Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввг


Експлоатация и изпитване на нефтопроводи и съоръженията към тяхстраница3/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Експлоатация и изпитване на нефтопроводи и съоръженията към тях

Изпитването на тръбопроводите на якост и плътност се извършва по технологична инструкция. Инструкцията се осигурява от монтажника или проектанта на тръбопровода, съгласува се със собственика на тръбопровода и се утвърждава от председателя на комисията, която провежда изпитването. За резултатите от изпитването се съставя протокол.
В инструкцията се определят:
1. методът на изпитване;
2. наляганията за изпитване;
3. продължителността на изпитване на якост и плътност;
4. флуидът за изпитване;
5. критериите за приемане;
6. допустимото изменение на налягането на флуида при изпитване;
7. методите за откриване на пропуски;
8. отстраняването на флуида, с който е извършено изпитването.
9. интервалите и начина за провеждане на профилактика на тръбопроводите и съоръженията;
10. начина и сроковете за извършване на ремонтни работи;
11. сроковете за извършване на обходите на тръбопроводит

Изпитване на тръбопроводите се извършва след:


- приключване на монтажа;
- предварително почистване на вътрешната повърхност на тръбопровода.

За избягване въздействието на температурните промени изпитванията на подземните тръбопроводи се извършват след засипването им. При температура на почвата, по-ниска от 2°С, се предвиждат мерки срещу замръзване на флуида. Средствата за измерване, които се използват при изпитването, трябва да са калибрирани и да имат валиден сертификат за калибриране.


Тръбопроводите се изпитват на якост с вода, като предварително се обезвъздушават. Допуска се пневматично изпитване с въздух или инертен газ в обусловени случаи при взети подходящи предпазни мерки. Не се допуска едновременно изпитване с въздух и вода.
Минималната продължителност на изпитване на якост е 15 минути като налягането, при което се изпитват тръбопроводите трябва да е по-голямо или равно на 1.25 пъти максималното работно налягане на тръбопровода. В планински райони налягането за изпитване на якост не трябва да превишава 1.35 пъти по-високо от максималното работно налягане. При изпитване на якост напрежението в метала на тръбите не трябва да превишава 90% отграницата на провлачане.
Изпитването на плътност се провежда непосредствено след изпитване на якост или съвместно с него. налягането при изпитване на плътност не трябва да е по-високо от това на изпитване на якост и по-ниско от максималното работно налягане.
Изпитването на плътност се извършва с въздух или инертен газ, като продължителността му е не по-малко от 12 часа. За тръби с обем по-малук от 20 m3 или непокрити участъци с дължина до 200 m, времето за изпитване на плътност може да се редуцира до 6 часа.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница