Библиография на трудовете на проф. Стефан Смядовски, дфн Многотомни изданияДата21.01.2018
Размер44.12 Kb.
#50169
Библиография на трудовете

на проф. Стефан Смядовски, дфн
Многотомни издания

1. Старобългарски речник. Встъпителен том. С., 1984. (съавтор)

2. Старобългарски речник. Т. 1. С., 1999 (съавтор).


Монографии

 1. Българска кирилска епиграфика (9 – 15 в.), С., Агата А (Studia classica 1), 1993, 243 стр. (рецензии за нея: Д. Овчаров, Palaeobulgarica, 1994, 2, 135-136; Г. Елдъров, Абагар, 11, XI, 1994; Г. Минчев, Ricerche slavistiche, 1994, 336-340; Г. Минчев, Orientalia Christiana Periodica, 60, II, 648-652; Д. Караджова, Aрхеографски прилози, 18, Београд, 1996, 437-444; Е. Дограмаджиева, Старобългарска литература, 30, 1998, 87-89)

 2. Надписите към Земенските стенописи. С., БАН, 1998, 94 стр. (рецензии: Е. Бакалова, Проблеми на изкуството, 1999, 1, с. 56; Д. Димитров, Български език, 1999/2000, 3, с. 74-75)

 3. Светци, свитъци, книги (Посланията на текста в иконографския репертоар). С., Агата А (Studia classica 3), 2003 (рецензии: Е. Мусакова, Култура, 21, 2003, Г. Геров, Проблеми на изкуството, 2004, 3, 62).Студии

 1. Езикова характеристика на надписите от Земенските стенописи.-Palaeobulgarica, 1985, 3, 39-64.

 2. Из текстоложката поблематика на старобългарските и среднобългарските надписи.- Старобългарска литература, 18, 1986, 3-28.

 3. Надписите от църквата “Св. Никола (1331/32) край с. Станичене, Нишко.- Palaeobulgarica, 1994, 3, 17-43.

 4. Ивановските стенописни надписи – текст и функция.- Palaеobulgarica, 1995, 22-65 (съавтор: Е. Бакалова).

 5. Един ръкописен зографски наръчник от началото на XIX в (I част).- Македонски преглед, 1998, 2, 97-118.

 6. Един ръкописен зографски наръчник от началото на XIX в (II част).- Македонски преглед, 1998, 3, 119-139.

 7. Le message du texte dans le répertoire iconographique: prolégomènes.- Е-scripta, t. 2, 2004, 97- 145.


Статии

 1. Неизвестен препис на похвалното слово на Патриарх Евтимий от Григoрий Цамблак.- Бълг. ез., 1978, 5. 442-445.

2. Към въпроса за най-ранната замяна на © с ерова гласна.- Бълг. ез., 1978, 6, 522-524.

3. Собствените имена в Супрасълския сборник,- В: Проучвания върху Супрасълския сборник. С., 1980, 153-159.

4. Към езиковата характеристика на българските кирилски надписи.- Palaeobulgarica, 1980, 4, 93-101.

5. Към въпроса за състава на Рилските глаголически листове.- Бълг. ез., 1980, 6, 500-511.

6. Палеографски и текстологически наблюдения върху българските кирилски надписи.- В: Славянска палеография и дипломатика. С., 1980. 310-319.

7. Към въпроса за надписите от скалния манастир “Св. Безсребърници” при с. Карлуково.- Векове,, 1981, 1, 78-79.

8. За членните форми в Добромировото евангелие.- Бълг. ез., 1982, 4, 340-344.

9. За символичните знаци и абецедара от Софийския Археологически музей.- Бълг. ез., 1982, 1, 54-57.

10. Епиграфско-текстологични бележки върху три старобългарски надписа(1).- Археология, 1982, 2, 38-43.

11. Няколко бележки за надписа на Иво Граматик.- Археология, 1982, 1-2, 41-44.

12. Патриарх Евтимий Търновски. В: Строители и ревнители на родния език. С., 1982, 58-65.

13. Лексиката на средновековните български надписи.- В: Лексиколожки и лексикографски проучвания, С., 1983, 179-188.

14. Анонимна хомилия в Клоцовия сборник,- Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 1. С., 1985, 80-82.

15. За ”обратното лекуване” в Пространното житие на Константин Философ.- Бълг. ез., 1986, 2. 44-47.

16. Епиграфско-текстологични добавки върху още два български надписа(2).- Археология, 1986, 2, 44-47

17. Епиграфско-текстологични добавки върху още два надписа (3).- Археология, 1987, 1, 38-40.

18. Енинският апостол – проблеми след факсимилното му издание.- Бълг. ез., 1987, 5, 366-374.

19. За една мнима живописна успоредица на лица, познати от Храбровата апология.- Palaeobulgarica, 1987, 4, 67-72.

20 Българската кирилска епиграфика – проучвания и задачи .- В: Кирило-Методиевски симпозиум. С., 1989, 271-282.

21. Кръст-енколпион реликвиар на цар Георги Тертер.- Археология, 1990, 2, 45-52 (съавтор: Л. Дончева-Петкова).

22. Епиграфско-текстологични добавки върху още два български надписа (4).- Археология, 1991, 2 41-46.

23 За кръстовете с надписи ВЛБУЙПУ НЙКПЛБПУ, ГЕЩСГЙПУ, ДЗМЗФСЙПУ.- Археология, 1991, 2, 19-22.

24. Георги Полаша (?) в Пространното житие на Константин Философ.- Старобългарска литература, 1991, 25-26, 98-101.

25. Към Боянските стенописни надписи(1).- Бълг. ез., 1991, 3, 193-196.

26. Ктиторския надпис на деспот Деян (?) от Земенския манастир и датирането на стенописите му.- Бълг. ез., 1991, 2, 110-116.

27. Похвалното слово за Ириней (?) от Климент Охридски.- Palaeobulgarica, 1991, 2, 46-53.

28. Надписите към изображенията на Вселенските събори в Елешничкия манастир (15 в.) – извори и проблеми.- Palaeobulgarica, 1993, 3, 77-83.

29. Към Боянските стенописни надписи (2),- Бълг. ез., 1993/94, 1, 18-21.

30. Изображение – надпис – йерархия.- Старобългарска литература, 1994, 28-29, 137-142.

31. В Боянската църква тридесет години след проф. Ив. Гълъбов.- Проблеми на изкуството, 1995, 1, 51-55.

32. Клоцов сборник.- В: Кирило-Методивска енциклопедия, т. 2. С., 1995, 347-351.

33. Литургия на св. Петър .- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 2, С., 1995, 541-543.

34. Олга Неделкович.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 2С., 1995, 804-807.

35. Чинъ надъ иконописьцемъ (?).- Проблеми на изкуството, 1996, 2, 20-22.

36. Съвременни методи за автоматично разчитане и обработка на документи.- Бълг. ез.,

1997/1998, 5, 51-57 (съавтор И. Стоянов).

37. Един античен мотив за смъртта и следите му в Източното и Западното

средновековие.- Старобългарска литература, 31, 1999, 116-119.

38. За типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните

ръкописи.- Palaeobulgarica, 2000, 2, 92-96.

39. Битието на свитъка в православното изкуство.- СпБАН, 2002, 2, 36-40.

40. Поменэте чьтавьша¬го.- В: Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., Издателски център “Боян Пенев”, 2003, 186-195.

41. Попконстантинов, К.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 3, С., 2003, 206-209.

42. Рилски глаголически листове.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 3, С., 2003,

468- 473.

43. Соломонова чаша.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 3, С., 2003, 701-704.

46. Грабар, Б.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4.

47. Чивидалско евангелие.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4.

48. Григорий Велики.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4.

49. Цонев, Беню.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4.

50. Григоровичев лист.- В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4.

51. Новооткритият надпис на цар Самуил.- Бълг. ез., 2004, 1, 7- 14 (съавтор К. Грънчаров)

52. Средновековието и хипертекстът.- Култура, бр. 27, 15 юли 2005.

53. Средновековието и хипертекстът .- В: Сборник в чест на проф. дфн ИванДобрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 80-90.

54. Морфология на смъртта в християнството – сп. Българска реч, 2005, 3, 47-56.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница