Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации на пг и ввг


Технически надзор на съоръжения под наляганестраница8/9
Дата08.07.2024
Размер126.5 Kb.
#121541
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДИ 13-19 въпрос
Свързани:
Курсова задача - редакция 2, Инструкция за битови абонати на природен газ, 0.1 ОСИ И ВАЛОВЕ, 1 МОСТОВИ КРАНОВЕ, 12. Технически характеристики кранови колички, IBR Sapani-texstil 2
Технически надзор на съоръжения под налягане

Обектите, в които функционират съоръжения под налягане, се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор. Заверяването на проекта се извършва в срок от 14 дни. Ремонт на съоръжения под налягане се извършва по проект заверен от органите за технически надзор.

Съоръженията под налягане, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП, се произвеждат по конструкторска документация, заверена от органите за технически надзор, която включва:


1. обяснителна записка с данни за работните параметри;
2. изчислителна записка с изчисления за натоварванията;
3. конструктивни чертежи;
4. данни за предвидените материали, арматура, предпазни устройства, контролно-измервателни уреди и автоматика;
5. данни за предвидения контрол без разрушаване на заварените съединения и предвидените механични изпитвания;
6. процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения;
7. инструкция за монтаж, експлоатация и поддържане и за реда за извършване на изпитвания на якост и плътност;
8. технологична схема.

Регистрирането на съоръженията под налягане се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:


1. идентифициращи ползвателя;
2. за мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението;
3. за производителя и/или лицето, което ги е монтирало.
Към заявлението по се прилагат:
- ревизионна книга;
- инструкции, чертежи, схеми и други документи;
- декларация за съответствие;
- копие от проекта
- сертификати и декларации за съответствие на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането и арматурата съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП;
- копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане;
- протоколи за резултатите от изпитванията на якост на съоръжението под налягане и изпитванията и контрола на неразглобяемите му съединения.

Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията под налягане:  1. първоначални - след регистриране

  2. периодични

- за съоръжения под налягане - веднъж на 4 години
- за тръбопроводи за пара и гореща вода - веднъж на 1 година

  1. периодични с изпитване на якост - веднъж на 8 години

  2. след преустройство

  3. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца

  4. след промяна или ремонт на елементи под налягане

  5. по искане на ползвателя

  6. внезапни

  7. след преместване на съоръжението под налягане

За извършване на технически преглед ползвателя подава писмено заявление.


+ При всички прегледи се прави външен и вътрешен оглед на СН.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница