Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011Дата22.07.2016
Размер278.16 Kb.
#556
Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011/ 1980г. кн. 1 Чапек, Карел. Първи впечатления; Бягство; Пътешественикът вижда животни и прочути хора [Pазкази]. Превод от чешки: Ясен Иванчев, с. 95 – 99. кн. 2 Свинтила, Владимир. Дора Габе и полската поезия [Статия]. с. 188 – 191. Статия за Дора Габе и поетическия превод на полски автори. Свинтала отбелязва, че с преводите си Габе допринася за създаването на определен духовен климат и сближаване на двата народа. кн. 3 Кот, Йозеф. „Рожден ден“ [Новела]. Превод от словашки: Соня Каникова- Раданова, с. 24 – 62. Шугаев, Вячеслав. „Дъжд по задушница“ [Разказ]. Превод от руски: Елена Матева, с. 71 -93 . кн. 4 Жачек, Иржи. Стихотворения. Превод от чешки: Димитър Стефанов, с.156 – 163. Федоренко, Николай. Диалог с Каракас [Разказ]. Превод от руски: Весела Петрова, с.57 – 82. 1981г. кн. 1 Раковски, Вътьо. Поезия и превод [Изказване, част от рубриката „Обектив „Панорама“], с. 176 – 186. Раковски говори за мисията на преводача, за поетическият превод и преводът на съвременна поезия. Конецки, Виктор. Пьотър Ниточкин по въпроса за „квазиглупаците“ [Новела]. Превод от руски: Елена Матева, с. 37 – 71. Лилова, Анна. Основни аспекти на понятието „превод“ [Cтатия]. с. 192 – 198. Статията представлява опит за синтезиране на аспектите на превода, както и извеждането на факторите и предпоставките довели до появата на превода. Шчепанович, Бранимир. Срам [Новела]. Превод от сърбохърватски: Рада Шарланджиева, с. 102 – 123. кн. 2 Ивашкевич, Ярослав. Диханието на земята; In modo d'una canzona; Нощ; Щастие [Стихотворения]. Превод от полски: Иван Вълев, с. 126 – 128. Шукшин, Василий. Любители на леки развлечения [Разказ]. Превод от руски: Сергей Наков, с. 60 – 74. кн. 3 Тарковски, Арсений. Към стиховете; Нощен дъжд; Степ; [Стихотворения]. Превод от руски: Светлозар Жеков, с. 96 – 100. Ошеров, Сергей. Преводът на историческа проза [Изказване, част от рубриката „Обектив „Панорама“]. с. 194 – 203. Ошеров, като участник в „Петата двустранна среща на български и съветски преводачи“, говори за специфичните трудности при превода на историческа проза. Основният идея която изказва той е, че преводачът на историческа проза трябва да създаде двойна стилистична перспектива – между нас и автора и описваното от него време. кн. 4 Ганина, Мая. Неродените [Повест]. Превод от руски: Иванка Васева, с. 81 – 117. Цветков, Иван. Преводът през 1980 година. [Изказване, част от рубриката „Обектив „Панорама“]. 186 – 203. В рубриката се представя част от доклада на Цветков, участник в проведения през април преглед на преводната продукция на Съюза на преводачите в България през 1980 година. кн. 5 Илиев, Любомир. Президентът на Международната федерация на преводачите Анна Лилова пред „Панорама“ [Интервю]. с.209 – 212. Лилова говори за дейността на СБП, както и за приноса му в дейността на ФИТ. Гьорова, Светлина. Драма и превод [фрагменти от доклади]. с. 213 – 219. В представените доклади се засягат проблемите на теорията на драматургичния превод, така и на неговото практическо осъществяване. Докладите са изнесени на среща-разговор по проблемите на българската драматургия, организирана от Съюза на преводачите в България. Чорни, Саша. Кройцерова соната; Моят роман; Молитва; Трагедия; Отзивчива душа; Врабешка елегия [Стихотворения]. Превод от руски: Иван Николов, с. 199 – 204. кн. 6 Баруздин, Сергей. Нови стихотворения [Стихотворения]. Превод от руски: Кирил Борисов, Марин Георгиев, с. 70 – 75. Токарева, Виктория. Нищо особено [Повест]. Превод от руски: Живка Тинтерова, с. 76 – 87. Шурбанов, Виктор. Поезия и превод II, с. 197 – 208. Продължение на свободните разговори за превода на стихове от брой първи, 1981 г. 1982г. кн. 2 Дудин, Михаил. Стихотворения. Превод от руски: Първан Стефанов, с. 6–9 . кн. 3 Трифонов, Юрий. Смърт в Сицилия [Разказ]. Превод от руски: Иван Жечев. Представяне: Светлозар Игов, с. 11 – 20. кн. 4 Марек, Иржи. Чаире [Разказ]. Превод от чешки: Невена Захариева, с. 3 – 31. Кузнецов, Юрий. Двойник; Сън в навечерието на учебна тревога; Завещание; Стотици птици; Варовик; Стихия [Стихотворения]. Превод от руски: Иван Бориславов, Георги Борисов, с. 166 – 171. Игов, Светлозар. Преводът през 1981 година. [Извадки от доклади], с. 202 – 217. Преглед на преводната продукция през 1981 г. кн.5 Бондарев, Юрий. Мигове [Разкази]. Превод от руски: Кузман Савов, с. 61 – 72. Шестински, Олег. Отлитане на жерави; Камъчета; Романс [Стихотворения]. Превод от руски: Николай Христозов, с. 35. -45. Павлов, Иван. Преводът през 1981 година II [Извадки от доклади], с. 202 – 209. Преглед на преводната продукция през 1981 г., част II. кн. 6 Абрамов, Фьодор. Сред летния зной [Разказ]. Превод от руски: Кузман Савов, с. 88 - 91. Бажан, Микола. Из стихосбирката „Знаци“ [Стихотворения]. Превод от украински: Иван Давидков, с. 12 – 16. Драч, Иван. Гробище – небостъргач; Балада за чичо Гордий; Балада за златната луковица; Балада за момчето; Кладенец сред зимния простор... [Стихотворения]. Превод от руски: Първан Стефанов, с. 16 – 21. Распутин, Валентин. С обич цял живот [Разказ]. Превод от руски: Весела Сарандева, с. 102 – 133. 1983г. кн. 1 Гинзбург, Лев. Разби са само моето сърце [Роман]. Превод от руски: Иван Николов, с. 68 – 127. Матева, Евдокия. Отново за превода на поезия [Извадки от доклади] с. 197 – 211. Извадки от някои доклади изнесени на двустранната среща между българските и съветските преводачи. кн. 2 Капушчински, Ришард. Шахиншахът [Художествена публицистика]. Превод от полски и представяне: Благовеста Лингорска, с. 147 – 169. Лалич, Иван. Съобщение за Икар; Дъжд след нас [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Светлозар Игов и Николай Кънчев, с. 115 – 117. Павлович, Миодраг. Въпроси; Богомилска песен [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Светлозар Игов и Николай Кънчев, с. 117 – 118. Токарева, Виктория. Коне с крила [Повест]. Превод от руски: Гюлчин Чешмеджиева, с. 18 – 53. Христич, Йован. Един от тях стана и запита; При прочит на Хораций [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Светлозар Игов и Николай Кънчев, с. 114 – 115. Шестински, Олег. Почукване на вратата по време на блокадата; Конят [Разкази]. Превод от руски: Иван Жечев, с. 119 – 128. Новиченско, Леонид. Двигател и барометър за развитието на превода [Доклади и изказвания]. с. 206 – 220. Изказвания и доклади от конференцията на Съюза на преводачите в България - „Състояние и проблеми на критиката на превода“. кн. 3 Мартинов, Леонид. Търговци на сянка; Август; Ангелите на спора [Стихотворения]. Превод от руски: Кръстьо Станишев, с. 44 – 46. Некрасова, Ксения. Нашият двор; Краят на деня; Дневно кино в делник; Извор; Инкрустация [Стихотворения]. Превод от руски: Малина Томова, с. 47 – 50. кн. 4 Илина, Наталия. Ана Ахматова в последните години от нейния живот [Спомени]. Превод от руски и представяне: Малина Томова, с. 127 – 143. Ким, Анатолий. Клетка с телевизор; Мишка пие мляко [Разкази]. Превод от руски: Живка Тинтерова, с. 63 – 79. Михалик, Войтех. Бебе; Месиански хотел в Копенхаген; Не искам смърт; Горд сонет [Стихотворения]. Превод от словашки: Вътьо Раковски, с. 53 – 56. Хрубин, Франтишек. Жена от нощ; По-тъмен вариант на мечтата; Нощес някой почука на вратата [Стихотворения]. Превод от чешки: Атанас Звездинов, с. 57- 62. кн. 5 Кузнецова, Агния. „А душата ти обичам...“ [Повест]. Валерий Кирпотин за повестта на А. Кузнецова. Превод от руски: Виолета Манчева, V. 113 - 151, VI. 137 – 189. кн. 6 Василев, Олег. Лондон: Из коридорите на властта [Статия]. Превод от руски: Тодор Вълчев, с. 7 – 10. Капутикян, Силва. [Стихотворения]. Превод от руски: Леда Милева, с. 3 – 6. 1984г. кн. 1 Вознесенски, Андрей. Гойя [Стохотворение]. Превод руски: Иван Голев, с. 18. Михалик, Войтех. Питаш ме [Стиготворение]. Превод от словашки: Вътьо Раковски, с. 24 Николаев, Владимир. Закономерни парадокси [Очерк]. Превод от руски: Огнян Йовков, с. 102 – 113. Свиленов, Атанас. Честито „Съвременник“ [Статия]. с. 218 – 219. Свиленов поздравява сп. „Съвременник“ по случай десетата му годишнина. Сис, Карел. Трите имена [Стихотворение]. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 24. Сурков, Алексей. Из“ Към американския войник“ [Поема]. Превод от руски: Първан Стефанов, с. 16 – 17. Хунданов, Лев. „Излекувай себе си...“ [Разказ]. Превод от руски: Мария Иванова, с. 25 - 43. кн. 2 Маркова, Екатерина. Топката [Повест]. Превод от руски: Елена Матева, с. 45 – 73. Несвадба, Йозеф. Планетата Цирцея, Синята планета [Разкази]. Превод от чешки: Невена Захариева, с. 201 - 218. кн. 3 Лермонтов, Михаил. И скучно, и тъжно [Стихотворение]. Превод от руски: Богомил Райнов, с. 197. Маяковски, Владимир. Ляв марш [Стихотворение]. Превод от руски: Богомил Райнов, с. 198. Овчинников, Всеволод. Две нации [Очерк]. Превод от руски: Манон Драгостинова, с. 69 – 75. Пушкин, Александър. Спомен [Стихотворение]. Превод от руски: Богомил Райнов, с. 197. Швенкова, Виера. Жажда [Разказ]. Превод от словашки: Стела Атанасова, с. 148 – 163. кн. 4 Андреев, Юрий. Барманката [Повест]. Превод от руски: Кузман Савов. с. 21 – 62. Андрич, Иво. Привечер; Две записки на босненския писар Дражеслав; Среща [Глави от недовършен роман]. Превод от сърбохърватски и представяне: Светлозар Игов, с. 193 – 208. Гамзатов, Русал. Българийо, във моя стих влезни [Стихотворение]. Превод от руски: Блага Димитрова, с. 12 – 13. Коротич, Виталий. Тополи; Следа; Бели стихове; Сурово време [Стихотворения]. Превод от украински: Иван Давидков, с. 89 – 93. Ленарт, Юзеф. България [Стихотворение]. Превод от полски: Иван Вълев, с. 13 - 14. Коларов, Стефан. Преводът през 1983 г. [Извадки от доклади] с. 209 – 218. Преглед на преводната продукция през 1983 година. кн. 5 Жигулин, Анатолий. [Стихотворения]. Превод от руски: Андрей Андреев, с. 3 – 6. Зуйонак, Васил. Песен; Как се намират гъби; А остана гласът; Червеният вятър [Стихотворения]. Превод от белоруски: Марин Георгиев, с. 6 – 9. Кохановски, Ян. Из „Трени“ [Стихотворения]. Превод от полски и представяне: Иван Вълев, с. 217 – 220. Нагибин, Юрий. Пътно произшествие [Повест]. Превод от руски: Елена Матева, с. 70 – 136. кн. 6 Райсел, Владимир. На Пабло Неруда [Стихотворение]. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 138. Рождественски, Роберт. Стихотворения. Превод от руски: Станка Пенчева, Иван Голев, с. 3. 1985г. кн. 1 Воронов, Юрий. Нощен океан; Във влака; Че Гевара. Стихотворения. Превод от руски: Николай Христозов, с. 25 – 30. Крос, Ян. Автобиография отзад-напред [Стихотворение]. Превод от руски и представяне: Невена Стефанова, с. 157 – 160. Крос, Ян. Четири монолога във връзка със свети Георги. Превод от руски: Нина Левенсон, с. 157 – 193. Токарева, Виктория. Между небето и земята [Разказ]. Превод от руски: Живка Тинтерова, с. 88 – 101. кн. 2 Билоцеркивец, Наталка. Спомен насън (1941) [Стихотворение]. Превод от украински: Иван Давидков, с. 11. Винокуров, Евгений. [Стихотворение]. Превод от руски: Валентина Радинска, с. 19. Образцов, Сергей. По стъпалата на паметта [Спомени]. Превод от руски: Катя Витанов, с. 22 – 41. Павличко, Димитро – Притча за сълзите [Стихотворение]. Превод от украински: Иван Давидков, с. 11. Пастернак, Борис. Преследване [Стихотворение]. Превод от руски: Валентина Радинска, с. 18 – 19. Сарайлич, Изет. Писмо в 1941 година до ленинградското момиченце Таня Савичева [Cтихотворение]. Превод от сърбохърватски: Симеон Владимиров, с. 15. Твардовски, Александър. Девети май [Стихотворение]. Превод от руски: Евстати Бурнаски, с. 9 - 10. Хньоупек, Бохуслав. Посмъртно [Разказ]. Превод от словашки: Веселина Симеонова, с. 42 – 56. Холан, Владимир. Из „Червеноармейци” [Поема]. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 20. кн. 3 Айтматов, Чингиз. Свиждане със сина [Разказ]. Превод от руски: Жела Георгиева, с. 41 - 54. кн. 4 Конецки, Виктор. Вратата [Разказ]. Превод от руски: Елена Матева, с. 9 – 27. Михалич, Славко. Изгнаникът се върна; Трябваше да се върна; Романс; Не се надявай; Прогонена балада [Стихотворения]. Превод от хърватски: Симеон Владимиров, с. 71 - 74. кн. 5 Евтушенко, Евгений. Стихотворения. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 9 - 13. Зошченко, Михаил. Актьор; Опасни връзки; Снимка; Телефонен разговор; Как лъжеше жената [Разкази]. Превод от руски: Иван Голев, Катя Витанова, с. 205 - 220. кн. 6 Лем, Станислав. Една човешка минута [Есе]. Превод от полски: Магдалена Атанасова, с. 133 – 150. Рубина, Дина. Чужди входове [Разказ]. Превод от руски: Здравка Петрова, с. 17 - 52. 1986г. кн. 1 Андрушка, Петер. Войн на посещение [Разказ]. Превод от словашки: Райна Цветкова, с. 200 – 219. Гончаренко, Сергей. Поетическа комуникация и поетически превод [Статия]. с. 211- 216. Статията поставя проблема за фактическото информационно предаване, представено чрез поетическият текст. Кимитвал, Антонина. Мой цвят любим; Песен- дар от пролетта. [Стихотворения]. Превод от руски: Лъчезар Станчев, с. 18 – 23. Куприянов, Вячеслав. Равновесие; Детски игри; Век на книжни хвърчила; Златна есен; Философско отстъпление; Дом [Стихотворения]. Превод от руски: Иван Бориславов, с. 13 – 17. Рошчин, Михаил – Непрестанно цъфтящата градина [Разказ]. Превод от руски: Катя Витанова, с. 102. Милева, Леда. Предговорът [Дискусия]. с. 212 – 222. Публикацията представя кръгла маса, организирана от сп. „Панорама“ по повод въпросите на предговорите към преводните книги. кн. 2 Долматовски, Евгений. Праволинейни стихове; Романитка; По повод на спомените; Изобретателни; Дръжте крадеца! [Стихотворения]. Превод от руски: Първан Стефанов, с. 9 - 14. Токарева, Виктория. Не си прави кумир [Разказ]. Превод от руски: Невена Стефанова, с. 136 - 154. кн. 3 Воронов, Юрий. Оздравяване; Моцарт; Аз очаквам писмо; Диригентът; Юбиляр [Стихотворения]. Превод от руски: Надя Попова, с. 3 – 7. Залигин, Сергей. Прозата [Разказ]. Превод от руски: Манон Драгостинова, с. 55 – 72. Сайферт, Ярослав. Да бъдеш поет; Стихове от Гоблен; Песен от интермедия; Пръстенът на крал Пршемисъл Отакар I [Стихотворения]. Превод от чешки: Димитър Стефанов. III, 48 – 54. Холан, Владимир. Предпролет; Някога; О, стая; Съзрях я; Въпреки; Самонадеяност; Разсъмване; Планините вървят, и цветята вървят [Стихотворения]. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 44 – 47. кн. 4 Асеев, Николай. Песен за Гарсия Лорка [Стихотворение]. Превод от руски: Милена Лилова. IV, 5 – 6. Елчин. Автомобилна катастрофа в Париж [Разказ]. Превод от руски: Белчин Чешмеджиева. IV, 141 – 153. Зогович, Радован. Испански триптих [Стихотворение]. Превод от сърбохърватски: Иван Коларов. IV, 29 – 31. Капушчински, Ришард. Негусът. Превод от полски и представяне: Благовеста Лингорска. IV, 75 – 128. Кармен, Роман. Из „Но пасаран“. Превод от руски: Стефан Господинов, с. 9 – 20. Неф, Ондржей. Тояжка калибър 7, 62 [Повест]. Превод от чешки: Дора Янева. IV, 157 – 192. Тихонов, Николай. Говори Испания [Стихотворение]. Превод от руски: Милена Лилова. IV, 22 - 23. Милева, Леда. Преводът през 1985 г. [Дискусия]. с. 206 – 217. В рубриката „Кръгла маса“ се представя преводната продукция през 1985 година. кн. 5 Гамзатов, Расул. Назначил съм среща на жена; Настроение [Стихотворения]. Превод от белоруски: Найден Вълчев. V, 39. Гилевич, Нил. Стихотворения. Превод от белоруски: Найден Вълчев. V, 33 – 35. Динеков, Петър. Преводите и родният език – проблем на българската култура [Статия]. с. 209 – 218. Статията поставя проблема за отношението между преводите и родния език, за приносът на преводите за развитието на родния език. Курчаткин, Анатолий. Достоевщина [Разказ]. Превод от руски: Елена Матева. V, 88 – 111. Соколов, Владимир. И си единствена; Вечерен телефон [Стихотворения]. Превод руски: Найден Вълчев. V, 36 – 38. кн. 6 Балек, Ладислав. Паланк - площад „Република“ [Новела]. Превод от словашки: Стела Атанасова, с. 59 – 80. Карпов, Владимир. Из „Пълководецът“ [Повест]. Превод от руски: Нина Ракева, с.10 21. Представяне: Катя Топчиева, с.8 – 9. Лубкивски, Роман. Огънят; Лов; Притча за художника [Стихотворения]. Превод от украински: Янко Димов. V, 188 – 193. Павличко, Димитро. Притча за смеха; Класове; Калина; Стихове от Париж; Паметник на Бетховен в Карлови Вари [Стихотворения]. Превод от украински: Янко Димов и Иван Давидков. IV, 3 – 7. 1987г. кн. 1 Астафиев, Виктор. Моряшка фланелка от Тихия океан [Разказ]. Превод от руски: Манол Наков, с.18 – 46. Давиташвили, Джуна. Дъжд през януари; Газела за победата на доброто; Тайната на вселената; Страница; Разчитам съдбините [Стихотворения]. Превод от руски: Милена Лилова, с.149 – 152. Казаков, Юрий. За мъжеството на писателя [Разказ]. Превод от руски: Лиляна Минкова, с. 203 – 207. Книтъл, Олдржих. Аз съм изкуствовед и ви каня на вечеря [Новела]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 153 – 193. Слуцки, Борис. Изключителността на поезията; Физици и лирици; Целувка в тъмнината [Стихотворения]. Превод от руски: Николай Бояджиев, с. 97 – 100. кн. 2 Боровик, Генрих. Из „Прологът“ . Превод от руски: Нина Левенсон, с. 55 – 73. Межиров, Александър. Спорове; Две стихотворения; Нова възраст; Kali temple [Стихотворения]. Превод от руски: Надя Попова, с. 3 – 7. кн. 3 Авдеев, Виктор. Интернационалът [Разказ]. Превод от руски: Мария Иванова, с. 69 – 76. Коробов, Владимир. Из „Василий Шукшин“ [Биографична книга]. Превод от руски: Лиляна Минкова, с. 208 - 221. Маяковски, Владимир. „Ляв марш“. Превод от руски: Христо Радевски, Николай Антонов, Стефан Цанев. 77 – 83. Набоков, Владимир. Към бъдещия читател; Към Русия; Ден като ден; Neuralgia intercostalis; Поети; Първата любов; Скиталци [Стихотворения]. Превод от руски: Николай Христозов, с. 172 - 179. кн. 4 Златаров, Светозар. Преводът през 1986 година. [Статия]. с. 85 – 89. В статията Златаров прави обстоен преглед на преводната продукция през изминалата 1986 година. Казакова, Рима. Говоря с теб като с епоха [Стихотворение]. Превод от руски: Иван Голев, с. 3 – 4. Колонтай, Александра. Комисар на народа [Откъс от дневник]. Превод от руски: Любов Драганова, с. 5 – 9. Ружевич, Тадеуш. Страх; Трева; От известно време; Снимка; Писмо до човекоядците [Стихотворения]. Превод от полски: Първан Стефанов, с. 58 – 61. Толстая, Татяна. Чист лист, Кръгът [Разкази]. Превод от руски: Катя Витанова, с. 62 – 84. Шимборска, Вислава. Презабавно; Археология; Заникът на века; За смъртта без прекаляване; Краткият живот на нашите предци [Стихотворения]. Превод от полски: Блага Димитрова,с. 50 - 56. кн. 5 Абашидзе, Ираклий. Привечер; За любовта; Сбогуване с Испания [Стихотворения]. Превод от белоруски: Найден Вълчев, с. 31 – 34. Вегин, Пьотър. Зелето на Циолковски; Бюро за загубени вещи; Беше [Стихотворения]. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 35 – 38. Драбкина, Елизавета. Октомврийски вятър; Писмо [Спомени]. Превод от руски: Елена Матева, с. 18 – 27. Новак, Тадеуш. Силният Михаш [Разказ]. Превод от полски: Иван Вълев, с. 200 – 215. Танк, Максим. Кореспонденция със земята; Календарът на революцията; [Стихотворения]. Превод от белоруски: Найден Вълчев, с. 28 – 30. кн. 6 Алечкович, Мира. Всички, които сте живи; Белота; Мълчание; Черният камък; Само малко прах; Моето езеро Стихотворения. Превод от сърбохърватски: Христина Василева, с. 53 – 56. Василев, Борис. Имало едно време една Клавочка [Повест]. Превод от руски: Иван Жечев, с. 162 – 210. Ландор, Михаил. Световни писатели за съветската проза [Статия]. Превод от руски: Валентина Рафаилова, с.152 – 155. В статията Михаил Ландор обръща внимание на руската проза като част от световната литература. Попович, Мирослав. Из „Съдби“ [Роман]. Превод от сърбохърватски: Кристина Макавеева, с. 41-52. 1988г. кн. 1 Ахматова, Ана. Амедео Модилани [Спомени]. Превод от руски: Елеонора Тодорова, с.109 – 113. Билоус, Димитро. Сън сънувах; На бал; Фокусник; Портрет; [Стихотворения]. Превод от украински: Александър Миланов, с. 181 – 184. Илиев, Любомир. Преводът: днес и утре. [Интервю]. с. 3 – 6. Разговор на Любомир Илиев със заместник-председателя на СПБ и член на редколегията на сп. „Панорама“ Анна Лилова за проведената през месец август 1987 г. XI световен конгрес на ФИТ. Илина, Наталия. Още за Ана Ахматова [Спомени]. Превод от руски: Елеонора Тодорова, с. 99 – 108. кн. 2 Биков, Васил. В мъглата [Повест]. Превод от белоруски: Симеон Владимиров, с. 146 – 220. Евтушенко, Евгений. Нашите слабости; Преустройващите преустройството; Паметниците, още неизваяни; Обручение; Гвоздей до Елабуга [Стихотворения]. Превод от руски: Станка Пенчева, с. 56 – 63. кн. 3 Бондарев, Юрий. Миг от мигновението [Миниатюри]. Превод от руски и представяне: Катя Топчиева, с. 192 – 201. Жачек, Иржи. Неделни минути за поезията; Вечер край грамофона; Шлагер за плаването на „Титаник“; Блус на консумативния човек [Стихотворения]. Превод от чешки: Димитър Стефанов, с. 92 – 97. Олейник, Борис. „Седмината“ [Поема]. Превод от украински: Янко Димов, с. 3 – 9. Паунович, Синиша. Космическа балада [Стихотворение]. Превод от сърбохърватски: Иван Коларов, с. 207 – 208. Солоухин, Владимир. Погребението на Степанида Ивановна [Pазказ]. Превод от руски: Емил Николов, с. 67 – 80. кн. 4 Илиев, Любомир. Преводът през 1987 г. [Интервю]. с. 193 – 196. Интервю на Любомир Илиев със Светозар Златаров за прегледа на превода през 1987 година. Искандер, Фазил. Трима със сини шушляци [Pазказ]. Превод от руски: Силвия Борисова, с. 10 – 23. Маркович, Слободан. Изповед; Пияниците вървят диагонално [Pазкази]. Превод от сърбохърватски: Цветана Ноева, с. 148 – 155. Самойлов, Давид. Таланти; Зад превала; Кабаретна балада; [Стихотворения]. Превод от руски: Александър Миланов, с. 62 – 66. кн. 5 Гуревич, Георгий. Да разбираме фантастиката [Eсе]. Превод от руски: Албена Методиева, с. 8 – 20. Костров, Владимир. Чудеса; Варненски мотив [Стихотворения]. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 129 – 132. Павличко, Димитро. Вярност; Иносказание; Чудо [Стихотворения]. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 126 – 128. Рождественски, Роберт. Броени дни [Стихотворение]. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 123 – 125. Росоховатски, Игор. Принципът надеждност [Pазказ]. Превод от руски: Миряна Маркова, с. 86 – 95. Хуберат, Марек. Върна се, Снеогг, знаех си...[Pазказ]. Превод от полски: Магдалена Атанасова, с. 61 – 85. кн. 6 Ерич, Добрица. Зелените думи, с които се лекувам; Селяни; Двуколка [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Иван Коларов, с. 74 – 76. Набатникова, Татяна. „Тебе търся от ранни зори...“ [Pазказ]. Превод от руски: Ваня Костова-Голденберг, с. 82 – 109. Перович, Славко. На гарата; Торсът и съдбата на главата; Интеррегнум; Триумф; На пясъчната плитчина; Парк [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Христина Василева, с. 79 – 81. Тадич, Новица. Разговор; На залез; Бутилка, същност [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Христина Василева, с. 77 – 78. 1989г. кн. 1 Забащански, Володимир. Каменни думи; Пътят [Стихотворения]. Превод от украински: Янко Димов, с. 12 – 13. Костенко, Лина. Стихотворения. Превод от украински: Янко Димов, с. 5 – 8. Норвид, Циприан. Три строфи [Стихотворение]. Превод от полски: Димитринка Костадинова, с. 178. Онкович, Димитро. Тютюн; Първа грижа [Стихотворения]. Превод от украински: Янко Димов, с. 9 – 11. Стахура, Едвард. Пейзаж [Стихотворение]. Превод от полски: Георги Николов, с. 177 – 178. Чуковска, Лидия. Предсмъртие [Спомени]. Превод от руски: Валентина Рафаилова, с. 32 – 54. Янковски, Збигнев. Смърт [Стихотворение]. Превод от полски: Румяна Райчева, с. 179. Ясножевска, Мария. Отплуване; Снимка; Сляпа; Октомври [Стихотворения]. Превод от полски: Панайот Карагьозов, с. 176. кн. 2 Гранин, Даниил. Църквата в Овер [Eсе]. Превод от руски: Манол Наков, с. 177 – 188. Митана, Душан. Дяволски трели, Мирис на гъби [Разкази]. Превод от словашки: Стела Атанасова, с. 166 – 176. Токарева, Виктория. Всичко е наред, по-добре здраве му кажи...[Разказ]. Превод от руски: Емилия Масларова, с. 13 – 30. кн. 3 Асоян, Борис. Принципите на Додо [Очерк-памфлет]. Превод от руски: Стефан Господинов, с. 189 – 220. кн. 4 Дроздовски, Бохдан. Коремът [Разказ]. Превод от полски: Магдалена Атансова, с. 131 – 150. Максимович, Десанка. За песните; За домоседа; За ония, дето се спъват в прага; За божия съд; За шегобийците; За завистниците [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Първан Стефанов, с. 26 – 30. Нагрибин, Юрий. Избори '52-а [Разказ]. Превод от руски: Нина Левенсон, с. 7 – 25. кн. 5 Ахматова, Ана. На музата [Стихотворение]. Превод от руски: Елисавета Багряна; Към музата [Стихотворение]. Превод от руски: Иван Николов; На Осип Манделщам. Превод: Кирил Кадийски и Георги Рупчев, с. 184 – 188. Буравкин, Генад. При партизанските знамена; Автобиографично [Стихотворения]. Превод украински: Найден Вълчев, с. 77 – 79. Исаковски, Михаил. Сбогом, родни къщи сред полята; Ой, ти, тъмна мъгла...; Запали стряхата му бедна [Стихотворения]. Превод руски: Найден Вълчев, с. 85 – 88. Олейник, Борис. Големият път; Песен за майката; Балада за огъня и за принципите [Стихотворения]. Превод от украински: Найден Вълчев, с. 80 – 84. Ямполски, Борис. Последната ми среща с Василий Гросман [Спомени]. Превод от руски: Елена Матева, с. 26 – 35. кн. 6 Бродски, Йосиф. По пътя за Скирос; Почти елегия; Дидона и Еней; На един тиранин; Зимна вечер в Ялта [Стихотворения]. Превод от руски: Янко Димов, с. 29 – 33. Шаламов, Варлам. Очерци за престъпния свят [Oчерк]. Превод от руски: Емил Николов, с. 62 – 89. 1990г. кн. 1 Кожьол, Уршула. До...; Гравюра със скоби [Стихотворения]. Превод от полски: Димитрина Лау-Буковска, с. 108 – 109. Конецки, Виктор. Париж без празник [Cпомен]. Превод от руски: Елена Матева, с. 35 – 52. Липска, Ева. Защо така се радваш, че си оцелял?; Мед; Моята самота [Стихотворения]. Превод от полски : Димитрина Лау-Буковска, с. 110 - 112 . Некрасов, Виктор. Малка печална повест. Превод от руски: Елеонора Тодорова, с. 53 – 107. Пастернак, Борис. Жени от детството; Единствени дни; Нощен вятър; Всичко се сбъдна [Стихотворения]. Превод от руски: Иван Николов, с. 3 – 7. Стахура, Едвард. Коси; Детски игри; Залезът на слънцето в Прованс [Стихотворения]. Превод от полски: Пламен Анакиев. I, 113 – 114. кн. 2 Даниел, Юлий. Завръщане; На ринга; Дом; Завръщане у дома [Стихотворения]. Превод от руски: Владимир Попов, с. 11 – 17. Довлатов, Сергей. Куфарът [Повест]. Превод от руски: Борис Мисирков, с. 94 - 123. Набоков, Владимир. Приказка [Pазказ]. Превод от руски: Нина Левинсон, с. 74 - 83. кн. 3 Ахмадулина, Бела. Стихотворения. Превод от руски: Валентина Радинска, с. 54 – 58. Гаджански, Иван. Стихотворения. Превод от сърбохърватски: Кръстьо Станишев, с. 153 – 154. Замятин, Евгений. Наводнение [Pазказ]. Превод от руски: Бети Биджерано, с. 194 – 213. Латинина, Ала. У Солженицин във Вермонт [Pазговор с Вадим Борисов]. Превод от руски: Петър Тенчев, с. 15 – 20. Пуслоич, Адам. Ars poetica; В храма на демоните [Стихотворения]. Превод от сърбохърватски: Кръстьо Станишев, с. 155 -156. Соколов, Владимир. Безсъница [Стихотворение]. Превод от руски: Надя Попова, с. 134 – 135. Солженицин, Александър. Дясната ръка [Pазказ]. Превод от руски: Манол Наков, с. 6 – 14. Хавел, Вацлав. Аудиенция [Пиеса]. Превод от чешки: Дора Янева, с. 115 – 129. Хавел, Вацлав. Слово за словото. [Pеч]. Превод от чешки: Анжелина Пенчева, с. 104 - 113 Слово е прочетено от известния актьор Максимилиан Шел при връчването на Международната награда за мир, прочетено във Франкфурт. кн. 4 Валенса, Лех. Пътят на надеждата [Автобиография]. Превод от полски и представяне: Климент Тренков, с. 62 - 84. Восленски, Михаил. Един ден на Денис Иванович [Документална проза]. Превод от руски: Иван Куртев, с. 155 – 171. Кундера, Милан. Шегата [Pоман]. Превод от чешки: Янко Бъчваров, Иван Павлов, с. 4 – 44. Херберт, Збигнев. Надпис; Господин Когито за изправеното положение; Господин Когито за добродетелта; Фрагмент; Нике, която се колебае; Къщите на предградието; Стената [Стихотворения]. Превод от полски: Димитрина Лау-Буковска, с. 172 – 180. кн. 5 Бродски, Йосиф. В памет на баща ми: Австралия; Елегия [Стихотворения]. Превод от руски: Найден Вълчев, с. 162 – 164. Капор, Момо. Изток - Запад – 011; Момичето и маймуната [Pазкази]. Превод от сърбохърватски: Йоанна Стоядинович, с. 34 – 47. Милош, Чеслав. Поетическо състояние; За ангелите; Махни се от мен; На разстояние; Чеда на Европа [Стихотворения]. Превод от полски: Катя Митова, с. 22 – 30. Милош, Чеслав. Вироглав автопортрет. Превод от полски: Катя Митова, с. 31- 33. Мрожек, Славомир. Явожно [Pазказ]. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 167 – 173. Татарка, Доминик. Демонът на съгласието [Hовела]. Превод от словашки: Фани Раковска. V, 175 – 213. 1991г. кн. 1/2 Гумильов, Николай. Персийска миниатюра; Слончето; При циганите; Шесто чувство [Стихотворения]. Превод от руски: Георги Рупчев, с. 164 – 168 Кундера, Милан. Принизяваното наследство на Сервантес, Някъде отзад, Седемдесет и три думи. Превод от френски: Красимир Мирчев, с. 6 – 26. Скацел, Ян. Мъжество за това; Пословици; Все; Портрети на отдавна загинали птици; Писмо; Договор; Прах; Острови; Плач по Хекуба; Сонет за Дон Кихот; Торсо [Стихотворения]. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 148 – 152. Мрожек, Славомир. Контракт [Пиеса]. Превод от полски: Малина Иванова, с. 109 – 126. Павлов, Иван. Литераторът емигрант [Статия]. с. 92. В статията Иван Павлов представя за читателите на „Панорама“ двутомния роман на Шкворецки „Случаят на инженера на човешките души“. Шкворецки, Йозеф. Случаят с инженера на човешките души [Роман]. Превод от чешки: Иван Павлов, с. 93 – 108. кн. 3/4 Игов, Светлозар. И жената сред професорите писатели [Статия]. с. 144 – 145. Статията е посветена на хърватската писателка Дубравка Угрешич. Колаковски, Лешек. Мирча Елиада – религията като парализа на времето.[Статя]. Превод от полски: Катя Митова, с. 26 – 29. Статията разглежда възприетото деление на Мирча Елиаде за изследователите, които възпроизвеждат мислено същината на явлението религия, на такива които дават функционална интерпретация на явлението, и на такива, които се опитват да му предадат независим статус. Угрешич, Дубравка. Форсирането на романа река [Pоман]. Превод от хърватски: Жела Георгиева, 146 – 191. 1992г. кн. 1/2 Колаковски, Лешек. Самоотварянето на „отвореното общество“ [Cтатия]. Превод от полски: Милена Милева, с. 129 – 137. Критическа статия, представяща проблемите на демократичните общества. Храбал, Бохумил. Адажио Ламентозо. Превод от чешки: Анжелина Пенчева, с. 154 – 160. кн. 3/4 Бердяев, Николай. За консерватизма [Cтатия]. Превод от руски: Катя Витанова, с. 61 – 69. В статията руският философ разглежда консерватизма като едно от вечните религиозни и онтологични начала на човешкото общество. Колаковски, Лешек. Може ли дяволът да бъде спасен? [Cтaтия]. Превод от полски: Милена Милева, с. 181 – 188. Статията продължава темата, зададена от Джовани Папини за окончателното помиряване на доброто със злото. Легутко, Ришард. Какво ще научим от Запада [Интервю]. Превод от полски: Юлиана Танчева, с. 97 – 103. Интервю с Ришад Легутко за присъствието на либералната мисъл в Полша и Източна Европа. Легутко, Ришард. Консерватизмът [Cтатия]. Превод от полски: Милена Милева, с. 104 – 115. В статията Ришард Легутко обръща внимание на философските аспекти на консерватизма. 1993г. кн. 1/2 Колаковски, Лешек. Илюзиите на културния универсализъм [Cтатия]. Превод от полски : Благовеста Лингорска, с. 139 – 151. В статията Колаковски тълкува понятия като културен универсализъм, както и критикува идеята за европоцентризма. Легутко, Ришард. Между либерализма и...папагала [Cтатия]. Превод от полски: Катя Митова, с. 169 – 172. Дава оценка на процесът на европеизация, който извършват бившите комунистически страни. кн. 3/4 Колаковски, Лешек. Иисус Христос – пророк и реформатор [Cтатия]. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 47 – 56. Един от най-популярните съвременни европейски философи Лешек Колаковски, представя в статията си една от основните теми на творческите си търсения – преформулираното на теологичните проблеми. Колаковски, Лешек. За вярата и философията [Интервю]. Въпросите са зададени от Павел Шпевак. Res Publika, 1990г. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 57 – 60. В интервюто се поставят въпроси от морално, философско и религиозно естество. Колаковски, Лешек. Един лаик умува върху Катехизиса [Cтатия]. Превод от полски: Катя Митова, с. 112 – 118. Колаковски разглежда новият Катехизис на Католическата църква. Кундера, Милан. Едуард и Бог. Превод от чешки: Анжелина Пенчева, с. 237 – 255. Милош, Чеслав. Не ме вземайте за примитив [Интервю]. Превод от полски: Светла Златарска, с. 127 – 132. Разговорът е проведен от Ришард Легутко и Елжбета Моравец. 1995г. Легутко, Ришард. Изкушението на тоталния либерализъм [Cтатия]. Превод от полски: Благовеста Лингорска, с. 127 – 141. В статията Легутко говори за възродилата се икономическа теория на либерализма. Легутко, Ришард. Сталинизмът като литературно приключение [Cтатия]. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 183 – 187. Статията анализира отношението на интелектуалците към комунизма. Херлинг, Густав. Друг свят. Превод от полски: Благовеста Лингорска, с. 205 – 238. 1999г. кн. 3 Съвременна чешка литература (година XIX, 1999) Беркова, Александра. Въшкаря [Повест]. Превод от чешки: Васил Самоковлиев, с. 246 – 289. Ербова, Карла. Майка; Бащин край; Рибари [Cтихотворения]. Превод от чешки: Мария Генова. с. 185 – 187. Жачек, Иржи. Остров Крит; Изгонване от рая 2000; Чешкото море; Компютърно стихотворение за влюбено момиче; Игла и конец; Баскетболен мач; Южният квартал на града [Cтихотворения]. Превод от чешки: Мария Генова, с. 229 – 232. Йелинек, Антонин. Няколко думи за съвременната чешка литература [Cтатия]. Превод от чешки: Руми Котева, с. 2 – 6. Кантуркова, Ева. Градината на детството на име „Земен Рай“ [Oткъс от роман]. Превод от чешки: Люба Стоянова, с. 18 – 38. Касал, Лубор. Това трябва да дойде някак си сияйно [Cтихотворение]. Превод от чешки: Атанас Звезделинов, с. 243 – 245. Клима, Иван. Разговор между съпрузи. Превод от чешки: Анжелина Пенчева, с. 219 – 228. Кратохвил, Иржи. Разкази. Превод от чешки: Василена Мирчева, с. 290 – 301. Кризеова, Еда. Ангелите [Pазказ]. Превод от чешки: Христина Милушева, с. 176 – 184. Кроутвор, Йозеф. Анекдотът и историята в Средна Европа. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 7 – 17. Мацура, Владимир. Медикус [Pоман]. Превод от чешки: Маргарита Костадинова, с. 116 – 124. Милота, Карел. Куржимска смърт; Страна на опаките хора; Атаката [Cтихотворения]. Превод от чешки: Димитър Стефанов, с. 108 – 115. Пецка, Карел. Пролог [Pазказ]. Превод от чешки: Радост Железарова, с. 154 – 173. Путик, Ярослав. Плюшеното куче [Pоман]. Превод от чешки: Николай Балчев, с. 125 – 145. Сметанова, Индржишка. Кога на Кампа идва пролетта; Значението на лайкучките във външната парклитика [Pазкази]. Превод от чешки: Владимир Пенчев, с. 204 – 218. Трефулка, Ян. Моята история [Pазказ]. Превод от чешки: Ваня Бозарова-Барболова, с. 39 – 42. Фишерова, Даниела. Съдбовен миг [Пиеса]. Превод от чешки: Галя Иванова, с. 188 – 193. Фишерова, Даниела. Притчи. Превод от чешки: Добромир Григоров, с. 194 – 203. Хавел, Иржи. Кой какво казва. Превод от чешки: Василена Мирчева, с. 302 – 304. Хордова, Даниела. Виждам град...[Eсе]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 47 – 95. Хордова, Даниела. Перун [Откъс от романа]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 95 – 107. Хоржец, Яромир. Стихотворения. Превод от чешки: Атанас Звединов, с. 151 – 153. Шиктанц, Карел. Стихотворения. Превод от чешки: Вътьо Раковски, с. 43 – 46. Шкворецки, Йозеф. Работа за кадровици. Превод от чешки: Тодора Симеонова, с. 146 – 150. Шулерж, Олдржих. Приятелю, тя няма да ми каже. Превод от чешки: Галина Белинска, с. 233 – 242. Щроблова, Яна. Син [Cтихотворение]. Превод от чешки: Мария Генова. с. 174 – 175. 2002г. кн.1 (година XXII 2002, брой 1) Десет чешки прозаици на XXв. между реалността и визията Айваз, Михаил. Бръмбар, Концерт, Теория на сребърния вагон [Pазкази]. Превод от чешки: Василена Мирчева, с. 233 – 241. Вайнер, Рихард. Полетът на враната, Урочасаният град, Заличеното лице [Pазкази]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 92 – 123. Демъл, Якуб. Крепостта на смъртта, Из „Танцът на смъртта“. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 8 – 36. Кахуда, Вацлав. Мечокът от гроба; Водният дух; Пъкъл; връвчицата [Pазкази]. Превод от чешки: Василена Мирчева, с. 242 – 248. Клима, Ладислав. Прекрасната Немезида [Pазказ]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 37 – 91. Кратохвил, Иржи. Dame de coeur [Pазказ]. Превод от чешки: Василена Мирчева, с. 186 – 193. Милота, Карел. Коледно-Новогодишна соната, Злато [Pазкази]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 131 – 185. Млсова, Нелла. „Между реалността и визията...“ [Cтатия]. Превод от чешки: Миглена Михайлова, с. 3 – 7. Урбан, Милош. Седмоцърквие [Pазказ]. Превод от чешки: Миглена Михайлова, с. 249 – 263. Ходрова, Даниела. Изгубени деца [Pазказ]. Превод от чешки: Маргарита Кюркчиева, с. 194 – 232. Чапек, Йозеф. Куция странник [Pазказ]. Превод от чешки: Миглена Михайлова, с. 124 – 130. (година XXII, брой 3) Съвременна полска литература Бранчак, Станислав. Стихотворения. Превод от полски: Анго Боянов, с. 19 – 21. Вилкист, Ингмар. Бучка мас със сушени плодове, Анаероби [Пиеси]. Превод от полски: Юлиян Божков, с. 238 – 262. Гретковска, Мануела. Latin lover [Разказ]. Превод от полски: Милена Милева, с. 196 – 206. Дихтер, Вилхелм. Конят на Господ Бог [Роман]. Превод от полски: Румяна Евтимова, с. 165 – 173. Конвицки, Тадеуш. Четиво. Превод от полски: Искра Ангелова, с. 52 – 59. Крал, Ханна. Борът [Pазказ]. Превод от полски: Методи Методиев, с. 60 – 72. Кот, Ян. Електра, Хамлет и Орестовците [Eсе]. Превод от полски: Милена Милева, с. 207 – 226. Кучок, Войчех. Гявол, Смрад. Превод от полски: Галина Белинска, с. 140 – 152. Милобендска, Кристина. Стихотворение. Превод от полски: Анго Боянов, с. 22. Милош, Чеслав. Стихотворения. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 7 – 10. Нуровска, Мария. Танго за трима [Pоман]. Превод от полски: Галина Белинска, с. 153 – 164. Одоевски, Влоджимеж. Оксана [Pоман]. Превод от полски: Милена Милева, с. 44 – 51. Пихл, Йежи. Бюро за некролози и помени, Чужди текстове. Превод от полски: Георги Асьов, с. 174 – 184. Подшядло, Яцек. Стихотворения. Превод от полски: Димитрина Лау-Буковска, с. 25 – 26. Ружевич, Тадеуш. Стихотворения. Превод от полски: Първан Стефанов, с. 11 – 18. Ружицки, Томаш. Стихотворение. Превод от полски: Анго Боянов, с. 27. Сапковски, Анджей. Прах от битка [Pазказ]. Превод от полски: Юлиян Божков, с. 263 – 272. Сташук, Анджей. Нощ втора, Кръчма [Pазкази]. Превод от полски: Искра Aнгелова, с. 185 – 195. Тишнер, Юзеф. Дебат за съществуването на човека. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 227 – 237. Токарчук, Олга. Памтивек и други времена. Превод от полски: Галина Белинска, с. 86 – 100. Тули, Магдалена. Сънища и камъни. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 101 – 113. Хвин, Стефан. Ханеман [Pоман]. Превод от полски: Благовеста Лингорска, с. 73 – 85. Херлинг, Густав Южното гробище. Превод от полски: Силвия Борисова, с. 28 – 43. Хюле, Павел. Охлюви, локви, дъжд. Превод от полски: Благовеста Лингорска, с. 124 – 139. Шветлицки, Марчин. Стихотворения. Превод от полски: Димитрина Лау-Буковска, с. 23 – 24. Шемьон, Пьотр. Ниските ливади. Превод от полски: Георги Асьов, с. 114 – 123. 2004г. (XII, 2004, година XXV) Ачин, Йовица. Черният ролс-ройс [Pазказ]. Превод сръбски: Русанка Ляпова, с. 133 – 138. Великич, Драган. Белград [Pазказ]. Превод от сръбски: Русанка Ляпова, с. 139 – 146. 2005г. (V, 2005, година XXVI) Липска, Ева. Някъде другаде; Моите преводачи; Плодова паста; Плацебо; Говорилнята на света; Задължена съм на живота; Миг невнимание; Изпит; Лукс; Почеркът на поета [Стихотворения]. Превод от полски: Вера Деянова, с. 103 – 110. 2006г. (IX, 2006, година XXVII) Хлебников, Велимир. Засмехоклятие; Щуречище; Числа; Бобеоби се пееха устните; От чувала; Прародител; Когато рогата на елена се повдигат над зеленината; Слонове се биеха с бивни така [Стихотворения]. Превод от руски: ВБВ, с. 211 – 213. 2007 г. (III, 2007, година XXVIII) Баранчак, Станислав. Превеждане на непреводимото [Статия]. Превод от полски: Вера Деянова, с. 217 – 230. В статията Бранчак говори за трудностите си при превода на „Над водата голяма и чиста“ от цикъла лозански стихове на Мицкевич. Ленголд, Елена. Катарзис [Pазказ]. Превод от сръбски: Русанка Ляпова, с. 96 – 104. (XII, 2007, година XXVIII) брой, посветен на украинската литература Андрухович, София. Обяснителна бележка [Pазказ]. Превод от украински: Райна Камберова, с. 153 – 166. Андрухович, Юрий. Централно-източна ревизия [Eсе]. Превод от украински: Райна Камберова, с. 24 – 72. Брежнев, Генадий. Войнишки сън [Cтихотворение]. Превод от украински: Найден Вълчев, с. 82. Виничук, Юрий. Възмечтаването на Малва [Oткъс от роман]. Превод от украински: Пенка Къневева, с. 93 – 142. Драч, Иван. Етюд за хляба, Без мене, Пътища, Балада за огъня и за принципите [Cтихотворения]. Превод от украински: Христо Попов, с. 87 – 92. Жадан, Сергей. Особености при контрабанда на вътрешни органи [Pазказ]. Превод от украински: Албена Стаменова, с. 249 – 257. Забужко, Оксана. Приказка за калиновата свирка [Повест, със съкращения]. Превод от украински: Албена Стаменова, с. 177 – 212. Загребелни, Павло. Размисли [Eсе]. Превод от украински: Мария Петкова, с. 73 – 79. Коконенко, Евгения. Каролина [Pазказ]. Превод от украински: Мария Петкова, с. 143 – 152. Костенко, Лина. Хуманитарната аура на нацията, или дефектът на главното огледало [Eсе]. Превод от украински: Мария Петкова, с. 3 – 23. Малишко, Андрей. Не живях аз тези дни зад някакви стени високи...[Cтихотворение]. Превод от украински: Найден Вълчев, с. 83 – 84. Матвиенко, Анатолий. Езиковата политика против обществото от несретници [Cтатия със съкращения]. Превод от украински: Пенка Кънева, с. 258 – 260. Олийник, Борис. Песен за майката [Cтихотворение]. Превод от украински: Найден Вълчев, с. 85 – 86. Павличко, Димитро. Из „Псалми на покаянието“ ; Роби; Там, където те чаках така; Не се бой от косата ми бяла; Идва ми днес да умра...; Моят живот; А децата – кои са те; Времето; Карпатски вятър. [Стихотворения]. Превод от украински: Янко Димов, с. 167 – 176. Погрибни, Анатолий. Световната езикова практика у украинските реалности [Cтатия със съкращения]. Превод от украински: Пенка Кънева, с. 261 – 268. Прохаско, Терас. Усещане за присъствие [Откъс от повест]. Превод от украински: Албена Стаменова, с. 213 – 248. Яворивски, Володимир. Сбогом, хилядолетие [Cтатия]. Превод от украински: Пенка Кънева, с. 269 – 276. 2008г. (IV, 2008, година XXIX) Киш, Данило. Любов и литература, За Маркиз дьо Сад, Elephantiasis nostras [Eсета]. Превод от сръбски: Жела Георгиева, с. 113 – 123. Мали, Радек. Има самотни тихи стъпки на сумрака [Cтихотворение]. Превод от чешки: Николай Михайлов, с. 96. Рудченкова, Катержина. Славех живота на брега [Cтихотворение]. Превод от чешки: Николай Михайлов, с. 97. Щеер, Мартин. В миг, Изневиделица [Cтихотворения]. Превод от чешки: Николай Михайлов, с. 98 – 99. (X, 2008, година XXIX) Мали, Радек. На карти вятърът пиян играе с нощта, Прорязва тишината вик на утрото [Cтихотворения]. Превод от чешки: Димана Иванова, с. 153. Мамлеев, Юрий. Бръм-бръм-бръм [Pазказ]. Превод от руски: Мария Белчева, с. 140 – 143. Новакова, Луиза. Мълчание в бяло, Врастване [Cтихотворения]. Превод от чешки: Димана Иванова, с. 147 – 148. Новакова, Луиза. Сумрак [Cтихотворение]. Превод от чешки: Ася Мичева, с. 149. Паустовски, Константин. Деца [Разказ]. Превод от руски: Диляна Кочева, с. 144 – 146. Росохин, Феликс. Къщата с мансардата от моето детство [Разказ]. Превод от руски: Весела Паскалева, с. 135 – 139. Рудченкова, Катержина. Любимият и очите, Сън за смешението на сетивата, Сбогуване с пейзажа в паметта [Стихотворения]. Превод от чешки: Димана Иванова, с. 150 – 152. Славинкова, Олга. Мишката [Разказ]. Превод руски: Николина Нечаева, с. 123 – 129. Фелдман, Алексей. Заради едно куче [Разказ]. Превод от руски: Мария Войчева, с. 130 – 134. Фридрих, Радек. Студени северни градове, Lawn, Планински град [Стихотворения] .Превод от чешки: ,с. 154 – 156. Херберт, Збигнев. Година на Херберт, Герард Терборх [Есета]. Превод от полски: Вера Деянова, с. 159 – 173. Шкворецки, Йозеф. Готин сезон. Превод от чешки: Зорница Здравкова, c. 46 – 56. Щеер, Мартин. Август [Стихотворение]. Превод от чешки: Десислава Васева, с. 157 – 158. 2009г. (XI, 2009, година XXX) Чудич, Марко. Преводачът като клептоман [Статия]. Превод от сръбски: Русанка Ляпова, с. 179 – 184. 2011 (V, 2011) Новак, Ян. Стриптийз Чикаго [Разказ]. Превод от чешки: Антонина Иванова, с. 21 – 42. Цветаева, Марина. До С. Я. Ерфон [Писма]. Превод от руски: Мария Хаджиева, с. 111 – 118.
Каталог: files -> 2010
2010 -> До г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси” Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование”
2010 -> Програма на чешкия център
2010 -> Програма на чешкия център за ноември 2010
2010 -> За някои особености при превода на детерминираните именни фрази от английски на български език
2010 -> Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов
2010 -> Г., 14 часа, Лекционна зала на Народна библиотека Иван Вазов” – Пловдив
2010 -> Изследване на схеми с диоди Задание
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Съвременник” (1990 – 2010)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница