Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввг


Изпитване на газопроводи, съоръжения и газови инсталации за ПГ и ВВГстраница2/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Изпитване на газопроводи, съоръжения и газови инсталации за ПГ и ВВГ

Неразглобяемите съединения на газопроводите се изпитват чрез:

Природен газ

ВВГ чл.105
- Ултразвукова дефектоскопия при дебелина на стените над 10 мм
- Радиография

Изпитване на газови съоръжения и инсталации се извършва на:Природен газ

ВВГ чл.106 и чл.109

- Газопроводи и съоръжения на преносната мрежа се изпитват хидравлично, като се обезвъздушават предварително, като продължителността на изпитвне на плътност е не по-малко от 24 часа с налягане равно на работното налягане
- Газопроводи и съоръжения на разпределителната мрежа се изпитват на якост след темпериране в продължение на не по-малко от 1 час. Допуска се газови отклонения за потребители да се изпитват в продължение на 10 минути.
- Изпитване на площадковите газопроводи и газовите инсталации се извършва с инертен газ, въздух или вода, като не се допуска използването на кислород. Изпитването на якост в продължение на не по-малко от 1 час с налягане съгласно приложение 2 от наредбата. Допуска се ВГИ да се изпитват в продължение на 10 минути.
Изпитването на плътност се извършва при работно налягане, но не по-голямо от 1.5 от максималното работно в продължение на 1 час, като за СГИ времето може да се сведе до 10 минути.

- Якост - хидростатично с вода с налягане не по-малко от 1.5 пъти от максималното работно налягане
- Плътност - с инертен газ или въздух с налягане равно на работното налягане
Допуска се за съоръжения с налягане под 0,5 MPa изпитвнето на якост да се извършва с инертен газ или въздух при допълнително взети мерки за безопасност. Проверката на плътност се извършва с пенообразуващо вещество.

Продължителността на изпитване на якост за ВВГ е не по-малко от 1 час, а на инсталациите на СГИ и ВГИ минимум 30 минути. Реда и изискванията за извършване на изпитванията се определят с инструкция изработена от ползвателя или производителя.


При изпитване на якост напреженията в съоръженията от вътрешното налягане не трябва да превишават 90% от условната граница на провлачане на материала от който са изградени.

Изпитванията на якост и плътност се извършват при плавно повишаване на налягането в газопроводите и температурно изравняване на системата.


  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница