Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввгстраница1/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2

  1. Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на ПГ и ВВГ

Ползвателя на газовите съоръжения и инсталации е длъжен да:

Природен газ

ВВГ

- осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация
- да ги проверява и поддържа в съответствие с изискванията на наредбата и техническата документация
- осигури поддържането, ремонтирането и преустройството на газовите съоръжения и инсталации само на лица вписани в регистъра по чл.36 от ЗТИП

- осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация
- да ги проверява и поддържа в съответствие с изискванията на наредбата и техническата документация
- да ги използва само по предназначението определена в инструкцията на работа на производителя
- осигури поддържането, ремонтирането и преустройството на газовите съоръжения и инсталации само на лица вписани в регистъра по чл.36 от ЗТИП

Ползвателя, ръководителя на предприятието и обслужващия персонал са длъжни да не допускат експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации когато:Природен газ чл.248

ВВГ чл.114

- не са регистрирани пред органите а технически надзор
- не им е извършен технически преглед
- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е написано, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация
- устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или изискванията на наредбата, на изискванията за пожарна и аварийна безопасност или имат повреди или неизправности
- нямат нанесена маркировка за съответсвие

- не са регистрирани пред органите а технически надзор
- не им е извършен технически преглед
- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е написано, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация
- устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или изискванията на наредбата, на изискванията за пожарна и аварийна безопасност или имат повреди или неизправности
- нямат нанесена маркировка за съответсвие

Ползвателят и обслужващия персонал са длъжни да прекратят незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации при:Природен газ чл.254

ВВГ

- повишаване на налягането или температурата над допустимите стойности
- при откриване в елементите под налягане издутини, пукнатини или пропуски на газ
- пожар или природно бедствие
- случаи посочени в производствената инструкция

- повишаване на налягането или температурата в тях над допустимите стойности посочени в техническата документация
- при откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ в елементите под налягане в заваръчните шевове
- нарушено отвеждане на димните газове
- недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи
- наличие на неизправно предпазно устройство
- невъзможност да се установи налягането в тях
- неизправност на спирателна или регулираща температура
- установяване концентрация на газ във въздуха по-голяма от 20 на сто от долната граница на концентрация при която е възможно възпламеняване
- пожар или природно бедствие
- случаи посочени в инструкцията за експлоатация

При спиране експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации незабавно се прекратява притокът на газ към тях и се вземат необходимите мерки за предотвратяване на авария или злополука.


Обслужващият персонал обхожда периодично газопровода, газовото съоръжение (горивната уредба) или инсталация и проверява съгласно инструкцията за експлоатация за:Природен газ чл.253

ВВГ чл.137

- пропуски на газ
- състоянието на арматура, уплътнения, фланцови и резбови съединения, предпазни устройства, контролно измервателните уреди и опорите и подвеските на газопроводите
- плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения
- изправното действие на работните манометри и предпазни устройства

- пропуски на газ
- състоянието на арматура, уплътнения, фланцови и резбови съединения, предпазни устройства, контролно измервателните уреди и опорите и подвеските на газопроводите
- плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения
- правилното отвеждане на димните газове

Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на:

Природен газ

ВВГ

- манометрите съгласно периодичността в Наредбата за средства за измерване
- предпазно-отсекателните клапани - най-малко веднъж на 12 месеца
- газ сигнализаторите - най-малко веднъж на 12 месеца
- всички проверки се документират

- предпазните клапани монтирани на газовите съоръжения - най-малко веднъж на 12 месеца
- газ сигнализатор - най-малко веднъж на 12 месеца
- разглобяемите съоръжения на монтираните в помещения газови съоръжения се проверяват най-малко веднъж на 3 месеца (с пенообразуващо вещество)
- всички проверки се документират

При откриване на недопустими пропуски на газ в газови съоръжения и инсталации:Природен газ

ВВГ чл.116
- евакуират се всички хора
- проветряват се всички помещения, разположени под нивото на околния терен в близост до мястото на пропуск
- проветряват се загазените помещения
- вземат се бързи мерки за пропуски на газ
- прекратяват се всички действия, свързани с искрообразуване или ползване на пламък

Втечнените въглеводородни газове се продават одорирани със специфични на мирис вещества, като мирисът от тях трябва да се усеща при съдържание на газ във въздуха не по-високо от 20 на сто от долната граница на концентрацията, при която е възможно възпламеняване.Природен газ

ВВГ чл.119
Подаването на газ в газовите съоръжения и инсталации се извършва плавно с постепенно повишаване на налягането.

  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница