Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввгстраница6/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Персоналът, който обслужва тръбопроводите за водна пара и гореща вода, най-малко веднъж на смяна трябва да проверява изправността на средствата за измерване, защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол.

Обслужващият персонал трябва да проверява изправното действие на предпазните клапани при всяко пускане в действие на тръбопроводите и периодично по време на работата им чрез тяхното продухване:


1. най-малко веднъж на смяна - на тръбопроводи с работно налягане до 1,6 МРа;
2. най-малко веднъж на денонощие - на тръбопроводи с работно налягане над 1,6 МРа до 4,0 МРа;
3. в срокове, определени в инструкцията за работа на тръбопроводи с работно налягане над 4,0 МРа.

Най-малко веднъж на смяна обслужващият персонал трябва да обхожда монтираните надземно или в проходими канали тръбопроводи и да проверява за:


1.наличието на пропуски;
2. състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските;
3. състоянието на заварените и разглобяемите съединения;
4. положението на реперните точки.
Обслужващият персонал трябва да записва резултатите от извършените проверки в дневника

При обслужването на тръбопровода да се спазват следните изисквания:


1. скоростта на загряване на тръбопроводите за пара чрез регулиране на притока на парата да не е по-висока от 60 °С за минута за тръбопроводи от въглеродни стомани и не по-висока от 40 °С за минута за тръбопроводи от легирани стомани;
2. скоростта на загряване на тръбопроводите за гореща вода да не е по-висока от 300 °С за час;
3. налягането се повишава до работното след пълно подгряване на тръбопровода;
4. при поява на хидравличен удар в тръбопровода за пара подаването на парата незабавно се спира до отстраняването на кондензата от съответния участък;
5. охлаждането на тръбопроводите за пара от легирани стомани се извършва със скорост, не по-висока от 40 °С за минута.
Ползвателят, лицето, което отговаря за безопасната експлоатация на тръбопровода, и обслужващият персонал трябва да прекратят незабавно експлоатацията на тръбопровода, когато възникнат недопустими измествания в опорно-окачващата му система или се появят хидравлични удари в тръбопровод за пара.


ИЗПИТВАНЕ
Стойността на налягането при хидростатичното изпитване трябва да съответства на по-голямата от следните стойности:
- 1,25 от стойността на налягането при максимално натоварване на съоръжението по време на експлоатация при отчитане на максималното допустимо налягане и максималната допустима температура;
- 1,43 от стойността на максималното допустимо налягане.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница