Библиотеката говори От книгата „учителят на п-р Митко ДимитровДата01.02.2018
Размер44.7 Kb.
#52682
ТипГлава
29 глава: Библиотеката говори

От книгата „УЧИТЕЛЯТ“ на п-р Митко Димитров

Уителят в СУ е човек на Книгата – на Божието слово. Но той живее в ХХІ век и е длъжен да бъде информиран, за да е все

по-конкурентен на добрите учители от светските училища и да е все по-актуален в своите коментари.

Образованието на учителя продължава и минава по един задъл- жителен път, който ще нарека БИБЛИОТЕКАТА ГОВОРИ – БЕЗ ГЛАС, НО ГОВОРИ. Учител без библиотека е като стоматолог без кабинет, градинар без градина. По библиотеката на учителя може да се съди за учителя и по учителя може да се съди за библиотеката му.

Вече споменахме основното, което един учител трябва да при- тежава – специализираната литература, която се посочи в предни- те четива. Тя е арматурата, но за да стане здрава плочата на нашата духовна работа, е нужно да има и малко пясък, цимент и вода.

Библии


Тук влизат всякакви български преводи – от най-старите до

най-новите, от нечетивните до четивните, от по-неразбираемите

до разбираемите. Ако е възможно, добре е учителят да може да

провери и в чужди преводи.

Особено ценен източник на знания и идеи е „Отворена Библия

• Новият Завет • Съвременен превод на библейския текст • Учебно

издание“ (DOOR OF HOPE, International). Там ще намерите въвeде- ние за изучаване на Библията, кратки въведения към всяка книга, схематично изложение на евенгелията и посланията, таблици, как- то и достъпна историческа и археологическа информация.

Ползата от това е, че ще осмислите библейския текст от пове- че гледни точки и ще забележите светлини, които един превод не може да даде. Това задълбочава работата в групата на СУ и предиз- виква интерес.Интерлинеарни преводи

Те са отдавна известни и ползвани в чужбина – и не само от

богословите. Създадени са от специалисти за онези, които не четат

оригиналните езици на Библията, за да могат да се ориентират по-

добре в значението на вестите на Писанието.

Безценно двутомно помагало в това отношение – вече го има на

български език (!) – е „Новият Завет • Гръцко-български дословен

превод“, допълнен със „Старогръцко-български речник на Новия

завет • Българско-старогръцки речник на Новия завет“ (Госпъл,

2010). Същата тежест има и „Новият завет – Старогръцко-бъл-

гарски дословен превод с номерация на гръцките думи по Джеймс

Стронг“ (Фондация Извор на Живот, 2005).

Все още на български език няма подобна информация за Ста-

рия завет. Но плановете в тази посока са вече в ход.Книги за изучаване на Библията

Такива са „Как да изучаваме Библията“ (Кей Артър), „Как да

изучаваме Библията“ (издава Пресгрупа Оазис на любовта), „Как

най-ползотворно да изучаваме Библията“ (Р. А. Тори), „Ползата и

удоволствието от изучаването на Библията“ (Дуайт Муди) и др.

Това носи радост и успех – задълбочете се и намерете вашия

метод за ползотворно изследване на Библията. Предложете го на

групата си.Книги за основните учения на Библията

Такива са „Основни доктрини на Библията“ (Агоп Тахмисян),

„Съкровищата на Библията“ (Йосиф Пешкиров), „Библия и кос-

мос“ (Христо Гешанов), „Основата на християнството“ (Митко

Димитров), „Кратък курс за изучаване на Библията“ (Митко Ди-

митров, все още само в електронен вариант – www.mitko-dimitrov.

sdabg.net).

Тези книги дават основа за по-нататъшно разбиране на биб-

лейската вест и вдъхват сигурност при изнасянето на урока пред

групата.


Библейски уроци

Всяка година изучаваме по 4 урока в Съботното училище. Ако

не запазвате всички уроци, поне съхранете онези, които наисти-

на си заслужава да се прочетат отново и отново. Такива са „Как

да изследвам Библията си“ (В. Бейли Джилеспи – първо тримесе-

чие, 1996 г.), „Даниил“ (Герхард Пфандъл – четвърто тримесечие,

2004 г.), „Чудото на Неговия кръст • История на нашето изкупле-

ние“ (Брайн Джоунс – първо тримесечие, 2005 г.), „Изкуплението и

кръстът на Христос“ (Анхел Мануел Родригес – четвърто триме-

сечие, 2008 г.), „Пророческата дарба в Свещеното Писание и в ад-

вентната история“ (Герхард Пфандъл – първо тримесечие, 2009

г.) и др.

Това е безценно. Съхранете го като скъпи спомени, свързани с

любими хора.Книги за „възрастни“

„Библията и Българското възраждане“ (Джеймс Ф. Кларк), „За

Библията • В начоло беше Словото“ (Неврокопски митрополит

Пимен), „Истинско евенгелие“ (Е. Дж. Уагонър), „Християнско бо-

гословие“ (Милард Ериксън), „Основно богословие“ (Чарлз Райри),

„Лекции към моите студенти“ (Чарлз Х. Спърджън), „Доказател-

ства, които изискват присъда“ (Джош Макдауъл), „Защо вярвам

в Бога“ (Симеон Попов), „В защита на вярата • Наръчник на апо-

логета“ (Борис Маринов & Александър Величков), „Отговори на

трудни въпроси“ (Джош Макдауъл & Дон Стуърд), „101 въпроса,

които адвентистите задават“ (Б. Б. Бийч & Джон Грац) и др.

Книги от реформаторите

Такива са „Коментар върху посланието към галатяните“

(Мартин Лутер), четиритомните „Институти на християнската

религия“ (Жан Калвин), „Проповеди“ и „Бележки върху Новия За-

вет“ (Джон Уесли) и др.

Забележка: в тези книги може да се намерят някои различия с

адвентната доктрина, но един учител от СУ трябва да може да ги

разграничи и да ги пропусне в своите коментари. Предимствата на

цитирането на тези автори е огромно – това е съзнанието, че сме

част от Реформацията на новото време.

Нов живот“ и „ЕЛ УАЙ“

Църквата на адвентистите от Седмия ден в България има свое

издателство, което предложи и продължава да предлага различни

книги – предимно с приложни цели и частично – с личен характер.

Много ценни са здравните поредици.

Учителят от СУ трябва не само да ги познава, но и да ги има за

справка, за цитат, за даване за прочит.

Християнска мисъл“

Вестник Християнска мисъл вече предлага малко повече въз-

можности – има не само статии и коментари, но и новини – све-

товни и български.

Вестникът вече е достъпен и в електронен вид – от 2004 до 2011

година (Напишете в Google „Християнска мисъл“ и ще можете да

го ползвате). Има какво да се научи, приложи, извади и цитира от

него.

Заслушай се

Учителю, ако нямаш собствена библиотека или е твърде ос-

къдна, помни, че – рано или късно – ще се почувстваш като паяк,

който е извън мрежата си или като болен на легло. И което е още

по-лошо, тази безпомощност ще бъде забелязана от твоята група и

това едва ли ще се хареса на твоите слушатели.

Не е нужно учителят да притежава абсолютно всяка от посоче-

ните книги, но е добре да има поне по една от тях във всяка областна знанието. Чуй… БИБЛИОТЕКАТА ГОВОРИ!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница