Bic: buinbgsfДата26.09.2017
Размер55.2 Kb.
#31093
ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
60 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на материалите (по 2 екземпляра на автор).

Заплащането е само по банков път по сметка в: • ТБ „Алианц България” АД

 • BIC: BUINBGSF

 • IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424

 • ВСУ „Черноризец Храбър”

 • Основание: Такса НК-Ик-2008.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ


 • Подаване на заявки, превеждане на таксата и представяне на докладите на електронен и писмен носител – до 31 март 2008 г..

 • Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани предварително в сборник.

 • Материалите се изпращат на E:mail:

facultet_st@abv.bg , и на адрес п.к. 9007, Варна, кк „Чайка”, Варненски свободен университет, катедра „Икономика”, Светла Йорданова, в посочения по-горе срок.


Програмен комитет:

Председател:проф.д.ик.н. Данаил Данаилов

Членове: проф.д.ик.н. Анна Недялкова, проф.д.ик.н. Иван Димов, проф.д.ик.н. Лилия Каракашева, проф.д.ик.н. Васил Тодоров, проф.д.ик.н. Станка Тонкова
Организационен комитет:

Доц.д-р Владимир Царевски – продседател, и членове доц.д-р Младен Тонев, доц.д-р Симеон Милев,доц.д-р Татяна Хубенова, доц.д- Емил Панушев, ст.ас. Силвия Братоева, ст.ас. Р. Къновски, ас. Виржиния Иванова
За информация:

Светла Йорданова

тел.: 05/359572

Адрес за контакти:

Варненски свободен университет

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

9007 ВАРНА, кк Чайка,

e-mail:


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ИКОНОМИКА
ПОКАНА
за

научна конференция
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 2008”

13-14 юни 2008 г.


Уважаеми(а) .....................................................,

Програмният и Организационният комитети имат удоволствието да Ви поканят за участие в работата на


научната конференция

на тема
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 2008”

която ще се проведе на 13-14 юни 2008 г.
Основни проблемни направления:


 • Последици от членството в ЕС за икономическото развитие на България;

 • Ефекти в сферата на външноикономическите отноше-ния;

 • Социални аспекти и проблеми на евроинтеграцията.


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

13 юни 2008 г. (петък)

830 – 930

Регистрация на участниците

930

Официално откриване на конференцията.

945 – 1015

Основен доклад: “България в Европейския съюз – проблеми и решения”-

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова1015 - 1100

Доклади

1100 – 1115

Кафе пауза

1115 – 1230

Доклади и дискусия

1230 - 1400

Обяд

1400 – 1600

Доклади и дискусия.

1600 – 1615

Кафе-пауза.

1615 – 1830

Научни съобщения и дискусия.

1830 – 2000

Свободна програма.

2000

Официална вечеря.


14 юни (събота)

1000 –1200

Дискусия

1200

Обобщаване на резултатите и закриване на конференцията.


Окончателната програма

ще бъде представена

при регистрацията на участниците.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ

И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
За участие в конференцията всеки автор може да депозира един доклад. Текстовете за докладите трябва да бъдат представени на електронен и хартиен носител.

Максималният обем на докладите е 10 страници, вкл. илюстративния материал.

Технически параметри на формата на докладите:


 • Да бъдат написани с текстов редактор MS Word.

 • Размер на белите полета на страницата в см: отгоре – 4,8; отдолу – 4,9; отляво – 3,5; отдясно – 3,5.

 • Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt

 • Междуредие: single

 • Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center.

 • Отдолу центрирано с наклонен шрифт: научна степен (звание) собствено име, бащино име, фамилия, организацията на автора.

 • Графиките и фигурите в докладите да бъдат създадени като Object (Insert - Object) и да не излизат извън рамките на текстовото поле.


Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,

но си запазват правото

да не публикуват докладите,

които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В научнота конференция на тема:

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 2008” 1. Име на участника:

................................................................................

................................................................................ 1. Научно звание и научна степен:

................................................................................

 1. Месторабота:

................................................................................

................................................................................ 1. Служебен адрес, телефон, e-mail:

................................................................................

................................................................................

................................................................................


 1. Зачертайте датите, на които ще ползвате хотелската база на ВСУ.

 12.06.2008 г.

 13.06.2008 г.

Разходите за нощувка , храна (без официалната вечера) и транспорт се заплащат от всеки участник в конференцията.


От Автогара Варна до ВСУ може да се стигне с автобус № 409 по посока от Аерогарата към кк „Златни пясъци”.

дата: ..................... подпис: ........................Заглавие на доклада:......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................


Ключови думи:................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................


Резюме:............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................При представянето на доклада са необходими следните технически средства:мултимедияшрайбпроектордруго: .............................................................................................
Каталог: Documents
Documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
Documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница