграда. Така ЮФ днес се помещава на площ от близо 12 000 кв.м. ЮФ има 8 амфитеатрални зали, десетки учебни и семинарни стаи, съдебна зала за практическо обучение. Преподавателите и сътрудниците са настанени в 70 кабинета, свързани с компютърна мрежа и Интернет. Във ЮФ има тържествена зала за заседания, библиотека с читални на площ 2000 кв. м., компютърен център, студентска компютърна лаборатория, студентски клуб, преподавателски клуб и т. н. На стената на главния ход са изписани имената на наставници и декани, хора, които са били начело на факултета в продължение на повече от 100 години в неговата дълга история.СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Животът на студентите от Белградския ЮФ не се състои само от обучение и изпити. Съществуват най-разнообразни дейности, свързани с научните интереси на студентите, участие в работата на факултета, в студентските организации, в книжовна, спортна и информационна дейност, както и организиране на много забавления. Това е особено важно, т.к. всекидневно факултетът работи с повече от 1000 студенти и разнообразието допринася за развитието на близки отношения и цялостна връзка с факултета.СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Той е представителен орган на студентите от ЮФ с 21 депутата (пратеници), конституиран с цел да защитава интересите на студентите, да урежда важни студентски въпроси, социалните отношения и да развива активността им в различни области. Всичко това е уредено с новия статут. На две години се организират избори за студентски Парламент на ЮФ и на Университета, а студентския Парламент на ЮФ избира студенти за помощник-декани и представители във факултетния съвет. Във факултета действат няколко студентски организации.FORUM ROMANUM

Клубът ”Приятели на Римското право и античност” съществува от 1970 г. като специален вид занятие, в рамките на което всеки петък от 19.00 ч. се провежда интересно занимание, свързано с Римското право и античност и други области, които интересуват тези подбрани студенти. След заниманията и дискусиите с изтъкнати сръбски и чужди професори, обикновено следва неформално общуване, придружено с музика и веселие.

Всяка година се организират 2 научни екскурзии, чрез които студентите със своите професори са посетили цяла Европа, Тунис, Египет и т. н. Един път в годината се организира бал на форума, където днешните членове се срещат с предишните, които са вече утвърдени юристи, учени, бизнесмени. Така този клуб изпълнява функция на място, където се събира отбрано общество на елитни юристи от различни генерации.

Особено предизвикателство за студентите по право представлява участието им в между факултетни състезания от национален и международен характер в различни научни области. Девизът на всички е не само да се участва, но и да не се изостава в резултатите. Особено удовлетворение им донася голямото участие в международни състезания, които свидетелстват както за задълбочените знания на сръбските студенти по научни въпроси, така и за завидните им способности за общуване на чужди езици, за онлайн състезанията и използване на компютърните технологии.СЪСТЕЗАНИЯ ПО ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО

Това е част от факултетната традиция, прекъсната от 1972-1993 г., а сега възстановена, която прераства в годишно събитие, излизащо извън границите на факултета заради цялостния интерес на университетската и широка общественост. Практика за Белградския ЮФ и за някои други факултети е да организират състезания, а финалът за всички победители се организира в средата на месец май в ЮФ.

Във ЮФ е създаден и център за реторика, който организира семинари за професори по реторика, привлича заинтересовани студенти, организира представянето им във фиктивни съдийски процеси и различни хипотетични спорове. Студентите се убеждават в своите знания чрез Клуба за дебати, който съществува в рамките на дискусионната университетска мрежа, за се организира подготовка за национални и международни дебатни турнири и школи.
СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ”ПРАВНИК”

Дружеството е обновено след дълго прекъсване. Организира различни спортни състезания, търси спонсори за отбора на ЮФ, подготвя се за състезанията в Университетската Лига и осигурява намаление за студенти при ползване на различни спортни съоръжения извън факултета.СТУДЕНТСКИ ЛИСТ ”ПРАВНИК”

Вестникът излиза от години, а неговите редактори са изключително студенти от ЮФ. В зависимост от ентусиазма на отделните генерации, както и от редица други обстоятелства, вестникът е имал свои успехи и спадове, както моменти на прекъсване в издаването му. От месец март 2005 г. е възобновено излизането на листа ”Правник”.НАГРАДНИ ФОНДОВЕ

Те представляват най-важния стимул за амбициозните и талантливи студенти. От тях студентите се награждават за научна работа, за успех по отделните предмети, за общия успех и т. н. Към най-старите фондове спадат: Фонд проф. Алберт Вайс, който дава награди за най-добра работа в областта на Историята на правото, Фонд проф. Аристид Теодоридес, известен белгийски египтолог, даващ награди за най-добра работа в Античното право, Фонд проф. Драгомир Стойчевич – за най-добра работа в областта на Римското право, Фонд проф. Никола Степанович – за най-добри студенти по Административно право, Фондация на проф. Драголюб Атанаскович - за най-добра работа в Наказателното право, Фонд Ненад Евтимовски - за дипломирани студенти с най-висок успех по правно-икономически предмети (дисциплини).

Покрай това Белградския ЮФ чрез тези награди, които са морални и престижни, дава преднина на студентите при назначаване на работа.

В Белградския ЮФ на 12.12.2006 г. официално е открит център за кариерно развитие и консултации на студенти, който представлява специална служба на Белградския ЮФ. Основната задача на центъра е да помага на студентите да придобият знания и умения, които са важни за постъпване на работа и да облекчат общуването им в работната атмосфера. Центърът информира за възможностите за работа, дава помощ и съветва за изграждане на кариера, която отговаря на индивидуалните интереси и способности, организира представяне на работодателите, организира курсове и професионални практики.ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ЦЕНТЪРА

w.w.w.razvoјkarijere.bg.ac.yu

СТУДЕНТСКИ КЛУБ

Bona fides е място, където се събират студенти през целия ден, а вечер се превръща в една от най-големите дискотеки в града. Тук се провеждат художествени вечери, чествания и забави.

Новооткритият магазин за сувенири със знака на ЮФ предлага артикули като н-р фланелки, които интересуват най-много студентите.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

Днес ЮФ в Белград има над 100 преподаватели и сътрудници в трудови правоотношения. По необходимост се ангажират преподаватели от другите факултети по договор. Преподавателите и сътрудниците са обединени по катедри, които съчетават сродни предмети, грижат се за решаване на изследователските, кадровите и др. въпроси.

Между професорите от ЮФ има изтъкнати учени в областта на юридическите и други обществени науки, членове на Академията на науките и международни научни организации, като една голяма част е дипломирана в Белградския ЮФ.

Званията, които се дават на преподавателите са: доцент, извънреден професор, редовен професор. Званията на сътрудниците са: стажант асистент и асистент, а преподавателите на чужд език могат да получат и звание преподавател и висш преподавател. Високите изисквания за избора са определени от ЮФ.

Всички преподаватели и сътрудници участват в образователно-научните съвети на факултета, а в зависимост от знанията участват и в комитета за избиране на нови членове.
ЛИТЕРАТУРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В БЕЛГРАД

1. ”Сто и петдесет години Юридически факултет – 1841 – 1991 г.”, ЮФ, 1991 г.

2. ”Научното наследство на Юридическия Факултет в Белград от 1841 до 1941 г.”, ЮФ, Белград, 1994 г.

3. Симич, М., ”Белградски и Суботички Юридически факултет – 1941 – 1945 г., Досие”, Белград, 1996 г.

4. Кандич, Л., ”История на Юридическия факултет – 1905 - 1941 г., І – ІІ”, Издателство за учебници и учебни помагала, Белград, 2002 г.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В БЕЛГРАДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

БУЛ. ”КРАЛ АЛЕКСАНДЪР” № 67

ТЕЛ. /011/ 3027 – 600, ФАКС /011/ 3221 – 299.

w.w.w.ius.bg.ac.yu

Статията е подготвена от Теомира - Десислава ПетковаПревод от сръбски език: Кунка Мирчева
Каталог: pueron -> news
news -> Закон за висшето образование ( дв бр. 112 от 27 Декември 1995г.) и Закон за научните степени и звания
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> Българо-Немска Конференция „България и Лисабонската стратегия Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера”
news -> Академична несправедливост
news -> Инвестициите като начин за управление на качеството при производството на лекарствените средства – опита на Китай
news -> България и Лисабонската стратегия
news -> Академичната автономия демокрация или тоталитаризъм
news -> Книга трета, Нягол Манолов, Издателство темто, София 2007/ Представя ирион, 23. 08. 2008 г
news -> Закон за българската академия на науките обн. Дв бр. 85 от 15 Октмври 1991г., изм. Дв бр. 90 от 22 Октмври 1993г., доп. Дв бр. 123 от 22 Декември 1997г., изм. Дв бр. 41 от 22 Май 2007г. Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница