Библейските дни са тук отново пастор Бени ХинДата21.01.2018
Размер135.7 Kb.
#50267


Библейските дни са тук отново
пастор Бени Хин
Днес е денят, в който започваме едно славно поучение на тема Библейските дни са тук отново. Нека ви чуя да казвате: Библейските дни са тук отново. Още веднъж с цялото си същество: Библейските дни са тук отново! Когато Библейските дни удариха Ерусалим, вижте резултата в Деяния 2:43 И страх обзе всеки човек. Първият резултат от движението на Господ в живот и в църква, е страх - страхът на Господ. Святост! Хората няма да си играят с греха повече. Светии, когато Господният Дух падна върху хората в деня на Петдесятница, ние знаем какво стана - три хиляди човека бяха новородени, Ерусалим беше разтърсен. Но какво стана в църквата? Какво се случи с вярващите? Повече от това, че дарбите на Духа бяха изявени. Едно от най-важните неща, което беше изявено там е, че имаше святост, вложена в сърцето им, страх от Господ. Повече те не си играеха с греха, но те вървяха за Исус.

Има хора днес, които не се страхуват от Господ и те атакуват Божиите слуги. Опасно нещо е да атакуваш помазанието върху един мъж, или жена на Господ. Знаете ли, аз не се интересувам дали ме наричат с различни имена, или дали се смеят на прическата ми, както те го правят, или да се смеят на начина, по който говоря. Но ако докоснете помазанието върху мен, вие вече не докосвате Бени Хин. Вие не говорите за косата му, вие докосвате Святия Дух. Вие не атакувате човека, вие атакувате Бог, който е върху човека и си играете с опасност. Вие не можете да победите в тази игра, когато атакувате Божий човек. Вие не можете да победите, когато атакувате слуга на Господ. Когато Давид чу, че Саул беше убит, помните - амаличанинът отиде и каза, като си мислеше, че Давид ще го награди, и му каза: Аз убих Саул. Той каза: Как смееш да докоснеш Божия помазаник?! Не се ли страхуваш да положиш ръка върху Божия слуга? Може би ще кажеш: Спри, проповеднико, за малко! Мислех, че Саул е нечестив. Да.

Чуйте, разберете ме правилно! Саул беше познал помазанието на Духа. Саул беше ходил с Бог. Да, той падна, забрави Господ. Да, той отхвърли Словото на Бог. Да, Святият Дух го остави. Но това не промени факта, че той все още беше избран съд. Давид каза: Как смееш да докоснеш човека, който Господ е помазал? И мога да добавя: Саул по онова време нямаше помазанието, той беше загубил Духа, но Господ каза: Той все още е избран съд. Знаете ли защо Исус никога не атакува и не изяви Юда за това, което прави? Ето го Юда, седи с останалите единайсет апостоли, той ще предаде Господаря.

Нито един от тях не знаеше какво ще направи Юда. Господ не каза: Той ще Ме предаде. Не, Той въобще не говореше за Юда и когато Юда излезе, те не знаеха къде отива. Мислеха си, че отива да помага на бедните. Когато Господ възкръсна от мъртвите, Той не каза: Видяхте ли какво направи този човек с Мен? Знаете ли защо? Юда беше участник в помазанието. Ако помазанието дойде върху живота на човек, не го докосвай дори и ако той се отвърне от Господ. Ако го докоснеш, ти си в голям проблем, опасност. Вижте какво стана в Деяния 2:43. Не само, че имаше страх върху всяка душа, но на второ място: Много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Свръхестествени намеси на Всемогъщия Господ дойдоха в Божия дом - чудеса и знамения.

Смит Уигълзуърт пророкува, че ще дойде ден, когато в Тялото Христово няма да има болести. Те ще идват в дома Господен без ръце и крака и ще им израстват ръце и крака. Те ще влизат с демони и ще бъдат освобождавани от демони. Те ще бъдат изпълнени със Святия Дух и повече от това. Денят идва, когато децата на Господ ще живеят в съвършено здраве. Ако децата на Израел можеха да ходят в съвършено здраве, защо не ние, които живеем под благодат? Три милиона и нито един не живееше в немощ. Нито един! Кажете го, хора. Вижте, това е голямо изявление. Както Давид казва в Псалмите, нито един! Разбирате ли? Три милиона човека, три милиона мъже, жени и деца и нито един от тях да не бъде немощен. Разбирате ли каква свръхестествена сила може да поддържа толкова много хора в здраве? Такава Божествена сила, така че всички да бъдат в съвършено здраве! Това е сила, братко! Това идва в дома Господен. Помня, когато скъпата Кетрин пророкува. Чух я, когато тя каза: Така казва Господ: Ще дойде ден, когато няма да има нито един болен светия в Тялото Христово.

Дами и Господа, Библията казва, че не само страх от Господа обзе всяка душа, но ставаха големи знамения и чудеса. През 1972-73 чух Демошен Караян в Маями, на Хул Госпъл - бизнесмен конференция. Той стана и пророкува: Ще дойде ден, когато Тялото Христово ще отива в болниците и ще ги изпразва. Пригответе се! Ще има Божествено движение на Господ и то ще удари света.

Няма да забравя, когато чух за едно малко момче в Африка - 9 годишно. И Бог му казал: Отиди да се молиш за Исус! И то казало: Не знам как може едно малко дете... Един ден то станало, минало през селото, започнало да проповядва Евангелието и стотици отишли да слушат за Господа. Не минало много време и тълпата станала толкова голяма, че момчето трябвало да се качи на едно дърво. Той бил толкова малък, и се качил на един малък клон... И това ще стане. Стана в Деяния на апостолите и то ще се случи отново. Там се казва: И всички, които вярваха, бяха заедно, и имаха всичко общо. Номер едно: Невероятен страх и святост! Номер две: Много чудеса и знамения ставаха. Номер три: Голямо единство. Номер четири: В Деяния 2:45 се казва: И продаваха стоката, имота си, и разпределяха парите на всички според нуждата на всекиго. Пълен просперитет, снабдяване, изобилие! Обичате ли деня, който ще дойде и нито един няма да е в нужда, както в Деяния на апостолите. Донесоха парите си и Яков, Петър и всички останали раздаваха според нуждата на всекиго - на гладните, на нуждаещите се. Те снабдяваха нуждите си, всяка сметка беше платена. Алелуя! Както Ейми Макферсън, която в дните на Депресията нахранила повече хора, отколкото има в щата Калифорния. И продължава да ни казва в следващия стих - 46: И те продължаваха единодушно в Храма да разчупват хляб по къщите си, и да приемат храна с радост и простосърдечие. И пето: Библията ни казва - не само, че няма да има нужди, но ще има увеличение на молитвения живот. Казва се: Увеличение, ежедневно. Ежедневно продължаваха. Имаше движение на молитва. Мощно движение на молитва! На първо място: Страх от Господа! На второ място: Знамения и чудеса! На трето място: Единодушие! На четвърто: Няма нужди!

На пето: Голяма молитва! И номер шест: Радост и веселие, простосърдечие, задоволство. Колко от вас желаят да живеят в доволство от Исус? Кажете Амин! Това е голям резултат за това, че Библейските дни идват отново. Ето това, което ще се случи с Тялото Христово. И номер седем: Ще има пробив в евангелизационните служби: И Господ прибавяше в църквата ония, които се спасяваха. Светии, колко от вас искат да дойде този ден, отново да дойде тук? Кажете Амин! Има един ключ. Обърнете на Евреи 1:1. Три стиха искам да ви дам, които ще ви благословят толкова, както не сте били благославяни. Бог при разни частични съобщения и по много начини, е говорил... ГОВОРИЛ в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина. Кажете с мен: Всеки път, когато Господ говори, Той търси общение. Кажете го отново: Когато Господ говори, Той търси общение. Винаги, когато Той говори, Той търси общение. Когато Исус говори, какво търси Той? Той търси хора, които да чуят гласа Му и да Го следват. Библията казва, че в стари времена Господ е говорил чрез пророците. В Деяния 3:18 се казва, че пророците говореха и те казваха Словото на Господ, но не знаеха защо и какво казват. Библията не само казва, че в последните дни - в тези последни дни.

Светии, когато Исус дойде, последните дни започнаха. Ние сме в последните дни. В тези последни дни Той говори нам чрез Сина. Когато Исус се появи, Исус каза: Това е началото на последните дни. Чрез Своя Син. Кажете: Исус е свръхестественото откровение на Господ Всемогъщи! Дами и господа, Бог Всемогъщ е без начало и без край, Той е неограничен, Той е мощен, Бог на Авраам, Исаак, Яков. Той е невидим. Библията казва, че е без начало, без край, без ограничение. Един ден Неговият Син дойде на земята и разкри Себе Си на нас, и Господ говори: Той е Моят Син, Той е Този, който е Словото Ми. Всеки път, когато Исус се движеше, Бог говореше. Когато Исус говореше, и Бог Отец говореше. Исус е свръхестественото Откровение на Господ Всемогъщи. С други думи Исус е Откровението на Господ, а кой е Бог Отец? Нашите умове не могат да поберат Бог, защото ние сме ограничени, а Той не е ограничен. Ние сме с лимит, а Той е без лимит. Ние сме човеци, а Той е Божествен. Издигнете ръце и кажете: Господи, помогни ми да разбера това, което чувам. Хайде!

Библията продължава и ми казва седем неща за този прекрасен Исус. Номер едно: Който е определил за Наследник на всички неща. Кажете: Наследник! Нека да ви кажа нещо. Искате ли Неговата Божествена сила в своя живот? Кажете Амин. Искате ли силата Му да бъде върху вас? Кажете Амин. Искате ли реалността Му да бъде ваша? Кажете Амин. Ние не говорим тук за някой, който познаваме с ума си, или с мисли, или с чувства. Не, сър! Исус Христос е реален за нас. Той е по-реален, отколкото кръв и плът. Той е по-реален, отколкото светът е реален за нас. Той е по-реален от това, което ти докосваш, или чувстваш. Имам новини за вас. Ако вие сте чувствали Неговото докосване, чули сте гласа Му и сте били в Неговото присъствие, вие никога няма да бъдете същите! Колко от вас познавате гласа Му? Вдигнете ръцете си. Колко от вас са виждали Исус - не като историческа фигура, но като жива реалност за вас? Кажете Амин. Колко от вас са чули гласа Му и са Го възлюбили? Нека да чуя Амин.

Ние говорим за реалност. Толкова реален! Светът никога не Го разбира, не проумява реалността, но ние знаем. Знаем, защото сме били новородени. Ето защо когато Му се покланяме, сълзи се стичат по бузите. Кой си мислиш, че те освободи от твоите грехове? Той е реален. Той е реален! Той е толкова реален! Имам новини за вас: Той ще стане още по-реален. Защото колкото повече се приближаваме към Господ, толкова повече се увеличава Неговата реалност. Не говорим за някой, който можем да си представим с умовете, или да изглежда като някоя картинка. Не, хора! Искам да ви кажа истината. Има моменти, когато присъствието на Господ е толкова силно в живота ми. Аз просто не мога да го понеса. Толкова е Божествено! Виждам фигури, виждам мантията и робата, която носи. Чувствам ръцете Му.

Преди няколко нощи бях в леглото, не можех да спя. Бях буден и тази реалност дойде върху мен. Просто изпълни плътта ми. Бях вцепенен в тази реалност, докато казах: Исус! Понякога... Не знам дали ще ме разберете, но понякога, когато Неговата реалност падне върху мен дълбоко, буквално нещата на земята - предметите стават нереални за мен. Те губят своята реалност. Не знам как да го кажа. Той е по-реален за мен, отколкото вие. Дори и да ви виждам... Знам, че сте там, но за мен вие просто не сте там, защото вие сте ограничени, а Той не е ограничен. Вие сте ограничени във времето, а Той не е. Имам новини: Мога да чуя вашия глас и да не бъда впечатлен, но ако чуя Неговия, целият ми живот се променя. Мога да чуя гласа ви и проблемите ми да са същите, но ако чуя гласа Му, аз съм свободен! Демоните могат да атакуват тялото, душата, ума ми, но в момента, в който Той влезе и каже една дума, Той ще ми помогне. Само една дума от устните Му и веднага игото е разчупено. Ето това е реалност.

Мога да лежа на смъртно легло и да дойдете при мен, и да ме посетите, и да ми дадете храна, или цветя, или любов, и аз да умирам, но ако Той влезе в болничната стая, Неговото присъствие ще ме вдигне от смъртното легло, защото Той е жив. Той е жив! Той не е някоя историческа личност! Те не могат да докажат, че Мохамед е жив, не могат да докажат, че Буда е жив. Не могат да докажат, че някой от тези мъже е жив, защото нито един не е променил душата на човека. Нито един не е върнал живота в някое тяло. Нито един не е изцелил, нищо не е направил. Но Исус е спасил вашата душа. Той е изцелил вашето тяло и ви е изкарал от ямата. Той не е само жив. Той е Животът. Наследник на всичко! О, хора, издигнете ръцете си и кажете Алелуя! Колко от вас са почувствали докосването Му? Помахайте с ръка!

Чували ли сте гласа Му в молитва? Почувствали ли сте Неговата грижа, когато никой не се е грижел за вас? Колко от вас са чувствали Неговата топлина, когато светът е бил студен? Колко от вас са чувствали докосването Му, когато светът ви е преследвал? Колко от вас са почувствали Святия Дух и силата Му, когато светът е бил против вас? Той е реален, нали? Издигнете ръцете си и Му кажете: Благодарим Ти за тази реалност! Благодарим Ти за тази реалност, Исусе! Ние не говорим за някой, който си мислим, че познаваме. Ние Го познаваме. Познавате ли Го? До колко Го познавате? Чувствам помазанието върху себе си... Библията продължава и ни казва не само, че Исус е Наследник на всичко, но в Колосяни 1:16 се казва, че чрез Него бяха създадени. Колосяни 1:16 Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. Така че, наследник означава, че всичко, което е създадено Му принадлежи. Второ се казва - не само Той е наследник на всички неща, но чрез Него беше направен света. Той е Начало на всичко! Чрез Него всичко беше създадено. Библията ни казва, че Той е Наследник. Това означава, че всички неща бяха за Него. Той ги създаде. Това означава, че чрез Него бяха създадени. Той е началото. Той е и краят. И когато се казва, че Той го е започнал, това означава, че Той го и изпълнява. Имам новини за вас. Евреи 1:3 казва: Който е Сияние на Неговата слава. Обичам това! Сиянието на Неговата слава означава, че Той отразява Господ.

Помислете за момент! Гледали ли сте слънцето в небето? Колко от вас са виждали слънцето? Помахайте. Не, не сте го гледали. Нито един от вас не е виждал слънцето. Слънцето е извън онази яркост, която можете да видите. Никога не сте виждали слънцето, дори с различните уреди, защото неговата яркост е толкова силна! Това, което виждаш е сиянието. Исус е Сиянието на Отец. Ти не можеш да видиш Отец, но можеш да видиш Сина, Той е Сиянието на Неговата слава, Той е отражението на Неговото присъствие. Библията ни казва нещо фантастично за това във ІІ Коринтяни 4:4 За тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Той е светлината на славното благовестие. Шести стих: Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просветли света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.

Кажете: В лицето! Кажете го пак: В лицето на Исус Христос. С други думи в лицето на Исус Той свети. Отец свети чрез лицето на Исус Христос. Така че, чие лице виждаме? На Исус. Сега, четвърто се казва, че Той е сиянието, отпечатъка на Неговото същество. Той е отпечатък на Неговото същество - точното представяне, отпечатък, печат. Исус Христос е точното представяне на Бог Отец. Учениците казаха: Покажи ни Отец! Исус каза: Толкова време Съм с вас и вие Ми казвате: Покажи ми Отец?!Исус е отпечатването. Ако вземеш печат и го сложиш върху лист хартия, какво излиза? Той е точното представяне на Бог Всемогъщ, субстанцията, съществуването на Бог. Той е съществото на Бог. В Колосяни 2:9 се казва: В Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Кажете го: В Него Господ обитава телесно. Никога не сте виждали три стола в Небето, нали? Казва се, че Той видя славата на Бог и Исус стоеше от дясно Му. Няма място в Библията, където да се казва, че Той видя Отец, но той видя Божията слава, а Исус седеше. О, да! Има повече от един човек, който стои там. Да, Той седи. Бог седи, но никой не Го е виждал. В І Тимотей 1:16 се казва, нека да го прочетем. Слушайте, моля: Никой човек не е виждал Господ, нито може да Го види. Само чистите по сърце - те ще видят Бог. Знаете ли, че Мойсей никога не видя Бог? Имам новини за вас. Мойсей не Го видя. Нито Авраам. Никое от децата на Израел, никой не Го е виждал, което означава точно това, което е писано. Нито един! И Адам не беше виждал Бог. Никой не може да види Божието лице и да оживее, казва Господ. Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, Когото никой човек не е видял, нито може да види. Получихте го, нали? Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. Нека отново да го прочетем: Който сам притежава безсмъртие - това е Отец, обитавайки в непристъпна светлина, Когото никой човек - нито един човек, не е виждал, нито може да види. Точно така! Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. Кого виждаме ние? Исус Христос. Той е образът на невидимия Бог. Нека да отидем в Колосяни 1:15 В Него, Който е образ на невидимия Бог. Образ на невидимия Бог! Когато отидем на Небето, чие лице ще видим първо? Исус. В сърцето си познаваме Неговото прекрасно присъствие, но никога не сме виждали Неговото лице с естествени очи. Неговото прекрасно лице! Какво ще бъде първото нещо, което ще направим, когато Го видим? Библията казва, че ще застанем в присъствието Му непорочни. Това е, което се казва. Този, който може да ни опази от падане... и какво още? И да ни запази непорочни, невинни. Нека да ви кажа още нещо. След като не сте виждали Отец. Никой от всички хора не е виждал Отец, включително Авраам и Мойсей. Исус ще открие Отец на войнството, на Небесното войнство. Захария Го описва. Там се казва: Замълчете, защото Господ излиза от Храма. Да бъдеш красив и почетен между светиите. Библията продължава и ни казва в Посланията, че ще дойде ден, когато Той ще покаже Своята благодат в по-голяма степен, отколкото я знаем. Когато Бог Всемогъщи ще ме погледне и ще каже... Вижте, това е, което Библията казва. Кажете след мен: Като наследници с Христос. Кажете: Ние сме наследници с Христос! Исус все още не е получил най-голямата си награда. В Галатяни се казва, че ще дойде ден, когато Той ще бъде наречен Господ от нации, от Небе, от земя. Библията също казва, че Той ще бъде прославен между светиите. Също така казва, че Отец ще Го почете в присъствието на всички. В Библията се казва, че всичко е дадено и обитава чрез Него. Той е наследник, създател. Всичко е сглобено и се държи заедно, Той го държи заедно. Той е началото и Той е краят. Той държи всичко заедно. Вижте как Исус, Святият Дух променя сцената. Първото откровение: Той е наследник. Две: Той е създател. Номер три: Той е отпечатък. Четири: Той е сияние. Пет: Той държи всичко. И след което се казва: Той е разпънатото агне. Той Го взема от Небето до кръста и казва: И очисти греховете ни. Вижте какво се казва по-нататък: Седна отдясно. Кажете: Седна.

Йов дава откровението, когато Исус седна. Колко години Исус седи? Колко? Две хиляди. Кажете го: Две хиляди. Нека да видим резултатите от това, че Той седна. Йов 29:7 Когато през града излизах на портата, и приготвях седалището си на пазара... Йов пророкува. Той не говори за себе си. Той говори пророчески за Исус Христос. Той приготвя седалището си. Резултат номер едно: Младите, като ме видяха, се скриха, и старците станаха и стояха прави. Страх от Господ падна върху тях. В секундата, в която Исус седна отдясно преди 2000 години и Святият Дух падна, страх от Господ дойде върху църквата Исус Христова в Деяния 2 глава. Нека продължим да четем, Йов 29:9-10 Първенците се въздържаха от говорене и туряха ръка на устата се. Гласът на началниците замлъкваше, езикът им залепна за небцето им. Второ, началниците, което означава духовните началства и власти, демоните спряха да говорят. Чуйте! Преди две хиляди години какво направи Исус? Какво? Седна отдясно.

Седенето означава, че делото е приключено - секундата, в която приключи със Своето дело. Следващият резултат е, че хората получиха страх от Неговото присъствие. Вече не беше подиграваният Спасител, беше страховитият Съдия. Като седна на Трона, не само началниците се плашат, но това са духовни началства и власти, това са демони. Ухо, като ме чуеше, облажаваше ме. И око, като ме виждаше, свидетелствуваше за мене. Номер три: Проповядва се евангелието. Кога се проповядва Евангелието? В деня на Петдесятница. Продължаваме: Защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето, и оня, който нямаше помощник. В секундата, в която Исус седна на Трона, хората започнаха да чуват Неговото име, да виждат силата Му. Демоните не можеха да говорят, те бяха обладани от страх, когато видяха силата Му. Трето: Евангелието се проповядваше, ухо чу, око видя и благославяше.

Какво става, когато евангелието се проповядва? Освобождение на сиромасите и сирачетата. Йов 29:13 Благословението от този, който бе близо до загиване, идеше на мене, веселях сърцето на вдовицата. Йов чрез Святия Дух започна да говори за това, което Исус направи, докато беше на земята. Обличах правдата, и тя ми беше одежда; Моята правдивост ми беше като мантия и корона. Аз бях очи на слепия и нозе на хромия. Чудеса и знамения - Той изцеляваше болните! Бях баща на сиромасите. Изследвах делото на непознатия мене. Защита на слабите! Трошех челюстите на несправедливия и изтеглях лова из зъбите му. Това е строшаване силите на сатана. Тогава думах: Ще умра в гнездото си и дните ми ще се умножат както пясъка. Той умря на кръста и наистина дните Му се умножиха. Коренът ми е прострян към водите и росата намокря цяла нощ клоните ми. Това е силата на Святия Дух и кръщението на Святия Дух. Славата ми зеленее още в мене. Лъкът ми се укрепява в ръката ми. Човеците чакаха да ме слушат и мълчаха, за да чуят съветите ми. Подир моите думи те не притуряха нищо; Словото ми капеше върху тях. Това е кръщението на Святия Дух все още. За мене очакваха като за дъжд, и устата им зееха като за пролетен дъжд. Второто идване на Господ! Когато Той седна, души се спасяваха, тела се изцеляваха, демони излизаха, строшаваха се зъбите на лошите. Падна съживление. И сега светът чака Исус, както чака последния дъжд.* * *

Сайт на служение Бени Хин: http://www.bennyhinn.org. Проповедите се разпространяват безплатно отпечатани и в mp3-формат. За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11. Електронно ги има на адрес: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и тук: http://www.gracebg.org/.
Мир, милост, любов и сила нека се умножават на всички, в които е Божието благоволение!
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница