Безкористните” опити на Русия за нашето освобождение „Тоз, който ни освободи, той ще и да ни пороби”Дата23.10.2018
Размер115.71 Kb.
#93879
Безкористните” опити на Русия за нашето освобождение

Тоз, който ни освободи, той ще и да ни пороби”Васил ЛЕВСКИ
В публикацията 17 февруари 2015 г. Адмирал Сенявин за Руско-турската война от 1828 – 1829 г. и българските надежди на капитан І ранг инж. Владимир ХРИСТАКИЕВ (1935 - 2013 г.) се пише, че „Русия смята българското национално освободително движение за „искрен съюзник”, който може да компенсира количественото превъзходство на османските войски. ... В докладната си записка до Николай I адм. Сенявин отбелязва, че познава много добре балканските народи, което му позволава да оцени „полезността от тяхното използване” във войната. „Честото ми общуване с народите, населяващи Османската империя и особено с планинските жители, ме сближи с техните нрави”, посочва адмиралът.

Още на другия ден управляващият Военното министерство генерал-адютант граф Александър Чернишев изпраща писмо до адмирал Сенявин, в което посочва, че императорът е приел „с особена признателност Вашия нов опит за усърдие в полза на Отечеството и за славата на руското оръжие”.

Още преди руските войски да форсират р. Дунав, около тях се появяват спонтанно възникнали отряди от въоръжени българи, изразяващи готовност да се бият срещу вековния тиранин.“

Нека сега да се обърнем към историческите факти, които ни поднасят някои наши сънародници от онова време видим колко безкористни са били тези опити на Русия за нашето освобождение и да назовем нещата с истинските им имена:


Извадка от: Освободителни” мисии на Русия - Съветския съюз в и около България“

Автор Иван ЛИЛОВ

София, 2003 г.
„Гръцкият проект”

„Освобождавайки” Крим, Кубан, Таман, и още няколко държави и народи в Кавказ, Екатерина планира и други „освобождавания”. Главното във всички планове е, как да се направи така, че през освободителния период, в освобождаваните страни, да има руска армия с явно, или прикрито, руско управление. Най-грандиозен е планът „Гръцки проект” за завладяване на Балканския полуостров, Проливите, Мала Азия, и Близкия изток, чрез „освобождаване” на гърците и създаване на „гръцка” империя, с император втория внук на Екатерина, Константин, целенасочено кръстен на името на последния византийски император. Според Екатерина, не съществуват българи, те са гърци, и цяла България е територия на империята. Екатерина е сигурна, че 1 200 000 гърци, толкова са тогава всички гърци, не може да крепят империята и е абсолютно необходимо това да прави руската армия. С император-самодържец руснак, и с руска армия, става бетонно „освобождаване”.

В края на месец ноември 1825 г. бездетният 48-годишен Александър умира, и съгласно руския устройствен закон за наследяване на престола, неговият брат Константин става император. В изпълнение на завещанието на Екатерина, Константин се отказва от престола, и е оповестено, че император става третият брат, Николай. За съществуването на завещанието на Екатерина, и за отказването от престола на Константин, знаят само 4-5 души, и поради това всички смятат Николай за узурпатор. За да върнат Константин на престола, декабристите правят неуспешен въоръжен преврат през декември.

За реализиране на Гръцкия проект Николай през 1828-1829 г. води поредната девета война. Военните действия са предимно на българска територия и Русия прави така, че да обезлюди Добруджа, Сливенско, Старо-Загорско, Ново-Загорско, Пловдивско, Сливенско, Ямболско, Одринско. Поради английска и френска намеса, Русия получава на Балканите, със сключения на 14.IХ.1829 г. Андрианополски (Одрински) мирен договор, само: създаване между Русия, и Молдова, и Влашко, отношения равностойни на протекторат (стр. 29, том I на № 17), и Русия получава делтата на Дунава с островите.

Ако Русия иска да освобождава България, тя щеше да направи на тази вековна българска територия малка българска държава. Прочутият Бойчо Войвода от с. Цепераните, Дреновско, с четата си, след Одринския мир, иска да действа за освобождаване на България, и заради това е заточен в Сибир. Деецът за независима българска държава Георги Мамарчев, е предаден от Русия на турците, за да бъде ликвидиран, и този акт също е доказателство, че Русия не иска да има българска държава.

Като получава Дунавската делта и островите, Русия прекъсва за 26 години (до 30 март 1856 г.) връзката Дунав-Черно море, съответно корабоплаването и търговията.


Извадка от: Няма по-свято нещо на света освен милото Отечество всякому“

Георги РАКОВСКИ

Първо издание, Букурещ, 1861 г.; Второ издание, София, 1886 г.
От тях времена, като почна да слабей Турция, Русите започнаха често да минуват Дунава и да разоряват бедното ни Отечечество. Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно Отечество. От една страна, необузданото тогавашно нередовно турско войнство е пленило, клало, грабило и робило Българите, а от друга страна, руските войски, още по-свирепи и по-немилостиви от Турците, опустошавали са лозя, ниви, грабили овце, говеда и горили Българските градове и села! А кога са се връщали, или победоносци или победени, карали и отвличали са насила по няколко хиляди български домородства и заселвали са ги в обширните си пустини! От тях времена се нахождат чак в Харковската губерния множество заробени Българи, които още не са си изгубили съвсем езика; тия са днес крепостни роби, които ги продават притежателите им (спахии) един другиму си като овци и говеда!

В 1812 г., кога бяха минали руските войски в България и бяха достигли до Шумен, от една страна, Русия издаде прокламация на български език (печатана в Букурещ) и възбуждаше Българите да станат против Турчина, а от друга страна, гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си хиляди челяди през Дунава! … В тех времена са изгорени от Русите Разград, Арбанашко велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села, които развалини и разсипни още до днес се виждат! Много же старци помнят и проповядват с кървави сълзи тях времена.

В 1828 г., когато Дибич премина Балкана и достигна до Одрин, пак същото последва. От една страна, подбудиха някои си Българи да вземат участие в боя и да се смразят с Турци, а от друга – немилостивите Руси си свършиха работата, опустошиха като скакалци тия места, отдето поминаха, отвлякоха пак няколко хиляди домородства Българи в пуста си Русия! Множество от тях разорани села в Руманя* (Романя, Руманя – Тракия, Южна България, Румелия. Бел. ред.) и от тая страна на Стара планина се още и до днес се виждат в бурен и трънак обрасли! …

Българите, кои се излъгаха и отидоха в 1828 лето, като усетиха какво робство ги чака, по-голямата част останаха във Влашко и Богданско и оттамо се върнаха назад още преди танзимата* (Танзимат – реформи, започнати от султан Махмуд) в Турско, во время султана Махмуда, който изпроводи тогава и едного си чиновника с пари да им помогне. Това бе издействувал покойний княз Стефан Богориди* (Княз Стефан Богориди, 1770-1859 г., – голям български благодетел от Котел. Внук на Софроний Врачански и историк на самия Георги Раковски. С изключителни заслуги по българския църковен въпрос. На негово собствено място и с негова помощ е построена желязната църква „Свети Стефан” в Цариград. Бел. ред.). Също и ония, които бяха минали в 1854 лето, подпомогнати от Парижкия мир. Къде отивате вие, мили братя, Видински Българи! Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и вечни мъки ви чакат тамо? Защо се не посъветувахте с ония Българи, които са били тамо, да ви разкажат къде и в каква яма искате да се хвърлите? Ето какви злини ви чакат тамо:

Като се преселите от този въздух (хава), на когото сте родени и научени, с вашите жени и малки дечица, доде идете на онова място, половината ви ще измря и погина по пътя, а доде привикнете на тез блудкави и горчиви пустинни води, Бог знае колко ще останете! Това е веке знайно от цял свет, че кога человеци или животни си менят въздуха, на когото са се родили и научили, трябва непременно да пострадаят с живота си. Земете за пример татарите, които са пред очи ви, и вижте колко са измрели и колко още мрат откак са се преселили! А те са дошли на добър и здрав въздух, на плодовита и весела земя; ама вие, като идете в ония диви пустини, дето няма ни вода студена, ни шума зелена, ни трева цветовита, на едно пусто от бозалък* (Бозалък – вид едра трева. Бел. ред.) покрито диво поле, дето не може человек нито една трънка да види израсла! Сички в такова едно място ще се разболейте и повечето от вас ще измрат! Какъв тежък грях вие, мили Българи, земате огторе си? Можете ли да понесете вий този грях? Вие ставате убийци на децата си, на домородствата си! Можете ли вие в тех голи и диви пустини тутакси да направите къщи, да набавите покъщнина и да се закриляте от оная свирепа и люта зима, която става по тех диви места и ще ви найде без покрив? Я! Смислете за колко години и с какви разноски и трудове можете направи ония къщи, покъщнина и потребни прегради, които сте тук нашли от баба и дядо, или сте сами с толкова мъки направили? Ами отде ще земете и вещество (кересте) за тях, като тамо е пуста и страшна пустиня и не растат нито тръне, както казахме? Тамо не ви остава друго, освен да изкопайте дупки в земята и да живейте като къртици (слепи мишки), или да си изкопайте гробове и да се закопайте живи! Де остават вашите хубави лозя, ливади, ниви и райски градини? Де остава оная зелена и гъстолистна шума, оная гъста гора и прохладните й сенки? Няма веке да видите, не ще ги сънувате насъне и ще си оплаквате дните!

Тия пари, що ви обещава и ви дава сега лукавото руско правителство, за да ви измами, са нищо при такива потребности и нужди, които ви чакат тамо, и те са твърде лесно разносят. С тех пари Русия ще ви завърже с железни вериги тъй силно, щото като станете нейни черни робове, ще ги заплащате вие и потомците ви с кръвта и с живота си? А ето как ще ви настанят, щом идете тамо: Ще ви продадат и споделят на някои си спахии (помещики), които като ви определят по една част земя да си направите по-прости и по-бедни още и от цигански колиби, ще ви карат насила с кнута (бич руски) деня и нощя да им работите като коне, само за едно облекло и за една прехрана? Кожи необработени и черен като земя хляб! Вие ще бъдете техни вечни роби и те ще ви продават един другиму си като добитък, когато им скимне! О! Какъв срам за Вас! Тамо няма уплаквание пред никого си; защото от онова място, в което ви заклещят един път, не можете ся помръдна никъде!

Я! Смислете, мили българи, какъв тежък грях навличате на себе си, като отивате сами самоволно да заробите домородствата си? Де оставяте дядови си и бащини си гробове? Техните души и сенки щат ви преследова дето и да идете и щат ви всякога мъчи душевно, като ви говорят:

„О, неблагодарни синове! Де оставихте нашите кости? Кой ще да ни прелива и посещава гробовете, като вие ни оставяте! Ние сме ви родили и отхранили, оставили сме ви домове, лозя, ниви и други домашни потребности, а вие, о, неблагодарни синове, оставяте сичко да запустей и отивате в оная пуста и омразна земя, за да си пъхнете вратовете в железен ярем! Каква нужда, какви насилия ви накарват на това скитничество? Знайте ли вие, че ние сме претърпели повече от четиристотин години, от Делии, от Кърджалии, от Капсъзи* (Капсъзин – безделник, нехранимайко, разбойник. Бел. ред.), от убийства и грабежи – и пак сме увардили бащино си свято огнище. А вие днес, кога веке сичко се преобърна в мир и тишина и настанаха добри времена, за голи само обещания, що ви прави Русия, бягате и се преселяте, ставате убийци на сами себе си, на жените и децата си! О! Вашите души и на онзи свят щат ся казни за това във вечните мъки и в пъкъла! А телата ви ще теглят на тойзи свят от руското робство и с кървави сълзи ще прекарате злочестий си живот”.

Не е ли срамота за вас, о видински Българи! Да ви заменят с Татарите и да правят с вас трампа, като с някои си коне или волове! Я! Вижте ги тех Татари в какво бедно състояние ги е докарала немилостива Русия! Те, мислите, от добрина ли са се преселили от тамо? Не можете ли, окаяни, да разсъдите дотолкова и да разберете, че и вас ще ви докарат още в по-жалостно и по-окаяно от тях състояние! Те, като ги гледате, просят и чакат други да ги прехранят и досега са измрели половината им! Не ще ли изпатите и вие същото? Но те се намериха между вас, народ земеделски и работлив, ами вие в руските диви и голи пустини, при кого ще прибегнете и от кого ще поищете нещо си?…

От каква неволя се преселявате? Я размислете, преди петнайсе години какво е било в България, а сега какво е. В царстването на Султана Абдул-Меджида от ден на ден се ублажава състоянието на раите и ако по негде си още са останали некои злоупотребления, тия не стават по царска воля, но тия полека-лека щат се изтреби и изглади. В кое же царство не се нахождат злоупотебления, чинени от чиновници? В Русия чиновниците най-големи свирепства и варварщини чинат над бедния народ и мислите ли че то сичко дохожда до царските уши? Никога!

А в Русия освен голите и дивите пустини, както казахме по-горе, чака ви онова тежко робство, от което никога не можете се веки отърва!

Можете да кажете, че ви заплашват и вие затова се преселяте: това е една ваша най-голяма слабост, ако вие с едно голо и просто заплашване оставите бащино си свято огнище, къщи и покъщнини, имане и добитък, такава плодовита и благоразтворена земя, която нашите онези храбри и славни праотци с толкова кърви са добили и бранили и преславно име оставили – да оставите сичко това блаженство и да идете на пусти места, дето ви чака най-голяма бедност и още вечното робство! Тая ваша постъпка, ако я направите, от всякого ще се укори и вие ще бъдете укорени и поругани от цял свят.

Никакво заплашване, никакво насилие не треба да ви поколебай от местата ви, на които сте се родили и отхранили, на които сте нашли толкова добрини от славните си прадеди и на които лежат и почиват нихните кости. Никой не може да ви насили да оставите имането си, но и ако такова нещо си се опитат да ви направят, което никога не вярваме да бъде, вие треба като юнаци да предпочетете да пролейте кръвта си над гробовете на дедите и бащите си, а не да бегате като жени и мършави человеци.

Треба да знайте още, че Н. В. Султана не допуща, а и европейските сили не оставят такива насилия да станат над християните; тия времена веке минаха, когато се допущаха такива беснила. Примерът нека бъде на това нам Сирия, дето щом се появи такова нещо, Султана и европейските сили тутакси изпратиха войски в помощ бедним Християнам, умириха сичко и наказаха с най-люта смърт убийците християнски. А що треба Сирия за пример, и вие сами, Видинските Българи, знайте и помните още, че преди няколко години, щом се появиха и между вас размирици, Н. В. Султана и другите сили не оставиха необузданите некои си Турци да ви изколят и мъчат, тутакси се сичко умири и оттогаз насам не можете го отказа, във ваша видинска област много по-добре стана и не ви веке тъй мъчат спахии и други Турци, както е било от по-преди.

Ние се надейме, че ще дойдете в съзнание и щете послуша гласа на един ваш съотечественик, който ви казва и съветова сичко това от чиста българска душа, и ако сте се някои си записали да идете в пуста и варварска Русия, ще се откажете от тая лудост, която ще ви зароби с децата ви и жените ви вечно. А ония, които са ви на това излъгали и наклонили, ще ги изгоните из помежду си, като подкупени оръдия руски и като черни предатели милаго ни Отечества.

С надежда, че щете послуша тия спасителни за вас речи и щете престане отсега нататък занапред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здраве и вразумление от Бога”.


А сега, няколко извадки от по-новата ни история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия:
Публикуваните в този сборник документи от царските архиви разкриват истинското лице и действителните мотиви на така наречената „освободителна“ мисия на царска Русия по отношение на балгарския народ, получил националната си полунезависимост в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г. Създаването на „независимо“ българско княжество трябвало да послужи само като прикритие и етап от завладяването от Русия на подстъпите към Константинопол по западния бряг на Черно море. В продължение на десет години царското правителство влагало колосална енергия за укрепване на господството си в новообразуваната, квазинезависима държава, като пускало в ход всички средства на азиатско-византийската си дипломация - от масовата корупция и подкупи на политически гешефтари и армейски офицери до организирането на военни бунтове и държавни преврати, до вербуването на убийци и отстраняването на пречещи на плановете му държавни дейци на България. Ужасяваща, ненадмината по вулгарния си цинизъм картина разкриват секретните инструкции и донесения на царски министри и дипломати, извънредни емисари и чиновници. Пожълтялата хартия на тези документи пази забележки на монаршеския молив. Александър III е бил в течение на всички престъпни замисли, планове и подвизи на многобройната си шайка дипломати и нелегални агенти. Той всичко е знаел и всичко одобрявал. Той изпращал лично нему докладващи емисари. Съобщенията за терористичните актове и убийства, носещи неприкрити следи от причастност към тях на правителствените агенти, не предизвиквали у него никакво възмущение. „Всемилостивото“ му сърце трогвали само съобщенията за неуспехите и печалната участ на завербуваните от царските агенти българи, върху които се стоварвал юмрукът на страната, отстояваща своята независимост и свобода.“ ...

На основата на тази оценка на архивните документи ние с другаря Г. Димитров получихме разрешение от Наркоминдела да прегледаме материалите от царските архиви, отнасящи се до България, с цел публикуване. Настоящият сборник е резултат от на това начинание. Другарят П. Павлович, на когото ние поставихме задачата да прегледа архива, извърши голяма по обем детайлна и отговорна работа, която заслужава всякаква похвала.В това всестранно му помагаха отговорните ръководители на архива.
Москва, 15 ноември 1935 г. В. КОЛАРОВ
Извадката е от:

„Авантюрите на руския царизъм в България“

Издателска къща „Стено“, Варна, 1991 г.
Следва още един цитат от горната публикация:

N 3. Извадка от писмото на дипломатическия агент А. Кояндер в София до помощника на министъра на вътрешните работи от 16б4 август 1885 г.... Най-добрият изход би бил окупация на страната и назначаване на руски генерал-губернатор с въвеждане на нашите закони в България. Не аз ще съдя дали е възможно или не такова радикално средство, макар че примерите на Египет, Тунис и Босна се намират пред очите на Европа.

Вторият извод би бил отстраняването на княз Александър оттук и неговата замяна с човек, напълно предан на нас и в никакъв случай с някакъв мошеник като Алеко паша, за когото струва ми се, мечтае Каравелов“
Ето с какви дела се е занимавал руския дипломатически представител в столицата на „независимото“ Княжество България.
Подбрал и подредил:

Орлин СТАНЧЕВ,

капитан далечно плаване

Варна, 18.02.2015 г.


Каталог: compass -> news -> 2015
compass -> Научни изяви в чужбина (2008 – 2013) Списък на научни публикации в чужбина
news -> Община поморие международен търговски и културен център „геопан”
news -> Ой ти черно море, защо тъй ревеш ” в една балада на Тарас Шевченко се пее „Реве та стогне Днiпр широкий”
news -> Община балчик архитектурен и парков комплекс •двореца• балчик
2015 -> Да пипнеш сянката, но не къде да е, а в Зеебрюге!
news -> Проект предложение за структурни и законодателни промени
news -> Български морски квалификационен център


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница