Безплатни разговори извън корпоративната група и безплатни разговори в корпоративната групаДата20.07.2017
Размер42.98 Kb.
#26104
Предмет на поръчката: “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Аксаково и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Техническа спецификация
Общи изисквания за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


1 Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM и UMTS, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на РБългария и чужбина за около 160 абоната на Община Аксаково, организирани в корпоративна група, разделени на три тарифни плана, както следва:

І-ви тарифен план /А/ – около 20 абоната с минимум 150 минути безплатни разговори извън корпоративната група и безплатни разговори в корпоративната група.

ІІ-ри тарифен план /В/ - около 120 абоната с минимум 100 минути безплатни разговори извън корпоративната група и безплатни разговори в корпоративната група.

ІІІ-ти тарифен план /С/ - около 20 абоната с минимум 10 минути безплатни разговори извън корпоративната група и безплатни разговори в корпоративната група.

2.Задължително се предоставят безплатни минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, които се предоставят в приблизително съотношение 1:1.Пример: Ако участник желае да предостави 100 безплатни минути месечно за разговори към всички национални мрежи, то тези минути се разделят, както следва: до 50 минути към собствената мрежа, 50 или повече минути към всички останали национални мобилни и фиксирани мрежи.
ІІ. Общи изисквания към услугата, предоставяна от мобилния оператор:
1.Електронните съобщения да се осъществяват въз основа на издадени от Комисия за регулиране на съобщенията, Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа съответно по стандарти GSM и UMTS с национално покритие.

2. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да осигурява с приоритет предоставяните електронни съобщителни услуги при извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

3. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Аксаково и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

4. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS да предоставя всички електронни съобщителни услуги съгласно GSМ и UMTS стандарта, както следва:

4.1. Обществена телефонна услуга:

4.1.1. предоставяна чрез мрежа по стандарт “GSM” (“Глобална система за мобилни съобщения (Global System for Mobile Communications - GSM)”).

4.1.2. предоставяна чрез мрежа по стандарт “UMTS” (“Универсална система за мобилни съобщения (Universal Mobile Telecommunication System - UMTS)”).

4.1.4. Провеждане на разговори между максимално възможен брой абонати в група.

4.1.5. Провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS на кандидата.

4.1.6. Провеждане на разговори с крайни потребители на други мобилни наземни и фиксирани мрежи.

4.1.7. Провеждане на международни разговори с мобилни наземни и фиксирани мрежи (по международни зони).

4.1.8. Провеждане на разговори в роуминг с мобилни наземни и фиксирани мрежи.

5. предоставяне на услуга “пренос на данни/факс”.

6. предоставяне на услуга кратки съобщения (текстови – SMS и мултимедийни – MMS).

7. предоставяне на услуга “Оповестяване на служители на Възложителя посредством изпращане на кратки съобщения (SMS) от обособен център на Възложителя”.

8. Осигуряване на възможност за високоскоростен мобилен интернет достъп:

8.1. предоставяне на услуга “Мобилен интернет и WAP (Wireless Application Protocol) през CSD(Стандартен GSM канал за данни) канал”.

8.2. предоставяне на услуга “Мобилен интернет и WAP през GPRS/EDGE (General Packet Radio Service/Enhanced data rates for global evolution) среда”.

8.3. предоставяне на услуга “Мобилен интернет и WAP през UMTS среда”.

9. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM с национално покритие при качество на услугите в мрежата:  • вероятност за успешно установяване на връзка в район с покритие на мрежата ­ повече от 90%;

  • неуспешни повиквания, дължащи се на претоварване или повреди на мрежата ­ по-малко от 5%.

10. Да са освободени от заплащане услуги като: замяна на загубена, открадната или унищожена SIM карта, подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от корпоративната група, без тежести за общината;

11. Разговорите да се тарифират на всяка секунда, след първите 30 секунди;

12. Предоставяне на възможност за преносимост на предоставените мобилни номера;

13. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS при преференциални условия на служители на Възложителя, като ползватели извън корпоративната група;

14. Възможност за спиране на SIM карти по предварителен списък и последващо активиране за определен период от време, посочен от Възложителя, но не по-голям от срока на договора;

15. Други допълнителни електронни съобщителни услуги съгласно GSМ и UMTS стандарта предоставяни от предприятието, осъществяващо обществени електронни съобщителни услуги по стандарт GSM и UMTS;16. Възможност за осъществяване на гаранционен и след гаранционен сервиз на мобилните апарати собственост на Възложителя, чрез собствена сервизна мрежа на Изпълнителя;

Посочените по-горе изисквания следва да се изброят в техническото предложение на участника при подаване на офертата за участие!
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница