Безжична революцияДата25.08.2016
Размер144.63 Kb.
#7202


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Управленски информационни системи

КУРСОВА РАБОТА

Тема:

Безжична революция

Моника Стефкова Монева

No 10746

януари 2011


СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2

УВОД 3


ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ 4

Клетъчни поколения 6

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 9

Описание на компанията 9

Проблемът 10

Бизнес изглед: Ауторизация на потребител 11

Процесен изглед: Remote Auction House 13

Приложен изглед: Връзка между компанията и потребителите 14

Техничеки изглед: Връзка между компанията и потребителите 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

РЕЧНИК 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 18
УВОД

Живеем във време на постоянно развиващи се технологии. Те оказват влияние във всички сфери на животa. Технологията е една от основните движещи сили, която определя бъдещия път на човечеството. Растящите в такова време деца неминуемо се влияят от предизвикателствата, които поставят пред тях различните, разнообразни и непрекъснато променящи се технологии. А ползите за бизнеса са безброй.

С развитието на технологиите се развива и тяхната преносимост, мобилност, безжичност. Има хиляди примери за това в заобикалящата ни среда, но до такава степен сме свикнали с тях, че дори не се замисляме за това. Много хора днес използват лаптопи. Вече не стои въпроса дали някъде има интернет, а дали достъпа до него е безжичен или не. Употребата на мобилни телефони също е нещо съвсем нормално. А връзката чрез Bluetooth между два телефона или телефон и компютър – обичайна практика. Както се замислим върху тези прости примери от ежедневието виждаме колко ни помага и улеснява безжичната връзка. Тези ползи не се отнасят само за отделния човек, но и за бизнеса като цяло.

Безжични технологии се прилагат навсякъде. Бързото им развитие определено може да се нарече революция, защото започват да се използват и се налагат успешно в изключително кратък период от време.

В настоящата курсова работа ще разгледам приложението на безжичните технологии в мобилната търговията с компютърни игри. Ще дам като пример приложение към компютърана игра, което е разработено за smartphone. Ще се опитам да покажа как чрез нещо на пръв поглед толкова дребно и незначително може да се добави стойност към бизнеса.

Основната причина да избера този казус е, че подобни приложения за smartphone се използват не само в компютърните игри, но и при решаването на практични проблеми в реалния живот. Така представения пример е прост за разбиране и обяснение, но лесно може да се направи аналогия с прилагането му и в други сфери.ТЕОРИТИЧНА ЧАСТСледващото теоритично описание е направено на база на прочетеното в учебника на Laudon&Laudon “Management Information Systems” и редица статии1

За успеха на революционното развитие на информационните и комуникационни технологии, основна роля играе „широколентовата вързка“ (broadband connectivity), тъй като се пренася и споделя не само информация, но и глас, изображения, видео и т.н. Съществуват различни определения за „широколентов достъп“, но обикновено се описва с неговата висока скорост на предаване и постоянна („always-on”) свързаност. Широколентовият достъп е в основата на сближаването на телекомуникациите, информационните технологии и медиите. За това има голяма нужда от съвременна високотехнологична комуникационна инфраструктура, тъй като все повече се обръща внимание на интерактивността2, а не просто на обмена на информация.

Компютрите и информационните системи се променят под действието на развитието на безжичните технологии. Все още се използват свързани с кабели компютърни системи, но тенденцията е да се увеличава използването на безжични устройства за комуникация и прнасяне на данни и информация.

Безжичните комуникации предоставят средство на бизнеса за постоянна връзка с клиенти, доставчици и служители, като същевременно увеличават производителността, намалявайки времето за осъществяване на връзка между страните.

Безжичните комуникации се използват за пренасяне на информация на къси или дълги разстояния. Те обхващат различни видове двупосочни радиостанции, мобилни телефони, персонални дигитални асистенти (PDA) и безжични мрежи. Други примери за бежични технологии са гаражни врати, които се отварят с дистанционно, мишки и клавиатури за компютри и слушалки без кабел, сателитна телевизия.

Безжичните технологии позволяват услуги, като комуникация на далечни разстояния, които е невъзможно или непрактично да се осъществят ако се използва кабел.Мрежи с кабели и безжични мрежи: И двата вида мрежи предоставят еднакво ниво на връзката, но безжичните мрежи са по-достъпни и разпространени. Това е така защото безжичните мрежи могат да се внедрят по-бързо и с по-малко първоначална инвестиция и също така предлагат повече гъвкавост по отношение на променящите се изисквания. Въпреки че цената на част от оборудването и електрониката намалява, цените за строителство, придобиване на собственост и поставяне на кабели остават високи. От съществено значение е, следователно, да се направи анализ на разходите и ползите от тях когато се противопоставят мрежи с кабел и безжични мрежи. Безжичните мрежи са по-лесни за изграждане и услугата може да се предостави само след няколко дни.

Интересн факт е, че след изобетяването на телефона са били необходими почти 100 години докато телефоните с кабел достигнат 1 милиард потребители по света. След изобретяването на клетъчните комуникации отнема само около 20 години, за да се достигнат 1 милиард абонати.

Днешните мобилни телефони не се използват само за гласова връзка. Те са платформа за доставка на дигитална информация – записване и сваляне на снимки, музика и игри, а също и достъп до интернет и използване на функционалностите му.

Клетъчни поколения

Безжичните системи за телефони постепенно преминават към по-големи скорости и възможности на пренасяне. Този процес е отнел повече от $200 милиона световни инвестиции в т.нар. 3G мрежи.

Първото поколение (1G) на клетъчните мрежи е създадено в началото на 80те години на XX век. Те са аналогови и поддържат само гласова връзка. Биха могли да се използват и за прехвръляне на данни, но чрез използването на модем. Второто поколение (2G) клетъчни мрежи се появяват около 10 години по-късно и вече използват цифрови мрежи. 2G системите позволяват по-добро качество на връзката, имат възможност за глобално покритие между различните оператори и могат да поддържат просто предаване на данни, като например услугата SMS3. Въпреки, че 2G системите се използват главно за предавне на глас, те могат да поддържат и прехврълянето на данни със скорости от 9.6 до 14.4 килобита в секунда (Kbps). Но тази скорост е прекалено бавна за нормална интернет връзка.

Третото поколение клетъчни мрежи (3G) е изградено на принципа на packet switching технологията. По този начин се постига по-голяма ефективност и по-високи скорости на трансфер. 3G мрежите имат значително по-високи скорости, които позволяват достъп до интернет (изпращането и получаването на електронни писма, разглеждането на страници и др.), видео разговори и дори гледането на телевизия в мобилна среда. 3G системите позволяват едновременното използване на глас и предаване на данни и могат да осигурят скорост от поне 200 Kbps4. Следващите поколения 3G, често наричани 3.5G и 3.75G също предотавят мобилен достъп от няколко Mbps към лаптоп или smartphone.


Бизнесът използва безжичните мрежи и технологии, за да намали разходите си, да увеличи гъвкавостта си и да създаде нови продукти и услуги. Такава услуга е мобилната търговия (mobile commerce). Това е възможността да се извръшва търговия чрез използването на мобилно устройство като например мобилен телефон, PDA, smartphone. Определението за m-commerce, което дават Tiwari, R.; Buse, S. в своя статия, цитирана от en.wikipedia.org е:
"Mobile Commerce is any transaction, involving the transfer of ownership or rights to use goods and services, which is initiated and/or completed by using mobile access to computer-mediated networks with the help of an electronic device."

Приложенията, които се използват за извръшването на тази мобилна търговия обхващат услуги, за които времето е решаващ фактор, които се отнасят до хората постоянно в движение и такива, които не могат да се извършат по друг начин. Мобилната търговия е частен случай на електронната търговия, но това че би била невъзможна без използването на преносимо устройство за достъп до интернет я прави неразделна част от безжичната революция.

Фигура 1: Графично представяне на развитието на клетъчните поколения

Представенето по-горе описание на развитието на келтъчните мрежи има за цел да даде бегла представа за етапите, които е трябвало да се извървят преди да стане възможно осъществяването на мобилната търговия.

Мобилният телефон отдавна е неразделна част от живота на хората. Развитието на технологиите прави телефоните все по-сложни, особено след въвеждането на 3G технологията. От тогава многократно се увеличават капацитета и скоростта им. На пазара се предлагат много телефони от трето поколение. Такива примери са Blackberry и iPhone.

iPhone е smartphone произвеждан от компанията Apple, който е пуснат за пръв път на пазара в САЩ през юни 2007. От тогава над 33 милиона телефона са продадени по целия свят. iPhone има редица награди, включително наградата на списание Times „Изобретение на 2007 година“.

В следващата, практическа част, на курсовата работа ще разгледам приложението за iPhone Mobile Armory на играта World of Warcraft. То е прекрасен пример за мобилна търговия и начина по който се добавя стойност чрез нея. В конкретния случай това приложение се появява като алтернатива на вече съществуващи подобни на него, но не собственост на официалния издател на играта. По тази причина издателя решава да съзададе свое собствено приложение.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТОписание на компанията


Blizzard Entertainment, Inc. е американска компания, която разработва и издава видео игри и свързани с тях продукти, създадена през февруари 1991 като Silicon & Synapse. Отначало, компанията се занимава главно със създаването на game ports за други създатели на игри. А през 1993 започва да разработва свой собствен софтуер. В момента Blizzard Entertainment е част от Activision Blizzard и се състои от три главни подразделения: Warcraft, Diablo и StarCraft, които разработват съответните игри и всичко свързано с тях.

Определението, което дават сами за себе си на http://us.blizzard.com/en-us/company/about/ е:Blizzard Entertainment® is a premier developer and publisher of entertainment software. After establishing the Blizzard Entertainment label in 1994, the company quickly became one of the most popular and well-respected makers of computer games. By focusing on creating well-designed, highly enjoyable entertainment experiences, Blizzard Entertainment has maintained an unparalleled reputation for quality since its inception.”

Услугата Battle.net®, която предлагат е една от най-големите по рода си в света, с милиони активни потребители.World of Warcraft (на кратко Wow) е massively multiplayer online role-playing game (MMORPG). Играта има повече от 12 милиона платени потребители към октомври 2010 и държи световен рекорд на Гинес за най-известна MMORPG (към април 2008 WoW е оценена на 62% от платения пазар на такива игри).

Приложението към тази игра, което ще разгледам в курсовата работа е Mobile Armory, създадено за iPhone. Целта на това приложение е да даде на потребителите възможност да се възползват от определени функционалности на играта, свръзни с регистрираните им акаунти, като не използват компютър, а своя smartphone. Това им дава допълнителна, по-гъвкава възможност за достъп.


Проблемът


Проблемът, който решава това приложение е ограничаване на употребата, от потребителите на играта, на съществуващи приложения, собственост на други компании, предлгащи сходни функционалности и предоставяне на алтернативен начин за достъп до определена информация от акауните на потребителите. Предлагайки на клиентите си тази нова услуга, Blizzard Entertainment търси начин да задържи интереса им към самата игра, като същевременно компанията получава възможност за допълнителни месечни приходи.

Целевата група към която е насочено приложението е онази част от потребителите на играта, която използва iPhone.

Следва графично представен бизнес изглед.

Бизнес изглед: Ауторизация на потребител


В този бизнес изглед е представен начина на връзка между компанията и нейните клиенти. Това е опростено представяне на ауторизацията на потребител, който се опитва да влезе в приложението от своя iPhone. За да се възползва от функционалностите, които Mobile Armory предлга, потребителят трябва да се представи пред системата със своите потребителско име и парола. Връзката между клиента и компанията се осъществява през интернет. След като бъде ауторизиран, може да използва възможностите, които му предоставя приложението: да преглежда информация за георите си и техните статистики, да достъпва календара със събия на самата игра, да разглежда постиженията на героите си и да разглежда търговете в Auction house5.

Достъпът до приложението Mobile Armory е безплатен, стига потребителя да има регистрация за играта. Но освен това се предлагат и някои платени функционалности. Една от тях, Remote Auction House, е обект на моя процесен изглед. Идеята на мобилната аукционна къща е, потребителят да има достъп до всички аукционни къщи, до които имат достъп героите му. Така, ако използва само безплатното приложение, може да разглежда какво се предлага, но не и да купува или продава предмети. При платената версия обаче има възможност да наддава за предмети и да ги купува, както и да продава свои предмети.

Процесният изглед показва през какви стъпки преминава потребител, който иска да закупи предмет от мобилната аукционна къща. След като извръши търсенето се получава положителен или отрицателен резултат. Ако е положителен, трябва да се избере точния предмет и дали ще се купи за максималната предложена стойност или ще се наддаде сума към първоначалната. Ако се избере максималната сума наддаването е спечелено. Ако обаче само се наддаде, трябва да се изчака да изтече срока на наддаването, като през това време е възможно някой друг да наддаде повече, което води до загуба на наддаването.

Платената версия на Remote Auction House предоставя възможност за известия на потребителя, когато губи или печели наддава, когато търг, който той е създал изтрече или завръши успешно.

Процесен изглед: Remote Auction HouseПриложен изглед: Връзка между компанията и потребителите


От тази опростена схема ясно се вижда, че изпълнението на заявката на потребителя започва от неговия iPhone, който прави връзка с приложението на компанията. От там се извършва връзката с базата данни, след което се изпълнява исканото. Подробно опиание на тази връзка следва след приложения й технически изглед.


Техничеки изглед: Връзка между компанията и потребителите


Забележка: Всички предложени в настоящата курсова работа изгледи са предположение и представляват опростени схеми на това как би трябвало да изглежда и работи подобно приложение.

Уеб сървърът прави възможен достъпа до съдържание, като например уеб страници или данни, от която и да било друга отдалечена точка, стига да е свръзан с интернет. В хардуернъта част се складира съдържанието, а софтуерната част осигурява достъпа до това съдържание през интернет.

Със своя iPhone потребителят се свръзва с уеб сървъра. За да се извърши ауторизацията на акаунта му се преминава през логин сървъра. Ако ауторизацията е успешна, заявките на потребителя се отразяват в сървъра с база данни. В схемата и таблицата означенията са: 1 – уеб сървър; 2 – логин сървър; 3 – сървър с база данни.

Предложената тук система включва 5 уеб сървъра и 5 сървъра с база данни, 1 логин сървър и 1 domain controller. Тъй като приложението работи едновременно с много на брой потребители е необходимо да има поне такъв брой сървъри. Domain controller е сървър, които отговаря за сигурността в Windows Server domain. Вижда се, че сървърите, които отговарят за работата на приложението не работят с Windows. Но това няма значение, защото работата на domain controller-a е да управлява потребителските акаунти на работните станции на обслужващия персонал на компанията, който подпомага работата на приложението.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


За мен използването на подобно приложение към вече разработен и действащ продукт, какъвто е World of Warcraft, е много добър начин да се добави стойност към бизнеса и самите потребители. Дори и да не използват платената версия на приложението, потребителите получават възможност за достъп до много статиски и данни. Тази възможност добавя стойност за тях като им дава достъп до информация и ресурси навсякъде и по всяко време, стига да могат да използват своя iPhone. Платените потребители на приложението добавят допълнителни приходи за компанията, като в същото време получават още повече въможности от обикновените потребители.

Със сигурност приложенията за smartphone ще се развиват и прилагат все повече и повече. Безспорно доказателство за това е, че в университета в Станфорд от скоро има специалност “Computer science 193p: iPhone application programming”, която се радва на голям интерес от страна на студентите.

Разработването и тестването по всякакъв начин на подобни технологии може да доведе до бъдещето им прилагане в различни сфери на живота. Например за връзка между мобилния телефон и хладилника, печката и пералнята. Такива приложения добавят стойност както за бизнеса, така и за отделния човек. Смятам че развитието им ще доведе до революция в търговията и живота на хората, точно както това се случва с безжичните технологии.

РЕЧНИК


Bluetooth – патентован отворен безжичен стандарт, който се използва за обмен на данни на малки разстояния от фиксирани и мобилни устройства, като създава персонални мрежи (PAN) с високо ниво на сигурност.

MMORPG - вид компютърна игра, в който много голям брой играчи взаимодействат по между си през виртуален свят на играта.Packet switching – метод на цифрова комуникация който групира предаваните данни (независимо от съдържанието, вида и структурата им) в разумно големи блокове, наречени пакети.

Porting – това е процеса на адаптиране на софтуер, така че използваната програма да се пресъздаде за компютърна среда различна от първоначалната, за която оригинално е проектирана.Smartphone – мобилен телефон, които има по-големи възможности за връзка и употреба от стандартния мобилен телефон. На тях може да се гледа като на джобни компютри, вградени в мобилен телефон, които позволяват на потребителя да използва много по-сложни приложения, отколкото обикновен мобилен телефон.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 1. Laudon&Laudon; 2006; Management Information Systems

 2. Vinoth Gunasekaran, Fotios C. Harmantzis; Emerging wireless technologies for developing countries; Technology in Society 29 (2007) 23–42

 3. Benan M. Dala-Ali, Mary Anne Lloyd, Yahya Al-Abed; The uses of the iPhone for surgeons; the surgeon 9 ( 2 0 1 1 ) 4 4-4 8

 4. Wireless; http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless; 14.01.2010

 5. Bluetooth; http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth; 14.01.2010

 6. Smartphone; http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone; 14.01.2010

 7. iPhone; http://en.wikipedia.org/wiki/Iphone; 14.01.2010

 8. 3G; http://en.wikipedia.org/wiki/3g; 14.01.2010

 9. Mobile commerce; http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce; 14.01.2010

 10. Blizzard Entertainment; http://en.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment; 14.01.2010

 11. Blizzard Entertainment: Company profile; http://us.blizzard.com/en-us/company/about/profile.html; 14.01.2010

 12. Packet Switching; http://en.wikipedia.org/wiki/Packet-switched; 14.01.2010

 13. Porting; http://en.wikipedia.org/wiki/Porting; 14.01.2010

 14. World of WarCraft; http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft; 14.01.2010

 15. World of WarCraft> Game; http://eu.battle.net/wow/en/game/; 15.01.2010

 16. Massively multiplayer online role-playing game; http://en.wikipedia.org/wiki/MMORPG; 14.01.2010

 17. Mobile Armory; http://us.battle.net/wow/en/services/iphone/; 15.01.2010

 18. Remote Auction House; http://us.battle.net/wow/en/services/wow-remote/; 15.01.2010

 19. Auction House FAQ; http://cn.wowarmory.com/faq-auction-house.xml; 15.01.2010

 20. PowerEdge Blade Server Solutions; http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-blade-servers; 15.01.2010

 21. PowerEdge M910; http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m910/pd; 15.01.2010

 22. PowerEdge R610; http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r610/pd?oc=bedwcrd&model_id=poweredge-r610; 15.01.2010

 23. Web Server; http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver; 15.01.2010

 24. Domain controller; http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_controller; 15.01.20101 Изброени са в частта „Използвана литература

2Интеракивно е съобщение, което е свързано с редица други съобщения, със самата връзка между тях и с потребителите. (определение от http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive)

3 Short Message Service

4 Поне 2 Mbps за неподвижни потребители и 384 kbps за потребители, намиращи се в движеща се кола

5 Аукционна къща.


Каталог: file -> view
view -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
view -> Тема: Дж. Р. Р. Толкин
view -> Достоверността на един летопис и на един роман
view -> Бизнес план за развитие на интернет клуб „The Net”
view -> Как да улесним учениците с обучителни трудности (дислексия) в процеса на учене на английски език
view -> Тематичен обхват на проектните идеи: България-Румъния
view -> Project overview for
view -> Курсова работа
view -> Luis Tobío, "Recuerdos de un diplomático intermitente", colección "La valija diplomática", editorial dossoles 2003


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница